۱۴۰۲ سه شنبه ۱۵ اسفند
زهرا نوربخش حبيبب آبادي
گروه آموزشی : فيزيك
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,فيزيك - حالت جامد,دانشگاه اصفهان,1384
B.Sc.,فيزيك,دانشگاه اصفهان,1383
M.Sc.,فيزيك,دانشگاه اصفهان,1377
جستجو:
|
New insights into band inversion and topological phase of TiNI monolayer,,1402
شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, محمد سعيد بهرامي, داريوش وشايي
Unveiling the properties of transition-metal dichalcogenides: a comprehensive study of WTe2, WSe2, ZrTe2, and NiTe2 in bulk and monolayer forms,,1402
ياسمن فاضلي, زينب السادات اعتصامي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, داريوش وشايي
Stability of electronical properties of Antimony antidot nanostructure in the presence and in the absence of substrate,,1402
نفيسه نوري , زهرا نوربخش حبيبب آبادي, غلامرضا راشدي
Analysis of electronic properties of hexagonal and triangular Bismuth quantum dot with different edges in the presence of magnetic field,,1402
نفيسه نوري دستجردي, غلامرضا راشدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Influence of hydrostatic pressure and concentration of Ge on the topological band order of SnSi1,,1401
شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The effect of uniaxial strains on the electronic, thermoelectric and optical properties of TiS monolayer,,1400
ميترا نريماني, شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Ab initio study of the structural, electronic, mechanical, dynamical, thermodynamic, linear and nonlinear optical properties of BeSiP2xAs2 (1? x) quaternary alloys",,1400
ياسر اسدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Highly stable full Heusler order Cs(Na, K)Bi with diverse topological phases controlled by strain engineering,,1400
شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, علي رمضاني, وشايي دايوش
Ab initio study of the structural, electronic, mechanical, dynamical, thermodynamic, linear and nonlinear optical properties of BeSiP2xAs2 (1? x) quaternary alloy,,1400
ياسر اسدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Promising Bialkali Bismuthides Cs(Na, K)2Bi for High-Performance Nanoscale Electromechanical Devices: Prediction of Mechanical and Anisotropic Elastic Properties under Hydrostatic Tension and Compression and Tunable Auxetic Properties,,1400
شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, علي رمضاني, Daryoosh Vashaee
Topological phase and thermoelectric properties of bialkali bismuthide compounds (Na,K)2RbBi from first-principles,,1400
شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, Daryoosh Vashaee
The pressure effects on electronic, thermoelectric, thermodynamic, and optical features of Li3Bi,,1400
شهرام يلمه ها, ميترا نريماني, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
ElATools: A tool for analyzing anisotropic elastic properties of the 2D and 3D materials,,1400
شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, Daryoosh Vashaee
Topological quantum matter to topological phase conversion: Fundamentals, materials, physical systems for phase conversions, and device applications,,1400
Polash Md Mobarak Hossain, شهرام يلمه ها, Haihan Zhou d, كاوه احدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, داريوش وشايي
Topological state and some physical properties of ScX (X= Sb and Bi) nano-layers,,1400
ميترا نريماني, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Quantum spin Hall effect, thermoelectric performance, and optical properties of XBi (X-Sc, Y) monolayers,,1399
ميترا نريماني, شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Coexistence of type-I and critical-type nodal line states in intermetallic compounds ScM (M = Cu, Ag, Au),,1399
شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
First principles investigation of the structural, electronic, optical and elastic properties of CsCdxPb1?xCl3alloys,,1399
ياسر اسدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Topological phase transitions and optical properties of AB (A -Sc, Y and B-Sb, Bi) compounds,,1399
ميترا نريماني, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
First principles calculations of structural, electronic and optical properties MoX2 (X= S, Se) metal dichalcogenides and their nano-layers,,1399
احمد مشمول, پرويز سعيدي, شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
High thermoelectric efficiency of LaX (X = Sb, Bi) two dimensionaltopological insulators,,1398
ميترا نريماني, شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The structural, electronic, magnetic and topological phase of CeNiSb bulk and nano-layer,,1398
نجمه مكارمي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
First principle study of the structural, electronic, vibrational, thermodynamic, linear and nonlinear optical properties of zinc-blende ZnSe and ZnTe semiconductors,,1398
اسدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Study of the linear and nonlinear response properties of the zinc-blende AlP, GaP and their AlxGa1-xP ternary alloys using first principle calculations,,1398
ياسر اسدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
First principle characterization of structural, electronic, mechanical, thermodynamic, linear and nonlinear optical properties of zinc-blende InAs, InSb and their InAsxSb1-x ternary alloys,,1398
ياسر اسدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Structural, Electronic, Mechanical, Thermodynamic, and Linear and Nonlinear Optical Properties of MoS 2 , MoSe , and their MoS 2x Se 2(1-x) Alloys: Ab Initio Calculations,,1398
ياسر اسدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Insight into the topological phase and elasticproperties of halide perovskites CsSnX3(X = l, Br, Cl)under hydrostatic pressures,,1398
شهرام يلمه ها, پرويز سعيدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, امين ا واعظ, علي رمضاني
ويژگي هاي الكتروني ، مغناطيسي و اپتيكي نانو لايه GaAs خالص و آلائيده شده با ناخالصي هاي Mn و Fe واقع بر سطح ]001[,,1398
زهرا نوربخش حبيبب آبادي
First principle study of the electronic and magnetic properties of Nd1-xLaxFeSi alloys (x=0, 0.25, 0.50, 0.75 and1),,1397
مريم نورافشان فسايي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Structural, electronic, magnetic and thermodynamic properties of LaFeSi, GdFeSi and TbFeSi nano-layers using first-principles calculations,,1397
شهرزاد طلاكش, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The investigation of topological phase of Gd1-xYxAuPb (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) alloys under hydrostatic pressure,,1397
پرويز سعيدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Hydrostatic strain-induced topological phase of KNa2Sb,,1397
Shahram Yalameha, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, امين ا واعظ
Density functional investigation of Kondo behavior, electronic structure and magnetic properties of CeRuPO-nano-layer,,1397
مريم نورافشان, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The effect of pressure and spin orbit interaction on topological phase and phonon dispersion of LuX (X¼ Sb, Bi) compounds,,1397
ميترا نريماني, شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The investigation of structural, electronic, elastic and thermodynamic properties of Gd1?xYxAuPballoys: A first principle study,,1397
پرويز سعيدي, شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The Density Functional Study of Structural, Electronic, Magnetic and Thermodynamic Properties of XFeSi (X = Gd, Tb, La) and GdRuSi Compounds,,1396
شهرزاد طلاکش, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Topological phase and optical properties of LuNiBi bulk and nano-layer,,1396
ميترا نريماني, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Study of the Structural, Electronic, Magnetic, and Optical Properties of Mn2ZrGa Full-Heusler Alloy: First-Principles Calculations,,1396
سيد امير عباس امامي, احمد امير ابادي زاده, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, سيد مهدي بيضايي, سيد مجتبي علوي
The Effect of Substitution of as for Ga on the Topological Phase and Structural, Electronic and Magnetic Properties of Mn2ZrGa Heusler Alloy,,1396
Ahmad Amirabadizadeh, Seyyed Amir Abbas Emami, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, Seyyed Mojtaba Alavi Sadr, Seyyed Madhy Baizaee
The Structural, Electronic, Magnetic, and Optical Properties of Mn2ZrGa1?xGex Heusler Alloys:First-Principles Calculations,Journal of Superconductivity and Novel Magnetism,1396
احمد اميرآبادي زاده, سيد امير عباس امامي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, سيد مجتبي علوي, سيد مهدي بيضايي
Topological phase, structural, electronic, thermodynamic and optical properties of XPtSb (X=Lu, Sc) compounds,,1395
ميترا نريماني, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The effect of Ce dilution on the ferromagnetic ordering and Kondo behavior of CeRuPO,,1395
M. Noorafshan, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Topological phase, electronic, magnetic and optical properties of ScPdBi compound with Gd, Np and Cm impurities,,1395
ميترا نريماني, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
خواص الكتروني، اپتيكي و فاز توپولوژي نانولاية Li2AgSn,,1395
زهرا عسکري پور, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The electronic and magnetic properties and the topological phase graphene sheet with Fe, Co, Si and Ge impurities,,1395
آزاده خيري, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, الهام دارابي
Effect of Fe, Co, Si and Ge impurities on optical properties of,,1395
A. Kheyri, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, E. Darabi
Topological band order, structural, electronic and optical properties of XPdBi (X = Lu, Sc) compounds,,1395
ميترا نريماني, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
First principle calculations of thermodynamic properties of pure graphene sheet and graphene sheets with Si, Ge, Fe, and Co impurities,,1395
A Kheyri, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Electronic, topological phase and optical properties of XPdBi (X=Lu, Sc) nano-layers,,1395
ميترا نريماني, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Electronic properties and topological phase of ThXY (X=Pb, Au, Pt and Y= Sb, Bi, Sn) compounds,,1394
زهرا نوربخش حبيبب آبادي, امين ا واعظ
Structural, Magnetic, and Electronic Properties and the Topological Phase of CePdBi Bulk and Nanolayers,,1394
N. Makaremi, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
First principles study of three dimensional topological phases of GdxY1?xPtBi (x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) alloys,,1394
زهرا نوربخش حبيبب آبادي, بهاره فيضي
First-principles study of optical properties of ?-CuSe/klockmannite: Bulk and nano-layers,,1393
عليرضا شجاعي, امين ا واعظ, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, زينب السادات مدنيان
Three dimensional topological insulators of CuxAu 1-xInTe2 alloys,,1393
نرجس تقي زاده رهقي, غلامرضا راشدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, مريم فرهي
The magnetic and optical properties of ErP and ErSb nanolayers,,1393
امين ا واعظ, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
First Principles Study of Electronic and Magnetic Properties of DyNiPb and YNiPb Compounds Under Hydrostatic Pressure,,1392
زهرا نوربخش حبيبب آبادي
First principle study of the structural, electronic and magnetic properties of MgO nanolayers on Fe substrate,,1392
N. Makaremi, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Ab initio investigation of the structural and unusual electronic properties of ??-CuSe (klockmannite),,1392
عليرضا شجاعي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, امين ا واعظ, محمد دهقاني
Three Dimensional Topological insulators of LuPdBixSb1-x alloys,,1391
زهرا نوربخش حبيبب آبادي
THE FIRST PRINCIPLES CALCULATION OF STRUCTURAL, ELECTRONIC AND MAGNETIC PROPERTIES OF MnXY (X = Ru,Rh AND Y = Ga,Ge, Sb) ALLOYS,,1390
S. M. MONIRI, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, مجتبي مستجاب الدعواتي
First principles study of the structural, electronic and optical properties of ZnSxSe1?x alloys,,1389
زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Structural, electronic and optical properties of ZnX and CdX compounds,,1389
زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The Effects of 5f Localization on Magnetic Properties of UAl3,,1389
زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Structural, Electronic and Magnetic Properties of Nanolayer and Bulk of MnCo2Si and MnFeCoSi Compounds,,1389
S. Izadi, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The electronic and magnetic properties of half-metal type MnFexCo2-xSi (with x = 0, 0.25, 0.5, 0.75 ,1, 1.25, 1.5, 1.75, and 2) alloys,,1389
زهرا نوربخش حبيبب آبادي
First-Principles Study on the Structural, Electronic, Magnetic and Optical Properties of UFe2 and PuFe2 Compounds,,1389
زهرا نوربخش حبيبب آبادي, امين ا واعظ
The search for an EFG equation of state in ThM3 compounds (with M = Sn, In, Si, Ge, Ga, Rh, Pb, TI),,1388
زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The effects of 5f localization on magnetic properties of NpSn3,,1386
اعظم پورقاضي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, محمدتقي فلاحي مروست
First-principles study of structural and electronic properties of different phases of GaAs,,1384
H.Arabi, اعظم پورقاضي, A.Ahmadian, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Effects of pressure on the electric field gradient in USn3,,1384
زهرا نوربخش حبيبب آبادي, H.Akbarzadeh, اعظم پورقاضي
First principles calculation of electric and magnetic properties of UIn3 intermetalic compound,,1384
زهرا نوربخش حبيبب آبادي, اعظم پورقاضي
جستجو:
|
(15595),,1382/06/01 _ 1382/06/01,مرتضي جمال, سعيد جلالي اسدآبادي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, هادي اکبرزاده
(10978),,1381/11/01 _ 1381/11/01,سعيد جلالي اسدآبادي, مرتضي جمال, هادي اکبرزاده, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
First principle calculation of the electric and magnetic properties of UIn3 intermetalic compound (2439),Fourth International Conferance on Magnetic and Superconducting Materials,1385/10/11 _ 1385/10/11,اعظم پورقاضي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Electronic and structural properties of MX3 ( M=Th, U and X=Ga, Ge, Si, Al) compounds (2439),Fourth International Conferance on Magnetic and Superconducting Materials,1385/10/11 _ 1385/10/11,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(11289),,1382/01/01 _ 1382/01/01,زهرا نوربخش حبيبب آبادي, سعيد جلالي اسد آبادي, اعظم پورقاضي, مرتضي جمال, هادي اكبرزاده
The effect of Coulomb interaction parameter on 5f electrons in USn3 compound (11308),,1384/01/01 _ 1384/01/01,زهرا نوربخش حبيبب آبادي, اعظم پورقاضي
(12828),,1383/01/01 _ 1383/01/01,زهرا نوربخش حبيبب آبادي, اعظم پورقاضي
(11251),,1381/06/01 _ 1381/06/01,اعظم پورقاضي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, محمد تقي فلاحي
(11251),,1381/06/01 _ 1381/06/01,محمد تقي فلاحي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, اعظم پورقاضي
(11251),,1381/06/01 _ 1381/06/01,زهرا نوربخش حبيبب آبادي, اعظم پورقاضي
EFG equation of state in UM3 compounds (with M= Sn, In, Si, Ge, Ga, Rh, Pb, Tl) (11308),,1384/01/01 _ 1384/01/01,زهرا نوربخش حبيبب آبادي, اعظم پورقاضي
(10773),,1381/01/01 _ 1381/01/01,- سعيد جلالي اسد آبادي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, هادي اكبرزاده, مرتضي جمال
(11289),,1382/01/01 _ 1382/01/01,مرتضي جمال, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, هادي اكبرزاده, ، سعيد جلالي اسد آبادي
(),, _ ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي, ?
(6639),,1387/11/08 _ 1387/11/08,زهرا نوربخش حبيبب آبادي, غلامرضا راشدي
Pressure dependence of the Fermi energy, band gap and electric field gradient (2439),Fourth International Conferance on Magnetic and Superconducting Materials,1385/10/11 _ 1385/10/11,مجتبي مستجاب الدعواتي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(6698),,1386/09/10 _ 1386/09/10,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(15622),,1381/04/12 _ 1381/04/12,مصطفي منيري, مريم موقيمي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, مجتبي مستجاب الدعواتي
(10616),,1387/10/20 _ 1387/10/20,مصطفي منيري, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, مجتبي مستجاب الدعواتي
(14484),,1387/09/20 _ 1387/09/20,مصطفي منيري, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, مجتبي مستجاب الدعواتي
(14484),,1387/09/20 _ 1387/09/20,جعفر ساعي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, مجتبي مستجاب الدعواتي, محمدرضا عبدي
(14484),,1387/09/20 _ 1387/09/20,رفيع زاده, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, مجتبي مستجاب الدعواتي
(14484),,1387/09/20 _ 1387/09/20,بهناز رفيع زاده, مصطفي منيري, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, مجتبي مستجاب الدعواتي
(9882),,1387/09/23 _ 1387/09/23,بهناز رفيع زاده, مصطفي منيري, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, مجتبي مستجاب الدعواتي
(9881),,1387/09/23 _ 1387/09/23,مريم موقيمي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, مجتبي مستجاب الدعواتي
The effects of 5f localization on the structural, electronic and magnetic properties of UFe2 and PuFe2 (2980),International Conference on Superconductivity and Magnetism 2010-ICSM2010,1389/02/05 _ 1389/02/05,زهرا نوربخش حبيبب آبادي, امين ا واعظ
The effects of 5f localization on magnetic properties of UAl3 (2981),International Conference on superconductivity and Magnetism, 25-30 April 2010, Antaliya, Turkey,1389/02/05 _ 1389/02/05,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The electronic and magnetic properties of half-metal type MnFexCo2-xSi (with x=0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1) alloys (2976),International Conference on superconductivity and Magnetism,1389/02/05 _ 1389/02/05,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Structural ,electronic and magnetic properties of nanolayer and bulk on MnCo2Si and MnFeCoSi compounds (2976),International Conference on superconductivity and Magnetism,1389/02/05 _ 1389/02/05,سپيده ايزدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The Structural and Electronic Properties of MnCo2Si and MnFeCoSi Nanolayers (3930),The 3rd Conference on Nanostructures,1388/12/19 _ 1388/12/19,سپيده ايزدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, خوش نويسان
Investigated the Optical Properties of CdTe and CdSe Nanolayers (3930),The 3rd Conference on Nanostructures,1388/12/19 _ 1388/12/19,آزاده خيري, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(5264),,1388/09/18 _ 1388/09/18,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(15602),,1393/06/18 _ 1393/06/18,نرجس تقي زاده, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, غلامرضا راشدي, مريم فرهي
The Influence of Electrical and Magnetic Properties of TiNiSn Surface (100) with Mn, Co and Fe Impurities (1234),3rd International Conference on Superconductivity and Magnetism,1391/02/10 _ 1391/02/10,زهرا نوربخش حبيبب آبادي, امين ا واعظ
The Magnetic and Optical Properties of MnxFe1-xNiSi (x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) Alloys (1234),3rd International Conference on Superconductivity and Magnetism,1391/02/10 _ 1391/02/10,امين ا واعظ, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(11305),,1389/11/06 _ 1389/11/06,عليرضا شجاعي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, امين ا واعظ
The Electronic properties of LaPdBi and LaPtBi nanolayers (3049),International Congress on Nanoscience and Nanotechnology,1391/06/18 _ 1391/06/18,مريم فرحي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, نرجس تقي زاده
The Electronic properties of CuInTe2 and AuInTe2 Nanolayers (3049),International Congress on Nanoscience and Nanotechnology,1391/06/18 _ 1391/06/18,نرجس تقي زاده, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, غلامرضا راشدي, مريم فرحي
(14483),,1389/08/16 _ 1389/08/16,عليرضا شجاعي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, امين ا واعظ
EFFECT OF Fe AND Mn IMPURITIES ON THE MAGNETIC AND TOPOLOGICAL PHASE TRANSITION OF GaAs NANOLAYERS (1383),4th International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM-2014,1393/02/08 _ 1393/02/08,زهرا نوربخش حبيبب آبادي, امين ا واعظ
THE MAGNETIC AND OPTICAL PROPERTIES OF ErP AND ErSb NANOLAYER (1383),4th International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM-2014,1393/02/08 _ 1393/02/08,امين ا واعظ, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
THE MAGNETIC AND TOPOLOGICAL PHASE TRANSITION IN MgO NANOLAYERS WITH Co AND Cr IMPURITIES (1383),4th International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM-2014,1393/02/08 _ 1393/02/08,امين ا واعظ, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
THE ELECTRONIC, MAGNETIC AND OPTICAL PROPERTIES OF TbN AND ErN NANOLAYERS (1383),4th International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM-2014,1393/02/08 _ 1393/02/08,زهرا نوربخش حبيبب آبادي, امين ا واعظ
(10108),,1393/02/17 _ 1393/02/17,مهديه سياوش پور, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(),,1393/02/17 _ 1393/02/17,آزاده نوري, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(),,1393/02/17 _ 1393/02/17,ميترا نريماني, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(8400),,1393/11/08 _ 1393/11/08,فاطمه نگهداري, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, غلامرضا راشدي
(),,1393/11/09 _ 1393/11/09,فاطمه نگهداري, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(8400),,1393/11/08 _ 1393/11/08,ميترا نريماني, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(8405),,1393/11/09 _ 1393/11/09,فاطمه نگهداري, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, غلامرضا راشدي
(15561),,1387/06/03 _ 1387/06/03,مجيد حداد?, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, ميترا نريماني??
(15543),,1390/06/20 _ 1390/06/20,سيما دهقان قهفرخي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(15561),,1387/06/03 _ 1387/06/03,زهرا عسکري پور, زهرا نوربخش حبيبب آبادي, ميترا نريماني
(6318),,1396/02/27 _ 1396/02/27,پرويز سعيدي, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(6318),,1396/02/27 _ 1396/02/27,ميترا نريماني, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
The topological phase, electronic and magnetic properties of KFeF3 and KNiF3 bulk and their nono-layer (2979),International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2018),1397/02/09 _ 1397/02/09,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
Investigation of topological phase, band order, magnetic and thermodynamic properties of RAgAl3 (R = Ce and Pr) compounds and their nano-layers (2979),International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2018),1397/02/09 _ 1397/02/09,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(15627),,1398/06/05 _ 1398/06/05,مناف الدوسري, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(15627),,1398/06/05 _ 1398/06/05,شهرام يلمه ها, زهرا نوربخش حبيبب آبادي
|
توليد كنترل پذير حالت هاي گربه ي شرودينگرِ ميدان تابشي در سامانه ي نوسانگر پارامتريكِ غيرخطي كِر در حضور اتلافگرِ خلأ چلانده,كارشناسي ارشد,1402/11/01, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه خواص الكتروني و فاز توپولوژي انبوهه¬هاي MgBr2 ، MgI2 ، MgIBr ، CaI2 ، GeI2 و تك لايه هاي MgBr2 ، MgI2 و MgIBr,كارشناسي ارشد,1402/06/27, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
توليد تابش تراهرتز از راه شبيه سازي بر همكنش پلاسما با تابش هاي پالسي فوق كوتاه,دكتري,1402/06/20, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه¬ي ويژگي¬هاي فيزيكي و امكان وجود فاز نيم¬فلز توپولوژي در آلياژهاي PxAs1-xTa وNbxTa1-xSb و Px As1-xNb با (x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1),دكتري,1402/06/18, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
بررسي ويژگي¬هاي ساختاري و الكتروني و جستجوي فاز توپولوژي در تركيب¬هاي MnX_2 Tc (X=Ga,Al),كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
حسگري كوانتومي و انتقال حالت در سامانه هاي اپتومكانيك مولكولي پلاسموني,دكتري,1401/09/02, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه تابش چرنكوف كوانتومي نسبيتي يك ذره ي باردار در حضور مواد مغناطو- دي الكتريك ناهمسا نگرد به روش كوانتش كانونيك نسبيتي .,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
خواص الكتروديناميكي و ترموديناميكي مواد ابررسانا در رژيم مزوسكوپيك,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه خواص ساختاري و الكتروني تركيب¬هاي ZrIn و ZrHg,كارشناسي ارشد,1401/06/05, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
(Se2W) و سلنيد تنگستن (Te2W) مطالعه ويژگي هاي الكتروني تكلايه هاي تلوريد تنگستن,كارشناسي ارشد,1400/07/10, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
پياده سازي گيت CNOT كوانتومي درسامانه هاي پلاسمونيكي برپايه ي گرافن,كارشناسي ارشد,1400/06/29, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه فاز توپولوژي نانو لايه ها و تك لايه هاي زيركونيوم تلوريد و نيكل دي تلوريد,كارشناسي ارشد,1399/09/27, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه¬ي ابتدا به ساكن خواص ساختاري، الكتروني، اپتيكي و فونوني آلياژهاي و نانولايه هاي,دكتري,1399/03/21, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
بررسي فاز توپولوژي انبوهه و تك لايه InTe در حضور ناخالصي هاي Sc, Se, Cr,كارشناسي ارشد,1398/11/14, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
خواص الكتروني نانو لايه¬هاي LaPtBi و LaPdBi وآليا‍‍‍‍‍ژLaPdxPt1-xBi( (x= 0,0.25 ,0.5 ,0.75 ,1,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه تاًثير بي¬نظمي و ناخالصي بر خواص فيزيكي گرافن,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
بررسي وخواص عايق توپولوژيكي در سطح نانو لايه هاي LaAuPbوLuAuPb,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
نظم ساختار نواري در سطح نانولايه هاي GdPtBi ،YPtBi و عايق هاي توپولوژيكي GdxY1-xPtBi (x=0,0.25,0.5,0.75,1),كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
خواص الكتروني در سطح عايق هاي توپولوژيكي لايه هاي نازك YP d Bi و YP t Bi,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
رفتار عايق توپولوژيكي و خواص الكتروني و مغناطيسي نانو لايه¬هاي ThNiSn و UNiSn,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
: مطالعه ابتدا به ساكن خواص اپتيكي رفتار عايق توپولوژيكي و نانو لايه¬هاي YNiSbوScNiSb,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
خواص الكتروني و مغناطيسي نانو لايه هاي DyNiSn و GdNiSn,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
خواص اپتيكي نانولايه هاي Lii2AgTe و Lii2AgSn و نظم ساختار نواري در عايق هاي توپولوژيكي Li2AgSnTe1-x,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه ابتدا به ساكن نظم ساختار نواري و رفتار عايق توپولوژيكي نانولايه هاي LiAuSb و LiPtSb و آلياژهاي LiAuxPt1-xSb,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه ابتدا به ساكن نظم نواري و خواص اپتيكي نانو¬لايه¬هايZrS و SrS در حضور ناخالصيY و آلياژهاي SrxY1-xS و ZrxY1-xS,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
خواص ترموديناميكي انبوهه و نانولايه هايNpAl2 و NpNi2,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
1-مطالعه تاثير فشار و دما بر سختي، گرماي¬ويژه و دماي دباي انبوهه و نانو¬لايه (AN(A=Tb, Dy, Ho و آلياژ‌هاي TbxDy1-xN و HoxDy1-xN,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه ابتدا به ساكن نظم نواري و خواص الكتروني نانولايه هاي YAuPb و GdAuPb و آلياژ GdxY1-xAuPb,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه ي فاز توپولوژي تك لايه و نانولايه هاي ( MoX 2(X=S,Se,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه ويژگي هاي الكتروني و فاز توپولوژي تركيب ها و تك لايه هاي GaS, GaSe, GaTe,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه ويژگيهاي اپتيكي، الكتروني و فاز توپولوژي آلياژهاي InSexTe1-x,كارشناسي ارشد,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه و مقايسه رفتار فيزيكي اتم هاي سطح نانولايه هاي رساناها و نارساناهاي توپولوژيك و معمولي,دكتري,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه ابتدا به ساكن خواص ترموديناميكي برخي سامانه هاي همبسته قوي و نانو لايه ها ي آنها با استفاده از الگوي شبه هماهنگ,دكتري,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
تاثير غلظت اتم لانتانيد بر اثر كاندو و ويژگي هاي مغناطيسي در آلياژ و نانو لايه هاي شامل لانتانيد,دكتري,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه ي نظم نواري و جستوجوي فاز هاي توپولوژي براي يافتن فاز هاي نيم فلز توپولوژي، خط گره اي توپولوژي و نارساناي توپولوژي در مواد,دكتري,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه خواص ساختاري و الكتروني و فاز توپولوژي تك لايه¬هاي MXY ( M= Ti,Sn ,Ir X,Y= Se,Te),دكتري,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
بررسي ويژگي هاي فيزيكي تركيب هاي X2MgHg, XMgHg2, XMg2Hg, LiScMgHg , XTiMgHg and XMgNaHg (X=Li and Sc),دكتري,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه ابتدا به ساكن ضرايب كشساني و فاز توپولوژي تركيب¬هايLi2InM (M=Pt, Au), Li2PdN (N= In, Ge, Ga), LiGaPd2, LiGa2Pd, LiGaGePd, LiGa3, LiPd3,دكتري,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
ببررسي ويژگي¬هاي ساختاري، الكتروني، مغناطيسي و اپتيكي آلياژهاي Ti2MnxY1-xAl (x=0,0.25,0.5,0.75,1 and Y=Co, Fe, Ni, Cu , Zn),دكتري,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
بررسي فاز توپولوژي و ويژگي¬هاي ترموالكتريك آلياژهاي (Bi1-xMx)2Se و تك لايه¬هاي Bi2M2Se و Bi2M2Te (M= Sb, Ge),دكتري,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه خواص فيزيكي تك لايه هاي XY2 ( X=Zr, Mo, Cr and Y=S, Se, Te) در حضور و غياب ناخالصي,دكتري,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
مطالعه خواص ساختاري، الكتروني، مغناطيسي و اپتيكي تك لايه هاي MnI2, MnBr2,CoI2,CoBr2,MnBrI , CoBrI,دكتري,, ,زهرا نوربخش حبيبب آبادي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
559 آزمايشگاه فيزيك پايه 2
559 آزمايشگاه فيزيك پايه 2
559 آزمايشگاه فيزيك پايه 2
559 آزمايشگاه فيزيك پايه 2
616 الكترومغناطيس 1 1401/10/17 شنبه 08:00-10:00
876 فيزيك ماده چگال1 1401/10/28 چهارشنبه 11:00-14:00

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 3 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
ترم دوم 94-95 1394/11/20
برنامه هفتگي 1392/12/05
برنامه هفتگي 1392/09/04
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal