۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
سعید افشارزاده
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : زیست شناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,علوم گیاهی- سیستماتیک گیاهی,اصفهان,ایران,1375-1382
فوق لیسانس,علوم گیاهی,دانشگاه اصفهان,ایران,1366-1370
لیسانس,زیست شناسی گرایش گیاهی,دانشگاه اصفهان,ایران,1358-1366
جستجو:
|
بررسی تنوع گونه ای جنس Hypnea در سواحل جنوب کشور بر اساس صفات مورفولوژی,سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران,ملی,پوستر,1394,زهرا قدرت جهرمی,سعید افشارزاده,جلوه سهرابی پور | جزئیات
بررسی ریخت شناسی و تشریحی Cartahmus dentatusVAHL.Symb,هیجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1393,مرضیه حاج علی اکبری,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی فلور جلبکهای دریایی(Seaweeds)نواحی بین جزر و مدی جزایر ابوموسی و هنگام خلیج فارس,هیجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1393,فهیمه ایمانی,سعید افشارزاده,محمد رضا رنجبر | جزئیات
مطالعه ساختار تشریحی گونه هایی از گیاه آبزی Potamogeton L در ایران,هیجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1393,شبنم عباسی,سعید افشارزاده | جزئیات
مطالعه آناتومی گونهPadina australis در خلیج فارس(ایران),کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,فرحناز جبل عاملی,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی صفات مورفولوژی و تشریحی جنس Padina,کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,فرحناز جبل عاملی,سعید افشارزاده | جزئیات
مطالعه آناتومی گونه Laurencia obtusa در خلیج فارس،ایران,کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,فروغ صالحی باورصاد,سعید افشارزاده | جزئیات
اهمیت صفات آناتومی در تاکسونومی جنس Laurensia,کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,فروغ صالحی پور باورصاد,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی مقایسه ای اثر جلبک های خالص سازی شده از فاضلاب خانگی در حذف شاخص BOD پساب خروجی,کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,زهرا نجیمی,رسول قاسمی,سعید افشارزاده | جزئیات
مقایسه اثر جلبک های جدا سازی شده از فاضلاب خانگی در حذف شاخص BOD فاضلاب ورودی,کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,زهرا نجیمی,رسول قاسمی,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی میزان کاهش شاخص COD پساب خروجی با استفاده از چند گونه جلبکی خالص سازی شده از فاضلاب خانگی ,کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,زهرا نجیمی,رسول قاسمی,سعید افشارزاده | جزئیات
اثر چند گونه جلبکی خالص سازی شده از فاضلاب خانگی در حذف شاخص COD فاضلاب خام ورودی,کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,زهرا نجیمی,رسول قاسمی,سعید افشارزاده | جزئیات
اثر مقایسه ای حذف نیترات و فسفات از پساب خروجی فاضلاب خانگی در چند گونه جلبکی جدا سازی شده از تصفیه خانه,کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,زهرا نجیمی,رسول قاسمی,سعید افشارزاده | جزئیات
اثر جلبک های Scenedesmus obliquus و Chorella sp جدا سازی شده از فاضلاب خانگی در میزان TSS پساب خروجی,کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,زهرا نجیمی,رسول قاسمی,سعید افشارزاده,فرزانه نجیمی | جزئیات
کشت ریز جلبک Spirulina platensis با استفاده از پساب های شهری و کشتارگاه,هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1391,زینت چنگانی,عباس المدرس,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی فلوریستیکی ذخیره گاه جنگلی پشندگان شهرستان فریدون شهر,هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1391,فروغ حمیدی راد,سعید افشارزاده | جزئیات
شناسایی جلبکهای دریایی قهوه ای سواحل جنوبی ایران، دریای عمان استان سیستان و بلوچستان,هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1391,معصومه شمس,شبنم عباسی,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه حفاظتی نطنز یحیی آباد,هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1391,شبنم عباسی,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی فلوریستیکی ذخیره گاه جنگلی گوه شهرستان فریدون شهر,هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1391,منا فرجاد,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی تاثیر پساب تصفیه شده شهری بر رشد جلبک Chlorella vulgaris,دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1390,زینت چنگانی,عباس المدرس,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی تاثیر غلظت C02 بر روی میزان رشد و ترکیبات سلولی ریز جلبک Spirulina platensis,دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1390,سید مهدی حسینی,عباس المدرس,سعید افشارزاده,محمد صادق حاتمی پور | جزئیات
شناسایی فیتوپلانکتون ها و بررسی تغییرات اجتماعات آن ها تحت تاثیر عوامل مختلف فیزیکو شیمیایی,نخستین همایش ملی جلبک شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1390,جواد چراغپور,سعید افشارزاده,مظفر شریفی | جزئیات
جدا سازی سیانوباکتری های مقاوم به سیانور از پساب صنعتی,نخستین همایش ملی جلبک شناسی ایران,ملی,پوستر,1390,بهاره مزروعی,نفیسه سادات نقوی,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی تنوع زیستی و خصوصیات اکولوژیکی رویشگاه های گونه درمنه کوهی(Artemisia Aucheri) در استان اصفهان,کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی,بین المللی,پوستر,1390,مهدیه جعفری,سعید افشارزاده | جزئیات
تصفیه فاضلاب با استفاده از کشت ریز جلبک Spirulina plaensis,اولین همایش ملی گیاه پالائی,ملی,سخنرانی,1390,زینت چنگانی,عباس المدرس,سعید افشارزاده | جزئیات
طراحی سیستمی بمنظور تهیه غلظت‌های مختلف گاز co2 و تزریق آن به محیط کشت ریز جلبک,شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1389,سید مهدی حسینی,عباس المدرس,سعید افشارزاده | جزئیات
مروری بر روش های اندازه گیری تنوع زیستی در پوشش های گیاهی ایران,اولین همایش ملی، دانشجویی اکولوژی حفاظت,ملی,پوستر,1389,شبنم عباسی,سعید افشارزاده | جزئیات
مطالعه پوشش گیاهی منطقه یحیی آباد,شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1389,شبنم عباسی,سعید افشارزاده | جزئیات
مطالعه تنوع گونه ای Characeaeدر ایران,شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1389,پریسا علایی فرادنبه,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی پوشش گیاهی منطقه شمال بادرود,شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1389,مهسا عبدی,سعید افشارزاده | جزئیات
طراحی سیستمی بمنظور تهیه غلظت های مختلف گازCO2 وتزریق آن به محیط کشت ریز جلبک,شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1389,سید مهدی حسینی,عباس المدرس,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی رشد ریز جلبک Spirulina plantensis بر روی پساب تصفیه شهری,دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان کشور,ملی,سخنرانی,1389,زینت چنگانی,عباس المدرس,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی پراکنش جنس سارگاسومSargassum C. Agardeh. (Phaeophyta در مناطق دریایی و همجوار خاورمیانه,نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران,ملی,پوستر,1389,معصومه شمس,سعید افشارزاده | جزئیات
تحلیل خوشه ای وتعیین اجتماعات گیاهی کوه های سپیدار میمند,همایش ملی دانشجویان زیست شناسی,ملی,پوستر,1388,فرهاد جهانپور,رضا نادری,محمد رضا رحیمی نژاد,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی گونه های اندمیک ایران در کوه های سپیدار میمند فارس,همایش ملی دانشجویان زیست شناسی,ملی,پوستر,1388,فرهاد جهانپور,محمد رضا رحیمی نژاد,سعید افشارزاده | جزئیات
جداسازی سیانوباکتر تثبیت کننده ازت و تولید کننده هیدروژن.,همایش ملی دانشجویان زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1388,زهرا نوری,گیتی امتیازی,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی دیاتومه ها(Bacillariophyta)و تغییرات اجتماعات آن ها,همایش ملی دانشجویان زیست شناسی,ملی,پوستر,1388,جواد چراغپور,سعید افشارزاده,مظفر شریفی | جزئیات
Study of Bacillariophyceae in Gandoman Wetland,پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1387,جواد چراغپور,سعید افشارزاده,مظفر شریفی | Detail
The Floristic Study of Golestanac Protected Area in Central Alborz,پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1387,رضا نادری,سعید افشارزاده,محمد رضا رحیمی نژاد,بهمن اسلامی | Detail
Three new Records of Lyngbya for the paddy-fields Algal Flora of Iran,پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1387,رقیه سیاه بالایی,سعید افشارزاده,شادمان شکروی | Detail
Taxonomical study of the genus Echinochloa P.Beauv.(Gramineae) in Iran,پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1387,مهسا اصغری,سعید افشارزاده,غلامرضا بلالی دهکردی,جمال صاحبی | Detail
Study of growth conditions of three strains of Spirulina platensis,پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1387,سعید افشارزاده,رسول قاسمی,مجید مهدیه,فرزانه ضوئی,معصومه شمس | Detail
بررسی مورفولولژیکی و اکولوژیکی پوتاموژتون(Potamogeton L.)در رودخانه زاینده رود,اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی,ملی,سخنرانی,1387,رویا معلم,سعید افشارزاده,غلامرضا بلالی دهکردی,جمال صاحبی | جزئیات
مطالعه جنس لویی در رودخانه زاینده رود,اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی,ملی,پوستر,1387,الهام رنگی پور,سعید افشارزاده,غلامرضا بلالی دهکردی,جمال صاحبی | جزئیات
بررسی تنوع و تغییرات مورفولوژیکی جلبک سبز- آبی Nostoc maculiforme از شالیزارهای استان گلستان,اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی,ملی,سخنرانی,1387,رقیه سیاه بالایی,سعید افشارزاده,شادمان شکروی | جزئیات
بررسی گونه های اندمیک ایران و توران در منطقه امن گلستانک (البرز مرکزی),اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین,ملی,پوستر,1387,رضا نادری,محمد رضا رحیمی نژاد,سعید افشارزاده,بهمن اسلامی | جزئیات
معرفی دو گونه از جنس پوتاموژتونPotamogeton L.در استان اصفهان و شرایط اکولوژیکی موثر بر پراکنش آنها,اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین,ملی,پوستر,1387,رویا معلم,سعید افشارزاده,غلامرضا بلالی دهکردی,جمال صاحبی | جزئیات
بررسی فنتیکی جنس پوتاموژتونPotamogeton L در استان اصفهان,همایش کشوری بیوانفورماتیک,ملی,پوستر,1387,رویا معلم,سعید افشارزاده,جمال صاحبی,غلامرضا بلالی دهکردی | جزئیات
مطالعه فنتیکی جنس .Typha L در استان اصفهان ,همایش کشوری بیوانفورماتیک,ملی,پوستر,1387,الهام رنگی پور,سعید افشارزاده,جمال صاحبی,غلامرضا بلالی دهکردی | جزئیات
ارزیابی مارکر RAPD برای مطالعه تنوعات درون و بین جمعیتی گونه( Echinochloa crus-galli(Poaceae ,همایش کشوری بیوانفورماتیک,ملی,پوستر,1387,مهسا اصغری,سعید افشارزاده,غلامرضا بلالی دهکردی,جمال صاحبی | جزئیات
مطالعه مورفولوژیکی و اکولوژیکی دو گونه Typha angustifolia L و T laxmannii L در استان اصفهان,اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین,ملی,پوستر,1387,الهام رنگی پور,سعید افشارزاده,غلامرضا بلالی دهکردی,جمال صاحبی | جزئیات
مطالعه جنس لوِیی Typha L.در رودخانه زاینده رود,اولین هماِیش ملی زیست شناسی گیاهی,ملی,پوستر,1387,الهام رنگی پور,سعید افشارزاده,غلامرضا بلالی دهکردی,جمال صاحبی | جزئیات
Diversity and Abundance of Epipelic Diatoms in Two polluted sites of Zayandeh rood River,Iran,Botanikertagung,بین المللی,پوستر,1386,Zahra Movahedi naini,Taher Nejadsattari,سعید افشارزاده,Fatollah Fallahian | Detail
Fischerella ambigua(Nageli)Gomont گزارش گونه جدِیدی از جلبک های سبز-آبی ایران,نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1386,سعید افشارزاده,رقیه سیاه بالایی,شادمان شکروی,ندا سلطانی | جزئیات
بررسی تاکسونومیکی فیتوپلانکتونها و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب دریاچه سد زاینده رود,نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1386,معصومه شمس,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی تنوع مورفولوژیک وتعیین مشخصات جلبک های سبز- آبی رشته ای شالیزارهای استان گلستان,نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1386,رقیه سیاه بالایی,سعید افشارزاده,شادمان شکروی | جزئیات
بررسی گیاهان ساحلی رودخانه زاینده رود در استان اصفهان,نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1386,سمیه محقق طباطبایی,سعید افشارزاده,محمد رضا رحیمی نژاد | جزئیات
مطالعه اجتماعات فیتوپلانکتون های آب دریاچه سد زاینده رود,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,پوستر,1385,معصومه شمس,سعید افشارزاده | جزئیات
معرفی فلور گیاهان آبزی و ساحلی زاینده رود در بخش شرقی اصفهان,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,پوستر,1385,سمیه محقق طباطبایی,سعید افشارزاده,محمد رضا رحیمی نژاد | جزئیات
مطالعه تغییرات فصلی اجتماعات فیتو پلانکتونها,چهاردهمین کنفرانس سراسری ودومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی,بین المللی,پوستر,1385,معصومه شمس,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی نمونه های فیتوپلانکتونهای دریاچه سد زاینده رود با روشهای مختلف در فصل پاییز,هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و ششمین هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,پوستر,1384,معصومه شمس,سعید افشارزاده | جزئیات
جلبکهای اپی لیت(سنگ رست) بالا دست رودخانه زاینده رود,یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1382,سعید افشارزاده,طاهر نژاد ستاری,محمد ابراهیم نژاد | جزئیات
معرفی فیتو پلانکتونهای رودخانه زاینده رود,پنجمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1381,سعید افشارزاده,طاهر نژاد ستاری,محمد رضا رحیمی نژاد,محمد ابراهیم نژاد | جزئیات
جداسازی جلبک سبز هماتوکوکوس پلوویالیس تولید کننده آستاگزانتین و اثر رزبنگال بر کاروتن زایی,نخستین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران,ملی,پوستر,1378,سعید افشارزاده,صادق فرهی آشتیانی,ایرج نحوی,مجید مهدیه | جزئیات
بررسی جلبکهای زاینده رود در ارتباط با آلودگی آب,پنجمین سمینار مهندسی رودخانه,ملی,سخنرانی,1377,حسین پورمقدس,سعید افشارزاده,محسن صنیعی | جزئیات
جستجو:
|
طرح و تحلیل آزمایش ها برای اثرات تنوع زیستی,کارشناسی ارشد,1394,هوشنگ طالبی,سعید افشارزاده
بررسی ریخت شناسی و ساختار تشریحی جنس (Carthamus L.(Asteraceae ,کارشناسی ارشد,1393,سعید افشارزاده
بررسی فلور جلبک های دریایی(seaweeds) نواحی بین جزر و مدی جزایر ابوموسی و هنگام,کارشناسی ارشد,1393,سعید افشارزاده,محمد شریف رنجبر
مطالعه بیوسیستماتیک جنس (Sargassum C.Agardh.(Phaeophyta,Sargassaceae با استفاده از نشانگرهای ریخت شناسی و مولکولی در سواحل جنوبی ایران,دکتری,1392,سعید افشارزاده,غلامرضا بلالی دهکردی,تورج ولی نسب
بررسی سیستماتیک و ترکیبات پلی فنلی جنس Laurencia در سواحل استان هرمزگان,کارشناسی ارشد,1392,سعید افشارزاده,علیرضا علی قنادی
بررسی سیستماتیک و ترکیبات پلی فنلی جنس Padina در سواحل استان هرمزگان,کارشناسی ارشد,1392,سعید افشارزاده,علیرضا علی قنادی
شناسایی و جدا سازی جلبک های موثر در تصفیه فاضلاب خانگی در شمال تهران,کارشناسی ارشد,1392,رسول قاسمی,سعید افشارزاده
مطالعه مورفولوژی و تنوع ژنتیکی جلبک کارا در ایران,دکتری,1391,سعید افشارزاده,غلامرضا بلالی دهکردی
بررسی فلوریستیکی ذخیره گاه گوه(شهرستان فریدون شهر),کارشناسی ارشد,1391,سعید افشارزاده
بررسی فلوریستیک ذخیره گاه جنگلی پشندگان(شهرستان فریدون شهر),کارشناسی ارشد,1391,سعید افشارزاده
پاکسازی زیستی سیانید از پساب صنعتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از سیانوباکتری ها,کارشناسی ارشد,1391,نفیسه سادات نقوی,سعید افشارزاده,مسعود فولادگر
جدا سازی، خالص سازی و شناسایی جلبک های سبز دونالیلا از آبهای سواحل قشم به منظور مطالعه تحمل به شوری در آن ها,کارشناسی ارشد,1391,محمد رضا هادی,سعید افشارزاده,بهمن خلدبرین
بررسی تاثیر دو منبع نیتروژنی(نیترات و آمونیوم)بر روی تولید بتاکاروتن در جلبک سبز تک سلولیDunaliella,کارشناسی ارشد,1391,محمد رضا هادی,سعید افشارزاده
تاثیر پساب های شهری و کشتارگاه بر روی رشد ریزجلبک های کلرلاولگاریس و اسپیرولینا پلاتنسیس,کارشناسی ارشد,1390,عباس المدرس,سعید افشارزاده
بررسی اکولوژیکی رویشگاه های Artemisia aucheri( درمنه کوهی) در استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,سعید افشارزاده
بررسی میزان تولید بیومس در دو ریز جلبک کلرلاولگاریس و اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از منابع متفاوت گاز CO2,کارشناسی ارشد,1389,عباس المدرس,سعید افشارزاده,محمد صادق حاتمی پور
بررسی پوشش گیاهی ناحیه یحیی آباد(نطنز),کارشناسی ارشد,1389,سعید افشارزاده,عبدارضا مهاجری
مطالعه تاکسونومیکی خانواده Characeae در ایران,کارشناسی ارشد,1389,سعید افشارزاده
بررسی پوشش گیاهی منطقه شمال بادرود,کارشناسی ارشد,1389,سعید افشارزاده,عبدالرضا مهاجری
بررسی فلور گلسنگی پارک ملی کلاه قاضی(اصفهان),کارشناسی ارشد,1389,غلامرضا بلالی دهکردی,مهرداد عباسی,سعید افشارزاده
بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای جنس پوتاموژتون(سنبله آبی) در رودخانه زاینده رود بر اساس شاخصه های اکولوژیکی وریخت شناسی و نشانگر ملکولیRAPD ,کارشناسی ارشد,1388,سعید افشارزاده,غلامرضا بلالی دهکردی,جمال صاحبی
بررسی فلوریستیک پوشش گیاهی میمند,کارشناسی ارشد,1388,محمد رضا رحیمی نژاد,سعید افشارزاده
بررسی پوشش گیاهی منطقه امن گلستانک در البرز مرکزی(استان مازندران),کارشناسی ارشد,1387,سعید افشارزاده,محمد رضا رحیمی نژاد,بهمن اسلامی
بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای جنس Echinochloa دراستان اصفهان بر اساس شاخص های مورفولوژیکی و اکولوژیکی و نشانگر RAPD,کارشناسی ارشد,1387,سعید افشارزاده,غلامرضا بلالی دهکردی,جمال صاحبی
بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای جنس Typha L (لویی)در رودخانه زاینده رود بر اساس شاخصه های اکولوژیکی ، ریخت شناسی و نشانگر ملکولیRAPD) Random Amplified Polymorphic DNA ) ,کارشناسی ارشد,1387,سعید افشارزاده,غلامرضا بلالی دهکردی,جمال صاحبی
بررسی اکولژیکی گیاهان آبزی و ساحلی رودخانه زاینده رود در استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,سعید افشارزاده,محمد رضا رحیمی نژاد
بررسی فراوانی جلبک اوسیلاتورِیا وغلظت ژئوزمین و ارتباط آنها با یکدیگر در منابع آب سد چم آسمان و تنظیمی اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,محمدرضا شاه منصوری,سعید افشارزاده
بررسی ترکیب گونه ای دیاتوم های اپی پل در دو منطقه آلوده در زاینده رود,کارشناسی ارشد,1386,طاهر نژادستاری,سعید افشارزاده
تعیین مشخصات مورفولوژیک و تاکسو نومِیک جلبک های رشته ای جمع آوری شده از شالیزار های استان گلستان,کارشناسی ارشد,1386,سعید افشارزاده,شادمان شکروی
مطالعه فیتو پلانکتون های تالاب گندمان,کارشناسی ارشد,1386,مظفر شریفی,سعید افشارزاده
مطالعه فیتوپلانکتون های دریاچه سد زاینده رود,کارشناسی ارشد,1385,سعید افشارزاده,محمد ابراهیم نژاد
بررسی منابع آب زیرزمینی شیراز از نظر عوامل بیولوژیکی خاص( جلبکها، دیاتومه ها، روتیفرها),کارشناسی ارشد,1385,حسین پورمقدس,سعید افشارزاده
بررسی جلبکهای زاینده رود در محدوده شهر اصفهان( در رابطه با میزان نیترات و فسفات),دکتری عمومی پزشکی,1375,حسین پورمقدس,سعید افشارزاده
شناسایی،جداسازی و خالص سازی گونه های مختلف جلبک سبز تک سلولی Dunaliellaا از حوضچه های تبخیر نمک در مرداب گاوخونی,کارشناسی ارشد,1375,منصور شریعتی,سعید افشارزاده
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
مدیر نمونه آموزشی,ریاست دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1393
رتبه اول کارشناسی ارشد علوم گیاهی,دانشگاه اصفهان,ایران دانشگاه اصفهان,1370
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal