۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
محمد علی صالحی
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : زمین شناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی,دانشگاه فردوسی مشهد,ایران,1387-1393
فوق لیسانس,زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی,دانشگاه شهید بهشتی تهران,ایران,1383-1386
لیسانس,زمین شناسی,دانشگاه شهید باهنر کرمان,ایران,1379-1383
جستجو:
|
بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند شهبازان در شمال غرب سمیرم: کاربرد در تعیین منشأ سیالات دولومیت ساز و مدل دولومیتی شدن,سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران,ملی,پوستر,1396,سپیده غلام پور موگهی ,محمد علی صالحی,ناصر ارزانی,حسین وزیری مقدم | جزئیات
بررسی ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند فهلیان در میدان نفتی یادآوران، دشت آبادان,سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران,ملی,پوستر,1396,امیر کاظمی,محمد علی صالحی,حمید رضا پاکزاد,جواد هنرمند,نواب خدایی | جزئیات
آنالیز چینه شناسی و رخساره های سنگی توالی های کرتاسه زیرین در خلیج فارس و عملکرد آنها در سیستم هیدروکربوری,دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1395,محمد علی صالحی,بیژن بیرانوند,علی ایمن دوست | جزئیات
بررسی رخساره ها و پتروگرافی ماسه سنگ های عضو قدیر سازند نایبند و کرتاسه پایینی در برش کوه بجاره، شمال شرق اصفهان,دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران,ملی,پوستر,1395,زهرا مزروعی سبدانی,محمد علی صالحی,حمید رضا پاکزاد,علی بهرامی | جزئیات
ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند شهبازان در چاه شماره 1میدان نفتی بالارود، شمال فروافتادگی دزفول,دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران,ملی,پوستر,1395,سپیده غلام پور موگهی,حسین وزیری مقدم,ناصر ارزانی,افشین آرمون,محمد علی صالحی | جزئیات
ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 18 میدان نفتی بی بی حکیمه (حوضه زاگرس),دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1395,ناهید میرجلیلی,حسین وزیری مقدم,علی صیرفیان,محمد علی صالحی | جزئیات
بررسی برخاستگاه بخش قدیر سازند نایبند و توالی آواری قرمز کرتاسه پایینی بر اساس پتروگرافی و آنالیز مودال در برش کوه بجاره، شمال شرق اصفهان,دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی,ملی,سخنرانی,1395,زهرا مزروعی سبدانی,محمد علی صالحی,حمید رضا پاکزاد,علی بهرامی | جزئیات
پتروگرافی و شناسایی انواع دولومیت های سازند شهبازان در چاه شماره 1 میدان نفتی بالارود (شمال فروافتادگی دزفول),دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی,ملی,پوستر,1395,سپیده غلام پور موگهی,ناصر ارزانی,محمد علی صالحی,حسین وزیری مقدم,افشین آرمون | جزئیات
زیست چینه نگاری سازندهای شهبازان و آسماری در چاه شماره 1 میدان نفتی بالارود، شمال فروافتادگی دزفول,دهمین انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,پوستر,1395,سپیده غلام پورموگهی,حسین وزیری مقدم,ناصر ارزانی,محمد علی صالحی,افشین آرمون | جزئیات
پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های بخش قدیر از سازند نایبند و توالی قرمز کرتاسه پایینی در برش کوه بجاره، شمال شرق اصفهان: کاربرد در تعیین جایگاه تکتونیکی، سنگ مادر و آب و هوای دیرینه,بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1395,زهرا مزروعی سبدانی,محمد علی صالحی,حمید رضا پاکزاد,علی بهرامی | جزئیات
برخاستگاه و جایگاه زمین ساختی ماسه سنگ های سازند رازک، جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس,کارکاه آموزشی و سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,سخنرانی,1394,افشین زهدی,سیدعلی معلمی,محمد علی صالحی | جزئیات
جستجو:
|
بررسی رخساره ها، محیط رسوبی و جایگاه تکتونیکی نهشته های آواری و کربناته بخش های پایانی تریاس و کرتاسه پائینی برش کوه بجاره در منطقه دیزلو، شمال شرق اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,حمید رضا پاکزاد,محمد علی صالحی,علی بهرامی
ریزرخساره ها، محیط رسوبی، دیاژنز و بررسی مرز سازندهای آسماری و شهبازان در چاه شماره یک میدان نفتی بالارود، شمال فروافتادگی دزفول,کارشناسی ارشد,1395,حسین وزیری مقدم,ناصر ارزانی,محمد علی صالحی,افشین آرمون
جستجو:
|
راهنمای رنگی سنگ نگاری سنگ های کربناتی؛ دانه ها، بافت ها، تخلخل و دیاژنز,ترجمه,مرکز نشر دانشگاهی,1391,محمد حسین آدابی,مینا خطیبی مهر,افشین زهدی,محمد علی صالحی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal