دفاع از پايان نامه دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته رياضي
دفاع دانشجوي دوره كارشناسي ارشد گروه رياضي
دفاع از پايان نامه دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته رياضي خانم سميه قاسمي

به نام خدا

خانم سميه قاسمي  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته رياضي كاربردي گرايش بهينه سازي از موضوع رساله خود دفاع مي نمايند.

 

موضوع رساله ارشد:

شرايط بهينگي سراسري در بهينه سازي غيرمحدب با استفاده از توابع كمكي غيرهموار


استاد راهنما:

دكتر نوشين موحديان عطار

 

تاريخ: يكشنبه 29 دي ماه 98

ساعت: 14

مكان: سمينار گروه رياضي

 
تاریخ:
1398/10/15
تعداد بازدید:
51
منبع:
Powered by DorsaPortal