۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر
محمد ربانی خوراسگانی
دانشکده : علوم و فناوری های زیستی
گروه آموزشی : زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,میکروبیولوژی,تهران,ایران,-
جستجو:
|
Bacillus strains with probiotic potential from traditional and commercial products of Iran,SCON International Conference on Food Science, Nutrition and Public Health,بین المللی,پوستر,1398,رویا دانش آذری,محمد ربانی خوراسگانی,افروزالسادات حسینی ابری,جونیان کیم | Detail
پروپولیس ، خواص وکاربردهای آن,همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظرزیست شناسی ، سلامت و اقتصاد,ملی,پوستر,1397,شکوفه سادات اعتمادزاده,فاطمه السادات قریشی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
بررسی خواص پریبیوتیکی و درمانی عسل,همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظرزیست شناسی ، سلامت و اقتصاد,ملی,پوستر,1397,حامد امینی,امیر حسین محمدی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
عفونت های ویروسی گزارش شده ی زنبور عسل در ایران طی سال های 1363 الی 1396 ,همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظرزیست شناسی ، سلامت و اقتصاد،,ملی,سخنرانی,1397,سیده رحمانه اطیابی,محمد ربانی خوراسگانی,مجید بوذری | جزئیات
مطالعه انتشارات علمی ایران و جهان در حوزه موضوعی زنبورعسل در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس ,همایش ملی فرآورده های زنبور عسل از منظرزیست شناسی ، سلامت و اقتصاد,ملی,سخنرانی,1397,مظفر چشمه سهرابی,میترا باغ جنتی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
Study of Scientific Outputs of Iran in the field of probiotic bacteria in the Scopus citation database,4th international congress of probiotics and functional foods,بین المللی,پوستر,1397,میترا باغ جنتی,مظفر چشمه سهرابی,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
Antimicrobial activity of Rosa damascena against oral infections: An overview ,The First International Conference of Rosa damascena,بین المللی,پوستر,1397,اعظم علی اصغری,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
درس هایی از قرآن کریم در ارتباط با علوم زیستی,اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی,ملی,پوستر,1397,محمد ربانی خوراسگانی,سیده رحمانه اطیابی | جزئیات
درمان سرطان با استفاده از باکتری ها,اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولو‌‌ژی,بین المللی,پوستر,1396,رامین نادری بنی,محمد ربانی خوراسگانی,یاسر رحیمی | جزئیات
آگروتروریسم ، تهدیدی زیستی در عرصه کشاورزی,کنفرانس بین المللی کشاورزی ، محیط زیست و منایع طبیعی در هزاره سوم,بین المللی,پوستر,1396,نرجس رمضانی پور,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
THE EFFECT OF LACTOBACILLI-CONTAINING CHOCOLATE ON STREPTOCOCCUS MUTANS AS A MAIN CAUSE OF TOOTH DECAY,9th PROBIOTICS, PREBOTICS & NEW FOODS,بین المللی,پوستر,1396,محمد ربانی خوراسگانی,مریم قره شیخ بیات,رسول شفیعی | Detail
SCREENING OF ACTINOMYCETES ANTAGONISTIC TO PATHOGENIC VIBRIO SPP. FROM SEDIMENTS OF THE CASPIAN SEA,9th PROBIOTICS, PREBOTICS & NEW FOODS,بین المللی,پوستر,1396,حامد نوروزی طاهری,محمد ربانی خوراسگانی,ابوالقاسم دانش | Detail
THE EFFECTS OF PROBIOTICS ON WOUND HEALING :THE REVIEW OF STUDIES IN IRAN,9th PROBIOTICS, PREBOTICS & NEW FOODS,بین المللی,پوستر,1396,مهشید موحدیان عطار,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
A REVIEW OF RELATED RESEARCH ON WOUND AND BURN INFECTIONS IN ISFAHAN PROVINCE ,هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1396,رامین نادری بنی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
PROBIOTICS FOR DIABETES PREVENTION IN OBESITY PRONE,هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1396,سعید احمدی مجد,محمد ربانی خوراسگانی,ستاره پژوه نیا | جزئیات
HONEY AND SKIN: A REVIEW OF EFFECTS OF HONEY ON SKIN INFECTIONS AND WOUND HEALING IN IRAN’S STUDIES ,هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1396,مهشید موحدیان عطار,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
EUKARYOTIC MICROORGANISMS AS NEW GENERATION OF PROBIOTICS,هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1396,رویا دانش آذری,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
تولید بیوسلولز از استوباکتر زایلینوم و کاربردهای آن,اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی,بین المللی,پوستر,1396,مازیار طیبی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
بررسی اثر عسل آویشن برمیزان اتصال استافیلوکوکوس اورئوس به فیبروبلاست انسانی,اولین همایش ملی عسل و علوم زیست مولکولی,ملی,پوستر,1396,مهشید موحدیان عطار,محمد ربانی خوراسگانی,رسول شفیعی,سید حمید زرکش اصفهانی | جزئیات
Purified milk fractions and bioactive peptids ,unknown source of health for iranian people,The 2nd Conference on Protein and Peptide Sciences,ملی,پوستر,1395,محمد ربانی خوراسگانی,عباس سلیمانی دلفان | Detail
A REVIEW STUDY ON THE ANTIBACTERIAL EFFECTS OF IRANIAN MEDICINAL PLANTS AGAINST HELICOBACTER PYLORI,5th National Congress on Medicinal Plants,ملی,پوستر,1395,محمد ربانی خوراسگانی,محمدرضا علیرمایی,کاظم نگارش | Detail
Proteins and peptids in camel milk,The 2nd Conference on Protein and Peptide Sciences,ملی,پوستر,1395,محمد ربانی خوراسگانی,ریحانه امینی | جزئیات
Induction of point mutations in human growth homone molecule using specific primers,The 2nd Conference on Protein and Peptide Sciences,ملی,پوستر,1395,زینب منجمی رارانی,سید حمید زرکش اصفهانی,رحمان امام زاده,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
Antimicrobial activity of heat stable peptides in Iranian native Bacillus strains with probiotic potential,The 2nd Conference on Protein and Peptide Sciences,ملی,پوستر,1395,محسن گلناری مارانی,نسترن بهرامی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی | Detail
Effects of fermentation by cocci lactic acid bacteria isolated from Iranian dairy products on the immunoreactivity of cow,s milk caseinase,The 2nd Conference on Protein and Peptide Sciences,ملی,پوستر,1395,ریحانه کردسدهی,محمد ربانی خوراسگانی,اصغر طاهری کفرانی,رضوان کاظمی | Detail
In vitro study of the effects of Lactobacillus acidophilus and L. reuteri on IL-12 production by human dendritic cells,13th Int. Congress of Immunology and Allergy of Iran,بین المللی,پوستر,1395,محمد ربانی خوراسگانی,جیدو فرلاتزو,ایرن بناکورسی | Detail
Evaluation of the presence of antibodies reacting with pathogenic bacteria in camel milk,13th Int. Congress of Immunology and Allergy of Iran,بین المللی,پوستر,1395,بدری فاضلی,محمد ربانی خوراسگانی,عفت آزادبخت | Detail
نقش فرآورده های زیستی بر سلامت فرد وجامعه,اولین همایش ملی بین رشته ای انسان ، جامعه سلامت,ملی,پوستر,1395,سیده رحمانه اطیابی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
Antimicrobial activity of some Iranian native Bacillus isolates with probiotic potential,10th International Congress of Clinical Microbiology,بین المللی,پوستر,1395,محسن گلناری مرانی,نسترن بهرامی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی | Detail
پاکسازی زیستی فلزات سنگین از خاک با استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه,سومین کنگره زیست شناسی و علوم طبیعی ایران,ملی,پوستر,1395,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
جداسازی باکتری محرک رشد گیاه و تعیین مقاومت و میزان حذف سرب و کادمیوم توسط آن ,همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی,ملی,پوستر,1395,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
بررسی اثر باکتریهای کوکسی جدا شده از نمونه های شیر گاو بومی ایران بر کاهش حساسیت زایی پروتئین کازئین شیر گاو,سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران,ملی,پوستر,1395,ریحانه کرد سدهی,محمد ربانی خوراسگانی,اصغر طاهری کفرانی | جزئیات
فعالیت ضد قارچی پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی جداسازی شده از شیر شتر علیه آسپرژیلوس فلاووس مولدآفلاتوکسین,دومین کنگره ملی شتر,ملی,سخنرانی,1395,سمانه صدیقی خویدک,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,محمد مظلوم اردکانی,ایرج دلفانی | جزئیات
تحلیل بروندادهای علمی مربوط به حوزه موضوعی شتر در ایران وجهان در طی سال های 1995 تا 2016,دومین کنگره ملی شتر,ملی,پوستر,1395,محمد ربانی خوراسگانی,مظفر چشمه سهرابی,میترا باغ جنتی,نفیسه دهقانپور | جزئیات
بررسی اثر ضدکاندیدایی ادرار شتر برعلیه سه گونه کاندیدای مقاوم به فلوکونازول,دومین کنگره ملی شتر,ملی,سخنرانی,1395,ریحانه امینی,محمد ربانی خوراسگانی,پروین دهقان | جزئیات
بررسی تاثیر فعالیت پروتئولیتیکی باکتری های اسید لاکتیک با فرم کوکسی جداشده از نمونه های شیر شتر تک کوهانه ایرانی بر کاهش حساسیت زایی پروتئین های کازئین شیر گاو,دومین کنگره ملی شتر,ملی,پوستر,1395,ریحانه کردسدهی,محمد ربانی خوراسگانی,اصغر طاهری کفرانی | جزئیات
شیر شتر و فرآورده های حاصل از آن در درمان سرطان و برخی مطالعات انجام شده در ایران,دومین کنگره ملی شتر,ملی,پوستر,1395,سید ایمان ذوالفقاری,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
تاثیر تغذیه برمبنای تعالیم قرآنی و احادیث در ارتقای سلامت معنوی,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی(محوریت غذای سالم),ملی,پوستر,1395,سیده رحمانه اطیابی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
امنیت غذایی و پیشگیری از بیوتروریسم و آگروتروریسم,دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی,ملی,سخنرانی,1395,سیده رحمانه اطیابی,عاطفه جوانی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
تاثیر تغذیه برمبنای تعالیم قرآن و عترت در بهداشت دهان و دندان,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,1395,اعطم علی اصغری,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
کلیدهای اصلی تغذیه صحیح با الهام از قرآن کریم,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,1395,هاجرالسادات منصوری تهرانی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
تاثیر سبک غذایی در قرآن کریم بر کنترل سرطان ها,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,1395,هاجر السادات منصوری تهرانی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
بررسی اهمیت وارزش شیر به عنوان غذای گوارای قرآنی,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,1395,ریحانه کرد سدهی,محمد ربانی خوراسگانی,اصغر طاهری کفرانی | جزئیات
گیاه انجیر از دیدگاه قرآن کریم ، دانش تجربی /علوم زیستی,دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی (با محوریت غذای سالم),ملی,پوستر,1395,امیر حسین محمدی,علی باقری,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
بررسی حضور فلزات سنگین در مواد غذایی ایران,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,1395,مریم مرادی,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر | جزئیات
عسل و زنبور عسل در قرآن کریم,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی(محوریت غذای سالم),ملی,پوستر,1395,مهشید موحدیان عطار,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
خرما و فوایدآن از دیدگاه قرآن ،احادیث وتحقیقات صورت گرفته توسط محققین و فعالیت ضد میکربی آن,دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی,ملی,پوستر,1395,راضیه رحمانی,فاطمه زحمتیان,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
بررسی محاسباتی خواص ضد سرطانی عسل ، ماده شفابخش قرآنی,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,1395,سپیده جعفری,سیده رحمانه اطیابی,ساجده باهنر,محمد ربانی خوراسگانی,محمدرضا گنجعلی خانی | جزئیات
کتاب شناسی آثار معاصر با موضوع غذای سالم با الهام از تعالیم قرآنی,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی,ملی,پوستر,1395,ساجده باهنر,سیده رحمانه اطیابی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
مروری بر محصولات حاوی عسل,دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی,ملی,پوستر,1395,مریم قره شیخ بیات,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
انگور و خواص صنعتی و پزشکی,دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی,ملی,پوستر,1395,زهرا رحمانی,سیده مرضیه سادات,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
درس هایی از قرآن کریم برای دستیابی به تغذیه مطلوب,دومین همایش ملی قرآن وعلوم زیستی(محوریت غذای سالم),ملی,سخنرانی,1395,محمد ربانی خوراسگانی,سیده رحمانه اطیابی | جزئیات
بررسی گزارش های منتشر شده از عفونت های زئونوز ویروسی شتر در ایران طی سال های 1336 الی 1391,نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان ودام,ملی,سخنرانی,1395,سیده رحمانه اطیابی,مجید بوذری,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
پیشگیری از بروسلوز با استفاده از واکسن های مبتنی بر وکتورهای زنده و ایمن لاکتوکوکی,همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان ودام,ملی,سخنرانی,1395,مرضیه رضایی,محمد ربانی خوراسگانی,سید حمید زرکش اصفهانی,رحمان امام زاده | جزئیات
utilization of bacillus ciagulans in food ' drug and probiotic industry,دومین کنفرانس روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی,ملی,پوستر,1395,محسن گلناری مارانی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی | Detail
اثرات فرایند خشک کردن پاششی بر روی میزان زنده مانی باکتری های پروبیوتیک,دومین کنفرانس روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی,ملی,پوستر,1395,زهره میلانیان,محمدعلی اسداللهی,محمد ربانی خوراسگانی,محسن گلناری | جزئیات
سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی,دومین کنفرانس جامع وبین المللی اقتصاد مقاومتی,بین المللی,پوستر,1395,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
استفاده از باکتری باسیلوس کواگولانس در صنعت غذا، دارو و پروبیوتیک,دومین کنفرانس روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی,ملی,پوستر,1395,محسن گلناری مرنی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
Assessment of culturability of Lactobacillus acidophillus as probiotic in chocolate,اولین همایش بین‌المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی,بین المللی,پوستر,1394,مریم قره شیخ بیات,رسول شفیعی,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
In vitro evaluation of antifungal effect of three lactobacillus bacteria on three cnadida strains,The 16th International and Iranian Congress of Microbiology,بین المللی,پوستر,1394,ریحانه امینی,محمد ربانی خوراسگانی,پروین دهقان,رسول روغنیان | Detail
probiotic commercial products in iran,8th probiotics,prebiotics and new foods,بین المللی,پوستر,1394,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
Comparision of the effect of vinegar with cholorhexidin mouth wash against mutans streptococci,8th probiotics,prebiotics and new foods,بین المللی,پوستر,1394,اعظم علی اصغری,محمد ربانی خوراسگانی,مرdم خروشی | Detail
In vitro evaluation of antifungal effect of Lactobacillus isolated from urine of camel against Candida albicans,glabrata and krusei,8th probiotics,prebiotics and new foods,بین المللی,پوستر,1394,ریحانه امینی,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
بررسی زنده مانی و قدرت کشت باکتریهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازیی در شکلات,سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی,ملی,سخنرانی,1394,مریم قره شیخ بیات,رسول شفیعی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
جداسازی وشناسایی باسیلوس های دارای خصوصیات پروبیوتیک از منایع مختلف وبررسی حضور ژن های آنتروتوکسین در آنها به روش MULTIPLEX PCR,سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند,ملی,سخنرانی,1394,محسن گلناری,نسترن بهرامی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی | جزئیات
In silico design GABA agonists,as immunomodulating agents for the treatment of autoimmune diseases,12th Int. Congress of Immunology & Allergy of Iran,ملی,پوستر,1393,طوبی السادات احمدی,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
B cells identification of linear and conformational epitopes of toxin B produced by Clostridium difficile: A bioinformatic study,12th Int. Congress of Immunology & Allergy of Iran,ملی,پوستر,1393,یاسر رحیمی,محمد ربانی خوراسگانی,رحمان امام زاده,سید حمید زرکش اصفهانی,حسین کیوانی امینه | Detail
In vitro evaluation of antimicrobial effect of Chitosan on oral streptococci causing dental caries,15th International and Iranian Congress of Microbiology,بین المللی,پوستر,1393,اعظم علی اصغری,محمد ربانی خوراسگانی,فاتح رحیمی,مریم خروشی | Detail
Antagonistic effect of chitosan,Nchromosal royal jelly,ucerin and Lactobacillus casei on common pathogenic bacteria in diabetic wounds compared with Angipars ointment,15th Int. Iranian Congress 0f Microbiology,ملی,پوستر,1393,Saeed Ahmadi Majd,محمد ربانی خوراسگانی,حمید امامی | Detail
تاثیر سبک زندگی بر مبنای آموزه های قرآن در تامین سلامت جسمی,همایش سلامت در پرتو قرآن,ملی,پوستر,1393,محمد ربانی خوراسگانی,اعظم علی اصغری | جزئیات
فراورده های تخمیری در ایران,سومین همایش ملی علوم وصنایع غذایی,ملی,پوستر,1393,شکوفه سادات اعتمادزاده,محمد ربانی خوراسگانی,محمدحسین رضائیان | جزئیات
بررسی تاثیر مصرف عسل و سیاهدانه بر اسهال ناشی از پرتودرمانی لگن,سومین همایش سراسری طب مکمل و سنتی,ملی,سخنرانی,1393,هاجرالسادات منصوری تهرانی,محمد ربانی خوراسگانی,مهناز رعایایی,علیرضا قنادی | جزئیات
تاثیر سبک زندگی اسلامی در دوران بارداری بر سلامت کودک,سومین همایش سراسری طب مکمل و سنتی,ملی,پوستر,1393,سیده رحمانه اطیابی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
پیشگیری و کنترل بیماری های منتقله از راه جنسی با الهام از تعالیم اسلام,سومین همایش سراسری طب مکمل و سنتی,ملی,سخنرانی,1393,محمد ربانی خوراسگانی,سید احمد محمودیان | جزئیات
Exopolysaccharide production in lactic acid bacteria and their antagonistic effects on pathogenic bacteria ,هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی,بین المللی,پوستر,1393,سعید احمدی مجد,محمد ربانی خوراسگانی,حمید امامی,سید جمال مشتاقیان | Detail
Detection of anti-Salmonella,Shigella,Escherichia,Pseudomonas and Staphylococcus antibodies in camel milk,The Regional Conference of Camel Management and Production under Open Range System(RCCMPR),منطقه ای,سخنرانی,1393,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر,عفت آزادبخت,حمید امامی,محمود خرمالی | جزئیات
روش های افزایش ماندگاری,اولین همایش روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی,ملی,پوستر,1393,محسن گلناری,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
In vitro evaluation of co-aggregation effect of probiotic lactobacilli on mutans streptococci,Third Int. Student Biotechnology Congress,بین المللی,پوستر,1392,نیره جبالی,محمد ربانی خوراسگانی,مهرناز کیهانفر | Detail
Identification of antigenic regions of a protein so as to enhance probiotic bacteria quality,14th Int. Iranian Congress of Microbiology,بین المللی,پوستر,1392,Yaser Rahimi,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
جایگاه کلستروم در بازار جهان و ایران,اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی,ملی,سخنرانی,1392,نیره جبالی,محمد ربانی خوراسگانی,مهرناز کیهانفر | جزئیات
in vitro evaluation of the antiadhesion properties of probiotics against carries pathogens,1st Tabriz International Life Science Conference and 12th Iran Biophysical Chemistry Conference,بین المللی,پوستر,1392,نیره جبلی,محمد ربانی خوراسگانی,مهرناز کیهانفر,حمید امامی | Detail
In vitro evaluation of the Anti Adhesion properties of Honey against caries Pathogens,International Congress on natural products,بین المللی,پوستر,1392,Jebali N,محمد ربانی خوراسگانی,مهرناز کیهانفر | Detail
In vitro evaluation of co-aggregation effect of probiotic lactobacilli on mutans streptococci,3rd international student biotechnology congress,بین المللی,پوستر,1392,نیره جبالی,محمد ربانی خوراسگانی,مهرناز کیهانفر | جزئیات
The impact of the use of probiotics on diarrhea in patients undergoing pelvic radiotherapy,7th Iranian Congress of Clinical Microbiology,ملی,سخنرانی,1392,هاجرالسادات منصوری تهرانی,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
رویکردهای نوین در بهره برداری دارویی از سیاهدانه,اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی,ملی,پوستر,1392,هاجرالسادات منصوری تهرانی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
مروری بر تجارت عسل در دنیا و بررسی راهکارهای افزایش تجارت این محصول در کشور,اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی,ملی,پوستر,1392,سعید احمدی مجد,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
درس هایی از قرآن کریم در ارتباط با دنیای جانوران,همایش قرآن و علوم زیستی,ملی,سخنرانی,1392,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
مروری بر خواص شفابخش عسل,همایش قرآن و علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,هاجرالسادات منصوری,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
اشارات قرآن درباره محیط زیست,همایش قرآن و علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,هاجرالسادات منصوری,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
بررسی خلقت شتر از دیدگاه قرآن و فرآورده های بیولوژیکی حاصل از آن,همایش قرآن و علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,سعید احمدی مجد,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
نگرشی بر ابعاد تجاری گلاب و کاربرد آن به عنوان ترکیب دارویی,اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی وفرآورده های طبیعی,ملی,پوستر,1392,محمد ربانی خوراسگانی,اعظم علی اصغری | جزئیات
فرآورده های بیولوژیک موثر بر بیماری های دهان و دندان,کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,نیره جبالی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
نگرشی بر مباحث مرتبط با رایحه در قرآن کریم,همایش قرآن و علوم زیستی,ملی,سخنرانی,1392,محمد ربانی خوراسگانی,اعظم علی اصغری | جزئیات
GABA producing probiotic can be used for treatment of anxiety,5th International congress of Biochemistry and Molecular biology and 13th Iranian congress of Biochemistry,بین المللی,پوستر,1392,Mahsa Taherzadeh,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
Identification of glutamate decarboxylase gene in Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus,1st Tabriz International Life Science Confrence and the 12th Biophysical Chemistry Confrence,بین المللی,پوستر,1392,Mahsa Taherzadeh,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
تعیین توالی ژن گلوتامات دربوکسیلاز در استرپتوکوکوس سالیواریوس زیرگونه ترموفیلوس,کنگره ملی دانشجوئی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,مهسا طاهرزاده,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
اصول اخلاقی در ارایه خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی,پنجمین کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی,ملی,پوستر,1391,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
Construction and expression of a fluobody containing enhanced green fluorescent protein fused to single chain variable fragment of antihuman CD4 antibody,11th International Congress of Immunology and Allergy,بین المللی,پوستر,1391,راضیه قاسمی خوراسگانی,سید حمید زرکش اصفهانی,کامران قائدی,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
Measurment of IgG in colostrum of Sarabi native cows by single radial immunodiffusin assay (SRID),11th International Congress of Immunology and Allergy,ملی,پوستر,1391,Rezazadeh F,Rahnoma B,Abdolalizadeh J,محمد ربانی خوراسگانی,Alizadeh A | Detail
Antigenic epitopes prediction and MHC Class I binder of beta toxin Clostridium perfringenes (CBP) by bioinformatic tools,11th Int. Congress of Immunology and Allergy,بین المللی,پوستر,1391,Gholami M,Fathi Najafi M,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
بررسی خصوصیات ضد باکتریایی ادرار شتر,اولین کنگره ملی شتر,ملی,سخنرانی,1391,فرانک کرمی فرد,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر | جزئیات
اثرات ضد میکروبی شیرشتر بر روی برخی از باکتری های بیماری زا,اولین کنگره ملی شتر,ملی,سخنرانی,1391,حمید امامی,محمد ربانی خوراسگانی,عفت آزادبخت,نجفی بحری | جزئیات
مروری بر تحقیقات انجام شده در تشخیص یروسلوز شتر,اولین کنگره ملی شتر,ملی,پوستر,1391,اعظم قربانی,محمد ربانی خوراسگانی,سید حمید زرکش اصفهانی,حسن شریفی,علی دهقان,حمید امامی | جزئیات
بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر,اولین کنگره ملی شتر,ملی,پوستر,1391,شراره ستوده,محمد ربانی خوراسگانی,آی ناز یمرلی,عفت آزادبخت | جزئیات
جداسازی وشناسایی مولکولی باکتری های اسیدلاکتیک از شیر شتر,اولین کنگره ملی شتر,ملی,سخنرانی,1391,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی,عفت آزادبخت,حمید امامی,محمود خرمالی | جزئیات
شناسایی ناحیه اپی توپی بتاتوکسین کلستریدیوم پرفرنژنس,سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران,ملی,پوستر,1391,مریم غلامی,محسن فتحی نجفی,محمد ربانی خوراسگانی,بهجت مجیدی | جزئیات
خالص سازی و تولید آنتی بادی پلی کلنال علیه بتا توکسین کلستریدیوم پرفرنژنس در خرگوش,سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران,ملی,پوستر,1391,مریم غلامی,محسن فتحی نجفی,محمد ربانی خوراسگانی,بهجت مجیدی | جزئیات
Construct recombinant fragments beta toxin gene from Clostridium perfringenes,سیزدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1391,مریم غلامی,محسن فتحی نجفی,محمد ربانی خوراسگانی,بهجت خیری | Detail
Antigenic epitopes prediction and MHC Class I binder of beta toxin Clostridium perfringenes (CBP) by bioinformatic tools,11th Int. Congress oo Immunology & Allergy,بین المللی,پوستر,1391,مریم غلامی,محسن فتحی نجفی,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
استفاده موثر از پروبیوتیک ها به منظور جلوگیری و درمان اسهال ناشی از پرتودرمانی,دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهی فراسودمند,ملی,پوستر,1391,هاجرالسادات منصوری?,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
تعیین تیتر آنتی بادی موجود در آغوز غیرایمن گاو برعلیه برخی باکتریها,هفدمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1391,شراره ستوده,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر | جزئیات
تاپیر سوربات پتاسیم و پروپیونیک اسید بر روی غلظت آنتی بادی IgG وآلودگی میکروبی آغوز گاو,هفدمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1391,شراره ستوده,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر | جزئیات
کلونینگ گلوتامات دکربوکسیلاز و سنجش فعالیت آنزیم,اولین همایش ملی دانشجوئی بیوتکنولوژی,ملی,سخنرانی,1391,بهجت خیری یگانه,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
مقایسه 3 روش استخراج DNA از باکتریهای اسید لاکتیک,دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران,ملی,پوستر,1391,بهجت خیری یگانه,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی,حمید امامی | جزئیات
Cloning of glutamate decarboxylase and production of γ-aminobutyric acid from Lactobacillus brevis,13th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress,ملی,پوستر,1391,بهجت خیری یگانه,محمد ربانی خوراسگانی,ابوالقاسم اسماعیلی | Detail
تاثیر آنتاگونیستی لاکتوباسیل های جداشده از شیرشتر بر باکتری های عامل پوسیدگی دندان و ارزیابی زنده ماندن آنها در فرآورده تخمیری ,نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید ،توزیع ومصرف در صنایع غذایی,ملی,سخنرانی,1390,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,عفت آزادبخت,حمید امامی | جزئیات
Generation of bovine immune colostrums against Streptococcus mutans,2nd International Congress of Food Hygiene,بین المللی,پوستر,1390,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,احمد رضا جباری,آرزو تهمورث پور,علی ایروانی | Detail
Molecular designing for construction of a recombinant green fluorescent protein fused to single chain variable fragment of anti-human CD4 antibody,12th Iranian Congress of Biochemistry &4th international congress of Biochemistry and Molecular Biology,بین المللی,پوستر,1390,راضیه خوراسگانی قاسمی,سید حمید زرکش اصفهانی,محمد ربانی خوراسگانی,کامران قائدی | Detail
بررسی مقاومت به عوامل ضد میکروبی در لاکتوباسیل های جدا شده از شیر تخمیریافته شتر,نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری بیوتیک ایران,ملی,پوستر,1390,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر | جزئیات
نقش بیوتکنولژی در تولید غذاداروها و نگهدارنده ها,کنگره ملی نقش زیست فناوری در صنایع غذائی,ملی,پوستر,1390,بهجت خیری یگانه,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
تشخیص بروسلوز شتر با استفاده از روش های مولکولی,یازدهمین کنگره ژنتیک ایران,ملی,پوستر,1389,اعظم قربانی,محمد ربانی خوراسگانی,سید حمید زرکش اصفهانی ,حسن شریفی یزدی,حمید امامی | جزئیات
بررسی مقایسه ای روش های نگهداری کلستروم گاو به منظور کاهش آلودگی میکروبی آن,شانزدهمین کنفرانس سراسری وچهارمین کنفرانس بین المللی زیست سناسی ایران,ملی,پوستر,1389,شراره ستوده,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
بررسی اثر سرکه انار، گلاب و دهان شویه گیاهی پرسیکا در حذف بیوفیلم استرپتوکوکسی های دهانی در شرایط آزمایشگاه,دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی,منطقه ای,سخنرانی,1389,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,آرزو طهمورث پور | جزئیات
Effect of kefir products on clinical isolated Helicobacter pylori,4th Iranian Congress of Clinical Microbiology,ملی,پوستر,1389,سمانه فلاح زاده,محمد ربانی خوراسگانی,م.فاضلی,س.ح.شیرازی,ح.جمالی فر,س.حاجی خانی | جزئیات
بررسی مقایسه ای چهار روش نگهداری کلستروم گاو به منظور کاهش آلودگی میکروبی آن ,دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور,ملی,پوستر,1389,شراره ستوده,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
مقایسه روش های کشت میکربی وسرم شناسی وPCR در تعیین فراوانی بروسلوز در شترهای کشتارکاه نجف آباد اصفهان,شانزدهمین کنفرانس سراسری وچهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1389,اعظم قربانی,محمد ربانی خوراسگانی,سید حمید زرکش اصفهانی,حمید امامی,حسن شریفی ,علی محمد بهروزیخواه,علی دهقان کاشانی | جزئیات
تاثیرپروبیوتیکی لاکتوباسیل های جداشده از شیر شتر براتصال استرپتوکوکسی های دهانی,دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران,ملی,پوستر,1389,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,عفت آزادبخت,حمید امامی | جزئیات
The antimicrobial effect of bovine immune colostrum against Stereptococcus mutans strains,اولین سمینار ملی نقش علوم پایه در ارتقای سلامت,ملی,پوستر,1389,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,عبدالخالق بردبار | جزئیات
Passive immunization using bovine colosrum antibodies for control dental caries,اولین سمینار ملی نقش علوم پایه در ارتقای سلامت,ملی,پوستر,1389,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
تاثیر فرآورده های زیستی روی باکتری های دهان,دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسرکشور,ملی,پوستر,1389,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
بررسی اثر ضدباکتریایی و ضد اتصال سرکه انار بر استرپتوکوکسی های دهانی در شرایط آزمایشگاه,دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور,ملی,پوستر,1389,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,آرزو طهمورث پور | جزئیات
جداسازی وشناسایی بیوشیمیایی باکتری های مولد اسیدلاکتیک از شیر خام شتر,دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور,ملی,پوستر,1389,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,حمید امامی,زهرا اعتمادی فر | جزئیات
بررسی اثر فرآورده های کفیر بر نمونه های کلینیکی ویبریوکلرا,دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور,ملی,پوستر,1389,سمانه فلاح زاده,محمد رضا فاضلی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدحسن شیرازی,حسین جمالی فر | جزئیات
بررسی اثر فرآورده های کفیر بر نمونه های Escherichia coli O157:H7,دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران,ملی,پوستر,1389,سمانه فلاح زاده,محمد ربانی خوراسگانی,محمد رضا فاضلی | جزئیات
بهره گیری شایسته از دانش ژنتیک با الهام از آموزه های اسلامی,سمینار ژنتیک حقوق ، اخلاق ، روان شناسی,ملی,پوستر,1389,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
تاثیر کلستروم گاوی برتشکیل بیوفیلم استرپتوکوکسی دهانی در شرایط آزمایشگاه,شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1389,فاطمه رمضانعلی زاده,محمد ربانی خوراسگانی,مریم خروشی,آرزو طهمورث پور | جزئیات
مطالعه سرم شناسی بروسلوز در شترهای استان گلستان,همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر,منطقه ای,پوستر,1388,محمد ربانی خوراسگانی,محمود خرمالی,آی ناز یمرلی,مهدی آرامون | جزئیات
نگرشی بر آیات مرتبط با شتر در قرآن کریم,همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر,منطقه ای,سخنرانی,1388,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
مقایسه آزمایش های سرم شناسی رزبنگال و رزبنگال تغییر یافته در تشخیص بروسلوز گوسفند,سومین همایش کشوری بروسلوز,ملی,سخنرانی,1388,محمد ربانی خوراسگانی,علیرضا باهنر,امیر انوری زاده,علیمحمد بهروزیخواه,ایرج اشرافی | جزئیات
Seroprevalence of brucellosis in camels slaughtered in Najaf Abad city, Isfahan,سومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران,ملی,پوستر,1388,اعظم قربانی,محمد ربانی خوراسگانی,سید حمید زرکش اصفهانی,ح میرانزاده,حمید امامی | جزئیات
Efficient transfection of mouse stem cells with a new constructed plasmid containing attachment site (attB) sequence related to ФC31 integrase and Oct-4 Promoter by Phage integration system,10th Iranian Congress of Biochemistry & 3rd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology,هفته پژوهش,سخنرانی,1388,یحیی خزائی,رضا قربانی,کامران قائدی,کیانوش درمیانی,محبوبه فروزانفر,خدیجه کربلایی,فرشته کرمعلی,مرضیه نعمت اللهی,محمد حسین نصر اصفهانی,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
Construction of aplasmid containing attachment site sequenc realted to phiC31 integrase next to GFP cDNA with murine Oct-4 promoter,10th congree on reproductive biomedicine & 5th congress on stem cell biology & technology,بین المللی,پوستر,1388,رضا قربانی جرقوئیه,یحیی خزائی,کیانوش درمیانی,محبوبه فروزانفر,خدیجه کربلایی,فرشته کرمعلی,مرضیه نعمت اللهی,کامران قائدی,محمد حسین نصر اصفهانی,محمد ربانی خوراسگانی | Detail
An alkaline lipase from a newly isolated bacillus subtilis strain; heterologous expression and some properties,10th Iranian Congress of Biochemistry & 3rd International Congress of Biochemistry and Mplecular Biology,بین المللی,سخنرانی,1388,محمد ربانی خوراسگانی,محسن آنی,حمید میرمحمد صادقی,کوروش گودرزوند چگینی,فاطمه مؤذن,زهرا اعتمادی فر | Detail
بررسی حضور آنتی بادی های ضد بروسلا در سرم بیماران تحت همودیالیز مزمن استان قم,نهمین کنگره ایمونولوژی و الرژی ایران,ملی,پوستر,1387,محمد ربانی خوراسگانی,حسین اسماعیلی,دکتر جنابی | جزئیات
زمینه های ژنتیکی مقاومت یا حساسیت نسبت به بیماری های عفونی در گاو,نهمین کنگره ایمونولوژی و الرژی ایران,ملی,سخنرانی,1387,غلامرضا نیکبخت بروجنی,حسن تاجبخش,محمدرضا مخبر,محمد ربانی خوراسگانی,تقی زهرایی,داریوش غریبی,مهدی امام,فرزانه اسدیان | جزئیات
بهره گیری شایسته از حیوانات با الهام از تعالیم آسمانی اسلام,پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران,ملی,سخنرانی,1387,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
مقایسه واکسن های S19 و RB51 در عملیات مبارزه با بروسلوز در گاوداری های استان تهران,پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران,ملی,پوستر,1387,امیدعلی نکویی جهرمی,حسن اختیارزاده,علیرضا باهنر,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
عنوان مقاله: 1089 Evaluation of Antibodies Produced in Colostrums by the Injection of Trivalent Rota-Corona Virus and Escherichia coli Vaccine in Pregnent Cows ,Jubilee World Buiatrics Congress,بین المللی,سخنرانی,1387,A.Ramin,A.Morshedi,M.Brhimi,محمد ربانی خوراسگانی,M.Sanati,T.Zahraie-Salehi | Detail
998 Diarrhea of Neonatal Calves due to Klebsiella (First Report from Iran) ,Jubilee World Buiatrics Congress,بین المللی,سخنرانی,1387,F.Zavoshi,A.Bahonar,M.Dezfouli,محمد ربانی خوراسگانی,T.Salehi | Detail
Seroprevalence of Brucella and Salmonella infections in Bactrian camels,Second Conference of the International Society of Camelid Research and Development,بین المللی,سخنرانی,1387,محمد ربانی خوراسگانی,A.Niasari-Naslaji,D.Nikjou,M.Khomali,S.Ashrafi | Detail
نقش فرهنگ در ارتقای وضعیت سلامت انسان,همایش سراسری دین ودانش پزشکی,ملی,پوستر,1386,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
بررسی حضور آنتی بادی های ضد شیگلا در کلستروم گاو و امکان کاربرد آن برای انسان,ششمین همایش دوسالانه ایمونولوژی، آسم و آلرژی,ملی,پوستر,1386,محمد ربانی خوراسگانی,محمدرضا مخبر دزفولی,فریدون رضازاده,تقی زهرایی صالحی,مهدی ماکنانی | جزئیات
عفت جنسی و اثرات آن بر سلامت انسان,سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی,ملی,پوستر,1386,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
فرهنگ و سلامت جسم انسان,اولین همایش سراسری علوم انسانی سلامت,ملی,سخنرانی,1386,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
لزوم بهره گیری از تعالیم اسلام برای تأمین سلامت خانواده,اولین همایش سراسری علوم انسانی سلامت,ملی,سخنرانی,1386,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
نقش فرهنگ در ارتقای وضعیت سلامت انسان,همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سلامت و چالشها,ملی,سخنرانی,1386,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
Evaluation of antibodies levels against shigella in colostrum of non-vacinated cows in suburbs of tehran,IRAN,9th malaysian congress and exhibition on allergy and Immunology,بین المللی,پوستر,1386,محمد ربانی خوراسگانی,Feridon Rzazadeh,Taghi Zahraei Salehi,Mohammad Reza Mokhber Dezfouli ,Mehdi Makanani | Detail
Seroprevalence of Salmonella infections in camels,Qum ,IRAN,International Camel Conference,بین المللی,پوستر,1385,محمد ربانی خوراسگانی,تقی زهرایی صالحی,محمود خرمالی,سید علی معلم زاده | Detail
بررسی حضور آنتی بادی های ضد روتاویروس در کلستروم گاو,سیزدهمین کنگره بیماری های عفونی وگرمسیری,ملی,پوستر,1383,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
لزوم کسب آمادگی های دفاعی جهت محافظت کشور در برابر بیوتروریسم,کنگره سراسری طب نظامی(با تاکید بر تجارب هشت سال دفاع مقدس),ملی,سخنرانی,1381,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی,تازه های روانپزشکی,ملی,سخنرانی,1380,محمد ربانی خوراسگانی,دکتر حسن تاجبخش,دکتر فیروزه رئیسی,دکتر مرتضی نیک گوهر,دکتر مصطفی پورتقوا | جزئیات
نقش دامپزشکی در پیشگیری و محافظت از جنگهای میکروبی,دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران,ملی,سخنرانی,1380,محمد ربانی خوراسگانی,دکتر سیدجواد طباطبایی | جزئیات
بهره گیری از محیط زیست با الهام از تعالیم اسلام,اولین همایش اسلام ومحیط زیست,ملی,پوستر,1378,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
بررسی حضور آنتی بادی های ضد بافت در سرم بیماران مبتلا به سقط جنین,چهاردهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران,ملی,سخنرانی,محمد ربانی خوراسگانی,منیره کاظمی منش | جزئیات
گزارش موارد شیوع بیماری هاری در حیوانات و موارد گاز گرفتگی توسط حیوانات مشکوک به هاری در شهرستان سمیرم در سال 1387,چهارمین کنگره ملی بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان,ملی,پوستر,دکتر سیدجواد طباطبایی,محمد ربانی خوراسگانی,دکتر جلال کشاورز | جزئیات
کاربرد عوامل میکروبی بر علیه جمعیتهای انسانی و دامی(جنگهای بیولوژیک),چهارمین کنگره ملی بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان,ملی,پوستر,دکتر سیدجواد طباطبایی,محمد ربانی خوراسگانی | جزئیات
مقاومت دارویی در برابر آنتی بیوتیکها در باکتری اشریشیاکلی جدا شده از طیور و اهمیت ان در انسان,چهارمین کنگره ملی بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان,ملی,پوستر,دکتر هادی میران زاده,محمد ربانی خوراسگانی,سعید مصلحی,بهناز سلطانیان | جزئیات
مطالعه بوم شناختی بیماری بروسلوز انسانی ودامی در شهرستان خوی در سال های 79-82,پنجمین کنگره اپیدمیولوژی ایران,ملی,پوستر,محمد ربانی خوراسگانی,سیما حیدری,سپیده عباس زاده,حسن موسی خانی,سعید بکایی | جزئیات
جستجو:
|
جداسازی وشناسایی متابولیت های فعال علیه باکتری های مقاوم به داروهای ضد میکربی از اکتینومایست های دریای مازندران,دکتری,1398,محمد ربانی خوراسگانی,ابوالقاسم دانش,زهرا اعتمادی فر,مجتبی محسنی
اثر پروبیوتیکها بر عوارض ناشی از لیپوپلی ساکارید باکتریایی دریادگیری احترازی غیر فعال و میزان بیان ژن α¬ -CaMKII در هیپوکامپ رت ,کارشناسی ارشد,1397,محمد ربانی خوراسگانی,مریم نوربخش نیا
بررسی اثر اگزوپلی ساکارید لاکتوباسیلوس ها بر محافظت پوست در برابر آسیب ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس,کارشناسی ارشد,1396,محمد ربانی خوراسگانی,رسول شفیعی,سید حمید زرکش اصفهانی
بهینه سازی فرایند خشک‌کردن جدایه های باسیلوسی با ویژگی های پروبیوتیکی به منظور افزایش زنده مانی و کیفیت محصول,کارشناسی ارشد,1396,محمدعلی اسداللهی,محمد ربانی خوراسگانی
بررسی پایداری پروبیوتیک ها در برخی از محصولات تجاری وبهینه کردن زنده مانی آنها در شکلات,کارشناسی ارشد,1396,رسول شفیعی,محمد ربانی خوراسگانی
بررسی آنزیم های بتالاکتاماز و ژن های KPC و NDM در جدایه های آسینتوباکتر بومانی ، سودوموناس آئروژینوزا و کلبسیلا پنومونیه و جداسازی پروبیوتیک های موثر بر این باکتری ها,دکتری,1395,محمد ربانی خوراسگانی,یونس قاسمی
جداسازی سویه های باسیلوس کواگولانس، مطالعه خصوصیات پروبیوتیک جدایه ها و کشت آنها با استفاده از منابع کربنی مقرون به صرفه,کارشناسی ارشد,1395,محمد ربانی خوراسگانی,محمدعلی اسداللهی,رسول شفیعی
جذب و تجمع زیستی کادمیوم و سرب از خاک های زراعی توسط باکتریهای مقاوم به فلزات سنگین,کارشناسی ارشد,1395,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
جداسازی باکتری های اسید لاکتیک بومی و استفاده از آنها در کنترل رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس مولد آفلاتوکسین و کاربرد بیوسنسور الکترو شیمیائی مبتنی بر DNA در تشخیص ژن تولید کننده سم آفلاتوکسین در یک ماده غذایی,دکتری,1395,محمد ربانی خوراسگانی,محمد مظلوم اردکانی,گیتی امتیازی
بررسی اثر باکترهای کوکسی جدا شده از نمونه های شیر گاو و شتر بومی ایران بر کاهش حساسیت زائی پروتئین های کازئین شیر گاو ,کارشناسی ارشد,1395,محمد ربانی خوراسگانی,اصغر طاهری کفرانی
تغییر در میل ترکیبی هورمون رشد نوترکیب انسانی از طریق ایجاد جهش نقطه ای هدفمند ، بررسی خواص و بهینه سازی بیان آن در اشرشیا کلی,کارشناسی ارشد,1395,سید حمید زرکش اصفهانی,محمد ربانی خوراسگانی,رحمان امام زاده
پایداری باکتریهای پروبیوتیک در شکلات و اثر آنها بر استرپتوکوکوس موتانس,کارشناسی ارشد,1394,محمد ربانی خوراسگانی,رسول شفیعی,مهندس محمدگوهریان
بررسی مقایسه ای اثر ضد کاندیدایی پروبیوتیک ها و سرکه با فلوکونازول,کارشناسی ارشد,1394,محمد ربانی خوراسگانی,پروین دهقان,رسول روغنیان
بررسی و ارزیابی اتانازی با سه رویکرد وظیفه گرایی ، پیامد گرایی و فضیلت گرایی,دکتری,1394,غلامحسین توکلی,محمد ربانی خوراسگانی,احمد رضا زمانی
مقایسه اثر دهانشویه حاوی چای سبز، گلاب، سرکه و نانوپارتیکل کیتوسان با دهان شویه حاوی کلرهگزیدین بر روی خانواده باکتریهای استرپتوکوک موتانس,کارشناسی ارشد,1393,محمد ربانی خوراسگانی,فاتح رحیمی,مریم خروشی
اندازه گیری میزان گابا در کسک و شناسائی مولکولی باکتری های مولد گابا در آن,کارشناسی ارشد,1393,محمد ربانی خوراسگانی,ابوالقاسم اسماعیلی,صبیحه سلیمان زاد
اندازه گیری میزان گابا در سرکه و شناسائی مولکولی باکتری های اسیدلاکتیک تولید کننده گابا,کارشناسی ارشد,1393,ابوالقاسم اسماعیلی,حمید امامی,محمد ربانی خوراسگانی
همسانه سازی ژن گلوتامات دکربوکسیلاز باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم PTCC1058 و ساخت وکتور بیانی آن,کارشناسی ارشد,1393,محمد ربانی خوراسگانی,ابوالقاسم اسماعیلی
بررسی تاثیرپروبیوتیک، نانوذرات کیتوسان و عسل بر ترمیم جراحات ایجاد شده در رت های دیابتی شده,کارشناسی ارشد,1393,محمد ربانی خوراسگانی,سید جمال مشتاقیان,اردشیر طالبی
بررسی مکانیسم اکسیدازی ، تولید نانونقره در اسپور باسیلوس ها و تهیه میکروکپسول های حاوی نانومنفذ به عنوان حامل پروتئین کایمریک ودارو,دکتری,1393,گیتی امتیازی,محمد ربانی خوراسگانی
بهینه سازی تولید یک آنتی بادی بااختصاصیت دوگانه علیه گیرنده لپتین و CD4 و بررسی خواص آن,کارشناسی ارشد,1393,سید حمید زرکش اصفهانی,محمد ربانی خوراسگانی,آرش بابایی
تولید اریتریتول توسط مخمرها و بهینه سازی تولید با استفاده از روش های مهندسی متا بولیک,کارشناسی ارشد,1392,ایرج نحوی,محمد ربانی خوراسگانی
تولید فرآورده پروبیوتیک برای کنترل و پیشگیری پوسیدگی دندان,کارشناسی ارشد,1392,محمد ربانی خوراسگانی,مهرناز کیهانفر,سید محمد مشتاقیون
همسانه سازی ژن گلوتامات دکربوکسیلاز باکتری لاکتوباسیلوس کازئی و ساخت وکتور بیانی آن,کارشناسی ارشد,1392,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی
همسانه سازی ژن گلوتامات دکربوکسیلاز باکتری لاکتوباسیلوس اسدوفیلوس و ساخت وکتور بیانی آن ,کارشناسی ارشد,1392,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی
بررسی ژن‌های موثر در مقاومت به فلزات سنگین و نانو اکسیدهای فلزی در سودوموناس ‌های جداسازی شده و کنترل زیستی آنها توسط آنتاگونیست‌های میکروبی,دکتری,1392,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,شهریار شاکری,محمدمهدی یعقوبی
بررسی تاثیر پروبیوتیک ، عسل وسیاهدانه بر کنترل اسهال ناشی از پرتودرمانی,کارشناسی ارشد,1392,محمد ربانی خوراسگانی,مهناز رعایایی,سید محسن حسینی,فریبرز مکاریان
جستجوی مولکولی و آنالیز قسمتی از سکانس وفیلوژنی ژن RNA ریبوزمی تریپانوزم در شترهای یک کوهانه کشتار شده در کشتارگاه نجف آباد,دکتری عمومی پزشکی,1392,محمدرضا محزونیه,محمد ربانی خوراسگانی
مقایسه اثرضدمیکروبی نانوسیلور،ید وموادطبیعی برباکتری های بیماریزا وفلورپوست,کارشناسی ارشد,1391,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
همسانه سازی ژن گلوتامات دکربوکسیلاز باکتری اسید لاکتیک و ساخت وکتور بیانی آن,کارشناسی ارشد,1391,ابوالقاسم اسماعیلی,محمد ربانی خوراسگانی
همسانه سازی ژن dszC باکتری رودوکوکوس اریروپولیس R1وساخت وکتور بیانی آن,کارشناسی ارشد,1391,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر,منوچهر توسلی خوزانی
مطالعه باکتریهای اسید لاکتیک شیر شتر و سنجش اثر ضدباکتریایی شیر شتر بر روی برخی عوامل بیماریزا,کارشناسی ارشد,1390,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر,حمید امامی
بررسی مقایسه ای روش های نگهداری کلستروم گاو به منظور کاهش آلودگی آن,کارشناسی ارشد,1390,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
طراحی و تهیه ساختار ‍ژنتیکی یک فلو بادی حاوی پروتئین سبز فلورسنت و قطعه ی تک زنجیره ای ناحیه متغیر آنتی بادی ضد گیرنده ‍CD4 انسانی,کارشناسی ارشد,1390,سید حمید زرکش اصفهانی,محمد ربانی خوراسگانی,کامران قائدی
اثرات ضدمیکروبی کلستروم گاو بر استرپتوکوکوس موتانس,کارشناسی ارشد,1390,محمد ربانی خوراسگانی,مریم خروشی
مقایسه روش های باکتری شناسی سرم شناسی و ملکولی در تشخیص بروسلوز شتر,کارشناسی ارشد,1389,محمد ربانی خوراسگانی,سید حمید زرکش اصفهانی,حمید امامی
ساختن پلاسمید حاوی توالی attp باپروموتورEGFP,کارشناسی ارشد,1389,کامران قائدی,محمد ربانی خوراسگانی,محمدحسین نصر اصفهانی,یحیی خزائی
بررسی اثرفرآورده های کفیر موجود در بازار ایران بر روی عوامل بیماریزای روده ای,کارشناسی ارشد,1389,محمد ربانی خوراسگانی,محمدرضا فاضلی,محمدحسن شیرازی
کلونینگ و بیان ژن F ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک(PPRV) در مخمر,دکتری,1387,هادی کیوانفر,سیدعلی پوربخش,محمد ربانی خوراسگانی,مسعودرضاصیفی آباد شاپوری
سنجش مقدار IgG در نمونه های سرمی شتر شهرستان قم، ,دکتری عمومی پزشکی,1387,غلامرضا نیکبخت بروجنی,محمد ربانی خوراسگانی
بررسی حضور آنتی بادی های ضد اشریشیا کلی در سرم گوساله ها,دکتری عمومی پزشکی,1383,محمد ربانی خوراسگانی
بررسی سرولوژیک بروسلوز در زنان مبتلا به سقط جنین,دکتری عمومی پزشکی,محمد ربانی خوراسگانی
جستجو:
|
eBook: Research Trends of Microbiology:Life style and infectious diseases,تالیف,MedDocs Publishers LLC,1398,محمد ربانی خوراسگانی
Top 10 Commentaries in Breastfeeding,تالیف,Avidscience,1397,محمد ربانی خوراسگانی,بهزاد شمس,قدرت الله مومنی
فصل 16 Traditional Yogurt as a Source of Lactobacilli and Other Lactic Acid Bacteria in Iran از کتاب Yogurt in Health and Disease Prevention,تالیف,Elsivier,1396,محمد ربانی خوراسگانی,رسول شفیعی
ایمنی شناسی دامپزشکی,ترجمه,انتشارات دانشگاه تهران,1392,محمد ربانی خوراسگانی,محمدرضا محزونیه
فرهنگ و سلامت دانش و دیانت,تالیف,سازمان بسیج اساتید,1384,محمد ربانی خوراسگانی
ایمنی شناسی دامپزشکی,ترجمه,دانشگاه تهران,1383,محمد ربانی خوراسگانی,محمد رضا محزونیه
بیولوژی، پاتولوژی و کاربردهای درمانی سایتوکاینها,تالیف,سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری,1381,دکتر خسرو حسینی پژوه,محمد ربانی خوراسگانی
طب داخلی دامهای بزرگ(جلد چهارم),ترجمه,انتشارات نوربخش,1378,سید حسین مرجانمهر,محمد ربانی خوراسگانی,سید احمد فاطمی,مرتضی گرجی دوز
جستجو:
|
اکتشاف و ثبت ژن Agrobacterium tumefaciens strain ET 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KX963366,دانشگاه اصفهان-اصفهان,1396,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی
اکتشاف و ثبت ژن Enterobacter ludwigii strain RA 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KX963369,دانشگاه اصفهان-اصفهان,1396,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی
اکتشاف و ثبت Pantoea agglomerans strain SV 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KX963370,دانشگاه اصفهان-اصفهان,1396,مریم مرادی,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
اکتشاف و ثبت Pseudomonas putida strain PT 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KX963368,دانشگاه اصفهان-اصفهان,1396,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی
اکتشاف و ثبت Pseudomonas taiwanensis strain MR 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KX963367,دانشگاه اصفهان-اصفهان,1396,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی
اکتشاف و ثبت ژن Enterobacter cloacae strain HO 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KX865087,ایران-اصفهان,1395,مریم مرادی,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی
ثبت و اکتشاف ژن Acetobacter pasteurianus strain AA به شماره دسترسی KP637023.1,دانشگاه اصفهان,1394,اعظم علی اصغری,محمد ربانی خوراسگانی,رسول شفیعی,نیما شیخ بیگلو
محلول حاوی پروبیوتیک باخاصیت ترمیم زخم,اصفهان,1394,محمد ربانی خوراسگانی,حمید امامی,سعید احمدی مجد
اکتشافات و ثبت ژن UNVERIFIED: Paenibacillus validus dszC-like gene, partial sequence در GenBank باشماره دسترسی KF056797,University of Isfahan- Iran,1392,حسین صابر,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی,پیمان دریکوند
اکتشافات و ثبت ژن UNVERIFIED: Rhodococcus erythropolis dszC-like gene, partial sequence در GenBank باشماره دسترسی KF056796,University of Isfahan- Iran,1392,حسین صابر,زهرا اعتمادی فر,محمد ربانی خوراسگانی,پیمان دریکوند
اکتشافات و ثبت ژنYarrowia lipolytica strain ISF7 internal transcribed spacer ,partial sequence ,5,8S ribosomal RNA gene ,complete sequence ,and internal transcribed spacer , partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی(ACCESSION:JX010454 , VERSION:JX010454,1 GI:396086158),ایران - اصفهان,1391,Ghezelbash G,ایرج نحوی,محمد ربانی خوراسگانی
اکتشافات و ثبت Candida sp . ISF 5718S ribosomal RNA gene , partial sequence ,internal transcribed spacer 1, 5,8S ribosomal RNA gene ,and internal transcribed spacer 2,complete sequence , and 28S ribosomal RNA gene ,partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی(ACCESSION:JX010453 , VERSION:JX010453,1 GI:396086157),ایران - اصفهان,1391,Ghezelbash G,ایرج نحوی,محمد ربانی خوراسگانی
اکتشافات و ثبت Aureobasidium pullulans strain ISF143 18S ribosomal RNA gene ,partial sequence ,internal transcribed spacer 1,5,8S ribosomal RNA gene.and intenal transcribed spacer 2 , complete sequence,and 28s ribosomal RNA gene ,partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی(ACCESSION:JX010452 , VERSION:JX010452,1 GI:396086156),ایران - اصفهان,1391,Ghezelbash G,ایرج نحوی,محمد ربانی خوراسگانی
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas Putida strain Zn-2 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441333.1 GI:407992919),ایران-اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas Putida strain Cu-2 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441331.1 GI:407992917,ایران - اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas sp.ZnO-1 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441329.1 GI:407992915) ,ایران - اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas sp CuO-3 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441325.1 GI:407992911,ایران - اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژنPseudomonas fluorescens Strain CuO-2 16S ribosomal RNA gene ,Partial sequence با شماره دسترسی (Version : JX441327.1 GI:407992913 ),ایران - اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas sp ZnO-2 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441330.1 GI:407992916,ایران- اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas aeruginosa strain CZO 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441328.1 GI:407992914),ایران- اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas fluorescens CuO-1 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441326.1 GI:407992912,ایران- اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecium strain EA8860A 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر GenBank باشماره دسترسی JN672577,university of Isfahan- Iran,1390,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus durans strain EA8861A 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر GenBank باشماره دسترسی JN672578,University of Isfahan- Iran,1390,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus raffinosus strain EA8862A 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر GenBank باشماره دسترسی JN672579,University of Isfahan- Iran,1390,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecium strain EA8863A 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر GenBank باشماره دسترسی JN672580,University of Isfahan- Iran,1390,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecium strain EA8864A 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر GenBank باشماره دسترسی JN672581,University of Isfahan- Iran,1390,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecium strain EA8865A 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در GenBank باشماره دسترسی JN672582,University of Isfahan- Iran,1390,عفت آزادبخت,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecalis strain EA8866A 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در GenBank باشماره دسترسی JN672583,University of Isfahan- Iran,1390,عفت آزادبخت ,محمد ربانی خوراسگانی,زهرا اعتمادی فر
جستجو:
|
لوح تقدیر به پاس خدمات علمی پژوهشی و فرهنگی در ترجمه کتاب برگزیده " ایمنی شناسی دامپزشکی",سرپرست دانشگاه تهران,دانشگاه تهران,1384
لوح تقدیر به پاس خدمات علمی و فرهنگی در ترجمه کتاب برگزیده " طب داخلی و دامهای بزرگ",رئیس دانشگاه تهران,دانشگاه تهران,1378
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal