اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي سيستماتيك گياهي
مدیر گروه زيست شناسي
دانشكده علوم
مرتبه علمی: دانشيارگروه زيست شناسي
تلفن: 37932455
تلفکس: 37932456
پست الکترونیک: ho.saeidi@sci.ui.ac.ir
معاونین گروه:
  معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي: دكتر رحمان امام زاده
 مشاور امور فرهنگي: دكتر سيد مرتضي جوادي راد

 
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه زیست شناسی
گروه زيست شناسي در سال 1344 در خيابان شاهزاده ابراهيم اصفهان با دو آزمايشگاه تشكيل گرديد و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود را در آنجا آغاز نمود. در سال 1347 گروه به محل فعلي دانشگاه اصفهان (دروازه شيراز) منتقل گرديد و به عنوان اولين گروه رسمي دانشگاه اصفهان با مديريت مرحوم آقاي دكتر سيد محمد فتاح ثبت گرديد. در سال 1362 بدنبال انقلاب فرهنگي و بازگشائي مجدد، رشتة زيست شناسي با چهار شاخه علوم گياهي، علوم جانوري، ميكروب شناسي و دبيري شروع بكار نمود.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان
كدپستي: 8174673441
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفكس: 36687396
Powered by DorsaPortal