۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
علیرضا ندیمی شهرکی
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : زمین شناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,تکتونیک,دانشگاه ورشو,لهستان,1387-1389
فوق لیسانس,تکتونیک,دانشگاه شیراز,ایران,1374-1377
لیسانس,زمین شناسی محض,دانشگاه پیام نور اصفهان,ایران,1368-1373
دیپلم,علوم تجربی,اکبر عمرانی,ایران,1361-1364
جستجو:
|
Hydrogeology and morphology of Yakhmorad cave,سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1395,مژگان سلیمانی,محمد نخعی,علیرضا ندیمی شهرکی | Detail
برآورد اثر گسل پی سنگی شهربابک بر اساس داده‌های مغناطیس هوایی,نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور,ملی,پوستر,1394,امیر فراقی وایقان,علیرضا ندیمی شهرکی,سهیلا بیگی | جزئیات
شواهد زمین ساخت پویا در امتداد گسل شهربابک,نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور,ملی,پوستر,1394,امیر فراقی وایقان,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
آهنگ لغزش چپگرد گسل چوپانان در زمان کواترنری (پلیستوسن),اولین همایش ملی کاربردعلوم کواترنری در شناخت فرایندهای محیطی دومین همایش انجمن کواترنری ایران,ملی,سخنرانی,1394,فاطمه برزی,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
بررسی شاخص های فعالیت تکتونیکی منطقه جنوب اردستان در طی کواترنر,اولین همایش ملی کاربرد علوم کواترنری در شناخت فرایندهای محیطی و دومین همایش انجمن کواترنری ایران,ملی,پوستر,1394,سمیرا محمدی,علیرضا ندیمی شهرکی,زهرا اعلمی نیا | جزئیات
Alteration and mineralization investigation of gold-bearing zone in southeastern Ardestan,سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1394,مریم صالحی,زهرا اعلمی نیا,علیرضا ندیمی شهرکی | Detail
An investigation on role of tectonic on formation of Yakh-Morad Cave in central Alborz zone ,Karaj, Iran,سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,سخنرانی,1394,مژگان سلیمانی,علیرضا ندیمی شهرکی,محمد نخعی | Detail
Detection of Faults with Remote Sensing and Aeromagnetic data, south Ardestan Area, Northeastern Isfahan,سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1394,سمیرا محمدی,علیرضا ندیمی شهرکی,زهرا اعلمی نیا | Detail
The role of brittle structures in mineralization of K1, K2 and K4 anomalies in Kal-e-kafi deposit, Anarak, Central Iran,سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1394,محمد شریفی,هاشم باقری,علیرضا ندیمی شهرکی | Detail
Geochemical halo reviews of mineralization area and correlated elements in K1, K2 and K4 anomalies Kal-e-kafi deposit, Anarak area (central Iran),سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1394,محمد شریفی,هاشم باقری,علیرضا ندیمی شهرکی | Detail
Active contractional stopovers in strike slip fault system - comparison of the structures from the foreland of the polish part of the carpathian orogen and the sanandaj-sirjan Zone (zagros orogen,Iran),The Third International Symposium of the International Geosciences Programme Project 589,بین المللی,پوستر,1393,Andrzej Konon,علیرضا ندیمی شهرکی,Barbara Rybak-Ostrowska,Michal Wygladala,Michal Smigielski,Miroslaw Ludwiniak,Joanna Uroda | Detail
Strike-Slip movements and Rotation of Tectonic blocks in the Kaboodan area , south Khur ,Central Iran,GeoMod2014 Modelling in Geosciences,بین المللی,سخنرانی,1393,آرش سهرابی,علیرضا ندیمی شهرکی | Detail
تعیین محیط تکتونیکی و پروتولیت متاپلیت‌های منطقه بلطاق(شمال غرب اصفهان),همایش ملی علمی دانشجویان زمین شناسی,ملی,سخنرانی,1393,ایمان رحمانی مقدم,مرتضی شریفی,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
مطالعه و شناسایی گسل های شرق دریاچه ارومیه به روش دورسنجی,همایش ملی علمی دانشجویان زمین شناسی,ملی,پوستر,1393,سعید ریماز,علیرضا ندیمی شهرکی,همایون صفایی,حمایت جمالی | جزئیات
شناسایی گسل‌های فعال و لرزه زمین ساخت محدوده عجبشیر,همایش ملی علمی دانشجویان زمین شناسی,ملی,پوستر,1393,سعید ریماز,علیرضا ندیمی شهرکی,همایون صفایی,حمایت جمالی | جزئیات
Genozoic stress field and fault Pattern in the eastern part of urmia lake ,Iran,The Third International Symposium of the International Geosciences Programme Project 589,بین المللی,پوستر,1393,Saeed Rimaz,علیرضا ندیمی شهرکی,Homayon Safaei,حمایت جمالی | Detail
پتروگرافی و محیط تکتونیکی تشکیل گرانیتوئیدهای شرق بوئین - میاندشت (میرآباد - چهل خانه),دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی,ملی,سخنرانی,1393,زهرا مسیبی,سید محسن طباطبائی منش,اکرم مینایی,اکرم السادات میرلوحی,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
نقش گسلهای اطراف تالاب چغاخور در تشکیل وگسترش آن,اولین همایش ملی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی,ملی,پوستر,1392,علیرضا کمالی دولت آبادی,علیرضا ندیمی شهرکی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
Dravit tourmaline from granitic pegmatite of north of Golpaygan (Ochestanarea) Iran,2nd International conference on Earth science & climate change,بین المللی,پوستر,1392,اکرم السادات میرلوحی,محمود خلیلی,سید محسن طباطبائی منش,علیرضا ندیمی شهرکی | Detail
بررسی نهشته های تراورتن جهت ارزیابی تکتونیک فعال در قطعه گسلی زفره در جنوب میلاجرد,هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,پوستر,1392,سهیلا بیگی,علیرضا ندیمی شهرکی,همایون صفایی,هاشم باقری | جزئیات
تحلیل چین خوردگی میدان نفتی آغاجاری,هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1392,معصومه وطن دوست,علی فرضی پور صائین,علیرضا ندیمی شهرکی,اسماعیل سالاروند | جزئیات
شناسایی خطواره های موجود در منطقه کبودان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک سنجش از دور,سی‌و‌دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1392,آرش سهرابی,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
بررسی توان لرزه خیزی گسل اردیب با توجه به وضعیت زمین ساخت جنوب خور,سی‌و‌دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1392,آرش سهرابی,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
شناسایی و معرفی گسل گهر در منطقه اشترانکوه و نقش آن در شکل گیری دریاچه گهر,سی‌و‌دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1392,مسعود جودکی,علیرضا ندیمی شهرکی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
تکتونیک فعال غرب سمیرم بر اساس بررسی های تصاویر ماهواره ایی و مشاهدات صحرایی,سی‌و‌دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1392,علیرضا کمالی دولت آبادی,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
شواهد عملکرد گسل اناربنه در جنوب قم با استفاده از دور سنجی,سی‌و‌دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,سخنرانی,1392,امیرمسعود دربانی,همایون صفایی,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
بررسی نئوتکتونیک گسل کوه گلستان در جنوب غرب قم با استفاده از روش های ژئومورفیک,سی‌و‌دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1392,حسین شمس,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
بررسی لرزه زمین ساخت و ارزیابی خطر لرزه ای در محدوده نطنز,سی‌و‌دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1392,سهیلا بیگی,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
بررسی تکتونیک فعال محدوده رودخانه ی سیمره در حوالی دره شهر ایلام,سی‌و‌دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1392,حسین بازگیری,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
بررسی اثرات تکتونیک فعال بر مورفولوژی دشت سیلاخور : ناحیه لرستان (زاگرس مرتفع),سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1392,علیرضا شکراللهی,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
تعیین شرایط ترمودینامیکی سنگ‌های دگرگونی منطقه بلطاق (شمال غرب اصفهان),سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1392,ایمان رحمانی مقدم,مرتضی شریفی,علیرضا ندیمی شهرکی,سید محسن طباطبائی منش | جزئیات
پتروفابریک سنگ‌های منطقه بلطاق با تاکید بر آنالیز ساخت‌های صفحه‌ای و آنالیز هندسی چین‌های نامتقارن,سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1392,ایمان رحمانی مقدم,مرتضی شریفی,علیرضا ندیمی شهرکی,سید محسن طباطبائی منش | جزئیات
تحلیل چین خوردگی میدان نفتی آغاجاری,هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1392,معصومه وطن دوست,علی فرضی پورصائین,علیرضا ندیمی شهرکی,اسماعیل سالاروند | جزئیات
بررسی نئوتکتونیک پهنه ساختاری ایذه بر اساس شاخص های مورفوتکتونیکی ,سومین همایش زمین شناسی فلات ایران,ملی,سخنرانی,1392,سعید محمدی اصل,علیرضا ندیمی شهرکی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
مدل سازی آنالوگ حوضه گاوخونی در زون سنندج سیرجان,هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور,ملی,سخنرانی,1392,سعید محمدی اصل,حسین شمسی,علی فرضی پورصائین,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
شناسایی شکستگی های تاقدیس انجیر در ناحیه لرستان (زاگرس چین خورده - رانده),شانزدهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,پوستر,1392,علیرضا شکراللهی,علی فرضی پورصائین,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
بررسی ژئوشیمی و ترمومتری کانی بیوتیت در سنگ های دگرگونی منطقه بلطاق (شمال غرب اصفهان),سومین همایش منطقه ای زمین شناسی فلات ایران زمین,منطقه ای,سخنرانی,1392,ایمان رحمانی مقدم,مرتضی شریفی,علیرضا ندیمی شهرکی,سید محسن طباطبائی منش | جزئیات
پتروگرافی سنگهای دگرگونی جنوب غرب بطلاق (شمال غرب اصفهان),شانزدهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,پوستر,1392,ایمان رحمانی مقدم,مرتضی شریفی,علیرضا ندیمی شهرکی,سید محسن طباطبائی منش | جزئیات
بررسی پتانسیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش، شمال شرق اصفهان,یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران,ملی,پوستر,1391,فاطمه سبک خیز,حسن حجازی,علیرضا ندیمی شهرکی,حسین معصومی | جزئیات
Active Horsetail Splay Structure in the Cenozoic Magmatic arc of Iran,The 6th International Siberian Early Career GeoScientists Conference,بین المللی,پوستر,1391,سهیلا بیگی,علیرضا ندیمی شهرکی,همایون صفایی,علی فرضی پورصائین | Detail
Navab anticline: a contractional structure in the transpressive bend of Qom-Zefreh fault zone,west of central Iran,The 6th International Siberian Early Career GeoScientists Conference,بین المللی,پوستر,1391,علیرضا کمالی,علیرضا ندیمی شهرکی,علی فرضی پورصائین | Detail
Chah-e Deev: a model of sinkholes development in center of Iranian Plateau,The 6th International Siberian Early Career GeoScientists Conference,بین المللی,پوستر,1391,آرش سهرابی,علیرضا ندیمی شهرکی,مهرداد حاجی هاشمی | Detail
STRIKE-SLIP FAULTING IN THE CENTRAL PART OF THE SANANDAJ-SIRJAN ZONE (IRAN),2nd International Conference Alpine-Petrol 2012,بین المللی,پوستر,1391,علیرضا ندیمی شهرکی,Andrzej Konon | Detail
FORMATION OF GAW-KHUNI BASIN IN THE NORTHERN MARGIN OF THE ZAGROS OROGEN, IRAN,2nd International Conference Alpine-Petrol 2012,بین المللی,سخنرانی,1391,علیرضا ندیمی شهرکی,Andrzej Konon | Detail
بررسی لرزه خیزی محدوده مبارکه با توجه به وضعیت زمین ساخت و گسل های موجود,اولین همایش زمین شناسی فلات ایران,ملی,پوستر,1391,آرش سهرابی,سهیلا بیگی,همایون صفایی,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
اثر ضریب اصطکاک پایه بر ساختارهای سطحی پیرامون گسل دنا,اولین همایش زمین شناسی فلات ایران,ملی,پوستر,1391,علیرضا کمالی دولت آبادی,علیرضا ندیمی شهرکی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
شناسایی گسل های فعال و لرزه زمین ساخت محمدوده شهرضا,سی و یکمین گردهمایی علوم زمین,ملی,پوستر,1391,زهراتاجمیر ریاحی,سهیلا بیگی,همایون صفایی,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
نقش گسل قمرود در لرزه خیزی شهر قم,سی امین گردهمایی علوم زمین,ملی,پوستر,1390,همایون صفایی,علی فرضی پورصائین,علیرضا ندیمی شهرکی,امیر مسعود دربانی | جزئیات
کانی شناسی اسپلوتم های غار خاصه تراش (شمال شرق اصفهان),پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1390,فاطمه سبک خیز,سید حسن حجازی,عباس عابد اصفهانی,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
Mineralogy of speleothems in the Khas-e Tarash Cave, northeast Isfahan, Iran,Goldschmidt 2011,بین المللی,پوستر,1390,فاطمه سبک خیز,حسن حجازی,علیرضا ندیمی شهرکی,عباس عابد اصفهانی | Detail
Role of Tectonics in Forming of the Kalahrood Cave, North Isfahan, Iran,European Geosciences Union, General Assembly,بین المللی,پوستر,1388,علیرضا ندیمی شهرکی,آرش سهرابی | Detail
Tectonics Evolution of the Anarak Region, Central Iran,Third International Geomodeling Conference 2008,بین المللی,پوستر,1387,علیرضا ندیمی شهرکی,حسن ندیمی | Detail
Active Faults under the Shahreza and Dehaghan cities, Iran,The XXIV International Union of Geodesy and Geophysics,بین المللی,پوستر,1386,علیرضا ندیمی شهرکی,زهرا زاغیان,اکرم مینایی,مریم حسینی,علی مصلحی | Detail
Active Tectonics in the Golpayegan Region, Iran,The XXIV International Union of Geodesy and Geophysics,بین المللی,پوستر,1386,علیرضا ندیمی شهرکی,حسن ندیمی,نجمه شفیعی,کیومرث مرتضایی,زینب دبیری,اعظم حاجیان | Detail
Fold Interference Patterns at the Precambrian Basement of Hassan-Robat Region, North Isfahan, Iran,5th Swiss Geoscience Metting,بین المللی,سخنرانی,1386,علیرضا ندیمی شهرکی | Detail
The Kal-e Kafi Granitoid: a Case Study of Extensional Tectonics and Shoshonitic Magmatism,3rd Symposium of the International Geological Correlation Programme Geological Anatomy of East and South Asia,بین المللی,پوستر,1386,جمشید احمدیان,علیرضا ندیمی شهرکی,Murata | Detail
The Zagros Collision: Exhumation of Old Rocks in the Northwestern Part of Zagros Mountain, Iran,International Conference on Continental Dynamics and Environmental Change of the Tibetan Plateau,بین المللی,پوستر,1385,علیرضا ندیمی شهرکی,حسن ندیمی | Detail
Active Tectonics of the South Shahreza, N. Zagros Mountains, Iran,6th International Conference on the Geology of the Middle East,بین المللی,پوستر,1384,علیرضا ندیمی شهرکی,حسن ندیمی | Detail
The Tange Hana Marbles: Tectonic Setting and Relation with Mantle Diapirs at the Neyriz Ophiolite, Iran,6th International Conference on the Geology of the Middle East,بین المللی,سخنرانی,1384,علیرضا ندیمی شهرکی,حسن ندیمی | Detail
The Exhumation of Permian-Triassic Boundary Section at the North of Zagros Thrust Zone, Iran,6th International Conference on the Geology of the Middle East,بین المللی,پوستر,1384,صفیه امیدیان,علیرضا ندیمی شهرکی | Detail
Plastic deformation of amphibole crystals at the Neyriz shear zone, Iran,32nd International Geological Congress,بین المللی,پوستر,1383,علیرضا ندیمی شهرکی | Detail
The basement complexes in Iran, with special regards to those exposed in the Central Iran,International Conference on Precambrian Continental Growth and Tectonism-PCGT 2005,بین المللی,سخنرانی,1383,علیرضا ندیمی شهرکی | Detail
Detailed mapping of a mantle diapir below a paleo spreading center in the Neyriz ophiolite, Iran,1st International symposium of the faculty of mines (ITU) on Earth Sciences and Engineering,بین المللی,پوستر,1381,علیرضا ندیمی شهرکی | Detail
جستجو:
|
تحلیل ساختاری منطقه شمال خور در حاشیه گسل درونه,کارشناسی ارشد,1394,علیرضا ندیمی شهرکی,محمدعلی مکی زاده
تحلیل ساختاری بخش شمالی گسل شهر بابک,کارشناسی ارشد,1394,علیرضا ندیمی شهرکی
تحلیل ساختاری منطقه سرخشاد، شمال شرق اردستان،ایران مرکزی,کارشناسی ارشد,1394,علیرضا ندیمی شهرکی,همایون صفایی
تکتونیک فعال و الگوی گسلش در نیمه شرقی دریاچه ارومیه و تعیین رابطه ساختارها با کانه‌زایی,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا ندیمی شهرکی,حمایت جمالی,همایون صفایی
کانی شناسی، پتروژنز، دگرسانی و فرایندهای کانه ساز کانسار آهن صدرآباد، غرب یزد,کارشناسی ارشد,1393,حمایت جمالی,هاشم باقری,علیرضا ندیمی شهرکی
پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های دگرگونی در منطقه بلطاق (جنوب شرق الیگودرز)،زون سنندج سیرجان,کارشناسی ارشد,1393,مرتضی شریفی,علیرضا ندیمی شهرکی,سید محسن طباطبائی منش
تحلیل ساختاری پهنه سنندج- سیرجان در شمال غرب میمه با تاکید بر تغییر شکل های شکننده,کارشناسی ارشد,1393,همایون صفایی,مرتضی شریفی,علیرضا ندیمی شهرکی
تحلیل ساختاری منطقه ی غرب سمیرم در محل تلاقی گسل دنا با گسل اصلی عهد حاضر زاگرس,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا ندیمی شهرکی,علی فرضی پورصائین
تحلیل هندسی گسل های بخش مرکزی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر و تعیین ارتباط بین کانی زایی و عناصر ساختاری، شمال شرق اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا ندیمی شهرکی,همایون صفایی,هاشم باقری
تحلیل ساختاری گسل اردیب و بررسی نقش آن در تکامل تکتونیکی جنوب خور- ایران مرکزی,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا ندیمی شهرکی
تحلیل ساختاری پهنه سنندج-سیرجان در شمال غرب میمه با تکیه بر تغییر شکل های شکننده,کارشناسی ارشد,1392,همایون صفایی,علیرضا ندیمی شهرکی,مرتضی شریفی
پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده گرانیتی شمال ازنا (مرزیان-کلبور) پهنه سنندج- سیرجان,دکتری,1392,محمود خلیلی,علیرضا ندیمی شهرکی
مطالعه ژنز اندیس معدنی شورغستان (جنوب اردستان) با استفاده از ژئوشیمی اکتشافی,کارشناسی ارشد,1392,هاشم باقری,محمدعلی مکی زاده,علیرضا ندیمی شهرکی
تحلیل ساختاری و عملکرد سیستم شکستگی‌های مخزن آسماری میدان آغاجاری,کارشناسی ارشد,1392,علی فرضی پور صائین,علیرضا ندیمی شهرکی
تحلیل ساختاری پهنه ارومیه- دختر در جنوب قم با تکیه بر تغییر شکل های شکننده,کارشناسی ارشد,1392,همایون صفایی,علیرضا ندیمی شهرکی
تحلیل ساختاری و عملکرد سیستم شکستگی های مخزن آسماری میدان آغاجاری,کارشناسی ارشد,1392,علی فرضی پورصائین,علیرضا ندیمی شهرکی
مکانیسم و منشا تشکیل رسوبات آواری و نهشته های کربناته (غارنهشته) در غار خاصه تراش، شرق روستای خاصه تراش (شمال شرق اصفهان),کارشناسی ارشد,1390,سید حسن حجازی,علیرضا ندیمی شهرکی,عباس عابد اصفهانی
تحلیل ساختاری گسل تفرش,کارشناسی ارشد,1390,محسن پورکرمانی,علیرضا ندیمی شهرکی,سهیلا بوذری
بررسی پترولوژی و ژئوشیمیایی مونزو- سینوگرانیت های پورفیروئیدی بوئین و میاندشت (میرآباد- چهل خانه) با نگرشی به تکتونیک منطقه,کارشناسی ارشد,1389,محمد هاشم امامی,علیرضا ندیمی شهرکی,شهرزاد شرافت
تحلیل ساختاری گسل شازند,کارشناسی ارشد,1389,محسن پورکرمانی,علیرضا ندیمی شهرکی,سهیلا بوذری
جستجو:
|
Investigations into the Tectonics of the Tibetan Plateau - Part 7, Page 105-122,تالیف,Geological Society of America,1387,علیرضا ندیمی شهرکی,حسن ندیمی
زمین شناسی زیر سطحی,تالیف,انتشارات دانشگاه پیام نور,1385,ناصر ارزانی,علیرضا ندیمی شهرکی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal