گروه زيست شناسي
دفاع دانشجوي دوره دكتري گروه زيست شناسي
دفاع دانشجوي دكتري گروه زيست شناسي
اقاي  سيد شريف بلخي دانشجوي دكتري زيست شناسي روز شنبه مورخ 98/6/16 ساعت 11:30 در محل تالار محمد رسول الله گروه زيست شناسي از پايان نامه خود دفاع مي كند
استاد ناظر:دكتر مرادمند
داوران داخل گروه : دكتر متولي باشي و دكترامام زاده
داوران خارج گروه:دكتر ميرمحمد صادقي(دانشگاه علوم پزشكي)
استاد راهنما:خانم دكتر حجتي
تاریخ:
1398/06/12
تعداد بازدید:
135
منبع:
Powered by DorsaPortal