۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
ناهید فرضی کاهکش
دانشکده : شیمی
گروه آموزشی : شیمی فیزیک
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,شیمی فیزیک,تربیت مدرس,ایران,-1376
جستجو:
|
Evaluation of temperature and pressure on level and pore size of metal organic frame works(MOFs),20th Iranian Seminar of organic chemisty,,ملی,پوستر,1392,ناهید فرضی کاهکش,عاطفه محبوبی | Detail
Micellar properties of beta-casein in the presence of catonic surfactants,8th Iran Biophysical Chemistry of Conference,ملی,پوستر,1391,فهیمه مهرانفر,عبدالخالق بردبار,ناهید فرضی کاهکش | Detail
بررسی برخی از قواعدسیال چگال برای سیال یوکاوا,سیزدهمین سمینار شیمی فیزیک,ملی,سخنرانی,1389,صدیقه حسنی,ناهید فرضی کاهکش | جزئیات
پیش بینی قطر برخی از ترکیبات هیدروکربنی ساده و وابستگی دمایی آن با استفاده از معادله همدمای خطی(LIR ),اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران,ملی,سخنرانی,1386,ناهید فرضی کاهکش,مریم پهلوان شریف | جزئیات
Details of nanopore's simulation with molecular dynamic simulation method,سومین همایش سراسری دانشجویی فناوری نانو,ملی,سخنرانی,1386,مهسا حسینی نژاد کار آزما,ناهید فرضی کاهکش | جزئیات
بررسی خواص میسلی بتا کازیین در حضور سورفکتانتهای کاتیونی,هشتمین کنفرانس بیو شیمی فیزیک ایران,ملی,سخنرانی,1386,فهیمه مهرانفر,عبدالخالق بردبار,ناهید فرضی کاهکش | جزئیات
simulatio Details of nanopores with Molecular Dynamic simulation,دومین همایش منطقه ای شیمی,ملی,سخنرانی,1386,مهسا حسین نژاد,ناهید فرضی کاهکش | Detail
simulation details for study of viscosity in nanopores with molecular dynamic simulation,the first student conference on application of chemistry in industry,ملی,پوستر,1385,مهسا حسینی نژاد کار آزما,ناهید فرضی کاهکش | جزئیات
study of surface tension and its temperature coefficient for liquid alkali metals by the use of Long- Kong model and LIR,7th Iranian physical chemistry seminar,ملی,سخنرانی,1383,ناهید فرضی کاهکش,رضا صفری | جزئیات
مطالعه برخی از خواص توده ای و سطحی و ساختاری فلزات قلیایی مایع با استفاده از معادله حالت سیستم چگال و قاعده همدمای خطی,دومین همایش سراسری شیمی,ملی,سخنرانی,1383,ناهید فرضی کاهکش,رضا صفری | جزئیات
مطالعه نیروهای بین مولکولی در تابع توزیع شعاعی در نقطه تماس و عامل ساختمانی فلزات قلیایی مایع با استفاده از معادله حالت LIR,هفتمین همایش ماده چگال انجمن فیزیک ایران,ملی,سخنرانی,1383,رضا صفری,ناهید فرضی کاهکش | جزئیات
calculation of structure factor anf g(a) for liquid alkali metals using linear isotherm regularity(LIR),ششمین سمینار شیمی فیزیک ایران,ملی,سخنرانی,1381,ناهید فرضی کاهکش,رضا صفری | Detail
Equation of state for the liquid alkali metals,6th Iranian Physical Chemistry Seminar,ملی,سخنرانی,1381,ناهید فرضی کاهکش,محسن قربانی | Detail
معادله حالت عمومی برای سیستم چگال,2nd Iranian chemical engineering congress,ملی,سخنرانی,1375,غلامعباس پارسافر,ناهید فرضی کاهکش | جزئیات
نقاط همرسی ضریب تراکم پذیری و ضریب کشیدگی ,3rd Iranian physical chemistry seminar,ملی,سخنرانی,1375,ناهید فرضی کاهکش,غلام عباس پارسافر | جزئیات
مطالعه شیمی فیزیکی بر روی میان کنش پروتیین هیستون H2A با مواد فعال سطحی کاتیونی و آنیونی,7th Iranian chemistry & chemical engineering congress,ملی,سخنرانی,1371,ناهید فرضی کاهکش,اصغر زینی اصفهانی,علی اکبر موسوی موحدی | جزئیات
جستجو:
|
شبیه سازی دینامیک مولکولی هدایت پرتون در شبکه B-PCMOF2,کارشناسی ارشد,1397,ناهید فرضی کاهکش,حسن سبزیان
تعیین دامنه کاربرد معادله حالت زنجیر محدب سخت,کارشناسی ارشد,1394,ناهید فرضی کاهکش
شبیه سازی دینامیک مولکولی نفوذ استیلن در MOF-508b و مولکول های هیدروژن در MOF-508a,کارشناسی ارشد,1394,ناهید فرضی کاهکش,حسن سبزیان
بررسی اثر دما و مطالعه نفوذ استیلن در شبکه MOF-508a به روش شبیه سازیدینامیک مولکولی,کارشناسی ارشد,1393,ناهید فرضی کاهکش,حسن سبزیان
ارایه یک معادله حالت جدید بر اساس انرژی پتانسیل مولکولی (3،9،12) و تعیین پارامترهای وابسته به دما و محدوده کاربرد دمایی و چگالی معادله,کارشناسی ارشد,1393,ناهید فرضی کاهکش
معادله حالت برای سیال زنجیری با پتانسیل یوکاوای مغز سخت محدب,کارشناسی ارشد,1391,ناهید فرضی کاهکش
مطالعه نظری ترموشیمی خورشیدی دمای بالا برای تولید فلزات (AI,Mg,Fe) از فراوان ترین اکسیدهای فلزی مربوطه,کارشناسی ارشد,1391,ناهید فرضی کاهکش
بررسی قواعد تجربی سیال چگال با استفاده از پتانسیل یوکاوا,کارشناسی ارشد,1389,ناهید فرضی کاهکش
برهمکنش سورفکتانت های کاتیونی با بتاکازئین,کارشناسی ارشد,1387,عبدالخالق بردبار,ناهید فرضی کاهکش,مهران میراولیائی
مطالعه ویسکوزیته برشی در نانو حفره‌ها بوسیله شبیه سازی دینامیک مولکولی,کارشناسی ارشد,1386,ناهید فرضی کاهکش
پیش بینی کسر فشردگی و فاکتور ساختار تعدادی از ترکیبات هیدروکربنی ساده و مخلوط آنها با استفاده از معادله حالت همدمای خطی(LIR),کارشناسی ارشد,1386,ناهید فرضی کاهکش
مطالعه سیستمهای چگال ساده با استفاده از تابع توزیع شعاعی ورلت و وایس,کارشناسی ارشد,1384,ناهید فرضی کاهکش
مطالعه خواص فلزات قلیایی مایع با استفاده از پتانسیل یوکاوای دو گانه,کارشناسی ارشد,1384,بهزاد حقیقی,ناهید فرضی کاهکش
بررسی وابستگی قطر کره شبه سخت به دما و چگالی در قلزات قلیایی مایع,کارشناسی ارشد,1383,ناهید فرضی کاهکش
1- محاسبه فاکتور ساختار فلزات قلیائی مایع با استفاده از قاعدة همدمای خطی (LIR) - مطالعه کشش سطحی فلزات قلیائی مایع با استفاده از معادله حالت سیستم چگال (DSEOS) و قاعدة همدمای خطی (LIR),کارشناسی ارشد,1382,ناهید فرضی کاهکش,حسن سبزیان
جستجو:
|
ترمودینامیک مولکولی,ترجمه,مرکز نشر دانشگاهی,1392,اصغر زینی اصفهانی,علی ارباب جلفایی,ناهید فرضی کاهکش
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal