امور آموزشي

 تذكر به دانشجويان محترم

خبر خبرخبر: دانشجويان عزيزبا توجه به راه اندازي  دانشكده هاي  رياضي وامار ،علوم وفناوريهاي زيستي و فيزيك كارشناسان خدمات اموزشي فعلا به شرح زير ميباشد:
خدمات اموزشي رياضي و امار : خانم مرضيه ترابي
خدمات اموزشي علوم و فناوريهاي زيستي: خانم  حكميان  
 
 
  
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1398/09/17
تعداد بازدید:
1661
Powered by DorsaPortal