دانشكده علوم
اساتيد برگزيده ISC
آقاي دكتر وزيري- آقاي دكتر ترابي و آقاي دكتر نقرئيان
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ،دكتر جعفر مهراد با اعلام انتخاب 20 دانشمند برتر در علوم پايه، گفت: پايگاه استنادي علوم جهان اسلام از نظر محتوا به حدي توسعه پيدا كرده است كه اكنون به راحتي مي توان تحليل هاي علمي مختلفي را در مورد دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و نشريات علمي، نويسندگان و پژوهشگران، رشته هاي موضوعي و كشورهاي تحت پوشش ISC انجام داد. سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام افزود: رتبه اول در بين دانشمندان برتر ISC در علوم پايه به دكتر رضا موسوي حرمي از دانشگاه فردوسي مشهد اختصاص دارد. رتبه هاي دوم تا پنجم در اختيار دكتر حميدرضا سياه كوهي (دانشگاه تهران)، دكتر مسعود منوري (واحد علوم و تحقيقات تهران)، دكتر اسدالله محبوبي (دانشگاه فردوسي مشهد) و دكتر قدرت ترابي (دانشگاه اصفهان) تعلق دارد. وي افزود: در رتبه ششم دكتر حسين وزيري مقدم از دانشگاه اصفهان قرار دارد. رتبه هاي هفتم و هشتم به ترتيب به دكتر داريوش اسماعيلي و دكتر علي كنعانيان از دانشگاه تهران تعلق گرفته است. در دانشگاه اصفهان دكتر محمود خليلي موفق به كسب رتبه 9 دانشمند برتر ISC در علوم پايه شده است. رتبه 10 نيز از آن دكتر محمد محجل است كه در دانشگاه تربيت مدرس به تدريس و تحقيق اشتغال دارد. دكتر مهراد افزود: رتبه هاي 11 تا 15 به ترتيب به دكتر عبدالرضا كرباسي( دانشگاه تهران)، دكتر منصور وثوقي عابديني (دانشگاه شهيد بهشتي)،دكتر موسي نقره ئيان (دانشگاه اصفهان)، دكتر محمد حسن كريم پور (دانشگاه فردوسي مشهد) و دكتر ايرج رسا(دانشگاه شهيد بهشتي) تعلق دارد. وي ادامه داد: رتبه هاي 16 تا 20 در علوم پايه به دكتر محمد حسين آدايي(دانشگاه شهيد بهشتي) دكتر خسرو منوچهري كلانتري (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)، دكتر علي ترابيان (دانشگاه تهران)، دكتر عباسعلي علي اكبري بيدختي (دانشگاه تهران) و دكتر مجيد مخدوم(دانشگاه تهران) مربوط مي شود. سرپرست ISC، خاطرنشان كرد: جامعه علمي كشور لازم است به اين نكته توجه كنند كه داده هايي كه از ISC براي استخراج اسامي دانشمندان برتر در علوم پايه مورد استفاده قرار گرفته، داده هايي است به زبان فارسي كه با پردازش نشريات علمي معتبر، مصوب كميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي صورت گرفته است. سهم دانشمندان ايران در ارتباط با انتشارات علمي به زبان غير فارسي كه معمولا به انگليسي منتشر مي كنند از ISI و Scopus محاسبه و استخراج مي شود. گفتني است دانشمنداني كه بدين ترتيب معرفي شده اند، 7 مورد از دانشگاه تهران، 4 مورد از دانشگاه اصفهان و 3 از دانشگاه هاي فردوسي مشهد و شهيد بهشتي، يك مورداز دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، يك مورد ازدانشگاه تربيت مدرس و يك مورد نيز ازدانشگاه شهيد باهنركرمان هستند .
 
  
 
 
 
تاریخ:
1398/03/26
تعداد بازدید:
132
منبع:
Powered by DorsaPortal