فاع دانشجوي ازپايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته رياضي
دفاع دانشجوي دوره كارشناسي ارشد گروه رياضي
فاع دانشجوي ازپايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته رياضي خانم نسرين مصطفايي

به نام خدا

خانم نسرين مصطفايي  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته رياضي محض گرايش آناليز  از موضوع رساله خود دفاع مي نمايند.

 

موضوع رساله ارشد:

توسيع هاي دنباله هاي بسل به زوج هاي دوگان قاب ها


استاد راهنما:

دكتر فاطمه ابطحي

 

تاريخ: سه  شنبه 24 دي ماه 98

ساعت: 10 صبح

مكان: سمينار گروه رياضي

 
تاریخ:
1398/10/15
تعداد بازدید:
94
منبع:
Powered by DorsaPortal