گروه زيست شناسي
دفاع دانشجوي دوره دكتري گروه زيست شناسي
دفاع دانشجوي دوره دكتري گروه زيست شناسي
اقاي رسول اميريان دانشجوي دكتري زيست شناسي روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 ساعت 11:30 در محل تالار محمد رسول الله گروه زيست شناسي از پايان نامه خود دفاع مي كند
استاد ناظر:دكتر باقري
داوران داخل گروه :دكتر متولي باشي و دكتر سعيدي
داوران خارج گروه:دكتر مجيد طالبي
استاد راهنما:خانم دكتر حجتي و دكتر ازادي
استاد مشاور:دكترمرتضوي
تاریخ:
1398/06/12
تعداد بازدید:
157
منبع:
Powered by DorsaPortal