۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
محمد رضا رحیمی نژاد
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : زیست شناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زیست شناسی (تاکسونومی و بیوسیستماتیک گیاهی) (Biology (Plant taxonomy and Biosystematics,لستر Leicester University,انگلستان England,1370-1374
جستجو:
|
تحلیل خوشه ای وتعیین اجتماعات گیاهی کوه های سپیدار میمند,همایش ملی دانشجویان زیست شناسی,ملی,پوستر,1388,فرهاد جهانپور,رضا نادری,محمد رضا رحیمی نژاد,سعید افشارزاده | جزئیات
بررسی گونه های اندمیک ایران در کوه های سپیدار میمند فارس,همایش ملی دانشجویان زیست شناسی,ملی,پوستر,1388,فرهاد جهانپور,محمد رضا رحیمی نژاد,سعید افشارزاده | جزئیات
The relationships among the A genome bearing Triticum species as evidenced by SSRs in Iran ,The 6th International Triticeae Symposium (6th ITS),بین المللی,سخنرانی,1388,Ehtemam MH,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,Sayed Tabatabaei BE,Krattinger S,Keller B | Detail
Biodiversity of the D-genome species Aegilops tauschii in Iran,The 6th international Triticeae Symposium (6th ITS),بین المللی,سخنرانی,1388,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد,Heslop-Harrison JS | Detail
Taxonomy and inter- specific relationships of Agropyron Grant. in Iran,The 6th international triticeae symposium (6thITS),بین المللی,پوستر,1388,Hasheminejad N,حجت اله سعیدی,Yoosofi M,محمد رضا رحیمی نژاد | Detail
Study of diversity and relationships of the D genome species of ,The 6th international Triticeae symposium (6th ITS),بین المللی,پوستر,1388,عبدالخالق بردبار,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,Blattner FR | Detail
Study of diversity and relationships of the D genome species of Aegilops- Triticum from Iran,6th international Triticeae symposium,هفته پژوهش,پوستر,1388,محمد رضا رحیمی نژاد,sudnd | Detail
اولین گزارش دیرینه شناسی از واحد دریایی سازند بختیاری با تاکید بر آخرین بقایای حوضه دریایی زاگرس بلند در ناحیه شلمزار- جنوب غرب شهرکرد,بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,پوستر,1388,مهدی یزدی,علی بهرامی,محمد رضا رحیمی نژاد,سید علی آقانباتی | جزئیات
The Floristic Study of Golestanac Protected Area in Central Alborz,پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1387,رضا نادری,سعید افشارزاده,محمد رضا رحیمی نژاد,بهمن اسلامی | Detail
بررسی گونه های اندمیک ایران و توران در منطقه امن گلستانک (البرز مرکزی),اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین,ملی,پوستر,1387,رضا نادری,محمد رضا رحیمی نژاد,سعید افشارزاده,بهمن اسلامی | جزئیات
تعیین روش نمونه برداری از جمعیت‌های گونه‌ی Secale cereale L جهت بررسی تنوع ژنتیکی آن با استفاده از مارکرهای مولکولی,اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین,ملی,سخنرانی,1387,آزاده اخوان,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد | جزئیات
مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گونه‌ی Hordeum marinum Huds در ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی IRAP,اولین همایش ملی فناوری‌های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی,ملی,سخنرانی,1387,زهرا کاظمی,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد | جزئیات
Chromosome evolution and repetitive DNA,16th International Chromosome Conference (16th ICC),بین المللی,سخنرانی,1386,JS Heslop-Harrison,محمد رضا رحیمی نژاد | Detail
سیستم مارکرهای مولکولی مختلف الگوهای متفاوتی از تنوع درون گونه‌ Aegilops tauschii نشان می‌دهند,اولین کنفرانس ملی تاکسونومی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1386,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد,بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی,جی اس هسلوپ-هاریسون,مهدی رحیم ملک | جزئیات
بررسی فلور گیاهی ناحیه معدنی مس سرچشمه کرمان,نخستین همایش ملی و تخصصی رده بندی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1386,علی اکبر قطبی راوندی,سید مجید قادریان,محمد رضا رحیمی نژاد,عصمت اسماعیل زاده,سید منصور میرتاج الدینی | جزئیات
بررسی گیاهان ساحلی رودخانه زاینده رود در استان اصفهان,نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1386,سمیه محقق طباطبایی,سعید افشارزاده,محمد رضا رحیمی نژاد | جزئیات
Chromosome evolution and repetitive DNA elements,16th International Chromosome Conference (16th ICC),بین المللی,سخنرانی,1386,Pat Heslop-Harrison,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد | Detail
Amorphological survey and taxonomic revision of the genera Henrardia, Heteranthelium and Taeniatherum (triticeae, Poaceae) in Iran,1st national plant taxonomy conference of Iran,ملی,سخنرانی,1386,Mojjtaba Asadollahi,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,Mostafa Asadid | Detail
بررسی تنوع ژنتیکی گونه دیپلوئیدژنوم,چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,سخنرانی,1385,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد | جزئیات
بررسی تاثیر صفات زیست شناختی در تمایز واحدهای فروگونه ای در ایران,چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد رضا رحیمی نژاد,فاطمه ناصر نخعی | جزئیات
بررسی مورفولوژی و سیتوتاکسونومی گونه در ایران,چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,سخنرانی,1385,رقیه اسد بلند,محمد رضا رحیمی نژاد | جزئیات
معرفی فلور گیاهان آبزی و ساحلی زاینده رود در بخش شرقی اصفهان,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,پوستر,1385,سمیه محقق طباطبایی,سعید افشارزاده,محمد رضا رحیمی نژاد | جزئیات
Genetic diversityof D-genome diploid species (Aegilops tauschii Cosson) in Iran based on physical mapping of pTa794 and dpTa1,سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی زیست‌شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1384,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد,جی اس هسلوپ-هاریسون | Detail
Biodiversity of D-genome Aegilops tauschii in Iran based on microsatellits,سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بینالمللی زیست‌شناسی ایران,بین المللی,سخنرانی,1384,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد,جی اس هسلوپ هاریسون | جزئیات
The ultramafic flora of Central Iran: a preliminary investigation,Fourth International Conference on Serpentine Ecology,بین المللی,سخنرانی,1382,سید مجید قادریان,محمد رضا رحیمی نژاد,موسی کلیمی نقره ئیان,A.J.M. Baker | Detail
معرفی فیتو پلانکتونهای رودخانه زاینده رود,پنجمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1381,سعید افشارزاده,طاهر نژاد ستاری,محمد رضا رحیمی نژاد,محمد ابراهیم نژاد | جزئیات
مطالعه سیستماتیک برخی از گونه‌های جنس Hypericum در ایران با استفاده از داده‌های ریخت شناسی و فلاونوئید,نهمین کنفرانس سراسری زیست‌شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1379,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد,ابراهیم سجادی جزی | جزئیات
جستجو:
|
بررسی بیوسیستماتیک بخشه Acanthoprason از جنس Allium بر پایه شواهد ریخت شناسی، یاخته شناسی و نشانگرهای مولکولی,دکتری,1393,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد,شاهین زارع
سیتوتاکسونومی و مطالعه روابط بین گونه ای در جنس Jurinea Cass با استفاده از د ا ده های مولکولی در ایران,دکتری,1393,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,سید منصور میرتاج الدینی
بررسی و تشریح و ریخت شناسی گونه های Provskia Karel در ایران,کارشناسی ارشد,1392,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی
تاکسونومی جنس Festuca L در ایران,دکتری,1392,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,مصطفی اسدی
بررسی تنوع ژنتیکی خزانه وراثتی گندم دیپلوئید ایران بااستفاده از صفات ریخت شناختی و برخی ژن های هسته ای,دکتری,1392,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,منوچهر توسلی خوزانی
بررسی تشریح و بافت شناسی گونه های جنس Hypericum در ایران,کارشناسی ارشد,1392,محمد رضا رحیمی نژاد,لی لی قائم مقامی,حجت اله سعیدی
مطالعه کموسیستماتیک گونه Euphorbia connata Boiss با استفاده از تری ترپن ها,کارشناسی ارشد,1391,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد,سید مصطفی قنادیان
مطالعه کموسیستماتیک گونه Euphorbia denticulata Lam با استفاده از ترپنوئید ها ,کارشناسی ارشد,1391,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,سید مصطفی قنادیان
مطالعه کموسیستماتیک گونه Euphorbia osyridea Boiss با استفاده از دی ترپن ها ,کارشناسی ارشد,1391,حجت اله سعیدی,سید مصطفی قنادیان,محمد رضا رحیمی نژاد
مطالعه کموسیستماتیک گونه Euphorbia macrostegia Boiss با استفاده از تری ترپن ها ,کارشناسی ارشد,1391,محمد رضا رحیمی نژاد,سید مصطفی قنادیان,حجت اله سعیدی
تاکسونومی جنس Bromus L در ایران,دکتری,1391,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,مصطفی اسدی
مطالعه تنوع وراثتی و روابط میان گونه ای گونه های دیپلوئید جنس Triticum در ایران با استفاده از مارکر مولکولی ISSR,کارشناسی ارشد,1390,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی
بررسی تنوع ژنوم H در جنس Hordeum Lدر ایران با استفاده از صفات سیتولوژیک و نشانگرهای مولکولی,دکتری,1390,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد,تاکائو کوماتسودا
بررسی تاکسونومی و سیتوتاکسونومی جنس Vulpia Gmelin. در ایران,کارشناسی ارشد,1390,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,مصطفی اسدی
تنوع وراثتی و روابط بین گونه ای گونه های دیپلوئید جنس Triticum در ایران با استفاده از مارکر مولکولی IRAP,کارشناسی ارشد,1390,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی
مطالعه تنوع وراثتی و روابط میان گونه ای گونه های دیپلوئید جنس Triticum L در ایران با استفاده از ماکر مولکولی REMAP,کارشناسی ارشد,1390,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد
مطالعه تنوع ژنوم D گونه های متعلق به گروه Aegilops-Triticum در ایران با استفاده از مارکرهای سیتوژنتیک و مولکولی,دکتری,1389,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی
تاکسونومی و سیتوتاکسونومی جنس Nardurus Reichenb. در ایران,کارشناسی ارشد,1389,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد,مصطفی اسدی
بررسی تنوع پذیری ژنوم A در گونه های جنس Triticum در ایران با استفاده ازنشانگرهای مولکولی و سیتوژنتیک ,دکتری,1389,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی
بررسی تاکسونومی و سیتوتاکسونومی جنس Eremopoa Roshev در ایران,کارشناسی ارشد,1389,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,مصطفی اسدی
بررسی تاکسونومی و سیتوتاکسونومی جنس Leucopoa از طایفه Poeae در ایران,کارشناسی ارشد,1389,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,مصطفی اسدی
بررسی تاکسونومی و سیتوتاکسونومی جنس های Cynosurus l و Dactylis L در ایران,کارشناسی ارشد,1389,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد,مصطفی اسدی
بررسی تنوع گونه Secale strictum در ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی,کارشناسی ارشد,1388,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد
بررسی فلوریستیک پوشش گیاهی میمند,کارشناسی ارشد,1388,محمد رضا رحیمی نژاد,سعید افشارزاده
مطالعة تاکسونومیک بخش‌های ..... Macrostegia از جنس Acanthophyllum (Caryophyllaceae)در ایران,کارشناسی ارشد,1388,محمد رضا رحیمی نژاد,اسدی
مطالعة تاکسونومی تعدادی از گونه‌های جنس Acantholimon در ایران,کارشناسی ارشد,1388,محمد رضا رحیمی نژاد,اسدی
بررسی پوشش گیاهی منطقه امن گلستانک در البرز مرکزی(استان مازندران),کارشناسی ارشد,1387,سعید افشارزاده,محمد رضا رحیمی نژاد,بهمن اسلامی
بررسی تنوع ژنتیکی میان جمعیت‌های گونه Hordeum marinum Huds در ایران با استفاده از نشانگرهای ریخت‌شناسی، سیتولوژی و مولکولی,کارشناسی ارشد,1387,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد
مطالعه روابط بین و درون گونه‌ای جنس Agropyron Geart در ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی و سیتوتاکسونومی,کارشناسی ارشد,1387,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,دکتر یوسفی
بررسی تنوع گونه‌های Secale cereale L. با استفاده از مرکرهای مولکولی SSR در ایران,کارشناسی ارشد,1387,حجت اله سعیدی,محمد رضا رحیمی نژاد
بررسی میزان فلزات سنگین توسط گیاهان ناحیه معدنی مس سرچشمه کرمان ,کارشناسی ارشد,1386,سید مجید قادریان,محمد رضا رحیمی نژاد,تاج الدینی
بررسی اکولژیکی گیاهان آبزی و ساحلی رودخانه زاینده رود در استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,سعید افشارزاده,محمد رضا رحیمی نژاد
بررسی تاکسونومی و سیتوتاکسونومی جنس های Hetherantelium, Henrardia و ،Taeniaterum در ایران,کارشناسی ارشد,1386,محمد رضا رحیمی نژاد,حجت اله سعیدی,مصطفی اسدی
مطالعه ی تاکسونومیک بخش های Onobrychoidei DC.، Erioceras Bunge و Hololeuce Bunge از جنس Astragalus L. در ایران,دکتری,1385,محمد رضا رحیمی نژاد
بررسی مورفولوژی و سیتوتاکسونومی گونه Aegilops triuncialis L. در ایران,کارشناسی ارشد,1385,محمد رضا رحیمی نژاد
بررسی سیتوتاکسونومی جنس Secale L. در ایران,کارشناسی ارشد,1385,محمد رضا رحیمی نژاد
مطالعه تنوع ژنوم D در گونه AegilopstauschiiCoss در ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی,دکتری,1384,محمد رضا رحیمی نژاد,صادق ولیان بروجنی,پروفسور جی.اس هسلوپ-هاریسون
تاکسونومی و سیتوتاکسونومی (مطالعه کاریوتیپ و سیتولوژیک)جنس Triticum Lدر ایران ,دکتری,1382,محمد رضا رحیمی نژاد,جمال صاحبی,منوچهر خردمند نیا
تاکسونومی و بیوسیستماتیک جنس Aegilops L در ایران,دکتری,1381,محمد رضا رحیمی نژاد,منوچهر خردمند نیا,علی اصغرمعصومی
جستجو:
|
سیستماتیک مولکول گیاهی,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1378,محمد رضا رحیمی نژاد
سیستماتیک گیاهی (اصول و روش‌های رده‌بندی گیاهی),ترجمه,مرکز نشر دانشگاهی,محمد رضا رحیمی نژاد
سیستماتیک گیاهی,ترجمه,مرکز نشر دانشگاهی,محمد رضا رحیمی نژاد
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: Info[at]ui.ac.ir
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal