۱۴۰۲ يکشنبه ۱۲ آذر
محمد رباني خوراسگاني
گروه آموزشی : زيست شناسي سلولي مولكولي و ميكروبيولوژي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,ميكروبيولوژي,دانشگاه تهران,1373
جستجو:
|
The Impact of Lifestyle on the Immune System: Focus on Islamic Lifestyle: A Narrative Review,,1402
محمد رباني خوراسگاني, بابك بيك زاده
Hyper-Immune Bovine Milk as an Immunological and Nutritional Supplement for COVID-19,,1401
حسن نيلي احمدآبادي, مجيد بوذري, حميدرضا عطاران, Nader Ghalegolab, محمد رباني خوراسگاني, Ahmad Mahmoudian
Date (Phoenix dactylifera L.) polysaccharides: a review on Chemical structure and nutritional properties,,1401
Hamid Noorbakhsh, محمد رباني خوراسگاني
Isolation And Characterization of Heavy Metal-Resistant Plant Growth Promoting Rhizobacteria PGPR) as Candidates for Simultaneous Enhancement of Plant Growth and Bioremediation of Agricultural Metal-Polluted Soils,,1401
زهرا اعتمادي فر, مريم مرادي جوشاني, محمد رباني خوراسگاني, ساناز خاشعي
The Effects of Low-cost Formulation of Biofertilizer Prepared from Pseudomonas Putida PT and Nutritional Supplements on Vegetative Characteristics of Basil,زيست شناسي ميكروارگانيسم ها,1401
زهرا اعتمادي فر, مريم مرادي جوشاني, محمد رباني خوراسگاني, ساناز خاشعي
Comparative Efficacy Study of N-Chromosome Royal Jelly Versus Semelil (ANGIPARS) on Wound Healing of Diabetic Rats,,1401
سعيد احمدي مجد, محمد رباني خوراسگاني, سيدرسول ذاكر, Maryam Khezri, Azam Aliasghari Veshareh
Bacillus subtilis isolates from camel milk as probiotic candidates,,1401
رويا دانش اذري, محمد رباني خوراسگاني, افروزالسادات حسيني ابري, June-Hyung Kim
Preliminary in vitro assessment of probiotic properties of Bacillus subtilis GM1 a spore forming bacteria isolated from goat milk,مجله تحقيقات دامپزشكي ايران,1401
رويا دانش اذري, محمد رباني خوراسگاني, افروزالسادات حسيني ابري
شناسايي باكتري هاي پروبيوتيك عصاره آبي خرماهاي مضافتي، پيارم و زاهدي,,1400
مينا سيف زاده بهمبري, محمد رباني خوراسگاني, علي اصغر خاني پور
Lactococcus-based vaccine against brucellosis: IgG immune response in mice with rOmp16-IL2 fusion protein,,1400
مرضيه رضائي, محمد رباني خوراسگاني, سيدحميد زركش اصفهاني, رحمان امام زاده, Hamid Abtahi
Woman's Health Improvement through Lifestyle Modifications: Focus on Islamic Lifestyle,,1400
محمد رباني خوراسگاني
Effects of Mozafati, Piaroum, Zahedi extracts date and their combination on the chemical, microbial and sensory properties of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets during refrigeration (4?C),,1399
مينا سيف زاده بهمبري, محمد رباني خوراسگاني
Recombinant Lactococcus, a New Approach to Oral Vaccines,دانشگاه علوم پزشكي اراك,1399
مرضيه رضايي, محمد رباني خوراسگاني, Mohammad Reza Aliramaei
The effects of lactobacilli (L. rhamnosus, L. reuteri, L. Plantarum) on LPS-induced memory impairment and changes in CaMKII-? and TNF-? genes expression in the hippocampus of rat,,1399
سيدايمان ذوالفقاري, محمد رباني خوراسگاني, مريم نوربخش نيا
ارزيابي كمي و كيفي سلول ها در چند محصول تجاري پروبيوتيك و بررسي تاثير شرايط انبارماني بر زنده ماني و قابليت كشت مخمر پروبيوتيك,,1399
فاطمه حكيمي پور, رسول شفيعي, محمد رباني خوراسگاني
كلونينگ ناحيه ايمونوژنيك توكسين B كلستريديوم ديفيسيل در الكتوكوكوس الكتيس با هدف توسعه واكسن دهاني مبتني بر الكتوكوكوس عليه كوليت ناشي از كلستريديوم ديفيسيل,,1398
ياسررحيمي, محمد رباني خوراسگاني, سيدحميد زركش اصفهاني, رحمان امام زاده, حسين کيواني, مرضيه رضايي
تاثير گياهان دارويي بومي ايران بر هليكوباكتر پيلوري:مطالعه مروري,,1398
محمدرضا علي رمائي, محمد رباني خوراسگاني, محمد رضا رحماني, سيدحميد زركش اصفهاني
Anti-MRSA activity of a bioactive compound produced by a marine Streptomyces and its optimization using statistical experimental design,,1398
حامد نوروزي, محمد رباني خوراسگاني, ابوالقاسم دانش
Distribution of antibiotic resistance genes and integrons among Shigella spp. isolated from water sources,,1398
خشايار شاهين, مجيد بوذري, Ran WANG, محمد رباني خوراسگاني
Study on probiotic potential of Bacillus species isolated from the intestine of farmed rainbow trout, Oncorhynchus mykiss,,1398
مينا سيف زاده بهمبري, محمد رباني خوراسگاني, رسول شفيعي
Production of Brucella melitensis Omp16 protein fused to the human interleukin 2 in Lactococcus lactis MG1363 toward developing a Lactococcus -based vaccine against brucellosis,,1398
مرضيه رضائي, محمد رباني خوراسگاني, سيدحميد زركش اصفهاني, رحمان امام زاده, حميد ابطحي
Effectiveness of the lifestyle modifications in prevention and control of sexually transmitted diseases (STDs): Focus on Islamic lifestyle,,1397
محمد رباني خوراسگاني
Prediction of the Omp16 Epitopes for development of an epitope based Vaccine against Brucellosis,,1397
مرضيه رضايي, محمد رباني خوراسگاني, سيدحميد زركش اصفهاني, رحمان امام زاده, سيد حميد ابطحي
پاراپروبيوتيك ها:راه حلي براي خروج از مشكلات توليد و مصرف پروبيوتيك ها,,1397
آتنا سادات سنبلستاني, رسول شفيعي, محمد رباني خوراسگاني
بررسي فعاليت پروتئازي لاكتوكوكوس لاكتيس بر كاهش حساسيت زايي پروتئين هاي كازئين شير گاو,,1397
ريحانه کرد سدهي, اصغر طاهري كفراني, محمد رباني خوراسگاني
Modification of IgE binding to ?S1-casein by proteolytic activity of Enterococcus faecium isolated from Iranian camel milk samples,,1397
ريحانه کردسدهي, اصغر طاهري كفراني, محمد رباني خوراسگاني, رضوان کاظمي, دنيل موتانگدورا, توماس هارتل
Effects of Spray-Drying, Freeze-Drying and Pasteurization on Microbiological Quality and IgG Level of Bovine Colostrum,Journal of Food Quality and Hazards Control- دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد (اين مجله از 93/2/21 علمي-پژوهشي مي باشد),1397
شراره ستوده, محمد رباني خوراسگاني, زهرا اعتمادي فر, سيدحميد زركش اصفهاني
Marine Actinomycetes with Probiotic Potential and Bioactivity Against Multidrug-resistant Bacteria,,1397
حامد نوروزي, ابوالقاسم دانش, مجتبي محسني, محمد رباني خوراسگاني
پاراپروبيوتيك ها: راه حلي براي خروج از مشكلات توليد و مصرف پروبيوتيك ها,,1397
آتناسادات سمبلستاني, رسول شفيعي, محمد رباني خوراسگاني
بررسي مقايسه اي تاثير مواد شيميايي و تخمير طبيعي بر روي كيفيت ميكروبي و آنتي بادي IgG آغوز كاو به منظور افزايش ماندگاري آن,,1397
شراره ستوده, محمد رباني خوراسگاني, زهرا اعتمادي فر, سيدحميد زركش اصفهاني
Resistotyping, phenotyping and genotyping of New Delhi metallo-?-lactamase (NDM) among gram negative bacilli from Iranian patients,,1396
داريوش شکري, محمد رباني خوراسگاني, سيدمسيح فاطمي, عباس سليماني دلفان
Detection of aflD gene in contaminated pistachio with Aspergillus flavus by DNA based electrochemical biosensor,,1396
سمانه صديقي خويدک, محمد مظلوم اردکاني, محمد رباني خوراسگاني, گيتي امتيازي, لاله حسيني زاده
فعاليت ضد قارچي پديوكوكوس اسيدي لاكتيسي سويه RS6 جداسازي شده از شير شتر عليه آسپرژيلوس فلاووس مولد آفلاتوكسين,,1396
سمانه صديقي خويدک, محمد رباني خوراسگاني, گيتي امتيازي, محمد مظلوم اردکاني, ايرج دلفاني, مليحه حاجي قاسمي
Renal Diseases and Islamic Religious Beliefs and Practices,,1396
محمد رباني خوراسگاني, سيده رحمانه اطيابي
The Inhibition Effect of Lactobacilli Against Growth and Biofilm Formation of Pseudomonas aeruginosa,,1396
داريوش شکري, محمد رباني خوراسگاني, ميلاد محکم, سيد مسيح فاطمي, يونس قاسمي, اصغر طاهري كفراني
Antibacterial Effects of Camellia sinensis and Achillea millefolium on Several Antibiotic-resistant Bacteria,,1396
اعظم علي اصغري, سعيد احمدي مجد, محمد رباني خوراسگاني, فيروزه خسروي, داريوش شکري, عبدالناصر محمدي
تعيين حداقل غلظت مهاري (MIC) دو نوع عصاره گياهي بر استرپتوكوك هاي عامل پوسيدگي دندان,,1396
مريم خروشي, محمد رباني خوراسگاني, اعظم علي اصغري
The Possibility of Diabetic Wound Healing Using Electrospun PLA Nano Fibers,,1396
سعيد احمدي مجد, محمد رباني خوراسگاني, مهنا مپار, محمدعلي اسداللهي, ناهيد زريني مهر, اردشير طالبي, حامد کريمي
Novel Combinations for Wound Healing: Chitosan/PVA Nano Fiber; Royal Jelly, Probiotic,,1395
سعيد احمدي مجد, محمد رباني خوراسگاني, فيروزه خسروي
Anti - Aspergillus flavus Activity of Lactobacillus plantarum and Pediococcus acidilactici Isolated from Breast Milk,,1395
سمانه صديقي خويدك, محمد رباني خوراسگاني, گيتي امتيازي, محمد مظلوم اردکاني
توليد آغوز (كلستروم ) فوق ايمن در گاو برعليه استرپتوكوك هاي دخيل در پوسيدگي دندان و سنجش تاثير آن بر رشد و تشكيل بيوفيلم اين باكتري ها,,1395
فاطمه رمضانعلي زاده, اعظم علي اصغري, محمد رباني خوراسگاني, مريم خروشي, آرزو طهمورث پور, احمدرضا جباري
ارزيابي فعاليت ضدميكروبي سويه هاي باسيلوس جدا شده از منابع مختلف,,1395
محسن گلناري مرني, محمد رباني خوراسگاني, محمدعلي اسداللهي, رسول شفيعي
بررسي اثر عسل، سركه و گلاب بر چسبندگي و تشكيل بيوفيلم استرپتوكوك هاي موتانس و سوبرينوس,,1395
نيره جبالي, محمد رباني خوراسگاني, مهرناز كيهان فر, حميد امامي
جداسازي و شناسايي مولكوليباكتري لاكتوباسيلوي برويس از سركه بومي,,1395
زينب ابراهيمي, ابوالقاسم اسماعيلي, طوبي السادات احمدي, حميد امامي, محمد رباني خوراسگاني
Construction of a chimeric CotA protein bearing glutathione S-transferase for improved enzyme activity,,1395
افروزالسادات حسيني ابري, گيتي امتيازي, محمد رباني خوراسگاني, Mohammad Reza ein- Bolouri
Determination of Acquired Resistance Profiles of Pseudomonas aeruginosa Isolates and Characterization of an Effective Bacteriocin-Like Inhibitory Substance (BLIS) Against These Isolates,,1395
داريوش شكري, محمد رباني خوراسگاني, سعيده زاغيان, سيدمسيح فاطمي, ميلاد محکم, يونس قاسمي, اصغر طاهري كفراني
بررسي ميزان مقاومت به داروهاي كارباپنم و توليد آنزيم كارباپنماز KPC در سويه هاي كلبسيلا پنومونيه جداشده از نمونه هاي باليني وتعيين الگوي مقاومت اكتسابي آنها,,1395
داريوش شكري, محمد رباني خوراسگاني
همسانه سازي و ساخت وكتور بياني ژن گلوتامات دكربوكسيلاز باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم,,1395
بنت الهدي عرب پورحاجي آبادي, ابوالقاسم اسماعيلي, محمد رباني خوراسگاني
بهينه سازي توليد يك آنتي بادي با اختصاصيت دوگانه عليه گيرنده ي لپتين و CD4 انساني و بررسي خواص آن,,1395
ليلا ممجدي, سيدحميد زركش اصفهاني, محمد رباني خوراسگاني, رحمان امام زاده, فروزان صفري, آرش بابايي
Application of Chitosan/PVA Nano fiber as a potential wound dressingfor streptozotocin-induced diabetic rats,,1395
سعيد احمدي مجد, محمد رباني خوراسگاني, سيدجمال مشتاقيان, اردشير طالبي, مريم خزري
Study of Diabetic cutaneous wound healing in rats treated with Lactobacillus casei and its exopolysaccharide,,1395
سعيد احمدي مجد, محمد رباني خوراسگاني, حميد امامي, اردشير طالبي, عبدالناصر محمدي غلامي
Effects of probiotics with or without honey on radiation-induced diarrhea,,1395
هاجرالسادات منصوري تهراني, محمد رباني خوراسگاني, مهناز رعايايي
Evaluation of antibacterial efficiency of chitosan and chitosan nanoparti- cles on cariogenic streptococci: an in vitro study,,1395
اعظم علي اصغري وشاره, محمد رباني خوراسگاني, صديقه واعظي فر, فاتح رحيمي, حبيب الله يونسي, مريم خروشي
Cloning and expression most expected antigenic fragment of beta-toxin gene from Clostridium perfringenes type B,,1395
مريم غلامي, محسن فتحي نجفي, محمد رباني خوراسگاني, بهجت مجيدي
اثرات ضدميكروبي گلاب و سركه انار در مقايسه با دهان شويه گياهي پرسيكا بر باكتري هاي دهاني در آزمايشگاه,,1394
فاطمه رمضانعلي زاده, محمد رباني خوراسگاني, مريم خروشي, اعظم علي اصغري
مقايسه روش هاي كنترل پوسيدگي دندان در دندانپزشكي رايج، طب مكمل و چشم اندازهاي آينده,,1394
محمد رباني خوراسگاني, اعظم علي اصغري, مريم خروشي
مكانيسمهاي جديد مولكولي مقاومت به آنتي بيوتيك ها در باكتري ها,,1394
داريوش شكري, محمد رباني خوراسگاني
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره ي الكلي گل محمدي بر استرپتوكوك هاي عامل پوسيدگي دندان در شرايط آزمايشگاه,,1394
اعظم علي اصغري وشاره, محمد رباني خوراسگاني, مريم خروشي, حميد امامي
Effect of supplements:Probiotics and probiotic plus honey onblood cell counts and serum IgA in patients recieving pelvic radiotherapy,,1394
هاجرالسادات منصوري تهراني, محمد رباني خوراسگاني, سيد محسن حسيني, فريبرز مکاريان, هدا مهدوي, مهناز رعايايي
بررسي ژن مقاومت به روي در سودوموناس استوتزري مقاوم به روي و نانوذرات اكسيد روي جداسازي شده از خاك,,1394
شهلا سلطاني نژاد, محمد رباني خوراسگاني, گيتي امتيازي
Assessment of the antimicrobial activity of Melissa officinalis and Lawsonia inermis extracts against some bacterial pathogens,,1394
محمد رباني خوراسگاني, زهرا اعتمادي فر, Faranak Karamifard, Matia Sadat Borhani
Identification and molecular cloning of glutamate decarboxylase gene from Lactobacillus casei,Molecular Biology Research Communications-دانشگاه شيراز(اين مجله از تابستان 2012 علمي-پژوهشي مي باشد),1394
ياسمن توکلي, ابوالقاسم اسماعيلي, محمد رباني خوراسگاني
بررسي تاثير مصرف مخلوط عسل و سياهدانه بر اسهال ناشي از پرتودرماني لگن,,1394
هاجرالسادات منصوري تهراني, محمد رباني خوراسگاني, مهناز رعايايي, عليرضا قنادي, سيدمحسن حسيني
Molecular gene cloning and sequencing of glutamate decarboxylase gene from Lactobacillus delbrueckii and Lactobacillus reuteri,,1394
مهسا طاهرزاده, ابوالقاسم اسماعيلي, محمد رباني خوراسگاني
T cell polarizing properties of probiotic bacteria,,1394
Chiara Barberi, Stefania Campanda, Claudia De Pasquale, محمد رباني خوراسگاني, Guido Ferlazzo, Irene Bonaccorsi
In Vitro Assessment of Antibacterial Activity of Pomegranate Vinegar and Rose Water Compared with Persica Mouthwash against Oral Bacteria,مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران,1394
فاطمه رمضانعلي زاده, محمد رباني خوراسگاني, مريم خروشي, اعظم علي اصغري
كاربرد RNA مداخله گر (RNAi) در درمان بيماري هاي عفوني انسان,Genetics In the 3rd Millennium,1393
داريوش شكري, محمد رباني خوراسگاني
توليد گاما آمينوبوتريك اسيد (گابا) به وسيله باكتري هاي اسيد لاكتيك,,1393
مهسا طاهرزاده, ابوالقاسم اسماعيلي, محمد رباني خوراسگاني
بررسي اثرات آغوز گاو بر التيام زخم هاي باز در خوكچه هندي,,1393
حسين اسماعيلي, محمد مهدي دهقان, محمد رباني خوراسگاني, اسماعيل حريريان
جستجوي مولكولي تريپانوزوم در شترهاي يك كوهانه كشتارشده در كشتارگاه نجف آباد,,1393
سمانه مهرابيان, محمدرضا محزونيه, محمد رباني خوراسگاني, حسين طهماسبي, جاسم اميري ده چشمه, اعظم قرباني, حميد اسماعيلي نجف آبادي, مهدي سليمي
جداسازي سودوموناس هاي مقاوم به نانواكسيد روي از خاك و بررسي ژن هاي دخيل در مقاومت,,1393
شهلا سلطاني نژاد, محمد رباني خوراسگاني, محمد مهدي يعقوبي, شهريار شاكري
Comparison of serology, culture, and PCR for detection of brucellosis in slaughtered camels in Iran,,1392
اعظم قرباني, محمد رباني خوراسگاني, سيدحميد زركش اصفهاني, Hassan Sharifiyazdi, Ali Dehghan Kashani, حميد امامي
Silanization and sorption of crystalline CotA particles from highly oxidative Bacillus sp. LPG-1 spores on slide and perlite for oxidase activities,,1392
افروزالسادات حسيني ابري, گيتي امتيازي, محمد رباني خوراسگاني
Probiotic Characteristics of Lactobacilli Isolated from Various Native Yoghurts Made by Local and Traditional Dairy Producers of Isfahan, Iran,,1392
حميد امامي, محمد رباني خوراسگاني, مجيد بوذري
Isolation of copper oxide (CuO) nanoparticles resistant Pseudomonas strains from soil and investigation on possible mechanism for resistance,,1392
سهيلا سلطاني نژاد, محمد رباني خوراسگاني, گيتي امتيازي, محمد مهدي يعقوبي, شهريار شاكري
مروري بر پروبيوتيك هاي نوتركيب,Genetics In the 3rd Millennium,1392
محمد رباني خوراسگاني, هاجرالسادات منصوري تهراني
Comparative inhibitory effect of xylitol and erythritol on the growth and biofilm formation of oral Streptococci,,1391
غلامرضا قزلباش, ايرج نحوي, محمد رباني خوراسگاني
Study of polyols production by Yarrowia lipolytica in batch culture and optimization of growth condition for maximum production,,1391
غلامرضا قزلباش, ايرج نحوي, محمد رباني خوراسگاني
Constructing a Mouse Oct4 Promoter/EGFP Vector, as a Whole-Cellular Reporter to Monitor the Pluripotent State of Cells,,1391
رضا قرباني جرقويه, رحمان امام زاده, يحيي خزائي, كيانوش درمياني, كامران قائدي, محمد رباني خوراسگاني, محبوبه فروزانفر, خديجه كربلايي, فرشته كرمعلي, ليانا لاچيناني, عباس كياني اصفهاني, مرضيه نعمت اللهي, محمد حسين نصر اصفهاني
Virulence gene profiles and intimin subtypes of Shiga toxin-producing Escherichia coli isolated from healthy and diarrhoeic calves.,,1390
M.Askari Badouei, T.Zahraei Salehi, محمد رباني خوراسگاني, H.Tadjbakhsh, G.Nikbakht Brujeni, M.G.Nadalian
بررسي تاثير تجويز خوراكي ويتامين اي بر ميزان جذب آي جي جي آغوز در گوساله هاي تازه متولد شده,,1390
حسين اسماعيلي, محمدرضا مخبر دزفولي, غلامرضا نيکبخت بروجني, محمد رباني خوراسگاني, پرويزتاجيک, زينب حميديا
ارتباط توالي اسيد آمينه هاي دخيل در عرضه آنتي ژن )3(BoLA-DRB با حساسيت يا مقاومت به اسهال در گوساله ها,,1389
غلامرضا نيکبخت بروجني, حسن تاج بخش, محمد رضا مخبر دزفولي, تقي زهرايي صالحي, محمد رباني خوراسگاني, داريوش غريبي, سيدمهدي امام, فرزانه اسديان, محمود خرمالي
EVALUATION OF ANTIBODIES LEVELS AGAINST ROTAVIRUS AND CORONAVIRUS IN THE COLOSTRUM OF NON-VACCINATED COWS IN SOUTHERN TEHRAN IRAN,International Journal of Veterinary Research-بين المللي تحقيقات دامپزشكي-دانشگاه تهران,1389
A.Morshedi, محمد رباني خوراسگاني, T.Zahraei Salehi, F.Rezazadeh, T.Taghipoor-Bazargani
Serological and genomic detection of bovine leukemia virus in humane and cattle samples,International Journal of Veterinary Research-بين المللي تحقيقات دامپزشكي-دانشگاه تهران,1389
غلامرضا نيكبخت بروجني, محمد رباني خوراسگاني, سيد مهدي امام, E.Rezaatofighi
Occurrence and characterisation of enterohaemorrhagic Escherichia coli isolates from diarrhoeic calves,,1389
Mehdi Askari, Taghi Zahraei, محمد رباني خوراسگاني, Hassan Tadjbakhsh, Gholamreza Nikbakht Brujeni
Bovine colostrum in the management of nonorganic failure to thrive: a randomized clinical trial,,1389
Yunes Panahi, Gholamhossein Falahi, Morteza Falahpour, Yashar Moharamzad, محمد رباني خوراسگاني, Fatemeh Beiraghdar, Mohammad Mehdi Naghizadeh,
cloning and high level expression of bovine interferon gamma gene in eukaryotic cells(COS-7),مجله تحقيقات دامپزشكي ايران,1388
S.A.H Jalali, Gh.Nikbakht Brujeni, H.Tadjbakhsh, M.K.Koohi, M.Golkar, محمد رباني خوراسگاني
سنجش حضور آفلاتوكسين M1 در نمونه هاي آغوز گاوي خشك شده با ليوفيليزاسيون و اسپري دراينگ,,1388
ابوالفضل کامکار, محمد رباني خوراسگاني, اشکان جبلي جوان, محمد رضا مخبر دزفولي, فريدون رضازاده
Ecological study of brucellosis in humans and animals in Khoy,a mountainous District of IR of Iran,,1388
Saied Bokaie, S.Heydari Latibari, S.Abbaszadeh, H.Mousakhani, محمد رباني خوراسگاني, L.Sharifi
مقايسه كارايي واكسن هاي S19 و RB51 در عمليات مبارزه با بروسلوز در گاوداري هاي استان تهران، طي سال هاي قبل و بعد از بكارگيري (1375-85) RB51,,1388
اميد علي نکويي جهرمي, عليرضا باهنر, حسن اختيار زاده, محمد رباني خوراسگاني
Anti-brucella antibodies in blood donors in Boushehr, Iran,,1387
محمد رباني خوراسگاني, H. Esmaeili, M. R. Pourkarim, A. R. Mankhian, T. Zahraei Salehi
سنجش حضور آنتي بادي هاي ضد اشريشيا كلي روتاويروس وكودوناويروس درسرم گوساله ها,,1386
محمد رباني خوراسگاني, فريدون رضازاده, عباس يوسفي رامندي, محمدرضا مخبر دزفولي, تقي زهرايي صالحي, عليرضا باهنر
نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد شهيد مطهري(ره),,1386
محمد رباني خوراسگاني
مقايسه اثر استفاده از بره موم و ويرجينامايسين در جيره بر عملكرد توليد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي,,1386
محمد رباني خوراسگاني
Evaluation of Antibody Level Against E.COLI K99 in Cloostrum of Cows in Suburbs of Tehran, Iran,,1386
فريدون رضا زاده, احمد مرشدي, محمد رباني خوراسگاني, تقي زهرايي صالحي, محمدرضا مخبر دزفولي
Detection of stx1, stx2, eae, espB and hly genes in avian pathogenic Escherichia coli by multiplex polymerase chain reaction,تحقيقات دامپزشكي-دانشگاه تهران,1386
تقي زهرايي صالحي, آزاده صفرچي, مصطفي پيغمبري, محمد رضا محزونيه, محمد رباني خوراسگاني
دامپزشكي و زلزله,,1385
محمد رباني خوراسگاني
شناسايي كانونهاي آلوده به ويروس تب برفكي در استان خراسان رضوي با روشهاي اليزا و RT-PCR,,1385
سعيد زيبايي, هادي كيوانفر, محمد رباني خوراسگاني, مهدي كياني زاده, فرهيد همت زاده, سعيد بكايي
مطالعه برخي پاسخ هاي ايمني ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Onchorhyncus mykiss) به برخي آنتي ژن هاي استروپتوككوس اينيايي,,1385
مهدي سلطاني, مجتبي علي شاهي, پروانه خضرائي نيا, محمد رباني خوراسگاني, امير ستاري
Efficacy of dried colostrum powders in the prevention of dirreia in neonatal Holestein calves,,1384
محمد رباني خوراسگاني
A note on serologic survey of camel brucellosis in Qum province,Iran,,1384
محمد رباني خوراسگاني, S.Bokaie, S.A.Moallemzadeh, T.Zahraei Salehi
نبايدها در جنبش نرم افزاري,,1383
محمد رباني خوراسگاني
مسايل اخلاقي در آزمايش بر روي حيوان,,1383
محمد رباني خوراسگاني
بررسي سرولوژيك بروسلوز در بيماران قلبي,,1379
محمد رباني خوراسگاني, بهمن عابدي, اسدالله محسني كياسري, سعيد بكايي
ارزيابي تكنيك آنتي بادي درخشان به روش غير مستقيم براي تشخيص وبيريوانگوئيلاروم و آئروموناس هيدروفيلا در كارگاههاي پرورش ماهي,,1378
مهدي سلطاني, محمد رباني خوراسگاني
بررسي سرولوژيك بروسلوز در بيماران قلبي,,1378
محمد رباني خوراسگاني, بهمن عابدي, اسداله محسني كياسري, سعيد بكايي
حقوق حيوانات از ديدگاه قرآن و احاديث,,1378
عليرضا ناييني, محمد رباني خوراسگاني
نقدي بر مقاله "علم و موانع جذب آن در فرهنگ",,1374
محمد رباني خوراسگاني
بررسي ژن مقاومت به روي در سودوموناس استوتزري مقاوم به روي و نانوذرات اكسيد روي جداسازي شده از خاك,,
شهلا سلطاني نژاد, محمد رباني خوراسگاني, گيتي امتيازي
بررسي آزمايشگاهي تاثير ضد ميكروبي دو نوع عصاره گياهي بر استرپتوكوك هاي عامل پوسيدگي دندان,,
اعظم علي اصغري, محمد رباني خوراسگاني
بررسي سرولوژيك بروسلوز در بيماران رواني,,
محمد رباني خوراسگاني, مصطفي پورتقوا, حسن تاج بخش, فيروزه رييسي, مرتضي نيک گوهر
بررسي سرم شناسي پادتن هاي ضدآنتيژن هاي كبدي در گاو ، گوسفند و انسان,,
حسن تاج بخش, محمد رباني خوراسگاني
بررسي سرم شناسي پادتنهاي ضدآنتي ژنهاي كبدي در گاو، گوسفند و انسان,,
محمد رباني خوراسگاني, دكتر حسن تاجبخش
مطالعه برخي پاسخهاي ايمني ماهي قزل آلاي رنگين كمان(Onchorhyncus mykiss) به برخي آنتي ژنهاي استرپتوكوكوس اينيايي,,
محمد رباني خوراسگاني, مهدي سلطاني, مجتبي علي شاهي, پروانه خضرائي نيا, امير ستاري
Evaluation of Antibody Level Against E.COLI K99 in Cloostrum of Cows in Suburbs of Tehran, Iran,,
?, محمد رباني خوراسگاني, ???, ??, ????
occurance and characterization of enterohaemoragic Escerichia coli isolates from diarreic calves,,
mehdi askari badouei, taghi zahraei salehi, محمد رباني خوراسگاني, Hassan Tadjbakhsh, Gholamreza Nikbakht Brujeni
مقايسه ناحيه ( 1D (VP1 ژنوم ويروس تب برفكي تيپ A جدا شده از استان خراسان رضوي با ويروس هاي جدا شده ازساير استان ها و كشور هاي همسايه,,
سعيد زيبايي, هادي کيوانفر, محمد رباني خوراسگاني, فرهيد همت زاده, مهدي کياني زاده, محسن فتحي نجفي, مجيد فرهودي, محمد همتي
مقايسه اثر استفاده از بره موم ( propolis) و ويرجينيامايسين در جيره بر عملكرد توليد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي,,
سيد محمد مهدي کيايي, بهزاد منصوري, مهرداد مدير صانعي, محمد حسن بزرگمهري فرد, بهرام غلاميان, آرش قليان چي لنگرودي, محمد رباني خوراسگاني
The Effect of Vinegar, Rose Water and Ethanolic Extract Green Tea Against Oral Streptococci, an In Vitro Study,,
اعظم علي اصغري, محمد رباني خوراسگاني, مريم خروشي
The Effect of Vinegar, Rose Water and Ethanolic Extract Green Tea Against Oral Streptococci, an In Vitro Study,,
اعظم علي اصغري, محمد رباني خوراسگاني, مريم خروشي
تاثير گياهان دارويي بومي ايران بر هليكوباكتر پيلوري :مطالعه مروري,,
محمدرضا عليرمايي, محمد رباني خوراسگاني, محمد رضا رحماني, سيدحميد زركش اصفهاني
بررسي امكان استفاده از سويه هاي پروبيوتيكي Lactobacillus delbrueckii subsp.Bulgaricus,Lactobacillus reuteri, Lactobacillus brevis,,
مينا سيف زاده, محمد رباني خوراسگاني, رسول شفيعي, علي اصغر خاني پور
Production of Brucella melitensis Omp16 protein fused to Interleukin 2 in Lactococcus lactis MG1363 toward developing Lactococcus-based vaccine against brucellosis,,
مرضيه رضايي, محمد رباني خوراسگاني, سيدحميد زركش اصفهاني, رحمان امام زاده, سيد حميد ابطحي
نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد شهيد مطهري(ره,,
محمد رباني خوراسگاني
شناسايي باكتري هاي خرماهاي مضافتي ، پيارم و زاهدي,,
مينا سيف زاده, محمد رباني خوراسگاني, علي اصغر خاني پور
Prevention and Control of Cardiovascular Diseases by Beneficial Use of Islamic Lifestyle,,
محمد رباني خوراسگاني
Effects of the aqueous date extracts of Mozafati,Piaroum and Zahedi on the chemical composition…..,,
مينا سيفزاده, محمد رباني خوراسگاني
بررسي امكان استفاده از سويه هاي پروبيوتيكي :Lactobacillus reuteri, Lactobacillus brevis Lactobacillus delbrueckii subsp.Bulgaricusبررسي,,
مينا سيف زاده, محمد رباني خوراسگاني, رسول شفيعي, علي اصغر خاني پور
جستجو:
|
(5029),,1386/08/24 _ 1386/08/24,محمد رباني خوراسگاني
(6834),,1391/01/15 _ 1391/01/15,محمد رباني خوراسگاني
(14159),,1386/11/03 _ 1386/11/03,محمد رباني خوراسگاني
(12196),,1387/03/28 _ 1387/03/28,محمد رباني خوراسگاني, حسين اسماعيلي, دكتر جنابي
(12196),,1387/03/28 _ 1387/03/28,غلامرضا نيكبخت بروجني, حسن تاجبخش, محمدرضا مخبر, محمد رباني خوراسگاني, تقي زهرايي, داريوش غريبي, مهدي امام, فرزانه اسديان
(6662),,1387/02/07 _ 1387/02/07,محمد رباني خوراسگاني
(10877),,1386/03/01 _ 1386/03/01,محمد رباني خوراسگاني, محمدرضا مخبر دزفولي, فريدون رضازاده, تقي زهرايي صالحي, مهدي ماكناني
(9807),,1386/09/06 _ 1386/09/06,محمد رباني خوراسگاني
(6662),,1387/02/07 _ 1387/02/07,اميدعلي نكويي جهرمي, حسن اختيارزاده, عليرضا باهنر, محمد رباني خوراسگاني
(5257),,1386/09/06 _ 1386/09/06,محمد رباني خوراسگاني
(5257),,1386/09/06 _ 1386/09/06,محمد رباني خوراسگاني
(),, _ ,محمد رباني خوراسگاني, منيره كاظمي منش
(3269),Jubilee World Buiatrics Congress,1387/05/16 _ 1387/05/16,A.Ramin, A.Morshedi, M.Brhimi, محمد رباني خوراسگاني, M.Sanati, T.Zahraie-Salehi
998 Diarrhea of Neonatal Calves due to Klebsiella (First Report from Iran) (3269),Jubilee World Buiatrics Congress,1387/05/16 _ 1387/05/16,F.Zavoshi, A.Bahonar, M.Dezfouli, محمد رباني خوراسگاني, T.Salehi
(),, _ ,دكتر سيدجواد طباطبايي, محمد رباني خوراسگاني, دكتر جلال كشاورز
(),, _ ,دكتر سيدجواد طباطبايي, محمد رباني خوراسگاني
(),, _ ,دكتر هادي ميران زاده, محمد رباني خوراسگاني, سعيد مصلحي, بهناز سلطانيان
(8119),,1380/10/15 _ 1380/10/15,محمد رباني خوراسگاني, صديقه ضامني
(7204),,1380/12/06 _ 1380/12/06,محمد رباني خوراسگاني, دكتر مصطفي پورتقوا, دكتر فيروزه رئيسي, دكتر حسن تاجبخش, دكتر مرتضي نيك گوهر
(8346),,1380/11/23 _ 1380/11/23,محمد رباني خوراسگاني, دكتر سيدجواد طباطبايي
(11401),,1381/07/15 _ 1381/07/15,محمد رباني خوراسگاني
(8632),,1375/02/18 _ 1375/02/18,دكتر تقي زهرايي صالحي, محمد رباني خوراسگاني, دكتر محمدرضا محزونيه
(5026),,1375/07/22 _ 1375/07/22,دكتر تقي زهرايي صالحي, محمد رباني خوراسگاني, دكتر سيروس نياكان, دكتر هادي ميرانزاده
The Serological Survey of Brucellosis in Patients With Cardiovascullar Diseases (2451),Fourth Malaysian Congress of Allergy and Immunology,1381/12/23 _ 1381/12/23,محمد رباني خوراسگاني
The Survey of Brucellosis in Mental Patients (),International Congress Salmonellosis -Brucellosis Cyprus, _ ,محمد رباني خوراسگاني, M.Poortaghva, T.ZahraSalehi, M.Nikgohar
A Skin Test for Diagnosis of Salmonellosis (),, _ ,محمد رباني خوراسگاني
(),, _ ,محمد رباني خوراسگاني
(),, _ ,محمد رباني خوراسگاني
(11918),,1380/09/01 _ 1380/09/01,محمد رباني خوراسگاني
(14160),,1386/09/27 _ 1386/09/27,محمد رباني خوراسگاني
(),, _ ,محمد رباني خوراسگاني
(),, _ ,سپيده عباس زاده, حسن موسي خاني, سعيد بكايي, محمد رباني خوراسگاني, سيما حيدري
(14755),,1388/01/26 _ 1388/01/26,محمد رباني خوراسگاني, محمود خرمالي, آي ناز يمرلي, مهدي آرامون
(14755),,1388/01/26 _ 1388/01/26,محمد رباني خوراسگاني
Seroprevalence of Brucella and Salmonella infections in Bactrian camels (3511),Second Conference of the International Society of Camelid Research and Development,1387/12/22 _ 1387/12/22,محمد رباني خوراسگاني, A.Niasari-Naslaji, D.Nikjou, M.Khomali, S.Ashrafi
(9919),,1388/04/02 _ 1388/04/02,محمد رباني خوراسگاني, عليرضا باهنر, امير انوري زاده, عليمحمد بهروزيخواه, ايرج اشرافي
Seroprevalence of brucellosis in camels slaughtered in Najaf Abad city, Isfahan (),,1388/07/14 _ 1388/07/14,اعظم قرباني, محمد رباني خوراسگاني, سيدحميد زركش اصفهاني, ح ميرانزاده, حميد امامي
Efficient transfection of mouse stem cells with a new constructed plasmid containing attachment site (attB) sequence related to ?C31 integrase and Oct-4 Promoter by Phage integration system (155),10th Iranian Congress of Biochemistry & 3rd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology,1388/08/25 _ 1388/08/25,يحيي خزائي, رضا قرباني, كامران قائدي, كيانوش درمياني, محبوبه فروزانفر, خديجه كربلايي, فرشته كرمعلي, مرضيه نعمت اللهي, محمد حسين نصر اصفهاني, محمد رباني خوراسگاني
Construction of aplasmid containing attachment site sequenc realted to phiC31 integrase next to GFP cDNA with murine Oct-4 promoter (102),10th congree on reproductive biomedicine & 5th congress on stem cell biology & technology,1388/07/01 _ 1388/07/01,رضا قرباني جرقوئيه, يحيي خزائي, كيانوش درمياني, محبوبه فروزانفر, خديجه كربلايي, فرشته كرمعلي, مرضيه نعمت اللهي, كامران قائدي, محمد حسين نصر اصفهاني, محمد رباني خوراسگاني
(15298),,1389/03/01 _ 1389/03/01,اعظم قرباني, محمد رباني خوراسگاني, سيد حميد زرکش اصفهاني, حسن شريفي يزدي, حميد امامي
(),,1389/06/23 _ 1389/06/23,شراره ستوده, محمد رباني خوراسگاني
(),,1389/09/19 _ 1389/09/19,فاطمه رمضانعلي زاده, محمد رباني خوراسگاني, آرزو طهمورث پور
Effect of kefir products on clinical isolated Helicobacter pylori (1403),4th Iranian Congress of Clinical Microbiology,1389/08/18 _ 1389/08/18,سمانه فلاح زاده, محمد رباني خوراسگاني, م.فاضلي, س.ح.شيرازي, ح.جمالي فر, س.حاجي خاني
An alkaline lipase from a newly isolated bacillus subtilis strain; heterologous expression and some properties (158),10th Iranian Congress of Biochemistry & 3rd International Congress of Biochemistry and Mplecular Biology,1388/08/25 _ 1388/08/25,محمد رباني خوراسگاني, محسن آني, حميد ميرمحمد صادقي, كوروش گودرزوند چگيني, فاطمه مؤذن, زهرا اعتمادي فر
(8640),,1389/11/24 _ 1389/11/24,شراره ستوده, محمد رباني خوراسگاني
(11853),,1390/02/21 _ 1390/02/21,فاطمه رمضانعلي زاده, محمد رباني خوراسگاني, عفت آزادبخت, حميد امامي
(),,1389/06/23 _ 1389/06/23,اعظم قرباني, محمد رباني خوراسگاني, سيدحميد زركش اصفهاني, حميد امامي, حسن شريفي, علي محمد بهروزيخواه, علي دهقان کاشاني
Generation of bovine immune colostrums against Streptococcus mutans (1044),2nd International Congress of Food Hygiene,1390/02/10 _ 1390/02/10,فاطمه رمضانعلي زاده, محمد رباني خوراسگاني, احمد رضا جباري, آرزو تهمورث پور, علي ايرواني
(),,1389/11/27 _ 1389/11/27,فاطمه رمضانعلي زاده, محمد رباني خوراسگاني, عفت آزادبخت, حميد امامي
The antimicrobial effect of bovine immune colostrum against Stereptococcus mutans strains (),,1389/12/18 _ 1389/12/18,فاطمه رمضانعلي زاده, محمد رباني خوراسگاني, عبدالخالق بردبار
Passive immunization using bovine colosrum antibodies for control dental caries (),,1389/12/18 _ 1389/12/18,فاطمه رمضانعلي زاده, محمد رباني خوراسگاني
(),,1389/12/17 _ 1389/12/17,فاطمه رمضانعلي زاده, محمد رباني خوراسگاني
(),,1389/12/17 _ 1389/12/17,فاطمه رمضانعلي زاده, محمد رباني خوراسگاني, آرزو طهمورث پور
(),,1389/12/17 _ 1389/12/17,عفت آزادبخت, محمد رباني خوراسگاني, حميد امامي, زهرا اعتمادي فر
(),,1389/12/17 _ 1389/12/17,سمانه فلاح زاده, محمد رضا فاضلي, محمد رباني خوراسگاني, محمدحسن شيرازي, حسين جمالي فر
(),,1389/11/27 _ 1389/11/27,سمانه فلاح زاده, محمد رباني خوراسگاني, محمد رضا فاضلي
(),,1389/08/19 _ 1389/08/19,محمد رباني خوراسگاني
Evaluation of antibodies levels against shigella in colostrum of non-vacinated cows in suburbs of tehran,IRAN (1911),9th malaysian congress and exhibition on allergy and Immunology,1386/12/17 _ 1386/12/17,محمد رباني خوراسگاني, Feridon Rzazadeh, Taghi Zahraei Salehi, Mohammad Reza Mokhber Dezfouli, Mehdi Makanani
Molecular designing for construction of a recombinant green fluorescent protein fused to single chain variable fragment of anti-human CD4 antibody (298),12th Iranian Congress of Biochemistry &4th international congress of Biochemistry and Molecular Biology,1390/06/18 _ 1390/06/18,راضيه خوراسگاني قاسمي, سيدحميد زركش اصفهاني, محمد رباني خوراسگاني, كامران قائدي
(12003),,1390/02/30 _ 1390/02/30,عفت آزادبخت, محمد رباني خوراسگاني, زهرا اعتمادي فر
Construction and expression of a fluobody containing enhanced green fluorescent protein fused to single chain variable fragment of antihuman CD4 antibody (208),11th International Congress of Immunology and Allergy,1391/02/07 _ 1391/02/07,راضيه قاسمي خوراسگاني, سيدحميد زركش اصفهاني, كامران قائدي, محمد رباني خوراسگاني
Measurment of IgG in colostrum of Sarabi native cows by single radial immunodiffusin assay (SRID) (208),11th International Congress of Immunology and Allergy,1391/02/07 _ 1391/02/07,Rezazadeh F, Rahnoma B, Abdolalizadeh J, محمد رباني خوراسگاني, Alizadeh A
Antigenic epitopes prediction and MHC Class I binder of beta toxin Clostridium perfringenes (CBP) by bioinformatic tools (192),11th Int. Congress of Immunology and Allergy,1391/02/07 _ 1391/02/07,Gholami M, Fathi Najafi M, محمد رباني خوراسگاني
(5077),,1391/01/29 _ 1391/01/29,فرانك كرمي فرد, محمد رباني خوراسگاني, زهرا اعتمادي فر
(5077),,1391/01/29 _ 1391/01/29,حميد امامي, محمد رباني خوراسگاني, عفت آزادبخت, نجفي بحري
(5077),,1391/01/29 _ 1391/01/29,اعظم قرباني, محمد رباني خوراسگاني, سيدحميد زركش اصفهاني, حسن شريفي, علي دهقان, حميد امامي
(5077),,1391/01/29 _ 1391/01/29,شراره ستوده, محمد رباني خوراسگاني, آي ناز يمرلي, عفت آزادبخت
(5077),,1391/01/29 _ 1391/01/29,زهرا اعتمادي فر, محمد رباني خوراسگاني, عفت آزادبخت, حميد امامي, محمود خرمالي
(10589),,1389/06/23 _ 1389/06/23,فاطمه رمضانعلي زاده, محمد رباني خوراسگاني, مريم خروشي, آرزو طهمورث پور
In vitro evaluation of co-aggregation effect of probiotic lactobacilli on mutans streptococci (4442),Third Int. Student Biotechnology Congress,1392/02/16 _ 1392/02/16,نيره جبالي, محمد رباني خوراسگاني, مهرناز كيهان فر
(9940),,1391/06/13 _ 1391/06/13,مريم غلامي, محسن فتحي نجفي, محمد رباني خوراسگاني, بهجت مجيدي
(9940),,1391/06/13 _ 1391/06/13,مريم غلامي, محسن فتحي نجفي, محمد رباني خوراسگاني, بهجت مجيدي
Construct recombinant fragments beta toxin gene from Clostridium perfringenes (10422),,1391/04/24 _ 1391/04/24,مريم غلامي, محسن فتحي نجفي, محمد رباني خوراسگاني, بهجت خيري
Antigenic epitopes prediction and MHC Class I binder of beta toxin Clostridium perfringenes (CBP) by bioinformatic tools (173),11th Int. Congress oo Immunology & Allergy,1391/01/13 _ 1391/01/13,مريم غلامي, محسن فتحي نجفي, محمد رباني خوراسگاني
Identification of antigenic regions of a protein so as to enhance probiotic bacteria quality (438),14th Int. Iranian Congress of Microbiology,1392/02/08 _ 1392/02/08,Yaser Rahimi, محمد رباني خوراسگاني
(8841),,1391/09/21 _ 1391/09/21,هاجرالسادات منصوري?, محمد رباني خوراسگاني
(13535),,1391/06/14 _ 1391/06/14,شراره ستوده, محمد رباني خوراسگاني, زهرا اعتمادي فر
(13535),,1391/06/14 _ 1391/06/14,شراره ستوده, محمد رباني خوراسگاني, زهرا اعتمادي فر
(5411),,1391/04/12 _ 1391/04/12,بهجت خيري يگانه, ابوالقاسم اسماعيلي, محمد رباني خوراسگاني
(8449),,1391/03/01 _ 1391/03/01,بهجت خيري يگانه, ابوالقاسم اسماعيلي, محمد رباني خوراسگاني, حميد امامي
(15815),,1390/05/15 _ 1390/05/15,بهجت خيري يگانه, ابوالقاسم اسماعيلي, محمد رباني خوراسگاني
(),,1392/07/17 _ 1392/07/17,نيره جبالي, محمد رباني خوراسگاني, مهرناز كيهان فر
in vitro evaluation of the antiadhesion properties of probiotics against carries pathogens (757),1st Tabriz International Life Science Conference and 12th Iran Biophysical Chemistry Conference,1392/03/03 _ 1392/03/03,نيره جبلي, محمد رباني خوراسگاني, مهرناز كيهان فر, حميد امامي
In vitro evaluation of the Anti Adhesion properties of Honey against caries Pathogens (3052),International Congress on Natural products,1392/06/20 _ 1392/06/20,Jebali N, محمد رباني خوراسگاني, مهرناز كيهان فر
In vitro evaluation of co-aggregation effect of probiotic lactobacilli on mutans streptococci (1247),3rd International Student Biotechnology Congress,1392/02/16 _ 1392/02/16,نيره جبالي, محمد رباني خوراسگاني, مهرناز كيهان فر
The impact of the use of probiotics on diarrhea in patients undergoing pelvic radiotherapy (1729),7th Iranian Congress of Clinical Microbiology,1392/07/27 _ 1392/07/27,هاجرالسادات منصوري تهراني, محمد رباني خوراسگاني
(5363),,1392/07/17 _ 1392/07/17,هاجرالسادات منصوري تهراني, محمد رباني خوراسگاني
(5989),,1392/07/17 _ 1392/07/17,سعيد احمدي مجد, محمد رباني خوراسگاني
In silico design GABA agonists,as immunomodulating agents for the treatment of autoimmune diseases (271),12th Int. Congress of Immunology & Allergy of Iran,1393/02/09 _ 1393/02/09,طوبي السادات احمدي, ابوالقاسم اسماعيلي, محمد رباني خوراسگاني
B cells identification of linear and conformational epitopes of toxin B produced by Clostridium difficile: A bioinformatic study (271),12th Int. Congress of Immunology & Allergy of Iran,1393/02/09 _ 1393/02/09,ياسر رحيمي, محمد رباني خوراسگاني, رحمان امام زاده, سيدحميد زركش اصفهاني, حسين كيواني امينه
(14244),,1392/08/08 _ 1392/08/08,محمد رباني خوراسگاني
(14965),,1392/08/08 _ 1392/08/08,هاجرالسادات منصوري, محمد رباني خوراسگاني
(14244),,1392/08/08 _ 1392/08/08,هاجرالسادات منصوري, محمد رباني خوراسگاني
(14965),,1392/08/08 _ 1392/08/08,سعيد احمدي مجد, محمد رباني خوراسگاني
In vitro evaluation of antimicrobial effect of Chitosan on oral streptococci causing dental caries (495),15th International and Iranian Congress of Microbiology,1393/06/04 _ 1393/06/04,اعظم علي اصغري, محمد رباني خوراسگاني, فاتح رحيمي, مريم خروشي
(5365),,1392/07/17 _ 1392/07/17,محمد رباني خوراسگاني, اعظم علي اصغري
Antagonistic effect of chitosan,Nchromosal royal jelly,ucerin and Lactobacillus casei on common pathogenic bacteria in diabetic wounds compared with Angipars ointment (493),15th Int. Iranian Congress 0f Microbiology,1393/06/04 _ 1393/06/04,سعيد احمدي مجد, محمد رباني خوراسگاني, حميد امامي
(11420),,1392/07/03 _ 1392/07/03,نيره جبالي, محمد رباني خوراسگاني
(14242),,1392/08/08 _ 1392/08/08,محمد رباني خوراسگاني, اعظم علي اصغري
(5106),,1378/08/08 _ 1378/08/08,محمد رباني خوراسگاني
(14175),,1393/08/20 _ 1393/08/20,محمد رباني خوراسگاني, اعظم علي اصغري
GABA producing probiotic can be used for treatment of anxiety (1494),5th International congress of Biochemistry and Molecular biology and 13th Iranian congress of Biochemistry,1392/01/27 _ 1392/01/27,Mahsa Taherzadeh, ابوالقاسم اسماعيلي, محمد رباني خوراسگاني
Identification of glutamate decarboxylase gene in Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus (760),1st Tabriz International Life Science Confrence and the 12th Biophysical Chemistry Confrence,1392/03/01 _ 1392/03/01,Mahsa Taherzadeh, ابوالقاسم اسماعيلي, محمد رباني خوراسگاني
(15810),,1392/07/03 _ 1392/07/03,مهسا طاهرزاده, ابوالقاسم اسماعيلي, محمد رباني خوراسگاني
Cloning of glutamate decarboxylase and production of ?-aminobutyric acid from Lactobacillus brevis (394),13th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress,1391/06/13 _ 1391/06/13,بهجت خيري يگانه, محمد رباني خوراسگاني, ابوالقاسم اسماعيلي
(9963),,1393/08/26 _ 1393/08/26,شكوفه سادات اعتمادزاده, محمد رباني خوراسگاني, محمدحسين رضائيان
Assessment of culturability of Lactobacillus acidophillus as probiotic in chocolate (),,1394/03/04 _ 1394/03/04,مريم قره شيخ بيات, رسول شفيعي, محمد رباني خوراسگاني
In vitro evaluation of antifungal effect of three lactobacillus bacteria on three cnadida strains (3783),The 16th International and Iranian Congress of Microbiology,1394/06/03 _ 1394/06/03,ريحانه اميني, محمد رباني خوراسگاني, پروين دهقان, رسول روغنيان
probiotic commercial products in iran (1834),8th probiotics,prebiotics and new foods,1394/06/22 _ 1394/06/22,محمد رباني خوراسگاني
Comparision of the effect of vinegar with cholorhexidin mouth wash against mutans streptococci (1834),8th probiotics,prebiotics and new foods,1394/06/22 _ 1394/06/22,اعظم علي اصغري, محمد رباني خوراسگاني, مرdم خروشي
In vitro evaluation of antifungal effect of Lactobacillus isolated from urine of camel against Candida albicans,glabrata and krusei (1834),8th probiotics,prebiotics and new foods,1394/06/22 _ 1394/06/22,ريحانه اميني, محمد رباني خوراسگاني
(),,1393/08/28 _ 1393/08/28,هاجرالسادات منصوري تهراني, محمد رباني خوراسگاني, مهناز رعايايي, عليرضا قنادي
(),,1393/08/28 _ 1393/08/28,سيده رحمانه اطيابي, محمد رباني خوراسگاني
(),,1393/08/28 _ 1393/08/28,محمد رباني خوراسگاني, سيد احمد محموديان
Exopolysaccharide production in lactic acid bacteria and their antagonistic effects on pathogenic bacteria (),,1393/07/08 _ 1393/07/08,سعيد احمدي مجد, محمد رباني خوراسگاني, حميد امامي, سيدجمال مشتاقيان
(9863),,1394/06/18 _ 1394/06/18,مريم قره شيخ بيات, رسول شفيعي, محمد رباني خوراسگاني
Purified milk fractions and bioactive peptids ,unknown source of health for iranian people (3882),The 2nd Conference on Protein and Peptide Sciences,1395/02/08 _ 1395/02/08,محمد رباني خوراسگاني, عباس سليماني دلفان
A REVIEW STUDY ON THE ANTIBACTERIAL EFFECTS OF IRANIAN MEDICINAL PLANTS AGAINST HELICOBACTER PYLORI (1529),5th National Congress on Medicinal Plants,1395/02/29 _ 1395/02/29,محمد رباني خوراسگاني, محمدرضا علي رمائي, کاظم نگارش
Proteins and peptids in camel milk (3882),The 2nd Conference on Protein and Peptide Sciences,1395/02/08 _ 1395/02/08,محمد رباني خوراسگاني, ريحانه اميني
Detection of anti-Salmonella,Shigella,Escherichia,Pseudomonas and Staphylococcus antibodies in camel milk (4358),The Regional Conference of Camel Management and Production under Open Range System(RCCMPR),1393/12/11 _ 1393/12/11,محمد رباني خوراسگاني, زهرا اعتمادي فر, عفت آزادبخت, حميد امامي, محمود خرمالي
Induction of point mutations in human growth homone molecule using specific primers (3882),The 2nd Conference on Protein and Peptide Sciences,1395/02/08 _ 1395/02/08,زينب منجمي راراني, سيدحميد زركش اصفهاني, رحمان امام زاده, محمد رباني خوراسگاني
Antimicrobial activity of heat stable peptides in Iranian native Bacillus strains with probiotic potential (3882),The 2nd Conference on Protein and Peptide Sciences,1395/02/08 _ 1395/02/08,محسن گلناري ماراني, نسترن بهرامي, محمد رباني خوراسگاني, محمدعلي اسداللهي
Effects of fermentation by cocci lactic acid bacteria isolated from Iranian dairy products on the immunoreactivity of cow,s milk caseinase (3882),The 2nd Conference on Protein and Peptide Sciences,1395/02/08 _ 1395/02/08,ريحانه کردسدهي, محمد رباني خوراسگاني, اصغر طاهري كفراني, رضوان کاظمي
Seroprevalence of Salmonella infections in camels,Qum ,IRAN (2751),International Camel Conference,1385/11/27 _ 1385/11/27,محمد رباني خوراسگاني, تقي زهرايي صالحي, محمود خرمالي, سيد علي معلم زاده
In vitro study of the effects of Lactobacillus acidophilus and L. reuteri on IL-12 production by human dendritic cells (356),13th Int. Congress of Immunology and Allergy of Iran,1395/02/07 _ 1395/02/07,محمد رباني خوراسگاني, جيدو فرلاتزو, ايرن بناکورسي
Evaluation of the presence of antibodies reacting with pathogenic bacteria in camel milk (356),13th Int. Congress of Immunology and Allergy of Iran,1395/02/07 _ 1395/02/07,بدري فاضلي, محمد رباني خوراسگاني, عفت آزادبخت
(),,1394/11/18 _ 1394/11/18,محسن گلناري, نسترن بهرامي, محمد رباني خوراسگاني, محمدعلي اسداللهي
(),,1393/12/12 _ 1393/12/12,محسن گلناري, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/02/21 _ 1395/02/21,سيده رحمانه اطيابي, محمد رباني خوراسگاني
Antimicrobial activity of some Iranian native Bacillus isolates with probiotic potential (120),10th International Congress of Clinical Microbiology,1395/07/06 _ 1395/07/06,محسن گلناري مراني, نسترن بهرامي, محمد رباني خوراسگاني, محمدعلي اسداللهي
(),,1383/09/21 _ 1383/09/21,محمد رباني خوراسگاني
(10184),,1395/06/15 _ 1395/06/15,مريم مرادي, زهرا اعتمادي فر, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/07/28 _ 1395/07/28,مريم مرادي, زهرا اعتمادي فر, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/07/07 _ 1395/07/07,ريحانه کرد سدهي, محمد رباني خوراسگاني, اصغر طاهري كفراني
(9471),,1395/11/02 _ 1395/11/02,سمانه صديقي خويدک, محمد رباني خوراسگاني, گيتي امتيازي, محمد مظلوم اردکاني, ايرج دلفاني
(9259),,1395/11/02 _ 1395/11/02,محمد رباني خوراسگاني, مهرداد چشمه سهرابي, ميترا باغ جنتي, نفيسه دهقانپور
(9471),,1395/11/02 _ 1395/11/02,ريحانه اميني, محمد رباني خوراسگاني, پروين دهقان
(9471),,1395/11/02 _ 1395/11/02,ريحانه کردسدهي, محمد رباني خوراسگاني, اصغر طاهري كفراني
(),,1395/11/02 _ 1395/11/02,سيدايمان ذوالفقاري, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,سيده رحمانه اطيابي, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,سيده رحمانه اطيابي, عاطفه جواني, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,اعطم علي اصغري, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,هاجرالسادات منصوري تهراني, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,هاجرالسادات منصوري تهراني, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,ريحانه کرد سدهي, محمد رباني خوراسگاني, اصغر طاهري كفراني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,امير حسين محمدي, علي باقري, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,مريم مرادي, محمد رباني خوراسگاني, زهرا اعتمادي فر
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,مهشيد موحديان عطار, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,راضيه رحماني, فاطمه زحمتيان, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,سپيده جعفري, سيده رحمانه اطيابي, ساجده باهنر, محمد رباني خوراسگاني, محمدرضا گنجعلي خاني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,ساجده باهنر, سيده رحمانه اطيابي, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,مريم قره شيخ بيات, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,زهرا رحماني, سيده مرضيه سادات, محمد رباني خوراسگاني
(),,1395/12/09 _ 1395/12/09,محمد رباني خوراسگاني, سيده رحمانه اطيابي
(),,1395/12/04 _ 1395/12/04,سيده رحمانه اطيابي, مجيد بوذري, محمد رباني خوراسگاني
(5717),,1396/01/29 _ 1396/01/29,رامين نادري بني, محمد رباني خوراسگاني, ياسر رحيمي
(),,1395/12/04 _ 1395/12/04,مرضيه رضايي, محمد رباني خوراسگاني, سيدحميد زركش اصفهاني, رحمان امام زاده
utilization of bacillus ciagulans in food ' drug and probiotic industry (9112),,1395/12/09 _ 1395/12/09,محسن گلناري ماراني, محمد رباني خوراسگاني, محمدعلي اسداللهي
(9112),,1395/12/09 _ 1395/12/09,زهره ميلانيان, محمدعلي اسداللهي, محمد رباني خوراسگاني, محسن گلناري
(15373),,1396/03/01 _ 1396/03/01,نرجس رمضاني پور, محمد رباني خوراسگاني
THE EFFECT OF LACTOBACILLI-CONTAINING CHOCOLATE ON STREPTOCOCCUS MUTANS AS A MAIN CAUSE OF TOOTH DECAY (1914),9th PROBIOTICS, PREBOTICS & NEW FOODS,1396/06/19 _ 1396/06/19,محمد رباني خوراسگاني, مريم قره شيخ بيات, رسول شفيعي
SCREENING OF ACTINOMYCETES ANTAGONISTIC TO PATHOGENIC VIBRIO SPP. FROM SEDIMENTS OF THE CASPIAN SEA (1914),9th PROBIOTICS, PREBOTICS & NEW FOODS,1396/06/19 _ 1396/06/19,حامد نوروزي طاهري, محمد رباني خوراسگاني, ابوالقاسم دانش
THE EFFECTS OF PROBIOTICS ON WOUND HEALING :THE REVIEW OF STUDIES IN IRAN (1914),9th PROBIOTICS, PREBOTICS & NEW FOODS,1396/06/19 _ 1396/06/19,مهشيد موحديان عطار, محمد رباني خوراسگاني
A REVIEW OF RELATED RESEARCH ON WOUND AND BURN INFECTIONS IN ISFAHAN PROVINCE (12566),,1396/06/07 _ 1396/06/07,رامين نادري بني, محمد رباني خوراسگاني
PROBIOTICS FOR DIABETES PREVENTION IN OBESITY PRONE (12566),,1396/06/07 _ 1396/06/07,سعيد احمدي مجد, محمد رباني خوراسگاني, ستاره پژوه نيا
HONEY AND SKIN: A REVIEW OF EFFECTS OF HONEY ON SKIN INFECTIONS AND WOUND HEALING IN IRAN’S STUDIES (12566),,1396/06/07 _ 1396/06/07,مهشيد موحديان عطار, محمد رباني خوراسگاني
EUKARYOTIC MICROORGANISMS AS NEW GENERATION OF PROBIOTICS (12566),,1396/06/07 _ 1396/06/07,رويا دانش آذري, محمد رباني خوراسگاني
(9106),,1395/09/26 _ 1395/09/26,محمد رباني خوراسگاني
(),,1396/01/29 _ 1396/01/29,مازيار طيبي, محمد رباني خوراسگاني
(9112),,1395/12/09 _ 1395/12/09,محسن گلناري مرني, محمد رباني خوراسگاني, محمدعلي اسداللهي
(),,1396/09/29 _ 1396/09/29,مهشيد موحديان عطار, محمد رباني خوراسگاني, رسول شفيعي, سيدحميد زركش اصفهاني
(),,1397/02/05 _ 1397/02/05,شکوفه سادات اعتمادزاده, فاطمه السادات قريشي, محمد رباني خوراسگاني
(),,1397/02/05 _ 1397/02/05,حامد اميني روراني, امير حسين محمدي, محمد رباني خوراسگاني
(),,1397/02/05 _ 1397/02/05,سيده رحمانه اطيابي, محمد رباني خوراسگاني, مجيد بوذري
(),,1397/02/05 _ 1397/02/05,مهرداد چشمه سهرابي, ميترا باغ جنتي, محمد رباني خوراسگاني
Study of Scientific Outputs of Iran in the field of probiotic bacteria in the Scopus citation database (1388),4th international congress of probiotics and functional foods,1397/02/15 _ 1397/02/15,ميترا باغ جنتي, مهرداد چشمه سهرابي, محمد رباني خوراسگاني
Antimicrobial activity of Rosa damascena against oral infections: An overview (4210),The First International Conference of Rosa damascena,1397/08/12 _ 1397/08/12,اعظم علي اصغري, محمد رباني خوراسگاني
Bacillus strains with probiotic potential from traditional and commercial products of Iran (3508),SCON International Conference on Food Science, Nutrition and Public Health,1398/04/06 _ 1398/04/06,رويا دانش اذري, محمد رباني خوراسگاني, افروزالسادات حسيني ابري, جونيان کيم
(4844),,1397/12/08 _ 1397/12/08,محمد رباني خوراسگاني, سيده رحمانه اطيابي
(14452),,1398/08/22 _ 1398/08/22,نيلوفر زرکشان اصفهاني, سيده رحمانه اطيابي, محمد رباني خوراسگاني
(14452),,1398/08/22 _ 1398/08/22,زهرا فقهي, محمد رباني خوراسگاني, سيدحميد زركش اصفهاني, مژده قبايي, محمود رضا حاجي قاسم
(14452),,1398/08/22 _ 1398/08/22,مينا سيف زاده بهمبري, محمد رباني خوراسگاني, رسول شفيعي
(14452),,1398/08/22 _ 1398/08/22,حميدرضا حق رنجبر, حامد اميني روراني, افروزالسادات حسيني ابري, محمد رباني خوراسگاني
(14452),,1398/08/22 _ 1398/08/22,شهزاد معمارشهشهاني, محمد رباني خوراسگاني, حميدرضا حق رنجبر
(14452),,1398/08/22 _ 1398/08/22,شفيق الله مشفق, محمد رباني خوراسگاني
(14452),,1398/08/22 _ 1398/08/22,ستاره پدرام, محمد رباني خوراسگاني
(14454),,1398/08/22 _ 1398/08/22,حميدرضا حق رنجبر, حامد اميني, افروزالسادات حسيني ابري, محمد رباني خوراسگاني
(5356),,1397/12/08 _ 1397/12/08,سيده رحمانه اطيابي, محمد رباني خوراسگاني
The effect of Lactobacillus rhamnosus on TNF ? gene expression in the hippocampus of rat in LPS-induced inflammation model (1751),8th Basic and Clinical Neuroscience Congress,1398/09/27 _ 1398/09/27,سيد ايمان ذوالفقاري, محمد رباني خوراسگاني, مريم نوربخش نيا
(),,1399/06/31 _ 1399/06/31,محمد رباني خوراسگاني, مينا سيف زاده
Beneficial use of Islamic lifestyle for child health (),Neonatoloy and Peditrcs,1400/05/25 _ 1400/06/26,محمد رباني خوراسگاني
(),,1399/11/14 _ 1399/11/15,محمد رباني خوراسگاني, ستاره پدرام
The effect of probiotics on immune system function Focus on studies in IRAN (),,1400/06/06 _ 1400/06/11,نيلوفر كاظمي, محمد رباني خوراسگاني
The effect of probiotics in improving viral infections-Focusing on COVID-19 (),,1400/06/06 _ 1400/06/11,نيلوفر كاظمي, نسرين فرجاد, محمد رباني خوراسگاني, زهرا اعتمادي فر
(),,1400/12/04 _ 1400/12/05,حسن نيلي, مجيد بوذري, حميدرضا عطاران, نادر قلعه گلاب, محمد رباني خوراسگاني, سيد احمد محموديان
|
بررسي تاثير پروبيوتيك ها در كاهش اثر باكتري پورفيروموناس ژينژيواليس در رت مدل آلزايمري,كارشناسي ارشد,1401/12/16, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي پايداري اشرشياكلي سويه نيسل 1917 در فرآورده تجاري موتافلور و تاثير آن بر باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,محمد رباني خوراسگاني
اثر ضد ميكروبي فرآورده پروبيوتيكي روي پوسيدگي دندان,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,محمد رباني خوراسگاني
همسانه سازي، توليد باكتريايي و تعيين خصوصيات لپتين الحاقي به GHBP مهندسي شده,دكتري,1401/10/28, ,محمد رباني خوراسگاني
مطالعه اثر پربيوتيكي اوليگوساكاريدهاي حاصل از تجزيه ميكروبي پكتين بر ساكارومايسس بولاردي و لاكتوباسيلوس و امكان سنجي توليد محصول سينبيوتيك,كارشناسي ارشد,1401/10/21, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي خاصيت ضد ميكروبي باسيلوس هاي جدا شده از خاك,كارشناسي ارشد,1401/06/23, ,محمد رباني خوراسگاني
مقايسه اثر فرآورده هاي موضعي ضد باكتريايي و پروبيوتيك‌ها بر استافيلوكوكوس اورئوس,كارشناسي ارشد,1401/06/12, ,محمد رباني خوراسگاني
جداسازي لاكتوباسيل هاي ضد سالمونلا از محصولات لبني,كارشناسي ارشد,1401/04/21, ,محمد رباني خوراسگاني
رديابي حضور باكتري پري ووتلا درنمونه هاي زيستي,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي باكتري¬هاي اسيد لاكتيك سايكروترف در محصولات لبني,كارشناسي ارشد,1399/11/13, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي ايمني زايي واكسيناسيون مخاطي موشهاي BALB/c ماده بر عليه هليكوباكتر پيلوري با استفاده از لاكتوكوكوس لاكتيس بيان كننده آنتي ژن Cagl,دكتري,1398/10/23, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي اثرمهاري پروبيوتيكها بر روي سويه هاي كلبسيلا پنومونيه حاوي ژنهاي متالوبتالاكتاماز پلاسميدي,كارشناسي ارشد,1398/09/12, ,محمد رباني خوراسگاني
كاربرد مواد با منشاء زيستي در كنترل آلودگي ميكروبي فرآورده هاي ماهي,دكتري,1398/08/27, ,محمد رباني خوراسگاني
استفاده از سيستم تحويل آنتي ژن بر اساس ناقل لاكتوكوكوس لاكتيس به منظور بيان آنتي ژن بروسلا,دكتري,1398/07/17, ,محمد رباني خوراسگاني
جداسازي و شناسايي متابوليت هاي فعال عليه باكتري‌هاي مقاوم به داروهاي ضد ميكروبي از اكتينوميست هاي دريايي جداشده از درياي مازندران,دكتري,1398/04/12, ,محمد رباني خوراسگاني
اثر پروبيوتيك ها بر عوارض ناشي از ليپوپلي ساكاريد باكتريايي در يادگيري احترازي غير فعال و ميزان بيان ژن CaMKII-? در هيپوكامپ رت,كارشناسي ارشد,1397/10/23, ,محمد رباني خوراسگاني
مقايسه اثر ضد ميكروبي نانوسيلور ، يد و مواد طبيعي بر باكتري هاي بيماري زا و فلور پوست,كارشناسي ارشد,1391/08/27, ,محمد رباني خوراسگاني
تعيين اپي توپ هاي توكسين بتا كلستريديوم پرفرنژنس با استفاده از تكنيك هاي ملكولي,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
همسانه سازي ژن dszCباكتري رودوكوكوس اريتروپوليس R1وساخت وكتوربياني آن,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
مقايسه اثر دهان شويه حاوي چاي سبز گلاب سركه ونانوپارتيكل كيتوسان با دهان شويه كلرهگزيدين برخانواده باكتري هاي استرپتوكوك موتانس,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
كلونينگ قسمت ايمونوژنيك توكسين A/B كلستريديوم ديفيسيل در باكتري هاي اسيد لاكتيك,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
توليد محصولي (خميردندان يا دهان شويه) پروبيوتيك براي پيشگيري و كنترل پوسيدگي دندان,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
بهينه سازي توليد يك آنتي بادي با اختصاصيت دوگانه عليه گيرنده ي لپتين و CD4و بررسي خواص آن,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي تاثير پروبيوتيك عسل وسياه دانه بر كنترل اسهال ناشي از پرتودرماني,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
اندازه گيري ميزان گابا در كشك و شناسايي مولكولي باكتري هاي مولد گابا در آن,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي پايداري باكتري هاي پروبيوتيك در شكلات و اثر آن ها بر استرپتوكوكوس موتانس,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
مقايسه اثر ضد قارچي پروبيوتيك ها و سركه با فلوكونازول,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
جداسازي سويه¬هاي باسيلوس كواگولانس، مطالعه خصوصيات پروبيوتيك جدايه¬ها و كشت آنها با استفاده از منابع كربني مقرون به صرفه,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
تغيير در ميل تركيبي هورمون رشد نوتركيب انساني از طريق ايجاد جهش نقطه اي هدفمند ،بررسي خواص و بهينه سازي توليد آن,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
جذب و تجمع زيستي كادميوم و سرب از خاك هاي زراعي توسط باكتري هاي مقاوم به فلزات سنگين,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
: بررسي اثر باكتري هاي اسيد لاكتيك جدا شده از نمونه هاي شيرگاو و شتر بومي ايران بر كاهش حساسيت زايي پروتئين كازئين آلفاs1 شيرگاو,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي اثر اگزوپلي ساكاريد لاكتوباسيلوس ها بر محافظت پوست در برابر آسيب ناشي از استافيلوكوكوس آرئوس,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي پايداري پروبيوتيك‌ها در برخي از محصولات تجاري و بهينه كردن زنده‌ماني آن‌ها در شكلات,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي بيوانفورماتيكي ژن‌هاي رمزگذار پروتئين‌هاي باكتريايي درگير در سرطان و مطالعه‌ي تأثير پروتئينهاي سطحي چند باكتري‌ بر سلول‌هاي سرطاني روده,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
بهبود فرايند خشك كردن اسپور باسيلوس¬هاي داراي ويژگي هاي پروبيوتيكي به منظور افزايش كيفيت و ماندگاري محصول با تركيب¬بندي مناسب,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي تاثير پروبيوتيك، عسل و نانو الياف كيتوسان بر ترميم زخم پوستي در رات‌هاي ديابتي شده,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي فراواني ژن هاي فرار از ايمني اسينتو باكتر بوماني جدا شده ازنمونه هاي باليني دراصفهان,كارشناسي ارشد,, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي ژن هاي موثر در مقاومت به فلزات سنگين و نانواكسيدهاي فلزي در سودوموناس‌هاي جداسازي شده و كنترل زيستي آنها توسط آنتاگونيست هاي ميكروبي,دكتري,, ,محمد رباني خوراسگاني
ميكروب,دكتري,, ,محمد رباني خوراسگاني
جداسازي باكتري هاي اسيدلاكتيك بومي و استفاده از آنها در كنترل رشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس مولد آفلاتوكسين و كاربرد بيوسنسور الكتروشيميائي مبتني بر دي ان آ در تشخيص ژن توليد كننده آفلاتوكسين,دكتري,, ,محمد رباني خوراسگاني
جداسازي باسيلوس سوبتيليس با توان بالقوه پروبيوتيك از فرآورده هاي غذايي مطالعه بيان cagL در سطح اسپور باسيلوس سوبتيليس و ارزيابي ايمني زايي آن در تجويز خوراكي به موش BALB / c,دكتري,, ,محمد رباني خوراسگاني
جداسازي پروبيوتيك¬ها از نمونه¬هاي بومي و بررسي تاثير آن¬ها بر جدايه هاي كلبسيلا پنومونيه¬ مقاوم به آنتي بيوتيك¬,دكتري,, ,محمد رباني خوراسگاني
تعيين سميت سكرتوم حاصل از خون بيماران ام اس عود شونده RRMS بر كشت سلول نورونال وارزيابي اثر پروبيوتيك ها در كاهش اين سميت در شرايط آزمايشگاهي,دكتري,, ,محمد رباني خوراسگاني
تاثير باكتري پروبيوتيك بر اختلال هاي شناختي ناشي از باكتري هاي گرم منفي روده اي :با تمركز بر سالمونلا,دكتري,, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي مقايسه اي اثرپروبيوتيك ها و پست بيوتيك هاي آنها بر روي رده هاي سلولي سرطان روده بزرگ و بهينه سازي توليد و ماندگاري پست بيوتيك ها,دكتري,, ,محمد رباني خوراسگاني
پانسمان هوشمند براي تشخيص و درمان,دكتري,, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي اثر سيلور دي آمين فلورايد و تركيبات طبيعي بربقاي باكتري استرپتوكوكوس موتانس و بيان ژن هاي باكتريايي عامل پوسيدگي.,دكتري,, ,محمد رباني خوراسگاني
بررسي تركيبات زيست فعال موجود در خرما و اثر ضد باكتريايي آن برعليه استافيلوكوكوس ارئوس مولد بيوفيلم مقاوم به متي سيلين,دكتري,, ,محمد رباني خوراسگاني
ساختن پلاسميد حاوي توالي attp باپروموتورEGFP,,, ,
بررسي تاثير پروبيوتيك ، عسل وسياهدانه بر كنترل اسهال ناشي از پرتودرماني,,, ,محمد رباني خوراسگاني
جداسازي وشناسايي متابوليت هاي فعال عليه باکتري هاي مقاوم به داروهاي ضد ميکربي از اکتينومايست هاي درياي مازندران,,, ,محمد رباني خوراسگاني
کلونينگ و بيان ژن Omp16 بروسلا ملي تنسيس همراه با ژن اينتر لوکين 2 انساني در باکتري لاکتوکوکوس لاکتيس MG1363 و ارزيابي ايمني زايي تجويز خوراکي آن به موش BALB/c,,, ,محمد رباني خوراسگاني
جستجو:
|
eBook: Research Trends of Microbiology:Life style and infectious diseases,MedDocs Publishers LLC,1398,محمد رباني خوراسگاني
Top 10 Commentaries in Breastfeeding,Avidscience,1397,محمد رباني خوراسگاني, بهزاد شمس, قدرت الله مومني
فصل 16 Traditional Yogurt as a Source of Lactobacilli and Other Lactic Acid Bacteria in Iran از كتاب Yogurt in Health and Disease Prevention,Elsivier,1396,محمد رباني خوراسگاني, رسول شفيعي
ايمني شناسي دامپزشكي,انتشارات دانشگاه تهران,1392,محمد رباني خوراسگاني, محمدرضا محزونيه
فرهنگ و سلامت دانش و ديانت,سازمان بسيج اساتيد,1383,محمد رباني خوراسگاني
ايمني شناسي دامپزشكي,دانشگاه تهران,1383,محمد رباني خوراسگاني, محمد رضا محزونيه
بيولوژي، پاتولوژي و كاربردهاي درماني سايتوكاينها,سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، وزارت علوم تحقيقات و فناوري,1380,دكتر خسرو حسيني پژوه, محمد رباني خوراسگاني
طب داخلي دامهاي بزرگ(جلد چهارم),انتشارات نوربخش,1378,سيد حسين مرجانمهر, محمد رباني خوراسگاني, سيد احمد فاطمي, مرتضي گرجي دوز
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
لوح تقدير به پاس خدمات علمي پژوهشي و فرهنگي در ترجمه كتاب برگزيده ايمني شناسي دامپزشكي ,,,1384 ( 2005 )
لوح تقدير به پاس خدمات علمي و فرهنگي در ترجمه كتاب برگزيده طب داخلي و دامهاي بزرگ ,,,1378 ( 1999 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
139 سمينار دكتري ميكروبيولوژي
146 ژنتيك پروكاريوت ها 1401/10/25 يك شنبه 10:00-12:00
148 سمينار كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي
148 سمينار كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي
170 فيزيولوژي ميكرو ارگانيسم ها 1401/10/27 سه شنبه 10:00-12:00
496 كنترل كيفيت ميكروبي 1401/10/25 يك شنبه 10:00-12:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal