گروه زمين شناسي
دفاع از پايان نامه دانشجوي دكتري زمين شناسي مهندسي خانم معصومه سرگزي
با عنوان"پترولوژي گرانيتوئيدهاي منطقه تويره شمالي(جنوب غرب جندق، ايران مركزي) "
دفاع از پايان نامه دانشجوي دكتري زمين شناسي مهندسي خانم معصومه سرگزي به شماره دانشجويي 931811267003 با عنوان"پترولوژي گرانيتوئيدهاي منطقه تويره شمالي(جنوب غرب جندق، ايران مركزي) " روز شنبه مورخ 30/ 6/ 98 ساعت  10 صبح 
 
اساتيد راهنما: آقاي دكتر قدرت ترابي 
اساتيد داور داخل : آقايان دكترسيد محسن طباطبائي منش و دكتر مرتضي شريفي
اساتيد داور خارج : سركار خانم دكتر بتول تقي پور دانشگاه شيراز
تاریخ:
1398/06/17
تعداد بازدید:
37
منبع:
Powered by DorsaPortal