۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد
حمایت جمالی
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : زمین شناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زمین شناسی اقتصادی,خوارزمی,ایران,1383-1391
فوق لیسانس,زمین شناسی اقتصادی,تربیت معلم تهران,ایران,1374-1377
لیسانس,زمین شناسی,دانشگاه تبریز,ایران,1369-1373
دیپلم,علوم تجربی,شهید بهشتی,ایران,1365-1369
جستجو:
|
نگاهی نو به ژئوشیمی عناصر کمیاب در اکتشاف کانسارهای پورفیری در کمربندهای ماگمایی سنوزوئیک ایران,نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,سخنرانی,1396,حمایت جمالی | جزئیات
رابطه کانه زایی با دولومیتی شدن در کانسار سرب-روی حسن آباد، شمال اصفهان,نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,پوستر,1396,ساناز احمدی,محمد علی صالحی,حمایت جمالی | جزئیات
Metallogeny of the Cenozoic magmatism in Arasbaran region, northwestern Iran,Tethyan Tectonics and Metallogeny,بین المللی,پوستر,1395,حمایت جمالی | Detail
ژنز کانسار مس مسکات با میزبان آتشفشانی در غرب انارک (ایران مرکزی),هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,پوستر,1395,مهناز امانی,حمایت جمالی | جزئیات
اثرات زیست محیطی فعالیت های انسانی و توسعه ,وضعیت فعلی محیط زیست ایران,منطقه ای,سخنرانی,1395,حمایت جمالی | جزئیات
ویژگیهای زمین شناسی و کانی شناسی کانسار آهن قواق، جنوب باختر دندی (استان زنجان),هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,پوستر,1395,نسرین محمد بیگی,میرعلی اصغر مختاری,حمایت جمالی,حسین کوهستانی | جزئیات
بارز سازی گسلها و هاله های دگرسانی محدوده کوه یخاب (شرق کاشان) با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای,هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,پوستر,1395,واحده جعفری کلکان,حمایت جمالی | جزئیات
مینرالوگرافی مگنتیت-هماتیت برای تشخیص فرایندهای کانسارساز در کانسارهای گرمابی,بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1395,حمایت جمالی | جزئیات
Meso-Cenozoic magmatism in middle section of Alpine-Himalayan orogen: are they related to one or more subduction zone?,Bilateral symposium "Orogens and Sedimentary Basins along the Alpine-Himalayan chain and their foreland”,منطقه ای,سخنرانی,1395,حمایت جمالی | Detail
بارزسازی دگرسانی های گرمابی منطقه مزده (جنوب نطنز) با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای,هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,سخنرانی,1394,مریم رئیسی,زهرا اعلمی نیا,حمایت جمالی | جزئیات
Zonation of lithogeochemical halo in the exploratory area of Koh-e-Yakhab, east of Kashan,34th National and the 2nd International Geosciences Congress,بین المللی,پوستر,1394,واحده جعفری کلکان,حمایت جمالی | جزئیات
Structural control of Cu, Co, Ni, As, (U) mineralization in North West Anarak , Central Iran,34th National and the 2nd International Geosciences Congress,بین المللی,پوستر,1394,مهناز امانی,حمایت جمالی | جزئیات
Alteration enhancement using satellite image processing of ASTER and ETM+ data in Tameh area (south of Natanz,34th National and the 2nd International Geosciences Congress,بین المللی,پوستر,1394,طیبه محمودآبادی پور,حمایت جمالی | جزئیات
مطالعه و شناسایی گسل های شرق دریاچه ارومیه به روش دورسنجی,همایش ملی علمی دانشجویان زمین شناسی,ملی,پوستر,1393,سعید ریماز,علیرضا ندیمی شهرکی,همایون صفایی,حمایت جمالی | جزئیات
شناسایی گسل‌های فعال و لرزه زمین ساخت محدوده عجبشیر,همایش ملی علمی دانشجویان زمین شناسی,ملی,پوستر,1393,سعید ریماز,علیرضا ندیمی شهرکی,همایون صفایی,حمایت جمالی | جزئیات
Genozoic stress field and fault Pattern in the eastern part of urmia lake ,Iran,The Third International Symposium of the International Geosciences Programme Project 589,بین المللی,پوستر,1393,Saeed Rimaz,علیرضا ندیمی شهرکی,Homayon Safaei,حمایت جمالی | Detail
رفتار عناصر کمیاب با تکامل ماگماتیسم در کمان‌های ماگمایی و کاربرد آن در اکتشاف,سی‌و سومین گردهمایی ملی علوم زمین,ملی,سخنرانی,1393,حمایت جمالی | جزئیات
استفاده از ژئوشیمی عناصر کمیاب و نادرخاکی (REE) آپاتیت‌ها در تعیین خاستگاه کانسار گزستان،شرق بافق,سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین,ملی,سخنرانی,1393,گلرخ حافظیان,حمایت جمالی | جزئیات
بررسی ژئوشیمی سنگ های نیمه آتشفشانی منطقه مزده (جنوب نطنز),سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین,ملی,پوستر,1393,مریم رئیسی,حمایت جمالی | جزئیات
بررسی ارتباط میان توده‌های نفوذی و کانه‌زایی آهن تیپ اسکارن نابر (جنوب غرب کاشان),سی‌و سومین گردهمایی ملی علوم زمین,ملی,پوستر,1393,فروغ السادات ظهوری,حمایت جمالی,سید محسن طباطبائی منش | جزئیات
بررسی کانه نگاری و ژئوشیمی در کانسار مس طلا تپه خرگوش (جنوب غرب اردستان),سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین,ملی,پوستر,1393,الهام هاشمیان,حمایت جمالی,جمشید احمدیان | جزئیات
کانی شناسی و دگرسانی گرمابی در کانسار مس- طلا تپه خرگوش )جنوب غرب اردستان(,دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی,ملی,سخنرانی,1393,الهام هاشمیان,حمایت جمالی,جمشید احمدیان | جزئیات
تعیین نوع کانه زایی در کانسار آهن نابر)جنوب غرب کاشان(,دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی,ملی,پوستر,1393,فروغ السادات ظهوری,حمایت جمالی,سید محسن طباطبائی منش | جزئیات
تاثیر فرایند دگرسانی گرمابی بر سنگ میزبان کانسار گزستان ، بافق، استان یزد,پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,پوستر,1392,گلرخ حافظیان,حمایت جمالی,هاشم باقری | جزئیات
بررسی تیپ کانسار گزستان با استفاده از شواهد کانی‌شناختی و ژئوشیمی,پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,سخنرانی,1392,گلرخ حافظیان,حمایت جمالی,هاشم باقری | جزئیات
مطالعات ژئوشیمیایی کانسارمگنتیت- آپاتیت گزستان، بافق,اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران,ملی,سخنرانی,1392,گلرخ حافظیان,حمایت جمالی,هاشم باقری | جزئیات
رابطه زون های فرورانش با ماگماتیسم و کانه زایی در شمال غرب ایران,شانزدهمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1392,حمایت جمالی | جزئیات
خاستگاه بروسیت و هیدرومنیزیت در مرمرهای چند زای اسکارن صدرآباد ، غرب یزد,سومین همایش منطقه ای زمین شناسی فلات ایران زمین,منطقه ای,سخنرانی,1392,سعید مشتاق,حمایت جمالی | جزئیات
پتروگرافی و کانی شناسی کانسار آهن تیپ اسکارن صدرآباد، غرب یزد,سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,سخنرانی,1392,سعید مشتاق,حمایت جمالی,هاشم باقری | جزئیات
پتروگرافی،دگرسانی و کانی سازی منطقه آق درق (شمال اهر),هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین نشست بین المللی کوهزاد زاگرس,بین المللی,سخنرانی,1392,دکتر بهزاد مهرابی,دکتر فریبرز مسعودی,حمایت جمالی,حیدر اصغرزاده اصل | جزئیات
ارتباط کانه زایی مس-طلا-مولیبدن با تکامل کمان ماگمایی سنوزوئیک ارسباران، شمال غرب ایران,سی و یکمین گردهمایی علوم زمین,بین المللی,سخنرانی,1391,حمایت جمالی,بهزاد مهرابی,عبدالمجید یعقوب پور | جزئیات
متالوژنی و پتروژنز ماگماتیسم مزو- سنوزوئیک نایه آذربایجان، شمال غرب ایران,سی امین گردهمایی علوم زمین,ملی,سخنرانی,1390,حمایت جمالی,دکتر عبدالمجید یعقوب پور,دکتر بهزاد مهرابی | جزئیات
کانی سازی آهن- آپاتیت- عناصر نادر خاکی در بلوک بافق- پشت بادام با نگرشی بر کانسار گزستان,اولین همایش تخصصی عناصر نادر خاکی,ملی,سخنرانی,1390,حمایت جمالی | جزئیات
استفاده از شواهد بافتی، ساختی و کانی شناختی در تعیین شرایط و نحوه تشکیل کانسار فسفات گزستان,بیست و دومین گردهمایی علوم زمین,ملی,سخنرانی,1382,حمایت جمالی,محمد باقر دری | جزئیات
پتانسیل های معدنی ورقه های یکصدهزارم قره ضیاالدین و علی حاجی,بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین,ملی,سخنرانی,1381,حمایت جمالی | جزئیات
مطالعات زمین شناسی اقتصادی بر روی کانسار فسفات- خاک های نادر گزستان,بیستمین گردهمایی علوم زمین,ملی,سخنرانی,1380,حمایت جمالی,محمد باقر دری,علیرضا باباخانی | جزئیات
بررسی ویژگی های اقتصادی پومیس های محدوده غرب سهند,هیجدهمین گردهمایی علوم زمین,ملی,سخنرانی,1378,محمد کشاورز,حمایت جمالی | جزئیات
زمین شناسی اقتصادی منطقه معدنی میوه رود، آذربایجان شرقی,هفدهمین گردهمایی علوم زمین,بین المللی,سخنرانی,1377,دکتر عبدالمجید یعقوب پور,حمایت جمالی | جزئیات
زمین شناسی و ژئوشیمی کانسار میوه رود,دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1377,دکتر عبدالمجید یعقوب پور,حمایت جمالی | جزئیات
جستجو:
|
کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن، جنوب غرب دندی (استان زنجان),کارشناسی ارشد,1396,سید علی اصغر مختاری,حمایت جمالی
زمین شناسی، ژئوشیمی، کانی شناسی و خاستگاه نشانه معدنی طلای کوه یخاب، شمال شرق ابوزیدآباد (کاشان),کارشناسی ارشد,1395,حمایت جمالی
جایگاه زمین شناسی و ژنز کانسار آهن نابر (جنوب غرب کاشان),کارشناسی ارشد,1394,حمایت جمالی,سید محسن طباطبائی منش
مطالعات زمین شناسی، دگرسانی گرمابی، ‍ژئوشیمی و سیالات درگیر کانیسازی مس مزده(جنوب نطنز),کارشناسی ارشد,1394,حمایت جمالی,زهرا اعلمی نیا
مطالعه دگرسانی،ژئوشیمی،سیالات درگیر و ژنز کانسار مس- طلای تپه خرگوش(جنوب غرب اردستان),کارشناسی ارشد,1394,حمایت جمالی,دکتر جمشید احمدیان
تکتونیک فعال و الگوی گسلش در نیمه شرقی دریاچه ارومیه و تعیین رابطه ساختارها با کانه‌زایی,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا ندیمی شهرکی,حمایت جمالی,همایون صفایی
کانی شناسی، پتروژنز، دگرسانی و فرایندهای کانه ساز کانسار آهن صدرآباد، غرب یزد,کارشناسی ارشد,1393,حمایت جمالی,هاشم باقری,علیرضا ندیمی شهرکی
مطالعه ژئوشیمی و ژنز کانسار مس-طلای آفتاب رو، شمالغرب ساوه(ایران مرکزی),کارشناسی ارشد,1393,هاشم باقری,هوشنگ اسدی هاروی,حمایت جمالی
مطالعه دگرسانی ، سیالات درگیر و ژنز کانسار آهن - فسفات گزستان ، شرق بافق,کارشناسی ارشد,1392,حمایت جمالی,هاشم باقری
بررسی زمین شناسی، دگرسانی و کانه زایی در منطقه مسگرآباد (جنوب خاور تهران),کارشناسی ارشد,1388,دکتر محمد لطفی,حمایت جمالی,دکتر محمد هاشم امامی
جستجو:
|
PETROLOGY : NEW PERSPECTIVES AND APPLICATIONS ,تالیف,InTech,1390,حمایت جمالی,A.M. Yaghubpur,B. Mehrabi,Y. Dilek,F. Daliran,S.A. Mrshkani
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal