دفاع دانشجوي از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته رياضي
دفاع دانشجوي دوره كارشناسي ارشد گروه رياضي
دفاع دانشجوي از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته رياضي خانم زهراشفيعي

به نام خدا

خانم زهرا شفيعي  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته رياضي كاربردي گرايش بهينه سازي از موضوع رساله خود دفاع مي نمايند.

 

موضوع رساله ارشد:

سيستم بهينگي لاگرانژ براي يك كلاس از مسائل بهينه سازي محدب غيرهموار


استاد راهنما:

دكتر صغري نوبختيان

 

تاريخ: يكشنبه 29 دي ماه 98

ساعت: 10 صبح

مكان: سمينار گروه رياضي

 
تاریخ:
1398/10/15
تعداد بازدید:
58
منبع:
Powered by DorsaPortal