اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي رياضي
مدیر گروه رياضي
علوم
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 37934621
تلفکس: 36684458
پست الکترونیک: a.abdollah@sci.ui.ac.ir
معاونین گروه:
معاونت پژوهشي گروه رياضي: دكتر جواد باقريان
معاونت آموزشي:دكتر نوشين موحديان عطار
معاونت امور فرهنگي :دكترفهيمه رمضاني
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه ریاضی
اهداف آموزشي:سطح جامعه
تربيت كارشناسان مجرب كه توانايي تجزيه و تحليل مسائل كشور را در زمينه هاي صنعتي و اقتصادي داشته باشند تربيت افرادي براي انتقال و آموزش علم رياضي و پاسخگويي به نياز ساير رشته هاي علوم به رياضيات تربيت افراد متخصص و پژوهشگر در جهت پيشبرد مرزهاي دانش رياضي و در جهت كاهش نياز به خدمات برون كشوري ارتقاء سطح علمي جامعه در زمينه علوم بنيادي و پايه
Powered by DorsaPortal