۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير
ولي اله ميرخاني
گروه آموزشی : شيمي معدني
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,شيمي - معدني,دانشگاه اصفهان,1377
M.Sc.,شيمي - معدني,دانشگاه اصفهان,1373
M.Sc.,شيمي كاربردي,دانشگاه اصفهان,1371
جستجو:
|
Photoelectrochemical water splitting with dual-photoelectrode tandem and parallel configurations: Enhancing light harvesting and carrier collection efficiencies,,1402
رضا كشاورزي, مهلاالسادات موسويان اناركي, ميركاظم عمراني, ولي اله ميرخاني, نيلوفر افضلي, Camilo A. Mesa, ايرج محمدپوربلترك, Sixto Gimenez
Self-healing perovskite solar cells based on copolymer-templated TiO2 electron transport layer,,1402
نكيسا لعل پور, ولي اله ميرخاني, رضا كشاورزي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, Peng Gao
Carbonic Anhydrase-Embedded ZIF-8 Electrospun PVA Fibers as an Excellent Biocatalyst Candidate,,1402
وحيده اسدي, افسانه مرندي, ريحانه كاردان پور, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, راضيه ميرزايي
Green synthesize of nano-MOF-ethylcellulose composite fibers for efficient adsorption of Congo red from water,,1402
فروغ آقائي, شهرام تنگستاني نژاد, مهرناز بهادري, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مهلا خلجي, وحيده اسدي
Diphenhydramine Hydrochloride-CuCl as a New Catalyst for the Synthesis of Tetrahydrocinnolin-5(1H)-ones,,1402
مهري معيني كربكندي, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, اكبر اميدوارسياهكل, Behrouz Notash
Triazine diphosphonium tetrachloroferrate ionic liquid immobilized on functionalized halloysite nanotubes as an efficient and reusable catalyst for the synthesis of mono-, bis- and tris-benzothiazoles,,1402
فرزانه غلامحسين زاده, بهشته اسدي, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, اكبر اميدوارسياهكل
The enzymatic synthesis of lactose caprate using Candida rugosa lipase immobilized into ZIF-8 and investigation of its anticancer applications against K562 leukemia and HeLa cancer cells,,1402
عفت كريميان سيچاني, افسانه مرندي, ريحانه كاردان پور, سارا رفيعي, Zahra Amirghofran, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Partially reduced-linked covalent organic frameworks: A new approach for heterogeneous catalysis and naked-eye HCl sensing,,1402
سعيد اصغري, ايرج محمدپوربلترك, حسن سبزيان, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, فروز رستگاري
Efficient synthesis of novel thiadiazolo[2,3-b]quinazolin-6-ones catalyzed by diphenhydramine hydrochloride-CoCl2?6H2O deep eutectic solvent,,1402
مهري معيني كربكندي, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, بهروز نوتاش
Waste carbon-based toner protection layer on CsPbBr3 perovskite photoanodes for efficient and stable photoelectrochemical water oxidation,,1402
محمود توكلي هفشجاني, رضا كشاورزي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Synthesis and characterization of a new gold-coated magnetic nanoparticle decorated with a thiol-containing dendrimer for targeted drug delivery, hyperthermia treatment and enhancement of MRI contrast agent,,1401
زهرا زماني نوري, مهرناز بهادري, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, S. Shahrbanoo Jafari, رحمان امام زاده, Halima Alem
An efficient and selective olefination of aldehydes with ethyl diazoacetate using copper(II) bis-thiazole complex as heterogeneous catalyst,,1401
Zahra Dehbanipour, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Efficient and reusable ruthenium salophen catalysts immobilized on carboxylated multi-walled carbon nanotubes for the epoxidation of hydrocarbons with sodium periodate,,1401
سام تكبيري , مائده زارع مهرجردي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Better preparation for Iran's forest fires,,1401
محمود توكلي هفشجاني, Mahmoud Nasrollahzadeh, ولي اله ميرخاني
3-(Propylthio)propane-1-sulfonic acid immobilized on functionalized magnetic nanoparticles as an efficient catalyst for one-pot synthesis of dihydrotetrazolo[1,5-a]pyrimidine and tetrahydrotetrazolo[5,1-b]quinazolinone derivatives,,1401
فاطمه كريمي, بهناز تيغ ساززاده, بهشته اسدي, ايرج محمدپوربلترك, مهسا لايقي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم
Multifunctional approach to improve water oxidation performance with MOF-based photoelectrodes,,1400
نيلوفر افضلي, رضا كشاورزي, شهرام تنگستاني نژاد, Sixto Gimenez, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Efficient colorful perovskite solar cells designed by 2D and 3D ordered titania inverse opals,,1400
پريسا گلابي, رضا كشاورزي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, Abrams Neal
Preparation and characterization of nanofibrous metal-organic frameworks as efficient catalysts for the synthesis of cyclic carbonates in solvent-free conditions,,1400
راضيه ميرزايي, مهرناز بهادري, ريحانه كاردان پور, سارا رفيعي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, Seyed Erfan Mirazimi
Enhancement of CO2 adsorption on natural zeolite, modified clinoptilolite with cations, amines and ionic liquids,,1400
نوشين مرتضوي اردستاني, مهرناز بهادري, افسانه مرندي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Application of a New 4'?Functionalized 2,2': 6',2''?Terpyridine Ruthenium(II) Complex as a Sensitizer in Dye Sensitized Solar Cells,,1400
اعظم نصيريان, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Preparation and characterization of stable core/shell Fe3O4@Au decorated with an amine group for immobilization of lipase by covalent attachment,,1400
مرضيه آقاملائي, امير لندراني اصفهاني, مهرناز بهادري, زهرا زماني نوري, ساغر رضائي جوزداني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Copolymer-Templated Nickel Oxide for High?Efficiency Mesoscopic Perovskite Solar Cells in Inverted Architecture,,1400
فرانك صادق, آكين سچكين, مجيد مقدم, رضا كشاورزي, ولي اله ميرخاني, ماركو پرس, اردي آكمن, هنگ ژانگ, مينا اميني فيل آبادي, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, مايكل گرتزل, اندرياس هاكفلد, ولفگانگ ترس
A novel Ru (II) complex with high absorbance coefficient: efficient sensitizer for dye-sensitized solar cells,,1400
آرزو جمشيدوند, رضا كشاورزي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, نيلوفر افضلي, جواد نعمت اللهي , مينا اميني فيل آبادي
Triazine bis(pyridinium) hydrogen sulfate ionic liquid immobillized on functionalized halloysite nanotubes as an efficient catalyst for one-pot synthesis of naphthopyranopyrimidines,,1400
مرضيه صمداني, بهشته اسدي, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم
Novel copper(II) and zinc(II) complexes of halogenated bidentate N,O-donor Schiff base ligands: Synthesis, characterization, crystal structures, DNA binding, molecular docking, DFT and TD-DFT computational studies,,1399
هادي كارگر, رضا بهجت منش اردكاني, وجيهه ترابي, زهرا كاظمي, آسيه سادات سرويان, زهرا چاوش پورنطنزي, ولي اله ميرخاني, عاطفه صحرايي, محمد نوازتحير, محمد اشفاق
Nicotine?based ionic liquid supported on magnetic nanoparticles: An efficient and recyclable catalyst for selective one?pot synthesis of mono? and bis?4H?pyrimido[2,1?b ]benzothiazoles,,1399
نسرين عليشاهي, محبوبه نصراصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
Palladium nanoparticles immobilized on a nanosilica triazine dendritic polymer: a recyclable and sustainable nanoreactor for C-S cross-coupling,,1399
امير لندراني اصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, هادي اميري رودباري
Ionic Liquid-Decorated MIL-101(Cr) via Covalent and Coordination Bonds for Efficient Solvent-Free CO2 Conversion and CO2 Capture at Low Pressure,,1399
مهرناز بهادري, افسانه مرندي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Ionic Liquid Modification of Hierarchical ZSM-5 for Solvent-Free Insertion of CO 2 to Epoxides,,1399
نيلوفر نخوديان اصفهاني, مهرناز بهادري, افسانه مرندي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, مسعود بهشتي, نيلوفر افضلي
Ultrafine Pt nanoparticles supported on a dendrimer containing thiol groups: an efficient catalyst for the synthesis of benzimidazoles and benzothiazoles from benzyl alcohol derivatives in water,,1399
زهرا زماني نوري, امير لندراني اصفهاني, مهرناز بهادري, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Highly efficient, stable and hysteresis?less planar perovskite solar cell based on chemical bath treated Zn2SnO4 electron transport layer,,1399
فرانك صادق, Seckin Akin, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, Marco A Ruiz Preciado, Zaiwei Wang, محمدمهدي توكلي, Michael Graetzel, Anders Hagfeldt, Wolfgang Tress
Synthesis of Bi(III) Immobilized on Carboxyl?Terminated Triazine Dendrimer Stabilized Magnetic Nanoparticles: Improvement of Catalytic Activity for Synthesis of Indol?3?yl Acrylates,,1399
بهشته اسدي, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم
Correction to: Efficient dye-sensitized solar cell based on a new porphyrin complex as an inorganic photosensitizer,,1399
اعظم نصيريان, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Ce(IV) immobilized on halloysite nanotube-functionalized dendrimer (Ce(IV)-G2): A novel and efficient dendritic catalyst for the synthesis of pyrido[3,2?c]coumarin derivatives,,1399
طاهره عطائي كچوئي, محبوبه نصراصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, بهروز نوتاش
Hierarchical Ti-Based MOF with Embedded RuO2 Nanoparticles: a Highly Efficient Photoelectrode for Visible Light Water Oxidation,,1399
نيلوفر افضلي, شهرام تنگستاني نژاد, رضا كشاورزي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, Max Reimer, Selina Olthof, Axel Klein, Sixto Gimenez
Synthesis, characterization, crystal structures, DFT, TD-DFT, molecular docking and DNA binding studies of novel copper(II) and zinc(II) complexes bearing halogenated bidentate N,O-donor Schiff base ligands,,1399
هادي كارگر, رضا بهجت منش اردكاني, وجيهه ترابي, مريم كاشاني, زهرا چاوش پورنطنزي, زهرا كاظمي, ولي اله ميرخاني, عاطفه صحرايي, محمدنواز تحير, محمد اشفاق, Khurram Shahzad Munawar
Hierarchical Gold Mesoflowers in Enzyme Engineering: An Environmentally Friendly Strategy for the Enhanced Enzymatic Performance and Biodiesel Production,,1399
ساغر رضائي جوزداني, امير لندراني اصفهاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Copolymer-Templated Nickel Oxide for High-Efficiency Mesoscopic Perovskite Solar Cells in Inverted Architecture,,1399
فرانك صادق, Seckin Akin, مجيد مقدم, رضا كشاورزي, ولي اله ميرخاني, Marco A Ruiz-Preciado, Erdi Akman, Hong Zhang, مينا اميني فيل آبادي, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, Michael Craetzel, Anders Hagfeldt, Wolfgang tress
Magnetic Nanoparticles Functionalized with Dendritic Polymer as a Host for Immobilization of MoO2(acac)2 and Investigation of its Catalytic Activity in the Epoxidation of Alkenes,,1399
محمد احمدي, مهرناز بهادري, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Hole transport material based on modified N-annulated perylene for efficient and stable perovskite solar cells,,1398
اسماعيل شيباني فهندري, مينا اميني فيل آبادي, مهسا حيدري, حسين آهنگر, رضا كشاورزي, Zhang Jinbao, ولي اله ميرخاني
Synthesis, solution behaviour and potential anticancer activity of new trinuclear organometallic palladium(II) complex of {S}-1-phenylethyl dithiooxamide: Comparison with the trinuclear heterobimetallic platinum(II) analogue,,1398
بنفشه عسكري, هادي اميري رودباري, Nicola Micale, Tanja Schirmeister, Antonino Giannetto, Santo Lanza, Giuseppe Bruno, ولي اله ميرخاني
Preparation and Application of a New Supported Nicotine-Based Organocatalyst for Synthesis of Various 1,5-Benzodiazepines,,1398
م. معيني کربکندي, محبويه نصراصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Molybdenum (VI)?functionalized UiO-66 provides an efficient heterogeneous nanocatalyst in oxidation reactions,,1398
Afzali N, Kardanpour R, Zadehahmadi F, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, Mechler A, ايرج محمدپوربلترك, Bahadori M
New homochiral and heterochiral Mo(VI) complex from racemic ligand: Synthesis, X-ray structure, diastereomers separation and biological activities,,1398
زهرا كاظمي, هادي اميري رودباري, مهدي صحيحي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, ابوالقاسم عباسي كجاني
Hole transport material based on modified N-annulated perylene for efficient and stable perovskite solar cells,,1398
اسماعيل شيباني فهندري, Mina Amini, Mahsa Heydari, Hosein Ahangar, Reza Kehsvarzi, Jinba Zhnag, ولي اله ميرخاني
Novel bovine carbonic anhydrase encapsulated in a metal-organic framework: a new platform for biomimetic sequestration of CO2,,1398
وحيده اسدي, ريحانه کاردانپور, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Copper(II) Schiff base complex immobilized on graphene nanosheets: a heterogeneous catalyst for epoxidation of olefins,,1398
علي زرنگاريان, ز. پهلوان نشان, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Calixarene Based Ionic Liquid as an Efficient and Reusable Catalyst for One-Pot Multicomponent Synthesis of Polysubstituted Pyridines and Bis-pyridines,,1398
ن. عليشاهي, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, رضا کيا
Facile and Green One-Pot Synthesis of Fluorophore Chromeno[4,3-b]quinolin-6-one Derivatives Catalyzed by Halloysite Nanoclay under Solvent-free Conditions,,1397
طاهره عطائي كچوئي, محبوبه نصر اصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, رضا کيا
Development of a novel bi-enzymatic silver dendritic hierarchical nanostructure cascade catalytic system for efficient conversion of starch into gluconic acid,,1397
ساغر رضائي جوزداني, امير لندراني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Synthesis of chiral palladium oxazolidine and imine complexes: investigation the oxazolidine-imine conversion by DFT method,,1397
هاجر مولايي, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, عباس کجاني, رضا کيا
Ruthenium Nanoparticles Immobilized on Nano-silica Functionalized with Thiol-Based Dendrimer: A Nanocomposite Material for Oxidation of Alcohols and Epoxidation of Alkenes,,1397
Haghshenas Kashani S, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Ru(III) complex anchored onto amino?functionalized MIL-101(Cr) framework via post?synthetic modification: an efficient heterogeneous catalyst for ring opening of epoxides,,1397
آنس خلعتبري, ريحانه کاردانپور, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, فرناز زاده‌احمدي
Chloromethylated polystyrene supported copper (II) bis–thiazole complex: Preparation, characterization and its application as a heterogeneous catalyst for chemoselective and homoselective synthesis of aryl azides,,1397
زهرا دهباني‌پور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Nano–silica functionalized with thiol–based dendrimer as a host for gold nanoparticles: An efficient and reusable catalyst for chemoselective oxidation of alcohols,,1397
س. حق‌شناس کاشاني, امير لندراني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Synthesis of Quinolines and Pyrido[3,2-g or 2,3-g]quinolines Catalyzed by Heterogeneous Propylphosphonium Tetrachloroindate Ionic Liquid,,1397
م. عزيزي, محبوبه نصراصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, رضا کيا
Task-Specific Ionic Liquid Functionalized-MIL-101(Cr) as a Heterogeneous and Efficient Catalyst for the Cycloaddition of CO2 with Epoxides Under Solvent Free Conditions,,1397
Bahadori M, شهرام تنگستاني نژاد, Bertmer M, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, Kardanpour R, Zadehahmadi F
Cycloaddition of CO2 with epoxides and esterification reactions using the porous redox catalyst Co-POM@MIL-101(Cr),,1397
Marandi A, Bahadori M, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, Frohnhoven R, Mathur S, Sandleben A, Klein A
A combined computational/experimental study on HSA binding of two water-soluble Schiff base ligands derived from pyridine derivative and ethylendiamine,,1397
هاجر مولائي, مهدي صحيحي, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, هادي اميري رودباري
Highly selective synthesis of mono- and bis-4,5-dihydropyrrolo[1,2-a]quinoxalines catalyzed by sustainable supported acidic ionic liquid in water media,,1396
راضيه رشيدي, محبوبه نصراصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني
Novel Multicomponent Synthesis of Pyridine?Pyrimidines and Their Bis-Derivatives Catalyzed by Triazine Diphosphonium Hydrogen Sulfate Ionic Liquid Supported on Functionalized Nanosilica,,1396
فهيمه رحماني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Self-recognition of the racemic ligand in the formation of homochiral dinuclear V (V) complex: In vitro anticancer activity, DNA and HSA interaction,,1396
زهرا کاظمي, هادي اميري رودباري, ولي اله ميرخاني, مهدي صحيحي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, ابوالقاسم عباسي كجاني, غلامحسن عظيمي گندماني
SO3H-functionalized MCM-41 as an efficient catalyst for the combinatorial synthesis of 1H-pyrazolo-[3,4-b]pyridines and spiro-pyrazolo-[3,4-b]pyridines,,1396
شيرين صفايي, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Manganese (III) salophen supported on nanosilica triazine dendrimer as a selective heterogeneous catalyst for oxidation of alcohols with sodium periodate,,1396
مهسا اسدنياي فردجهرمي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction by palladium immobilized on functionalized magnetic nanoparticles with NNN and NNS Schiff base ligands in a mild reaction condition,,1396
حسين خجسته, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Chemical fixation of carbon dioxide catalyzed by magnetically recoverable NH2-MIL-101(Al) as an elegant nanoreactor,,1396
مريم نوريان, فرناز زاده احمدي, ريحانه کاردانپور, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, بهناز بهادري
Diastereoselective Synthesis of Symmetrical and Unsymmetrical Tetrahydropyridines Catalyzed by Bi(III) Immobilized on Triazine Dendrimer Stabilized Magnetic Nanoparticles,,1396
بهشته اسدي, امير لندراني اصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, هادي اميري رودباري
Dual functional hybrid-polyoxometalate as a new approach for multidrug delivery,,1396
داوود کريميان, بهرام يداللهي, ولي اله ميرخاني
Elegant pH-Responsive Nanovehicle for Drug Delivery Based on Triazine Dendrimer Modified Magnetic Nanoparticles. Langmuir,,1396
امير لندراني اصفهاني, مجيد مقدم, Mohammadi S, Royvaran M, Moshtael-Arani N, Rezaei S, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Metal organic framework-supported N-heterocyclic carbene palladium complex: A highly efficient and reusable heterogeneous catalyst for Suzuki-Miyaura C-C coupling reaction,,1396
Bahadori M, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, Mechler A, ايرج محمدپوربلترك, Zadehahmadi F
Studies on DNA binding properties of new Schiff base ligands using spectroscopic, electrochemical and computational methods: Influence of substitutions on DNA-binding,,1396
آرزو جمشيدوند, مهدي صحيحي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, هادي اميري رودباري, hadi kargar, Reza Keshavarzi, Sajjad Gharaghani
The effect of the number of calcination steps on preparing crack free titania thick templated films for use in dye sensitized solar cells,,1396
رضا کشاورزي, آرزو جمشيدوند, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
From dense blocking layers to different templated films in dye sensitized and perovskite solar cells: toward light transmittance management and efficiency enhancement,,1396
مينا اميني, رضا كشاورزي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, فرانك صادق
Copper containing nanosilica thioalated dendritic material: A recyclable catalyst for synthesis of benzimidazoles and benzothiazoles.,,1396
Zakeri M, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, Pahlevanneshan Z
Efficient biodiesel production using a lipase@ZIF-67 nanobioreactor,,1396
Rafiei S, شهرام تنگستاني نژاد, Horcajada P, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, kardanpour, Zadehahmadi F
Highly efficient oxidative cleavage of alkenes and cyanosilylation of aldehydes catalysed by magnetically recoverable MIL-101,,1396
Nourian M, Zadehahmadi F, kardan pour, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Oxidation reactions catalysed by molybdenum(VI) complexes grafted on UiO-66 metal–organic framework as an elegant nanoreactor,,1396
Afzali N, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, Mechler A, ايرج محمدپوربلترك, kardnpor, Zadehahmadi F
Dodecatungstocobaltate heteropolyanion encapsulation into MIL-101(Cr) metal–organic framework scaffold provides a highly efficient heterogeneous catalyst for methanolysis of epoxides,,1396
Marandi A, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, Mechler A, ايرج محمدپوربلترك, Zadehahmadi F
synthesis and characterization of 4-methyl-1-(3-sulfopropyl)pyridinium hydrogen sulfate as a new ionic liquid immobilized on silica nanoparticles: A recyclable nanocomposite ionic liquid for the production of various substituted phthalazine-ones,,1396
Khalili A, Nasr-Esfahani M, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
A convenient approach for the synthesis of various derivatives of pyrazolo[1,2-b]phthalazinediones in the presence of an efficient supported basic ionic liquid at ambient temperature and solvent-free media,,1396
Hatami Sabour F, Nasr?Esfahani M, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني
UV irradiation-H2O2 system as an effective combined depolymerization technique to produce oligosaccharides from chitosan,,1396
Ayati Najafabadi S, Honarkar H, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, Tahriri M, Tayebi L
Catalytic synthesis of cyclic carbonates from epoxides and carbon dioxide by magnetic UiO-66 under mild conditions,,1396
محبوبه دلاوري, فرناز زاده احمدي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, ريحانه كاردان پور
[Bmim]5[PNiW11O39].3H2O an Organic-inorganic Hybrid as Catalyst for One-pot Pseudo Five-component Synthesis of Tetrazolyldiazepines,,1396
سجاد موسوي فراز, زهرا نادعليان, ولي اله ميرخاني, عباس رحمتي
Microwave-assisted, regioselective one-pot synthesis of quinolines and bis-quinolines catalyzed by Bi(III) immobilized on triazine dendrimer stabilized magnetic nanoparticles,,1395
بهشته اسدي, Amir Landarani-Isfahani, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, هادي اميري رودباري
One-pot isocyanide-based five-component reaction: Synthesis of highly functionalized N-cyclohexyl-2-(2,4-dioxo-2,3,4,5 tetrahydro-1H-benzo[b][1,5]diazepin-3-yl)-2-phenylacetamides,,1395
سجاد موسوي فراز, عباس رحمتي, ولي اله ميرخاني
Mono- and multifold C–C coupling reactions catalyzed by a palladium complex encapsulated in MIL-Cr as a three dimensional nano reactor,,1395
ساغر رضائي جوزداني, Amir Landarani-Isfahani, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Synthesis and characterization of a host (a new thiol based dendritic polymer)–guest (Pd nanoparticles) nanocomposite material: an efficient and reusable catalyst for C–C coupling reactions,,1395
مريم ذاكري, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, Zari Pahlevanneshana
Palladium nanoparticles immobilized on multifunctional ‎hyperbranched polyglycerol-grafted magnetic nanoparticles as a ‎sustainable and efficient catalyst for C-C coupling reactions,,1395
مينا اميني فيل آبادي, Marzieh Hajjari, Amir Landarani-Isfahani, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, Mohammad Ahmadi
A new N?heterocyclic carbene palladium complex immobilized on nano silica:? An efficient and recyclable catalyst for Suzuki–Miyaura C–C coupling reaction,,1395
ز. پهلوان نشان, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, حسين لقماني خوزاني
Efficient one-pot synthesis of new fused pyridines and bis-pyridines catalyzed by triazine diphosphonium hydrogen sulfate ionic liquid supported on functionalized nano-silica,,1395
فهيمه رحماني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
[Mn(TPPS)] immobilized on ionic liquid-modified silica as a heterogeneous and reusable catalyst for epoxidation of alkenes with NaIO4 under ultrasonic irradiation,,1395
ربابه حاجيان, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Synthesis and characterization of a novel polyoxometalate–Cu(II) hybrid catalyst for efficient synthesis of triazols,,1395
علي زرنگاريان, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Ruthenium Hydride Complex Supported on Gold Nanoparticle Cored Triazine Dendrimers for C?C Coupling Reactions,,1395
آناهيتا دانشور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, اكبر خليلي
Graphene oxide nanosheets supported manganese(III) porphyrin: a highly efficient and reusable biomimetic catalyst for epoxidation of alkenes with sodium periodate,,1395
عليرضا زرين‌جهان, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Synthesis, characterization and biological application of four novel metal-Schiff base complexes derived from allylamine and their interactions with human serum albumin: Experimental, molecular docking and ONIOM computational study,,1395
زهرا كاظمي, هادي اميري رودباري, مهدي صحيحي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, Sajjad Gharaghani
Synthesis, characterization and separation of chiral and achiral diastereomers of Schiff base Pd(II) complex: A comparative study of their DNA- and HSA-binding,,1395
زهرا کاظمي, هادي اميري رودباري, مهدي صحيحي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, غلامحسن عظيمي گندماني, سجاد قرقاني, ابوالقاسم عباسي كجاني
Multifunctional hyperbranched polyglycerol-grafted silica-encapsulated super paramagnetic iron oxide nanoparticles as novel and reusable draw agents in forward osmosis process,,1395
راضيه نظري, مرضيه آقابابايي, امير رزمجوچهارمحالي, امير لندراني اصفهاني, مينا اميني, مرضيه حجاري, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, اصغر طاهري كفراني
Efficient Buchwald-Hartwig reaction catalyzed by SPIONs-Bis(NHC)-Pd(II),,1394
مرضيه قطبي نژاد, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Efficient dye-sensitized solar cell with a pure thin film of a hybrid polyoxometalate covalently attached organic dye as a working electrode in a cobalt redox mediator system,,1394
داود کريميان, بهرام يداللهي, محمود زنده دل, ولي اله ميرخاني
Synthesis and characterization of Bi(III) immobilized on triazine dendrimer-stabilized magnetic nanoparticles: a reusable catalyst for the synthesis of aminonaphthoquinones and bis-aminonaphthoquinones,,1394
بهشته اسدي, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, امير لندراني‌اصفهاني
Mass spectral study of the CWC-related S-alkyl methylphosphonochloridothioites/S,S?-dialkyl (alkyl?)methylphosphonodithioites under gas chromatography–mass spectrometry conditions,,1394
Hamid Saeidiana, ولي اله ميرخاني, Sajjad Mousavi Faraz, Mansour Sarabadani, Mohammad Taghi Naseri, Davood Ashrafi, Zohreh Mirjafary, Mehran Babri
Unambiguous mass spectral characterization of VX and its six otherstructural isomers using gas chromatography–mass spectrometry,,1394
Hamid Saeidian, ولي اله ميرخاني, Sajjad Mousavi Faraz, Mehran Babri
Propylphosphonium hydrogen carbonate ionic liquid supported on nano-silica as a reusable catalyst for the efficient multicomponent synthesis of fully substituted pyridines and bis-pyridines,,1394
فهيمه رحماني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Synthesis, characterization, and optical properties of new pyridine and thiophene based copolymer bearing bulky naphthyl group,,1394
غلامعلي كوهمره, ولي اله ميرخاني, حميدرضا فلاح, سيد ميلاد صفار سجادي
Efficient synthesis of 2-arylindoles, 2-arylimidazo[1,2-a]pyridines and 2-arylquinoxalines, and their bis-derivatives using [Hmim]OTf ionic liquid supported on nano-silica as a reusable catalyst,,1394
محمد سلطاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Xylanase Immobilized on Novel Multifunctional Hyperbranched Polyglycerol-Grafted Magnetic Nanoparticles: An Efficient and Robust Biocatalyst,,1394
امير لندراني اصفهاني, اصغر طاهري كفراني, مينا اميني, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, آسيه سوزني پور, امير رزمجوچهارمحالي
Immobilization of palladium(II)-containing bis(imidazolium) ligand on ion-exchange resins: efficient and reusable catalysts for C–C coupling reactions,,1394
زري پهلوان نشان, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Sulfonated palladium(II) N-heterocyclic carbene complex immobilized on nano–micro size poly(4-vinylpyridinium chloride) for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction,,1394
زري پهلوان نشان, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, ساغر رضايي
A Novel pseudo-Four-Component Domino Reaction for the Synthesis of Naphtho[2,1-b]furan-2(1H)-ones Using a Nanocatalyst,,1394
الميرا سلامي رنجبران, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Polystyrene-supported ionic liquid copper complex: A reusable catalyst for one-pot three-component click reaction,,1394
مهناز توسلي, احمد لندراني‌اصفهاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Performance Enhancement of Dye-Sensitized Solar Cells Based on TiO2 Thick Mesoporous Photoanodes by Morphological Manipulation,,1394
رضا كشاورزي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Suzuki–Miyaura C–C coupling reactions catalysed by a homogeneous and nanosilica supported palladium(II) N-heterocyclic carbene complex derived from 3,5-di(1-imidazolyl)pyridine,,1394
زري پهلوان نشان, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, ساغر رضايي
Catalyst-Free and Green Synthesis of Some Novel Benzamide Derivatives,,1394
بنفشه ساماني قلعه تكي, محبوبه رستمي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, احمد جمالي مقدم, رضا كيا
Palladium Loaded on Magnetic Nanoparticles as Efficient and Recyclable Catalyst for the Suzuki- Miyaura Reaction,Journal of Nanostructures-نانو ساختارها-دانشگاه كاشان-باهمكاري دانشگاههاي ديگر,1394
H. Khojasteh, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Anchoring of Cu(II) onto surface of porous metal-organic framework through post-synthesis modification for the synthesis of benzimidazoles and benzothiazoles,,1394
ريحانه كاردان پور, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, فرناز زاده احمدي
Manganese(III)salophen supported on a silica containing triazine dendrimer: an efficient catalyst for epoxidation of alkenes with sodium periodate,,1394
Asadniaye Fardjahromi M, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Bi(OTf)3-catalysed domino Friedel–Crafts alkylation of arenes with aldehydes: an upgraded method for efficient synthesis of triarylmethanes and anthracene derivatives,,1394
كاظم محمديان نژادعباس آباد, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, رضا كيا
A graphene oxide immobilized Cu(II) complex of 1,2-bis(4-aminophenylthio)ethane: an efficient catalyst for epoxidation of olefins with tert-butyl hydroperoxide,,1394
علي زرنگاريان, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Copper Dithiol Complex Supported on Silica Nanoparticles: A Sustainable, Efficient, and Eco-friendly Catalyst for Multicomponent Click Reaction,,1394
مهناز توسلي, امير لندراني اصفهاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Highly Efficient Dye-Sensitized Solar Cell Prepared by Electrophoretic Deposition Method: the Effect of TiO2 Films Thickness on the Performance of Cells,,1394
اعظم نصيريان, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, رضا كشاورزي
Convenient synthesis of polysubstituted pyrroles and symmetrical and unsymmetrical bis-pyrroles catalyzed by H3PW12O40,,1394
محمد سلطاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Synthesis, characterization, crystal structure, DNA- and HSA-binding studies of a dinuclear Schiff base Zn(II) complex derived from 2-hydroxynaphtaldehyde and 2-picolylamine,,1394
زهرا كاظمي, هادي اميري رودباري, ولي اله ميرخاني, مهدي صحيحي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Bismuth triflate, Bi(OTf)3, as an efficient and reusable catalyst for synthesis of dihydropyrano[3,2-b]chromenediones,,1394
سارا پورشهرستاني, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني
Highly efficient protection of alcohols and phenols catalysed by tinporphyrin supported on MIL-101,,1394
فرناز زاده احمدي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, ريحانه کاردانپور
Efficient alkene epoxidation catalyzed by molybdenyl acetylacetonate supported on aminated UiO-66 metal?organic framework,,1393
ريحانه كاردان پور, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, فرناز زاده‌احمدي
Pd Nanoparticles Immobilized on Nanosilica Triazine Dendritic Polymer: A Reusable Catalyst for the Synthesis of Mono-, Di-, and Trialkynylaromatics by Sonogashira Cross-Coupling in Water,,1393
امير لندراني اصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد
Catalytic CO2 fixation using tin porphyrin supported on organic and inorganic materials under mild conditions,,1393
فرناز زاده احمدي, فاطمه احمدي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك, ريحانه کاردان‌پور
Direct electrochemical synthesis of copper(II) and zinc(II) complexes of the tetradentate ligand N,N?-bis(2-pyridinecarboxamide)-2-aminobenzylamine (H2bpabza). The crystal structures of the ligand and its Cu(II) complex,,1393
ثريا مقدادي, ولي اله ميرخاني, رضا کيا, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Epoxidation of alkenes and oxidation of sulfides catalyzed by a new binuclear vanadium bis-oxazoline complex,,1393
مائده مشرف جوادي, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Effect of suspension media on the structure of TiO2 films prepared by electrophoretic deposition method in dye-sensitized solar cells,,1393
اعظم نصيريان, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Highly efficient dye sensitized solar cells based on ordered and disordered mesoporous titania thick templated films,,1393
رضا كشاورزي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
1-Methyl-3-(propyl-3-sulfonic acid)imidazolium triflate supported on magnetic nanoparticles: an efficient and reusable catalyst for synthesis of mono- and bis-isobenzofuran-1(3H)-ones under solvent-free conditions,,1393
فروز رستگاري, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
Crystal structure, spectroscopic characterization and computational studies of a Re(I) tricarbonyl-diimine complex with the N,N?-bis(2-methylbenzaldehyde)-1,2-diiminoethane Schiff base,,1393
اكبر رستمي وارتوني, ولي اله ميرخاني, هادي اميري رودباري, احمد جمالي مقدم
A novel one-pot three component synthesis of N-(phenylimino)indazole-1-carbothioamides.,,1393
شيرين صفائي محمدآبادي, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Ultrasound-assisted C–C coupling reactions catalyzed by unique SPION-A-Pd(EDTA) as a robust nanocatalyst,,1393
مرضيه قطبي نژاد, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Oxidation of alkenes and sulfides catalyzed by a new binuclear molybdenum bis-oxazoline complex,,1393
مائده مشرف جوادي, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, هادي کارگر, محمدنواز طاهير
SPIONs-bis(NHC)-Palladium(II): A Novel, Powerful and Efficient Catalyst for Mizoroki-Heck and Suzuki-Miyaura C-C Coupling Reactions,,1393
مرضيه قطبي نژاد, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Synthesis and characterization of mangenese(III) porphyrin supported on imidazole modified chloromethylated MIL-101(Cr): A heterogeneous and reusable catalyst for oxidation of hydrocarbons with sodium periodate,,1393
فرناز زاده احمدي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, ريحانه کاردان پور
Copper immobilized on nano-silica triazine dendrimer (Cu(II)-TD@nSiO2) catalyzed synthesis of symmetrical and unsymmetrical 1,3-diynes under aerobic conditions and ambient temperature,,1393
محبوبه نصراصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, Vladislav Agabekovb, هادي اميري رودباري
Palladium(II) tetrakis(4-N,N,N-trimethylammoniumphenylene)porphyrin supported on ion-exchange resins as efficient and reusable catalysts for C?C coupling reactions,,1393
فرانك صادق, اميد باقري, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
RuIII(OTf)SalophenCH2–NHSiO2–Fe: an efficient and magnetically recoverable catalyst for trimethylsilylation of alcohols and phenols with hexamethyldisilazane,,1393
مريم ترکي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Manganese(III) tetrapyridylporphyrin chloromethylated MIL-101 hybrid material: A highly active catalyst for oxidation of hydrocarbons,,1393
فرناز زاده احمدي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, ريحانه کاردان پور
Carbon-carbon coupling reactions catalyzed by supported Pd porphyrins,,1393
اميد باقري طادي, فرانک صادق, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مهسا صفيري
Highly dispersed palladium nanoparticles supported on amino functionalized metal-organic frameworks as an efficient and reusable catalyst for Suzuki cross-coupling reaction,,1393
ريحانه كاردان پور, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, فرناز زاده احمدي
Manganese porphyrin immobilized on magnetite nanoparticles as a recoverable nanocatalyst for epoxidation of olefins,,1393
سيدصالح سعيدي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Harvesting visible light for aerobic oxidation of alcohols by a novel and efficient hybrid polyoxometalate,,1393
Davud Karimian, بهرام يداللهي, ولي اله ميرخاني
Synthesis, characterization and X-ray crystal structures of Vanadium(IV), Cobalt(III), Copper(II) and Zinc(II) complexes derived from an asymmetric bidentate Schiff-base ligand at ambient temperature,,1393
مهسا خورشيدي فرد, هادي اميري رودباري, Zahra Kazemi-Delikani, ولي اله ميرخاني, Reza Azadbakht
[C6(MIm)2]2W10O32 catalyzed efficient one-pot pseudo-four component synthesis of AT-130 analogues under microwave irradiations,,1393
محبوبه رستمي, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد
Photophysics of a Schiff base: theoretical exploration of the excited-state deactivation mechanisms of N-salicilydenemethylfurylamine (SMFA),,1392
احمد جمالي مقدم, رضا اميديان, ولي اله ميرخاني
Nanomagnet-Bound Imidazole as a Heterogeneous Axial Ligand for MnIII(salophen)Cl: An Efficient, Recoverable and Recyclable Catalyst for Epoxidation of Alkenes with Sodium Periodate,,1392
مريم ترکي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Preparation, characterization and photocatalytic properties of InVO4 nanopowder and InVO4–TiO2 nanocomposite toward degradation of azo dyes and formaldehyde under visible light and ultrasonic irradiation,,1392
سميه ديانت, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Selective oxidation of alkenes using [bmim]5[PW11ZnO39]•3H2O hybrid catalyst,,1392
زهرا نادعليان مارناني, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Copper(II) ionic liquid catalyzed cyclization-aromatization of hydrazones with dimethyl acetylenedicarboxylate: A green synthesis of fully substituted pyrazoles,,1392
شيرين صفائي محمدآبادي, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Host (nanocavity of zeolite Y)–guest (ruthenium(III) salophen complex) nanocomposite materials: An efficient and reusable catalyst for shape-selective epoxidation of linear alkenes with sodium periodate,,1392
مريم موسوي فر, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
High-valent tin(IV) porphyrins: Efficient and selective catalysts for cyclopropanation of styrene derivatives with EDA under mild conditions,,1392
شاداب قرائتي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, بهجت براتي, فرانک صادق
[Bmim][InCl4]-Catalyzed Addition of Hydrazones to ?-Diketones: An Efficient Regioselective Synthesis of Pyrazoles and Pyrazole-Fused Cyclohexanones,,1392
شيرين صفائي محمدآبادي, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, حميدرضاخواصي
Synthesis and Characterization of Nano Silica Supported Tungstophosphoric Acid: An Efficient, Reusable Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of Azlactones,,1392
بنفشه ساماني قلعه تكي, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, محبوبه رستمي, احمدرضا خسروپور
Efficient and Eco-friendly Syntheses of 1,5-Benzothiazepines and 1,5-Benzodiazepines Catalyzed by [Hmim][NO3] under Mild Conditions,,1392
حسين لقماني خوزاني, Panteha Tamjidi, ايرج محمدپوربلترك, Marzieh Yaeghoobi, Noorsaadah Abd. Rahman, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, محمدحسين حبيبي, Ayana Kashima, Takayoshi Suzuki
Synthesis and characterization of Cu(II) containing nanosilica triazine dendrimer: A recyclable nanocomposite material for the synthesis of benzimidazoles, benzothiazoles, bis-benzimidazoles and bis-benzothiazoles,,1392
محبوبه نصراصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد
Copper Immobilized on Nanosilica Triazine Dendrimer (Cu(II)-TD@nSiO2)-Catalyzed Regioselective Synthesis of 1,4-Disubstituted 1,2,3-Triazoles and Bis- and Tris-Triazoles via a One-Pot Multicomponent Click Reaction,,1392
محبوبه نصراصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, هادي اميري رودباري
Palladium Nanoparticles Immobilized on Nanosilica Triazine Dendritic Polymer (Pdnp-nSTDP) as Catalyst in the Synthesis of Mono-, Di-, and Trisulfides through C–S Cross-Coupling Reactions,,1392
امير لندراني اصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, احمدرضا خسروپور, شهرام تنگستاني نژاد, محبوبه نصر اصفهاني, هادي اميري رودباري
New Pyridinium-Based Ionic Liquid as an Excellent Solvent–Catalyst System for the One-Pot Three-Component Synthesis of 2,3-Disubstituted Quinolines,,1392
سلما انوار, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور, رضا کيا, امير لندراني
Green and diastereoselective synthesis of trans-3-(5-methylisoxazol-3-yl)-3,4-dihydro-2H-naphtho[2,3-e][1,3]oxazines,Iranian Journal of Catalysis-دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا(اين مجله از jullay 2012 علمي-پژوهشي مي باشد),1392
احمدرضا خسروپور, مهدي شفيعي, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, حميدرضا خواصي
Green and efficient oxidation of benzylic alcohols with hydrogen peroxide catalyzed by an inorganic–organic hybrid catalyst,,1392
زهرا نادعليان مارناني, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Palladium Nanoparticles Immobilized on Nano-Silica Triazine Dendritic Polymer (Pdnp-nSTDP): An Efficient and Reusable Catalyst for Suzuki–Miyaura Cross-Coupling and Heck Reactions,,1391
امير لندراني اصفهاني, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, رضا كيا
Stability investigation of some heteropolyoxotungstate and heteropolyoxomolybdate heteropolyoxomolybdate salts in buffer solutions,,1391
سميه ديانت, شهرام تنگستاني نژاد, بهرام يداللهي, عبدالخالق بردبار, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
An efficient, expeditious, and diastereoselective one-pot pseudo-five-component reaction for the synthesis of new bis-Betti bases under catalyst-free conditions,,1391
مهدي شفيعي, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Electrochemical synthesis and crystal structure of zinc(II) complexes with N2N2S2 amide–thioether hexadentate ligands,,1391
ولي اله ميرخاني, ثريا مقدادي, رضا كيا, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Synthesis and characterization of a new porphyrin–polyoxometalate hybrid material and investigation of its catalytic activity,,1391
مهدي عراقي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
High-valent titanium(IV)salophen: An efficient catalyst for rapid conversion of aldehydes to 1,1-diacetates with acetic anhydride,,1391
مريم يادگاري, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Multi-wall carbon nanotube supported manganese(III) tetraphenylporphyrin: efficient catalysts for epoxidation of alkenes with NaIO4 under various reaction conditions,,1391
مريم ذاكري, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور
{4,4?-Dimeth­oxy-2,2?-[2,2-dimethyl­propane-1,3-diylbis(nitrilo­methanylyl­idene)]diphenolato}copper(II) monohydrate,,1391
هادي كارگر, رضا كيا, فاطمه گنجي, ولي اله ميرخاني, محمدنواز تحرير
{4,40-Dichloro-2,20-[2,2-dimethylpropane-1,3-diylbis(nitrilomethanylylidene)]diphenolato}copper(II),,1391
هادي كارگر, رضا كيا, فاطمه گنجي, ولي اله ميرخاني
{4,4-Dimethyl-2,2-[2,2-dimethylpropane-1,3-diylbis(nitrilomethanylylidene)]diphenolato}copper(II) monohydrate,,1391
هادي كارگر, رضا كيا, فاطمه گنجي, ولي اله ميرخاني
Regioselective multi-component synthesis of 1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-6(7H)-thiones,,1391
شيرين صفايي, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
New porphyrin–polyoxometalate hybrid materials: synthesis, characterization and investigation of catalytic activity in acetylation reactions,,1391
مهدي عراقي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Efficient and selective olefination of aldehydes with ethyl diazoacetate catalyzed by high-valent tin(IV) porphyrins,,1391
شاداب قرأئتي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Efficient and environmentally-benign three-component synthesis of quinolines and bis-quinolines catalyzed by recyclable potassium dodecatungstocobaltate trihydrate under microwave irradiation,,1391
سلما انوار, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور, رضا كيا
Application of a multi-SO3H Br?nsted acidic ionic liquid in water: A highly efficient and reusable catalyst for regioselective and scale-up synthesis of pyrazoles under mild conditions,,1391
شيرين صفايي, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, رضا كيا
Nano-silica sulfuric acid catalyzed the efficient synthesis of 1,3,5-triarylbenzenes under microwave irradiation,,1391
رشيد قنبري‌پور, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, احمدرضا خسروپور, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
MoO2(acac)2 supported on multi-wall carbon nanotubes: highly efficient and reusable catalysts for alkene epoxidation with tert-BuOOH,,1391
فريبا اثني عشري اصفهاني, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مريم ذاكري, شهره هوشمند راد
Ruthenium salophen triflate: A reusable catalyst for alkylation of 1,3-dicarbonyl compounds,,1391
بهجت براتي, مجيد مقدم, عباس رحمتي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Multi-wall carbon nanotubes supported molybdenyl acetylacetonate: Efficient and highly reusable catalysts for epoxidation of alkenes with tert-butyl hydroperoxide,,1391
فريبا اثني عشري اصفهاني, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مريم ذاكري
[PZnMo2W9O39]5? immobilized on ionic liquid-modified silica as a heterogeneous catalyst for epoxidation of olefins with hydrogen peroxide,,1391
ربابه حاجيان, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور
A new green catalyst:1,3,5-Triazine-functionalized bisimidazolium dichloride tethered SPION catalyzed Betti synthesis,,1391
مهدي شفيعي, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Diastereoselective Synthesis of Pyrazolines using a Bifunctional Br?nsted Acidic Ionic Liquid under Solvent-Free Conditions,,1391
شيرين صفايي, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Ruthenium hydride complex supported on multi-wall carbon nanotubes for catalytic C-C bond formation via transfer hydrogenation,,1391
بهجت براتي, مجيد مقدم, عباس رحمتي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Magnetic nanoparticles supported manganese(III) tetrapyridylporphyrin catalyst via covalent interactions: A highly efficient and reusable catalyst for the oxidation of hydrocarbons,,1391
محمدصالح سعيدي فاخر, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Spectroscopic study on the interaction of ct-DNA with manganese Salen complex containing triphenyl phosphonium groups,,1391
مريم نجات دهكردي, عبدالخالق بردبار, پرلينكلن, ولي اله ميرخاني
Synthesis of trans-1,3-diaryl-2-(5-methylisoxazol-3-yl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,2-e][1,3]oxazines via bismuth(III)-catalyzed one-pot pseudo-four component reaction,,1391
مهدي شفيعي, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خواصي
Multi-wall carbon nanotube supported manganese(III) porphyrin: an efficient and reusable catalyst for oxidation of 2-imidazolines with sodium periodate,,1391
هادي كارگر, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, سيميندخت رضايي
Ruthenium Hydride Catalyzed Direct Oxidation of Alcohols to Carboxylic Acids via Transfer Hydrogenation: Styrene Oxide as Oxygen Source,,1391
بهجت براتي, مجيد مقدم, عباس رحمتي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Direct oxidation of alcohols to carboxylic acids over ruthenium hydride catalyst with diphenyl sulfoxide oxidant,,1391
بهجت براتي, مجيد مقدم, عباس رحمتي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Application of Tin(IV) Porphyrin Complexes as Novel Catalysts for the Synthesis of New Copolyurethanes with Cyclopeptide Moiety,,1391
فاطمه رفيع منزلت, الهه عبدالهي, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Fe(III) substituted Wells–Dawson type polyoxometalate: An efficient catalyst for ring opening of epoxides with aromatic amines,,1391
نهال آرامش, بهرام يداللهي, ولي اله ميرخاني
Nano-silica supported acidic ionic liquid as an efficient catalyst for the multi-component synthesis of indazolophthalazine-triones and bis-indazolophthalazine-triones,,1391
شيرين صفايي, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
One-Pot Three-Component Synthesis of Pyrano[3,2-b]pyrazolo[4,3-e]pyridin-8(1H)-ones,,1391
شيرين صفايي, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, حميدرضا خواصي
Theoretical Investigation of Excited State Proton Transfer Process in the N?Salicylidene-2-bromoethylamine,,1391
احمد جمالي مقدم, رضا اميديان, ولي اله ميرخاني, غلامحسن عظيمي گندماني
Oxidation of 2-imidazolines to 2-imidazoles with sodium periodate catalyzed by polystyrene-bound manganese(III) porphyrin,,1390
هادي كارگر, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, محمود نقي پور
Host (nanocavity of dealuminated zeolite-Y)-guest (12-molybdophosphoric acid) nanocomposite material: An efficient and reusable catalyst for synthesis of 14-substituted-14-H-dibenzo[a,j]xanthenes under thermal and microwave irradiation conditions,,1390
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مريم موسوي‌فر
Efficient Synthesis of Symmetrical and Unsymmetrical Acyclic Imides Catalyzed by Reusable 12-Tungstophosphoric Acid under Thermal Conditions and Microwave Irradiation,,1390
ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, M. Nasr-Esfahani
H3PW12O40@[bmim][FeCl4]: A Green Catalytic System for Alkoxymethylation of Alcohols and Their One-Pot Interconversion to Acetates and TMS-Ethers,,1390
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور, ارسلان ميرجعفري
[C4mim][InCl4]: An efficient catalyst-medium for alkoxymethylation of alcohols and their interconversion to acetates and TMS-ethers,,1390
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور, ارسلان ميرجعفري
Zirconia-supported Keggin phosphomolybdovanadate nanocomposite: A heterogeneous and reusable catalyst for alkene epoxidation under thermal and ultrasonic irradiation conditions,,1390
حسين صلواتي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Preparation and characterization of molybdenum hexacarbonyl encapsulated in polystyrene and its application as an efficient and reusable catalyst for epoxidation of alkenes with tert-BuOOH,,1390
شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مريم تركي
Electron-deficient [TiIV(salophen)(OTf)2]: A new and highly efficient catalyst for the acetylation of alcohols and phenols with acetic anhydride,,1390
مريم يادگاري, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Investigation of the catalytic activity of an electron-deficient vanadium(IV)tetraphenylporphyrin: A new, highly efficient and reusable catalyst,,1390
سيد عبدالمناف تقوي, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور, ونوس احمدي
Highly efficient chemical fixation of carbon dioxide catalyzed by high-valent tetraphenylporphyrinatotin(IV) triflate,,1390
فاطمه احمدي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Synthesis, Characterization and Investigation of Catalytic Activity of a Highly Sulfonated Carbon Solid Acid in the Synthesis of Dihydropyrimidinones under Solvent-Free Conditions,,1390
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, محمد مهدوي
Ultrasound-Assisted Eco-Friendly Synthesis of Triarylmethanes Catalyzed by Silica Sulfuric Acid,,1390
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, كاظم محمديان‌نژاد عباس آبادي, محمدعلي زلفي‌گل
Electron-deficient vanadium(IV) tetraphenylporphyrin: A new, highly efficient and reusable catalyst for chemoselective trimethylsilylation of alcohols and phenols with hexamethyldisilazane,,1390
مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور, سيدعبدالمناف تقوي
[C6(MIm)2]2W10O32. 2H2O: A novel and powerful catalyst for the synthesis of 4-arylidene-2-phenyl-5(4)-oxazolones under ultrasonic condition,,1390
محبوبه رستمي, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد
Efficient one-pot synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones from aromatic aldehydes and their one-pot oxidation to quinazolin-4(3H)-ones catalyzed by Bi(NO3)3·5H2O: Investigating the role of the catalyst,,1390
ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, سعيد باقرصاد, ارسلان ميرجعفري
Host (nanocavity of zeolite-Y)-guest (molybdophosphoric acid) nanocomposite materials: An efficient catalyst for solvent-free synthesis and deprotection of 1,l-diacetates,,1390
مريم موسوي‌فر, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Investigation of catalytic activity of high-valent vanadium(IV) tetraphenylporphyrin: A new, highly efficient and reusable catalyst for acetylation of alcohols and phenols with acetic anhydride,,1390
سيد عبدالمناف تقوي, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور
Regioselective Multicomponent Synthesis of Fully Substituted Pyrazoles and Bispyrazoles Catalyzed by Zinc Triflate,,1390
ايرج محمدپوربلترك, شيرين صفايي, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Facile and green synthesis of triarylmethanes using silica sulfuric acid as a reusable catalyst under solvent-free conditions,,1390
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, كاظم محمديان‌نژادعباس آبادي, محمدعلي زلفي‌گل
Olefin epoxidation with tert-BuOOH catalyzed by vanadium polyoxometalate immobilized on ionic liquid-modified MCM-41,,1390
ربابه حاجيان, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Novel and chemoselective one-pot synthesis of 4-arylidene-2-phenyl-5(4H)-oxazolones starting from benzyl alcohols promoted by [(C14H24N4)2W10O32]-[bmim]NO3,,1390
محبوبه رستمي, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد
Highly efficient epoxidation of alkenes with hydrogen peroxide catalyzed by tungsten hexacarbonyl supported on multi-wall carbon nanotubes,,1390
مهدي نورايي‌پور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, سيدمسعود نبوي‌زاده
Highly Efficient Epoxidation of Alkenes with Sodium Periodate Catalyzed by Reusable Polystyrene-Bound Ruthenium(III) Salophen,,1390
مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, هادي كارگر, شيخ‌شعاعي, هاتفي
A simple conversion of azlactones into indenones via H3PW12O40/Al2O3 catalyzed intramolecular Friedel–Crafts reaction,,1390
محبوبه رستمي, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Polystyrene-bound electron-deficient tin(IV) porphyrin: A new, highly efficient, robust and reusable catalyst for acetylation of alcohols and phenols with acetic anhydride,,1390
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, شاداب قرائتي
Highly efficient tetrahydropyranylation of alcohols and phenols catalyzed by a new and reusable high-valent vanadium(IV) porphyrin,,1390
سيد عبدالمناف تقوي, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور
One-pot synthesis of 2,3-disubstituted-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones using [Hmim][NO3]: An eco-friendly protocol,,1390
ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, محمد سلطاني, ارسلان ميرجعفري
MIL-101 metal–organic framework: A highly efficient heterogeneous catalyst for oxidative cleavage of alkenes with H2O2,,1390
زهرا ساعدي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Highly efficient and chemoselective trimethylsilylation of alcohols and phenols with hexamethyldisilazane (HMDS) catalyzed by reusable electron-deficient [TiIV(salophen)(OTf)2],,1390
مريم يادگاري, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Microwave-promoted efficient conversion of acetophenones to 1,3,5-triarylbenzenes catalyzed by H3PW12O40 and nano-silica supported H3PW12O40 as reusable catalysts,,1390
رشيد قنبري‌پور, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, احمدرضا خسروپور, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Electron-deficient tin(IV)tetraphenylporphyrin perchlorate: A highly efficient catalyst for chemical fixation of carbon dioxide,,1390
فاطمه احمدي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Multi-wall carbon nanotube supported tungsten hexacarbonyl: an efficient and reusable catalyst for epoxidation of alkenes with hydrogen peroxide,,1390
مهدي نورايي‌پور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, نصير ايراواني
The effect of encapsulated Zn-POM on the catalytic activity of MIL-101 in the oxidation of alkenes with hydrogen peroxide,,1390
زهرا ساعدي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Biomimetic epoxidation of alkenes with sodium periodate catalyzed by tetraphenylporphyrinatomanganese(III) chloride supported on multiwall carbon nanotubes,,1390
مريم ذاكري, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور, محمد عليزاده
Readily prepared resin-bound 2-pyridinethiol and its application for removal of mercury ions,,1390
شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, محمدرضا ايرواني محمدآبادي, ونوس احمدي
Highly efficient and selective trimethylsilylation of alcohols and phenols with hexamethyldisilazane catalyzed by polystyrene-bound tin(IV) porphyrin,,1390
شاداب قرائتي جهرمي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Selective oxidation of alcohols to aldehydes using inorganic–organic hybrid catalyst based on zinc substituted polyoxometalate and ionic liquid,,1390
زهرا نادعليان مارناني, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
An Efficient, Simple, and Scaleable Domino Reaction to Diverse N-(1-Oxo-1H-inden-2-yl)benzamides Catalyzed by HPW@nano-SiO2 under Microwave Irradiation,,1390
محبوبه رستمي, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد
Dehydrogenation of 2-imidazolines with sodium periodate catalyzed by manganese(III) tetraphenylporphyrin,,1390
هادي كارگر, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, ايمان نميني
{N,N0-[2,20-(Ethane-1,2-diyldisulfanediyl)di-o-phenylene]bis(quinoline-2-carboxamidato)}copper(II),,1390
ولي اله ميرخاني, ثريا مقدادي, Peter C. Ford
Convenient, Efficient Synthesis of Amide-Thioethers in Ionic Liquids,,1390
ثريا مقدادي, ولي اله ميرخاني, Peter C. Ford
Perparation and Characterization of Indium Zinc Oxide Thin Films by Electron Beam Evaporation Technique,,1390
رضا كشاورزي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, حميدرضا فلاح, محمد جواد وحيددستجردي, حميد رضا مديم‌زاده
Spectrophotometric Study on the Binding of Two Water Soluble Schiff Base Complexes of Mn (III) with ct-DNA,,1390
مريم نجات دهكردي, عبدالخالق بردبار, مسعود آيت اللهي مهرجردي, ولي اله ميرخاني
Organic–inorganic hybrid polyoxometalates: Efficient, heterogeneous and reusable catalysts for solvent-free synthesis of azlactones,,1390
محبوبه رستمي, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
A simple and efficient large-scale synthesis of 3-hydroxyphthalans via oxa-Pictet–Spengler reaction catalyzed by nanosilica sulfuric acid,,1389
زهرا خرسندي, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد
Tetrahydropyranylation of alcohols and phenols catalyzed by a new polystyrene-bound tin(IV) porphyrin,,1389
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, شاداب قرأئتي
H3PW12O40-Catalysed Alkylation of Arenes and Diveratrylmethanes: Convenient Routes to Triarylmethanes and to Symmetrical and Unsymmetrical 9,10-Diaryl-2,3,6,7-tetramethoxyanthracenes,,1389
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, كاظم محمديان عباس‌آبادي, خواصي
Microwave-Promoted Alkynylation-Cyclization of 2-Aminoaryl Ketones: A Green Strategy for the Synthesis of 2,4-Disubstituted Quinolines,,1389
ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, سلما انوار, ارسلان ميرجعفري
Highly efficient and green synthesis of 14-aryl(alkyl)-14H-dibenzo[a,j]xanthene and 1,8 dioxooctahydroxanthene derivatives catalyzed by reusable zirconyl triflate [ZrO(OTf)2] under solvent-free conditions,,1389
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, حميدرضا توكلي
High-valent tin(IV) porphyrin: An efficient and reusable catalyst for tetrahydropyranylation of alcohols and phenols under mild conditions,,1389
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, شاداب قرأئتي
Ultrasound promoted selective synthesis of 2-aryl-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazines catalyzed by K-10 and KSF montmorillonite clays: A practical procedure under mild and solvent-free conditions,,1389
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, زهره اسكندري
Efficient epoxidation of alkenes with sodium periodate catalyzed by reusable manganese(III) salophen supported on multi-wall carbon nanotubes,,1389
شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, محمدصالح سعيدي
H3PW12O40–[bmim][FeCl4]: A novel and green catalyst-medium system for microwave-promoted selective interconversion of alkoxymethyl ethers into their corresponding nitriles, bromides and iodides,,1389
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ارسلان ميرجعفري
Microwave-promoted, one-pot conversion of alkoxymethylated protected alcohols into their corresponding nitriles, bromides, and iodides using [bmim][InCl4] as a green catalyst,,1389
ارسلان ميرجعفري, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور
Vanadium-Containing Polyphosphomolybdate Immobilized on TiO2 Nanoparticles: A Recoverable and Efficient Catalyst for Photochemical, Sonochemical and Photosonochemical Degradation of Dyes under Irradiation of UV Light,,1389
شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, حسين صلواتي
Highly efficient and selective methoxymethylation of alcohols and phenols catalyzed by reusable ZrO(OTf)2 under solvent-free conditions,,1389
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مصطفي خواجه‌زاده
Bis[?-(E )-N-(4-oxido-4-phenylbut-3-en-2-ylidene)benzohydrazidato]bis[pyridinecopper(II)],,1389
مهدي هاتفي, ايران شيخ‌شعاعي, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, رضا كيا
Catalytic Oxidation of Primary Aromatic Amines with Sodium Periodate Catalyzed by Mn(III) Salophen Complex Supported on Polystyrene-Bound Imidazole,,1389
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, سميه حاجي‌باقري
Efficient and Selective Hydrocarbon Oxidation with Sodium Periodate Catalyzed by Supported Manganese(III) Porphyrin,,1389
شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, نفيسه حسيني
[Mn(salophen)Cl] Supported on Modified Polystyrene as a Selective Heterogeneous Catalyst for Oxidation of Sulfides under Ultrasonic Irradiation,,1389
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, زهرا ساعدي
Readily Prepared Polystyrene-Bound Pyridine-2,6-dicarboxylate and Its Application for Removal of Mercury Ions,,1389
محمدرضا ايرواني محمدآبادي, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني
Molybdenum hexacarbonyl supported on functionalized multi-wall carbon nanotubes: Efficient and highly reusable catalysts for epoxidation of alkenes with tert-butyl hydroperoxide,,1389
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, ‌نغمه سادات ميرباقري‌
Multi-wall carbon nanotubes supported molybdenum hexacarbonyl: An efficient and highly reusable catalyst for epoxidation of alkenes with tert-butyl hydroperoxide,,1389
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, ارسلان ميرجعفري, سيده‌نغمه ميرباقري
Rapid and efficient protection of alcohols and phenols, and deprotection of trimethylsilyl ethers catalyzed by a cerium-containing polyoxometalate,,1389
بهرام يداللهي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, داوود كريميان
Dioxidobis{2-[(E)-p-tolyliminomethyl]phenolato}molybdenum(VI),,1389
مهدي هاتفي, ايران شيخ‌شعاعي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, رضا كيا
Molybdenum hexacarbonyl supported on amine modified multi-wall carbon nanotubes: an efficient and highly reusable catalyst for epoxidation of alkenes with tert-butylhydroperoxide,,1389
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, ‌نغمه سادات ميرباقري
Microwave-assisted rapid and efficient deprotection and direct esterification and silylation of MOM and EOM ethers catalyzed by [Hmim][HSO4] as a Br?nsted acidic ionic liquid.,,1389
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور, ارسلان ميرجعفري
Silica supported Ru(salophen)Cl: An efficient and robust heterogeneous catalyst for epoxidation of alkenes with sodium periodate,,1389
مهدي هاتفي, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايران شيخ‌شعاعي
Efficient epoxidation of alkenes with sodium periodate catalyzed by manganese porphyrins in ionic liquid: Investigation of catalyst reusability,,1389
شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, ربابه حاجيان
Highly efficient and selective methoxymethylation of alcohols and phenols catalyzed by high-valent tin(IV) porphyrin,,1389
شاداب قرائتي جهرمي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, ف. كوثري
2-((Z)-{3-[(Z)-(2-Hydroxy-5-methylbenzylidene)amino]-2,2-dimethylpropyl}iminomethyl)-4-methylphenolYadeghari,,1389
رضا كيا, هادي كارگر, ولي اله ميرخاني, فاطمه گنجي, محمد نواز تحرير
Chemoselective Synthesis of 2-Aryloxazines and 2-Aryltetrahydropyrimidines Using Nano-SiO2 as a Reusable Solid Acid Catalyst under Thermal Conditions and Microwave Irradiation,,1389
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, زهره اسكندري, حسن صلواتي
A green and selective synthesis of 2-aryloxazines and 2-aryltetrahydropyrimidines,,1389
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, زهره اسكندري آلوقره
[SnIV(TPP)(BF4)2]: An efficient and reusable catalyst for chemoselective trimethylsilylation of alcohols and phenols with hexamethyldisilazane,,1388
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, شاداب قرأئتي
Rapid, highly efficient and chemoselective trimethylsilylation of alcohols and phenols with hexamethyldisilazane (HMDS) catalyzed by reusable electron-deficient tin(IV)porphyrin,,1388
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, شاداب قرأئتي
Photodegradation of Aromatic Amines by Ag-TiO2 Photocatalyst,,1388
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, محمدحسين حبيبي, اكبر رستمي
Interaction of ct-DNA with 2,4-Dihydroxy Salophen,,1388
محمدرضا اذاني, آذين حسن‌پور, عبدالخالق بردبار, ولي اله ميرخاني
Host (nanocavity of dealuminated zeolite Y)-guest (12-molybdophosphoric acid) nanocomposite material: An efficient and reusable catalyst for oximation of aldehydes,,1388
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مريم موسوي‌فر
Host (nanocavity of zeolite-Y or X)-guest (manganese (III) tetrakis[4-N-methylpyridinum]porphyrin) nanocomposite materials as efficient catalysts for biomimetic alkene epoxidation with sodium periodate: Shape-selective epoxidation of linear alkenes,,1388
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مريم موسوي‌فر
Photocatalytic Degradation of Azo Dyes Catalyzed by Ag Doped TiO2 Photocatalyst,,1388
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, محمدحسين حبيبي, اکبر رستمي
Zirconyl triflate, [ZrO(OTf)2], as a new and highly efficient catalyst for ring-opening of epoxides,,1388
مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ل. شريعتي, بابا قنبري, م. زارع
Polystyrene-bound Mn(T4PyP): A highly efficient and reusable catalyst for biomimetic oxidative decarboxylation of carboxylic acids with sodium periodate,,1388
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, نرگس شيرجانيان, سميه پرند
InCl3 as an Efficient Catalyst for Synthesis of Oxazolines under Thermal, Ultrasonic and Microwave Irradiations,,1388
مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, هادي كارگر
Zirconyl triflate, [ZrO(OTf)2], a New, Highly Efficient and Reusable Catalyst for Acetylation and Benzoylation of Alcohols, Phenols, Amines and Thiols with Acetic and Benzoic Anhydrides,,1388
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, باباقنبري, Zarea M, شريعتي, سيدعبدالمناف تقوي
H3PW12O40: An Efficient and Recyclable Heterogeneous Catalyst for the Selective Synthesis of 2-Aryl-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazines and 2-Aryl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidines,,1388
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, زهره اسكندري
High-valent [SnIV(Br8TPP)(OTf)2] as a highly efficient and reusable catalyst for selective methoxymethylation of alcohols and phenols: The effect of substituted bromines on the catalytic activity,,1388
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مصطفي. خواجه‌زاده, فريد كوثري, مهدي اصغري
Molybdenum Schiff base-polyoxometalate hybrid compound: a heterogeneous catalyst for alkene epoxidation with tert-BuOOH,,1388
مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, مائده مشرف‌جوادي
Ru(salophen)Cl supported on polystyrene-bound imidazole: an efficient and robust heterogeneous catalyst for epoxidation of alkenes with sodium periodate,,1388
م. هاتفي, مجيد مقدم, ا. شيخ‌شعاعي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, هادي كارگر
Sonocatalytic oxidation of olefins catalyzed by heteropolyanion–montmorillonite nanocomposite,,1388
حسين صلواتي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Sonocatalytic epoxidation of alkenes by vanadium-containing polyphosphomolybdate immobilized on multi-wall carbon nanotubes,,1388
حسين صلواتي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Preparation of an improved sulfonated carbon-based solid acid as a novel, efficient, and reusable catalyst for chemoselective synthesis of 2-oxazolines and bis-oxazolines,,1388
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, محمد مهدوي
Polyoxometalate–molybdenylacetylacetonate hybrid complex: A reusable and efficient catalyst for oxidation of alkenes with tert-butylhydroperoxide,,1388
مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, مائده مشرف‌جوادي
Preparation and characterization of indium zinc oxide thin films by electron beam evaporation technique,شيمي كاربردي,1388
رضا كشاورزي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, حميدرضا فلاح, م.ج وحيددستجردي, حميدرضا مديم‌زاده
Highly Efficient Synthesis of 14-Aryl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes Catalyzed by Carbon-Based Solid Acid Under Solvent-Free Conditions,,1388
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, محمد مهدوي
{5, 5-Dihydroxy-2, 2-[o-phenylene-bis(nitrilomethylidyne)]diphenolato}-nickel (II)dihydrate,,1387
Hoong-Kun Fun, رضا كيا, ولي اله ميرخاني, حسن زرگوشي
Z)-6-{2-[(E)-2,4-dihydroxybenzylideneamino]phenylaminomethylene}-3-hydroxycyclohexa-2,4-dienone toluene solvate,,1387
Hoong-Kun Fun, رضا كيا, ولي اله ميرخاني, حسن زرگوشي
N,N -bis(4-bromobenzylidene)ethane-1,2-diamine,,1387
Hoong-Kun Fun, ولي اله ميرخاني, رضا كيا, اكبر رستمي وارتوني
N, N-Bis(3-methoxybenzylidene) ethans-1, 2-diamine,,1387
Hoong-Kun Fun, ولي اله ميرخاني, اكبر رستمي وارتوني
12-Tungstophosphoric acid supported on inorganic oxides as heterogeneous and reusable catalysts for the selective preparation of alkoxymethyl ethers and their deprotections under different reaction conditions,,1387
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ارسلان ميرجعفري
Highly efficient oxidation of sulfides with sodium periodate catalyzed by reusable silica supported Mn(Br8TPP)Cl and Mn(TPP)Cl catalysts under various reaction conditions,,1387
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, هادي كارگر, مهدي عراقي
Highly Efficient Aminolysis of Epoxides Catalyzed by Reusable Zirconyl Triflate, ZrO(OTf)(2),,1387
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, سعيده گرجي‌پور, پروين يزداني
Sonochemical and visible light induced photochemical and sonophotochemical degradation of dyes catalyzed by recoverable vanadium-containing polyphosphomolybdate immobilized on TiO2 nanoparticles,,1387
شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, حسين صلواتي
Hydrocarbon oxidation catalyzed by vanadium polyoxometalate supported on mesoporous MCM-41 under ultrasonic irradiation,,1387
شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, اسماعيل شمس سولاري, حسين صلواتي
Silica supported Mn(Br8TPP)Cl and Mn(TPP)Cl as efficient and reusable catalysts for selective hydrocarbon oxidation under various reaction conditions: The effect of substituted bromines on the catalytic activity and reusability,,1387
مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, هادي كارگر
A comparative study of oxidation of alkanes and alkenes by hydrogen peroxide catalyzed by Cu(salen) complex covalently bound to a Keggin type polyoxometalate and its neat counterpart,,1387
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, ناهيد رسولي
MoO2(acac)(2) supported on MCM-41: An efficient and reusable catalyst for alkene epoxidation with tert-BuOOH,,1387
شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, كمال قاني
Silica Sulfuric Acid Catalyzed Synthesis of Benzoxazoles, Benzimidazoles and Oxazolo[4,5-b]pyridines Under Heterogeneous and Solvent-Free Conditions,,1387
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, محمدعلي‌ زلفي‌گل, سيده‌فاطمه حجتي
Effect of bulky substitution on catalytic activity of a Manganese Salen complex used in biomimetic alkene epoxidation and alkane Hydroxylation with sodium periodate,,1387
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, بهرام بهراميان
Alkene epoxidation catalyzed by molybdenum supported on functionalized MCM-41 containing N-S chelating Schiff base ligand,,1387
شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, كمال قاني
N,N-bis(3-bromobenzylidene)ethane-1,2-diamine,,1387
Hoong-Kun Fun, ولي اله ميرخاني, رضا كيا, اكبر رستمي وارتوني
Manganese(III) porphyrin supported on multi-wall carbon nanotubes: A highly efficient and reusable biomimetic catalyst for epoxidation of alkenes with sodium periodate.,,1387
مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, هادي كارگر, نفيسه زيني‌اصفهاني
Highly Efficient and Chemoselective Acetalization of Carbonyl Compounds Catalyzed by New and Reusable Zirconyl Triflate, ZrO(OTf)(2),,1387
مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, پروين يزداني, سعيده قرجي‌پور
Tricarbonylrhenium(I) complexes with N,N-bis(2-and 4-nitrobenzaldehyde)-1,2-diiminoethane Schiff base ligands: synthesis, spectroscopic and crystal structure studies,,1387
ولي اله ميرخاني, رضا كيا, اكبر رستمي‌ورتوني, D.Milic
Rapid and highly efficient trimethylsilylation of alcohols and phenols with hexamethyldisilazane (HMDS) catalyzed by reusable zirconyl triflate, [ZrO(OTf)(2)],,1387
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, شهين چهارده چريك, زيبا توكلي
Diatomite-Supported Manganese Schiff base: an Efficient Catalyst for Oxidation of Hydrocarbons,,1387
بهرام بهراميان, فرامرز دولت اردجاني, ولي اله ميرخاني, ك. بديعي
Oxidation of alkanes with hydrogen peroxide catalyzed by Schiff base complexes covalently anchored to polyoxometalate,,1387
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, ناهيد رسولي
H3PW12O40 - A selective, environmentally benign, and reusable catalyst for the preparation of methoxymethyl and ethoxymethyl ethers and their deprotections under mild conditions,,1387
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ارسلان ميرجعفري
Catalytic epoxidation of olefins with hydrogen peroxide by hybrid complex containing nickel(III) Schiff base complex covalently linked to polyoxometalate,,1386
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, اسماعيل شمس سولاري, ناهيد رسولي
MoO2(acac)(2) supported on silica functionalized imidazole as a highly efficient and reusable catalyst for alkene epoxidation with tert-BuOOH,,1386
شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, كمال قاني
Supported 12-tungstophosphoric acid as heterogeneous and recoverable catalysts for the synthesis of oxazolines, imidazolines and thiazolines under solvent-free conditions,,1386
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, سيده‌فاطمه حجتي
Environmental-friendly synthesis of oxazolines, imidazolines and thiazolines catalyzed by tungstophosphoric acid,,1386
ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, سيده‌فاطمه حجتي
Olefin epoxidation with H2O2 catalyzed by vanadium-containing polyphosphomolybdates immobilized on TiO2 nanoparticles under different conditions,,1386
شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, اسماعيل شمس سولاري, حسين صلواتي
Silica sulfuric acid: A versatile and reusable heterogeneous catalyst for the synthesis of oxazolines and imidazolines under various reaction conditions,,1386
ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, محمدعلي زلفي‌گل, محمد عبداللهي‌علي‌بيك, احمدرضا خسروپور, هادي كارگر, سيده‌فاطمه حجتي
Aggregation and DNA binding characteristics of tetrakis(N, N´,N´´,N´´´-tetramethyltetra-3,4-pridino)porphyrazine cobalt(II),,1386
عبدالخالق بردبار, منوچهر داوري, الهام صفائي, ولي اله ميرخاني
Investigation of catalytic activity of cobalt-Schiff base complex covalently linked to the polyoxometalate in the alkene and benzyl halide oxidation with hydrogen peroxide,,1386
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, ناهيد رسولي
Readily prepared heterogeneous molybdenum-based catalysts as highly recoverable, reusable and active catalysts for alkene epoxidation,,1386
شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, غلامحسين گريواني
New chloro- and trifluoroacetato tricarbonylrhenium(I) complexes with a N,N?-bis(benzophenone)-1,2-diiminoethane Schiff base ligand: Spectral and structural studies,,1386
رضا كيا, ولي اله ميرخاني, alajos kalman, andra deak
Biomimetic oxidation of sulfides with sodium periodate catalyzed by polystyrene-bound manganese (III) tetrapyridylporphyrin,,1386
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, علي‌اكبر عباسي‌لاركي
Mn(Br8TPP)Cl supported on poly styrene-bound imidazole: An efficient and reusable catalyst for biomimetic alkene epoxidation and alkane hydroxylation with sodium periodate under various reaction conditions,,1385
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, هادي كارگر
Polystyrene-bound imidazole as a heterogeneous axial ligand for Mn(salophen)Cl and its use as biomimetic alkene epoxidation and alkane hydroxylation catalyst with sodium periodate,,1385
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, بهرام بهراميان
Water-soluble manganese(III) salen complex as a mild and selective catalyst for oxidation of alcohols,,1385
بهرام بهراميان, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, امير حسين امين
Mild and efficient oxidation of Hantzsch 1,4-dihydropyridines with sodium periodate catalyzed by a new polystyrene-bound Mn(TPP)Cl,,1385
مجيد مقدم, مسعود نصراصفهاني, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Readily prepared polymer-supported molybdenum carbonyls as novel reusable and highly active epoxidation catalysts,,1385
شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, غلامحسين گريواني
Simple preparation of some reusable and efficient polymer-supported tungsten carbonyl catalysts and clean epoxidation of cis-cyclooctene in the presence of H2O2,,1385
شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, غلامحسين گريواني
Polystyrene-bound 1,4-phenylenediamine as a heterogeneous axial ligand for Mn(salophen)Cl and its use as biomimetic alkene epoxidation and alkane hydroxylation catalyst with sodium periodate,,1385
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, بهرام بهراميان
Rapid and efficient oxidation of Hantzsch 1,4-dihydropyridines with sodium periodate catalyzed by manganese(III) Schiff base complexes,,1385
مسعود نصراصفهاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, احمدرضا مومني
Manganese (III) salen immobilized on montmorillonite as biomimetic alkene epoxidation and alkane hydroxylation catalyst with sodium periodate,,1385
بهرام بهراميان, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد
Host (nanocavity of zeolite-Y)-guest (manganese(III) salophen complex) nanocomposite materials: An efficient catalyst for biomimetic alkene epoxidation and alkane hydroxylation with sodium periodate,,1385
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, بهرام بهراميان, اكبر ملك پور
Silica-bound imidazole as a heterogeneous axial ligand for Mn(salophen)Cl: Efficient, recoverable and recyclable catalyst for epoxidation of alkenes and hydroxylation of alkanes with sodium periodate,,1385
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, بهرام بهراميان
Re(I)(tricarbonyl)(carboxylate) complexes with the [N,N-bis(2,4,6-trimethylbenzene)-1,4-diazabutadiene] (2,4,6-Me(3)G) and [N,N-bis(2,4-dimethylbenzene)-2,3-dimethyl-1,4-diazabutadiene] (2,4-Me2D) ligands - Syntheses and spectroscopic studies. The crystal structure of [Re(CO)(3)(2,4,6-Me(3)G)(OCOCF3,,1385
رضا كيا, ولي اله ميرخاني, alajos kalman, andrea deak
Synthesis and characterization of the 1 : 1 adducts of copper(I) halides with bidentate N,N -bis(benzophenone)-1,2-diiminoethane Schiff base: Crystal structures of [Cu(bZ(2)en)(2)][CuX2] (X = Br, I) complexes,,1385
رضا كيا, ولي اله ميرخاني, Harkema, Hummel
ZrOCl2 center dot AH(2)O: An efficient and reusable catalyst for the synthesis of imidazolines and bis-imidazolines under various reaction conditions,,1385
ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, محمد عبداللهي‌علي‌بيك, هادي كارگر
High-valent tin(IV) porphyrin, Sn-IV(TPP)(BF4)(2), as an efficient catalyst for the ring-opening of epoxides,,1385
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, عبدالمناف تقوي
Highly efficient and selective acetylation of alcohols and phenols with acetic anhydride catalyzed by a high-valent tin(IV) porphyrin, Sn(TPP)(BF4)(2),,1385
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, عبدداالمناف تقوي
Rapid and efficient synthesis of imidazolines and bisimidazolines under microwave and ultrasonic irradiation,,1385
مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, محمد عبداللهي‌علي‌بيك, بهروز يوسفي, هادي كارگر
Biomimetic alkene epoxidation and alkane hydroxylation with sodium periodate catalyzed by Mn(III)-salen supported on Amberlite IRA-200,,1385
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, بهرام بهراميان
Catalytic oxidation of olefins with hydrogen peroxide catalyzed by [Fe(III)(salen)C1] complex covalently linked to polyoxometalate,,1385
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, ناهيد رسولي
Mild and Efficient Ring Opening of Epoxides Catalyzed by Potassium Dodecatungstocobaltate(III),,1385
شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي, سيد محمدرضا ميرمحمدي
Selective alkene epoxidation and alkane hydroxylation with sodium periodate catalyzed by cationic Mn(III)-salen supported on Dowex MSC1,,1384
بهرام بهراميان, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد
Rapid and efficient synthesis of 2-imidazolines and bis-imidazolines under ultrasonic irradiation,,1384
ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, هادي كارگر
Mild and efficient oxidation of alcohols with sodium periodate catalyzed by polystyrene-bound Mn(III)porphyrin,,1384
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, كارگر
Epoxidation of alkenes by a highly reusable and efficient polymer-supported molybdenum carbonyl catalyst,,1384
گريواني, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني
Epoxidation of alkenes by a readily prepared and highly active and reusable heterogeneous molybdenum-based catalyst,,1384
غلامحسين گريواني, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
Biomimetic oxidation of Hantzsch 1,4-dihydropyridines with tetra-n-butylammonium periodate catalyzed by tetraphenylporphyrinatomanganese(III) chloride [Mn(TPP)Cl],,1384
نصر اصفهاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Polystyrene-bound imidazole as a heterogeneous axial ligand for Mn(TPP)Cl and its use as hydrocarbon monooxygenation catalyst in the alkene epoxidation and alkane hydroxylation with sodium periodate under various reaction conditions,,1384
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, كارگر, كميلي اصفهاني
Biomimetic aromatization of Hantzsch 1,4-dihydropyridines with sodium periodate catalyzed by a new polystyrene-bound manganese porphyrin,,1384
مجيد مقدم, مسعود نصراصفهاني, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, محمدعلي زلفي گل
Oxidation of alcohols with sodium periodate catalyzed by supported Mn(III) porphyrins,,1384
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, كرمي, رشيدي, احمدي
Mild and efficient ring opening of epoxides catalyzed by potassium dodecatungstocobaltate(III),,1384
شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي, سيدمحمدرضاميرمحمدي
Efficient oxidation of sulfides with sodium periodate catalyzed by manganese(III) Schiff base complexes,,1384
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, كارگر
Cobalt polyoxometalate, [CoW12O40](5-), as a new reusable catalyst for addition of trimethylsilyl cyanide to carbonyl compounds,,1384
رفيعي, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني
Efficient and selective hydrocarbon oxidation with sodium periodate under ultrasonic irradiation catalyzed by polystyrene-bound Mn (TPyP),,1384
شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, هادي كارگر
Ammonium decatungstocerate (IV): an efficient catalyst for ring opening of epoxides with aromatic amines,,1384
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, بهرام يداللهي, لادن علي پناه
Cerium polyoxometalate as a reusable catalyst for acetylation and formylation of alcohols,,1383
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, بهرام يداللهي, لادن علي پناه
Catalytic epoxidation of olefins and hydroxylation of alkanes with sodium periodate by water-soluble manganese(III)salen,,1383
بهرام بهراميان, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم
[N,N -Bis(2,4-dimethylbenzene)-2,3-dimethyl-1,4-diazabuta-1,3-diene]-fac-tricarbonyl trifluoroacetato)rhenium(I),,1383
رضا كيا, ولي اله ميرخاني, ديك, كال من
A Mild, Efficient and a-selective Glycosidation by Using Potassium Dodecatungstocobaltate Trihydrate as Catalyst,,1383
Rafiee, E, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني
Cytochrome P-450 Dependent Monooxygenases Model System: Rapid and Efficient Oxidation of Primary Aromatic Amines to Azo Derivatives With Sodium Periodate Catalyzed by Manganese (III) Schiff Base Complexes,,1383
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, Moghbel, M
Bis [N,N-bis (Diphenylmethylene) Ethylenediamine-K2 N,N]Copper(I) Dichlorocuprate(I),,1383
ولي اله ميرخاني, Harkema, S, رضا كيا
Rapid and efficient acetylation of alcohols and phenols with acetic anhydride catalyzed by electron-deficient tin(IV) porphyrin,,1383
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, رضا شيباني
Rapid and Efficient Ring Opening of Epoxides Catalyzed by a New Electron- Deficient Tin(IV) Porphyrin,,1383
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, رضا شيباني
A Convenient Preparation of Polymer-Supported Manganese Porphyrin and Its use as Hydrocarbon Monooxygenation Catalyst,,1383
مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني
Efficient one-step conversion of tetrahydropyranyl ethers into acetates and formates in the presence of potassium dodecatungstocobaltate K5CoW12O40 center dot 3H(2)O,,1383
عزت رفيعي, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني
A mild, efficient and ?-selective glycosidation by using potassium dodecatungstocobaltate trihydrate as catalyst,,1383
عزت رفيعي, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني
Potassium Dodecatungstocobaltate Trihydrate (K5CoW12O40.3H2O) As an Efficient Catalyst for Aminolysis of Epoxides,,1382
عزت رفيعي, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني
Oxidation of primary aromatic amines to azo derivatives with sodium periodate using polystyrenebound manganese(lll) porphyrin,,1382
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, Karimian, Z
Efficient Oxidative Decarboxylation of Carboxylic Acids with Sodium Periodate Catalyzed by Supported Manganese(III) Porphyrin,,1382
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, Karimian, Z
K5CoW12O40.3H2O as a New and Effecient Catalyst for Preparation of Mandelates,,1382
رضا رفيعي, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني
Rapid and efficient oxidative decarboxylation of carboxylic acids with sodium periodate catalyzed by manganese(III) Schiff base complexes,,1382
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, مريم مقبل
Efficient regio- and stereoselective ring opening of epoxides with alcohols, acetic acid and water catalyzed by ammonium decatungstocerate(IV),,1382
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, بهرام يداللهي, لادن علي پناه
Reactions of oxiranes and carbonyl compounds catalysied by ammonium decatungestocerate (IV),,1382
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, بهرام يداللهي, لادن علي‌پناه
Cobalt polyoxometalate, CoW12O405- as a new reusable catalyst for the direct, fast and efficient acetylation of alcohols and phenols under solventless conditions,,1381
محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي
Rapid and Efficient Acetylation of Alcohols and Phenols with Acetic Anhyride Using Tin (IV) Porphyrin as Catalyst,,1381
شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
Manganese (III) Porphyrin Supported on Polystyrene as a Heterogeneous Alkane Epoxidation and Alkane Hydroxylation Catalyst,,1381
شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
Potassium dodecatangestocobaltate trihydrate (K5CoW12O40.3H2O): a mild and efficient catalyst for the tetrahydropyranylation of alcohols and their detetrahydropyranylation,,1380
محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي
Preparation of an Insoluble Polymer - Supported Mn(III) Porphyrin and Its Use as a New Alkene Epoxidation and Alkane Hydroxylation Catalyst,,1380
شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
Conversion of Epoxide Into 1,3-Dioxolanes Catalysed by High Oxidation State Metallorphyrins,,1380
شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
Mn (Br8 TPPS ) Supprted on Amberlite IRA-400 as a Robust and Efficient Catalyst for Alkene Epoxidation and Alkane Hydroxylation,,1380
شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
Catalytic acetylation of alcohols and phenols with potassium dodecatungstocobaltate trihydrate,,1380
محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي
K5CoW12O40 3H(2)O: a novel cobalt polyoxometalate catalyst for conversion of epoxides to acetonides,,1380
محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي
Novel Catalytic Acetrylation and Formylation of Alcohols with Potassium Dodecatungstocobaltate Trihydrate (K5CoW12O40.3H2O),,1380
محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي
Potassium dodecatangestocobaltate trihydrate (K5CoW12O40·3H2O): a mild and efficient catalyst for deprotection of dioxolanes and trimethylsilyl ethers,,1380
محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي
MILD, EFFICIENT, AND CONVENIENT CONVERSION OF OXIRANES TO THIIRANES WITH AMMONIUM THIOCYANATE AND THIOUREA IN THE PRESENCE OF CERIUM(IV) POLYOXOMETALLATE,,1380
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, Alipanah, L
IRON (II) PHTHALOCYANINE-MODIFIED CARBON-PASTE ELECTRODE FOR POTENTIOMETRIC DETECTION OF ASCORBIC ACID,,1379
محمدكاظم اميني, Shahrokhian, S, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Efficient and selective epoxidation of alkenes by supported manganese porphyrin under ultrasonic irradiation,,1379
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, بهرام يداللهي
Bismuth(III) Chloride (BiCl3); An Efficient Catalyst for Mild, Regio- and Stereoselective Cleavage of Epoxides with Alcohols, Acetic Acid and Water,,1379
ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, حميد عليان, ولي اله ميرخاني
Efficient Conversion of Epoxides to Thiiranes with Thiourea Catalyzed by Tin(IV) Porphyrin,,1378
شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Iron(III) 5,10,15,20- Tetrakis (pentafluorophenyl)- porphyrin as an Efficient Catalyst for Conversion of Epoxides to Thiiranes,,1377
شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Mild and Efficient Alkene Epoxidation and Alkane Hydroxylation by Manganese (III) Porphyrin On IRA-400 Ion-Exchange Resin.,,1377
ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم
Efficient and Selective Epoxidation of Alkenes with Sodium Periodate Using Supported Manganese Porphyrins under Ultrasonic Irradiation,,1376
شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Efficient and Mild Oxidative Decarboxylation of Aryl-substituted Carboxylic Acids by lron and Manganese Porphyrin Periodate Systems,,1376
شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Polystyrene-bound Manganese (III) Porphyrin as a Heterogeneous Catalyst for Alkene Epoxidation,,1376
شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Efficient Catalytic Oxidation of Primary Aromatic Amines to Azo Derivatives by Manganese(III) Tetraphenylporphyrin,,1376
محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Rapid and Efficient Oxygenation of Hydrocarbons by NaIO4 Catalyzed with Manganese(III) Schiff Base Complexes,,1376
شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Metalloporphyrins as Efficient and Mild Catalysts for Oxidative Decarboxylation of Carboxylic Acids,,1376
شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Iron(III) 5,10,15,20- Tetrakis (pentafluorophenyl)- porphyrin Perchlorate as an Efficient Catalyst for Conversion of Epoxides to Thiirans with Ammonium Thicyanat,,1376
شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Mild and Efficient Oxidation of Primary Arimatic Amines to Azo Derivatives by MnTPPCI and Tetrabutylammonium Periodate in the Presence of Imidazole,,1376
محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
جستجو:
|
Interacion of tetrakis (N,N’,N’’,N’’’-tetramethyl tetra-3,4-pridino) porphyrazive cobalt (II) with calf thymus DNA: A thermodynamic approach (1905),9th Iranian physical chemistry seminar,1384/10/11 _ 1384/10/11,عبدالخالق بردبار, ولي اله ميرخاني, الهام بردبار, منوچهر داوري
Oxidation of Aromatic Amines to Azo Derivatives Catalysed by Iron(III) and Manganese(III) Porphyrin (1894),9th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress,1374/10/11 _ 1374/10/11,محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Oxidative Decarboxylation of Carboxylic Acids and Oxidation of Alcohols by Porphyrin Periodate System (3196),Iranian seminar of inorganic chemistry,1374/05/18 _ 1374/05/18,شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني, محمدرضا ايرواني محمدآبادي
Biomimetic Oxidation of Hydrocarbors Using Supported Manganese Porphyrin as Catalysts (1520),5th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1378/06/10 _ 1378/06/10,ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم
Ring Opening of Epoxides With Alcohols,Water and Acetic Acid Catalyzed by Cerium Heteropoly Anions (1833),8th Iranian Seminar Of Organic Chemistry,1379/02/27 _ 1379/02/27,شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, لادن علي‌پناه
Elemination of dye and sulfur Compounds From Water by Phorocataylsts (731),1st Iranian Seminar of Chemistry and Enviroment, Yasuj University.Yasuj,1381/08/01 _ 1381/08/01,شهرام تنگستاني نژاد, نوشين سواري‌پور, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, بهرام يداللهي
Photocatalytic Degradation of Azo Dyes and Environmental Pollution by TiO2 – Polyoxometalate System (8496),,1382/11/07 _ 1382/11/07,زهره نقره, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Photocatalytic Degradation of Textile Dyes as Environmental Pollutants in Aquatic System using Ag/ TiO2 Suspension (8496),,1382/11/07 _ 1382/11/07,ولي اله ميرخاني, محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, اكبر رستمي‌ورتوني
Oxidation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Catalyzed by Various Supported Manganese(III) Porphyrins (8496),,1382/11/07 _ 1382/11/07,مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Photocatalytic Degradation of Some Environmental Pollutionts in Water and Wastrwater Such as Aromatic Amines by TiO2 Supported on Al2O3 (8496),,1382/11/07 _ 1382/11/07,ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, امراله عرب
Polystyrene-bound Manganese(III) Porphyrin as a Heterogeneous Catalyst for Oxidative Decarboxylation of Carboxylic Acids (1732),7th Iranian Seminar Of Inorganic Chemistry,1381/12/07 _ 1381/12/07,ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, زهره كريميان
Oxidation of Primary Aromatic Amines to Azo Derivatives Catalyzed by Manganese Schiff Base Complex (1732),7th Iranian Seminar Of Inorganic Chemistry,1381/12/07 _ 1381/12/07,ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, مريم مقبل
New Manganese Schiff Base Complexes as Catalyst for Oxidation of Hydricarbons wirh Sodium Periodate (1732),7th Iranian Seminar Of Inorganic Chemistry,1381/12/07 _ 1381/12/07,ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, رضا كيا
The Fixation of CO2 With Epoxides Catalyzed by Tin(IV) Tetraphenylporphyrin Perchlorate (1116),2th Int. Conf. on Chemistry & Its Application,1381/10/11 _ 1381/10/11,مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Structure of the 1:1 Adduct of Copper(I) Chloride with Bis-(Benzophenone) Ethylenediimine (1116),2th Int. Conf. on Chemistry & Its Application,1381/10/11 _ 1381/10/11,ولي اله ميرخاني, سيبلت هركما, رضا كيا
Efficient and Selective Oxygenation of Hydrocarbons on Supported Manganese Porphyrin by Ultrasonic Irradiation (1116),2th Int. Conf. on Chemistry & Its Application,1381/10/11 _ 1381/10/11,ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد
Photocatalytic Degradation of Different Amines by Modified Titanium Dioxide with Metals (458),14th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress,1382/11/28 _ 1382/11/28,ولي اله ميرخاني, محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, اكبر رستمي‌ورتوني
The Synthesis and Characterization of Some New Symmetric Schiff Bases and Their Complexes (461),14th Iranian Chemistry &Chemical Engineering Congress,1382/11/28 _ 1382/11/28,هادي كارگرشوركي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, رضا كيا
Photocatalytic Degradation of Some Environmental Pollutionts Such as Textile Dyes by TiO2 Supported on Al2O3 (459),14th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress,1382/10/11 _ 1382/10/11,امراله عرب, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي
The Synthesis and Characterization of Some New Unsymmetrical Schiff Bases and Their Complexes (1826),8th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1383/06/03 _ 1383/06/03,ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, هادي كارگرشوركي, رضا كيا
Esterificatoin of Alcohols and Phenols by Supported Schiff Base Complex of Ti on Silica Gel (1826),8th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1383/06/03 _ 1383/06/03,شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, كمال قاني‌دهكردي
Synthesis and Lewis Acid Character of Tin (IV) Tetraphenylporphyrinato trifluoromethanesulfonate inorganic synthesis (1826),8th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1383/06/03 _ 1383/06/03,مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Kinetic Investigation of Photodegradation reactions of some Azo Dyes and Aromatic Amines by TiO2 and Ag-TiO2 Photocatalysts (1826),8th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1383/06/03 _ 1383/06/03,ولي اله ميرخاني, محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, اكبر رستمي‌ورتوني
Synthesis, characterization and Crystal structure of bis [N(2-methyl-phenyl) 4-nitro-thiobenzamidato] mercury(II) complex (1826),8th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1383/06/03 _ 1383/06/03,محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, عبدا... فلاح شجاعي, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني
Biomimetic Oxidation of Hydrocarbons with NaIO4 Catalyzed by Mn(Br8TPP)CI Supported on Polystyrene-bound Imidazole (409),13th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Bu-Ali Sina University,1384/10/17 _ 1384/10/17,هادي كارگرشوركي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم
Alkene epoxidation and alkane hydroxylation with NaIO4 catalyzed by silica supported Manganese porphyrin (1903),9th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Semnan University,1385/10/17 _ 1385/10/17,هادي كارگرشوركي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Highly efficient and Selective acetylation of alcohols and phenols with acetic anhydride catalyzed by a high-valent tin (IV) porphyrin, Sn (IPP)(BF4)2 (1903),9th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Semnan University,1385/10/17 _ 1385/10/17,مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, عبدالمناف تقوي
High-valent tin (IV) porphyrin, Sn IV (IPP)(BF4)2, as a highly efficient catalyst for the ring-opening of epoxides (1903),9th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Semnan University,1385/10/17 _ 1385/10/17,مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, عبدالمناف تقوي
Heterogeneous catalysts in organic synthesis (1903),9th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Semnan University,1385/10/17 _ 1385/10/17,شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
Oxidation of Some Organic Compounds under Ultrasonic irradiation in the Prese of [Mn(Salophen)CI]-PSI as a Synthetic Model of CYP Enzymes (1903),9th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Semnan University,1385/10/17 _ 1385/10/17,ز- سعيدي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم
Synthesis, Characterization, Catalytic Oxidation Activity of Schiff Base Dioxomolybdenum Complex Bound to Polystyrene (1903),9th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Semnan University,1385/10/17 _ 1385/10/17,بهرام بهراميان, ولي اله ميرخاني
Synthesis and Crystal Struchures of Some New Re(I)-Tricarbonyl Complexes with N-Donor Ligands (1903),9th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Semnan University,1385/10/17 _ 1385/10/17,رضا كيا, ولي اله ميرخاني, آلجوس كالمان, آندرا داك
Indium (III) Chloride as an Efficient Catalyst for Synthesis of Oxazolines Under Reflux, Ultrasonic and Microwave Irradiation (1511),5th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, Turkey,1385/10/11 _ 1385/10/11,مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, هادي كارگرشوركي
Silica Sulfuric Acid Catalyzed Synthesis of Benzoxazoles, Benzimidazoles and Oxazolo[4,5-b] Pyridines Under Heterogeneous and Solvent-Free Conditions (1510),5th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry,1385/10/11 _ 1385/10/11,ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, سيده‌فاطمه حجتي
ZrOCl2.8H2O: An Efficient and Reusable Catalyst for the Synthesis of Imidazolines and Bis-Imidazolines under various reaction conditions (1511),5th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, Turkey,1385/10/11 _ 1385/10/11,ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, هادي كارگرشوركي
Alkene Epoxidation and Alkane Hydroxylation with NaIO4 Catalyzed by Mn(Br8TPP)CI Supported on Polystyrene-Bound Imidazole (2135),Chemistry Department, Isfahan University, Isfahan 817-73441, Iran,1383/10/12 _ 1383/10/12,هادي كارگرشوركي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم
Photocatalytic Degradation of Thiols by TiO2 and TiO2 Supported With Rosbengal and Phethalocyanin (730),1st Iranian Seminar of Chemistry and Enviroment,1381/08/01 _ 1381/08/01,ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, هيثم عوض, مجيد مقدم
Photochemical Degradation of Textile Dyes in the Presence of Silica Supported Transition Metal Substituted Polyoxometalates (1832),8th Iranian Seminar Of Inorganic Chemistry,1383/06/03 _ 1383/06/03,ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي
Biomimetic Oxidation of 2-Imidazolines with Sodium Periodate Catalyzed Manganese (III) Schiff base Compl (470),14th Iranian seminar of Organic Chemistry,1386/10/11 _ 1386/10/11,هادي كارگرشوركي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Heteropolyacid/UHP an Efficient catalytic System for Solvent-free oxidation of Sulfides (533),15th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1387/06/06 _ 1387/06/06,فيض‌اله كريمي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Manganese Porphyrin Supported on Carbon Nanotubes, as an Efficient Catalyst for the Alkene Epoxidation (533),15th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1387/06/06 _ 1387/06/06,نفيسه زيني, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Molybdenum Schiff Base Covelently Attached to POM as an Efficient catalyst for Epoxidation of alkenes with TBHP (533),15th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1387/06/06 _ 1387/06/06,مجيد مقدم, مائيده مشرف‌جوادي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
MoO2(acac)2 Supported on POM for Alkene Epoxidation with TBHP (533),15th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1387/06/06 _ 1387/06/06,مائده مشرف‌جوادي, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
One-pot Synthesis of Dihydropyrimidinones Catalyzed by InCl3 Under Solvent-free Conditions (533),15th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1387/06/06 _ 1387/06/06,مرجان انتظارشبستري, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Polymer Supported Molybdenum Hexacarbonyl and its Catalytic Activity in the Alkene Epoxidation (533),15th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1387/06/06 _ 1387/06/06,مريم تركي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, غلامعلي كوهمره
ZrOCl2.8H2O: An Efficient Catalyst for Solvent-free Synthesis of Thiazolines from Nitriles (533),15th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1387/06/06 _ 1387/06/06,علي زرنگاريان, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Sonochemical oxidation hydrocarbons by [Mn(salophen)Cl]-PSI/NaIO4 catalytic system (2752),International Catalysis Conference ICC,1386/10/11 _ 1386/10/11,زهرا ساعدي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Photocatalytic activation of nanoparticles BiVO4 under visible light irradiation and ultrasonic irradiation using Solophenyl Red 3BL (2752),International Catalysis Conference ICC,1386/10/11 _ 1386/10/11,شاداب قرائتي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Manganese porphyrin supported on silica-gel and its use as hydrocarbon monooxygenation catalyst in the alkene epoxidation and alkane hydroxylation with sodium periodate in the presence of imidazole as an axial ligand ultrasonic irradiation and magnetic stirring (2752),International Catalysis Conference ICC,1386/10/11 _ 1386/10/11,نفيسه حسيني, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Effect of pH on photocatalytic degradation of Black Nilusan 2BC azo dye catalyzed by nano-sized particles of InVO4 under visible light irradiation and ultrasonic irradiation (2752),International Catalysis Conference ICC,1386/10/11 _ 1386/10/11,سميه ديانت, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Dihydroyrimidin-2(1H)-ones obtained under ultrasonic irradiation: an improved procedure for the Biginelli reaction (2752),International Catalysis Conference ICC,1386/10/11 _ 1386/10/11,مرجان انتظارشبستري, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Homogeneous oxidation of hydrocarbons with hydrogen peroxide catalyzed by Cobalt (II), Copper (II), and Nickel (II) with O4-donor Salen type ligand (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,ناهيد رسولي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Synthesis of dihydropyrimidinones catalyzed by bulk and silica supported H3PW12O40 (a heteropoly acid) under ultrasonic irradiation (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,بتول ضيائي, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Highly solfonated carbon as an excellent and green solid acid catalyst for synthesis if dhydropyrimidinones in the biginelli type reactions (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,محمد مهدوي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
[Mn(salophen)Cl] supported on modified polystyrene as a selective hetereogeneous catalyst for oxidation of sulfides under ultrasonic irradiation (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,زهرا ساعدي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Photocatalytic degradation of Coperoxone Navy Blue RL azo dye by InVO4 and InVO4-TiO2 nanopowders under visible light (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,سميه ديانت, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Efficient Synthesis of 2-Arylimidazoles by Oxidation of 2-Arylimidazolines Using Sodium Periodate catalyzed by Manganese Tetraphenyporphyrin (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,هادي كارگر, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, محمد عبداللهي‌علي‌بيك
Catalytic Oxidation of primary aromatic amines with sodium periodate catalyzed by Mn(III) salophen supported on polystyrene-bound imidazole (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,سميه حاجي‌باقري, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
ZrO(OTf)2: a mild and efficient catalyst for the synthesis of Biginelli-type 3,4-dihydropyrimidine-2(1H)-ones (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,مرجان انتظارشبستري, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
A new resin containing 2-pyridinethiol group and its use in the separation of mercury ions via complexation (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,ونوس احمدي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, محمدرضا ايرواني محمدآبادي
Biomimetic oxidation of hydrocarbons with sodium periodate under ultrasonic irradiation catalyzed by silica-gel bound Mn(TNH2PP)Cl (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,نفيسه حسيني, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Photocatalytic degradation of various types of dyes in water under visible light irradiation by BiVO4-SiO2 (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,شاداب قرائتي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
Catalytic oxidation of olefins using dioxomolybdenum complexes supported on functionalized polystyrene (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,كمال قاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Efficient olefin epoxidation and alkane hydroxylation with hydrogen peroxide catalyzed by vanadium polyoxometalate supported on silica nanoparticles under various reaction conditions (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, حسين صلواتي
Multi-wall carbon nanotubes suppored Mo(CO)6 and investigation of its catalytic activity in the epoxidation of alkens (238),11th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1388/02/23 _ 1388/02/23,سيده‌نغمه ميرباقري, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Catalytic application of Cerium Containing Polyoxometalate in the Deprotection of Trimethylsilyl Ethers (238),11th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1388/02/23 _ 1388/02/23,داود كريميان, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي, ايرج محمدپوربلترك
A novel and highly efficient method for the silylation of alcohols and phenols with hexamethyldisilazzne (HMDS) catalyzed by electron-deficient tin(IV) tetraphenylphyrinato triflate (238),11th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1388/02/23 _ 1388/02/23,شاداب قرائتي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Synthesis and spectroscopic, catalytic properties of zeolite-encapsulated Mn(III) porphyrin (238),11th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1388/02/23 _ 1388/02/23,مريم موسوي‌فر, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Epoxidation of alkenes by molecular oxygen with molybdenum-hexacarbonyl encapsulated in polystyrene (238),11th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1388/02/23 _ 1388/02/23,تركي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
immobilization of polyoxometlate on multi-wall carbon nanotubes and investigation of its catalytic behavior in the epoxidation of alkenes (238),11th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1388/02/23 _ 1388/02/23,حسين صلواتي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
2-Aminoethanethiol-incororated monosize polstrene polystyrene micosheres for selective removal of mercury inos (238),11th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1388/02/23 _ 1388/02/23,ونوس احمدي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, محمدرضا ايرواني محمدآبادي
Vanadium-containing polypholybdate on TiO2 nanoparticles: a recovable and efficient catalyst for photochemical, sonochemical and photosonochemical degradation of dyes (238),11th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1388/02/23 _ 1388/02/23,حسين صلواتي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Multi-wall carbon nanotubes supported Mn(salophen) Cl as a biomimetic alkene epoxidation and alkane hydroxylation catalyst with sodium periofate (238),11th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1388/02/23 _ 1388/02/23,سيدصالح سعيدي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Nwe Re(I) tricabonyl-diimine complexes with N, N-bis(2-and4-nitrobenzaldehyde)-1,2-diiminoethane schiff base ligands: synthesis, spectroscopic and the crystal structure studies (238),11th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1388/02/23 _ 1388/02/23,اكبر رستمي‌ورتوني, ولي اله ميرخاني, رضا كيا, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, د. ميليك
Selective oxidation of thioanisol catalyzed by Zn-substituted wells-dawson type polyoxometalate (244),11th Iranian Inorganic Chemistry Conferences,1388/02/23 _ 1388/02/23,مريم نژاددهباشي, بهرام يداللهي, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Synthesis of 2, 3-dihydroquinazolin-4-(1H)-ones using TSIL (3185),Iranian Conference of Organic Chemistry,1387/10/12 _ 1387/10/12,ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, محمد سلطاني
Bi(NO3)3.5H2O catalysed efficient synthesis of 2, 3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones under solvent-free conditions (3185),Iranian Conference of Organic Chemistry,1387/10/12 _ 1387/10/12,ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, سعيد باقرصاد
Electrochemical Investigations of new [Re(CO)3(diimine)Cl] Complexes (1809),8th Iranian Biennial Seminar of Electrochemistry,1388/04/23 _ 1388/04/23,ولي اله ميرخاني, اكبر رستمي, رضا كيا, اسماعيل شمس سولاري, سميه كاخكي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Catalytic properties of palladium complex covalently anchored onto polystyrene for the oxidation of alcohols (238),11th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1388/02/23 _ 1388/02/23,بهرام بهراميان, ولي اله ميرخاني
Homogeneous oxidation of alcohols with hydrogen peroxide catalyzed by palladium complex of benzil bis(thiosemicarbazone) (243),11th Iranian Inorganic Chemistry Conference.,1388/02/23 _ 1388/02/23,بهرام بهراميان, ولي اله ميرخاني
Catalytic epoxidation of olefins with hydrogen peroxide by hybrid complex containibig nickel (III) Schiff base complex covalently linked to polyoxometalate (2753),International Catalysis Conference-ICC,1386/10/11 _ 1386/10/11,ولي اله ميرخاني, ناهيد رسولي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, اسماعيل شمس سولاري
Vanadium-containing polyphosphomolybdate immobilizedon TiO2 nanoparticles: a recoverable and efficient catalyst for photochemical, sonochemical and photosonochemical degradation of dyes (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, حسين صلواتي
Synthesis and Characterization of New Resins with Pyridine-2,3-dicarboxylate and Pyridine-2, 5-dicarboxylate and their Application for Removal of Mercury Ions (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,محمدرضا ايرواني محمدآبادي, محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
CatalyticOxidation of alcohols by water-soluble Ruthenium(III) Schiff base complex (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,بهرام بهراميان, ولي اله ميرخاني
Interaction between DNA and a new electroactive Schiff base ligand (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,محمدرضا اذاني, عبدالخالق بردبار, ولي اله ميرخاني
Interaction of a water soluble Porphyrin with different surfactants (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,آذين حسن‌پور, محمدرضا اذاني, عبدالخالق بردبار, ولي اله ميرخاني
Photocatalytic degradation of mercaptanes by supported rose bengale or phthalocyanine on titanium dioxide (161),10th Iranian Inorganic Chemistry,1386/10/11 _ 1386/10/11,ولي اله ميرخاني, محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, هيثم عوض, اكبر رستمي‌ورتوني
Prepared and characterization of new macrocyclic Schiff bases and their binuclear copper complexes (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,ولي اله ميرخاني, زهرا نادعليان, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Photocatalytic degradation of textiledees as environmental pollutants in wastewater using Al2O3/TiO2suspension (162),10th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,ولي اله ميرخاني, محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, امرا... عرب, اكبر رستمي‌ورتوني
Efficient and Selective Epoxidation of Alkenes with Sodium Periodate using Supported Manganese Porphyrin Under Ultrasonic Irradiation (376),13th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress,1377/10/11 _ 1377/10/11,شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Tin(IV) Porphyrin Complexes as New Catalysts: Application to Segmented Polyurethanes (1886),9th international seminar on poiymer science and Technology,1388/07/25 _ 1388/07/25,فاطمه رفيع منزلت, الهه عبدالهي, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني
One-pot synthesis of symmetrical and unsymmetrical acyclic imides in the presence of ZrOCL2.8H2O (10600),,1387/10/12 _ 1387/10/12,ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, رسول موسوي
One-pot synthesis of symmetrical and unsymmetrical acyclic imides in the presence of ZrOCL2.8H2O (3185),Iranian Conference of Organic Chemistry,1387/10/12 _ 1387/10/12,ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, سيدرسول موسوي
Highlyeffcient and Chemoselective Trimethylsillyation of Alcohols and Phenols With Hexamethyldisilazane (HMDS) Catalyzed by Electron-Deficient Vanadium(IV)Porphyrin (303),12th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1389/06/24 _ 1389/06/24,سيدعبدالمناف تقوي, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني
Investigation Catalytic Activity of Polyoxometalate Contains Cerium Heteroatom in The Synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones (13539),,1389/07/21 _ 1389/07/21,M.Ajoodanian, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Efficient ring Opening of EpoxidesWith Amines Catalyzed by Fe-Substituted Wells-Dawson Type Polyoxometalate (303),12th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1389/06/24 _ 1389/06/24,نهال آرامش, بهرام يداللهي, ولي اله ميرخاني
Electrochemical Synthesis of Zn(II) and Cu(II) Schiff Base Complexes (303),12th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1389/06/24 _ 1389/06/24,زينب هرندي‌زاده, ولي اله ميرخاني, داوود نعمت‌اللهي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, اسماعيل شمس سولاري, ايرج محمدپوربلترك, اكبر رستمي‌ورتوني
Zeolite Encapsulated Heteropoly Acid as an Efficient Catalyst for Tetrahydropyranylation of Alcohols and Phenols (303),12th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1389/06/24 _ 1389/06/24,ريحانه كاردان‌پور, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Application of Ammonium Decatungstocerat as an Efficient Catalyst for the Formation and Deprotection of Tetrahydropyranyl Ethers. (303),12th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1389/06/24 _ 1389/06/24,داوود كريميان, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي, ايرج محمدپوربلترك
Preparation of Hybrid Hetropolyoxometalate, (Bmim)5[W12CoO40].XH2O, and Investigation of its Catalytic Activity in Synthesis of dihydropyrimidinones (303),12th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1389/06/24 _ 1389/06/24,ا. جمالي‌مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك
Soncocatalytic Epoxidation of Hydrocarbons by Manganese Tetraphenylporphyrin Supported on Multi-Wall Carbon Nanotubes (303),12th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1389/06/24 _ 1389/06/24,مريم ذاكري, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني
Selective Oxidation of Alcohols to Aldehydes Using Inorganic-Organic Hybrid Catalyst Based on Transition Metal Substituted Polyoxometalate (TMSP) and Ionic Liquid (IL) (303),12th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1389/06/24 _ 1389/06/24,زهرا نادعليان, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي
Synthesis, Characterization and Crystal Structures of New [Re(CO)3 (Diimine)Cl] Complexes. (303),12th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1389/06/24 _ 1389/06/24,اكبر رستمي, ولي اله ميرخاني, رضا كيا, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Electrochemical Studies of Copper(II) Schiff base (Cu-Salen) Comlex and Copper(II) Schiff Base Complex Bounded to a Keggin Type Polyoxometalate (CU-Salen-POM) (573),16th Iranian seminar of analytical chemistry,1388/03/07 _ 1388/03/07,سميه كاخكي, اسماعيل شمس سولاري, ولي اله ميرخاني, ناهيد رسولي
Electrochemical Studies of Copper(II) Schiff base (Cu-Salen) Investigation catalytic activity of polyoxometalate contains cerium heteroatom in the synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones (610),17th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1389/06/22 _ 1389/06/22,مهران آجودانيان, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Efficient ring opening of epoxides with sodium azide catalyzed by (TBA)6.75[H0.5P2W17FeO61]. nH2O (13539),,1389/07/21 _ 1389/07/21,نهال آرامش, بهرام يداللهي, ولي اله ميرخاني
A green and selective synthesis of 2-aryloxazines and 2- aryltetrahydropyrimidines (13539),,1389/07/21 _ 1389/07/21,ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, زهره اسكندري
Synthesis of 1,5-benzothiazepines in the presence of ionic liquid (13539),,1389/07/21 _ 1389/07/21,پانته‌آ تمجيدي, ايرج محمدپوربلترك, حسين لقماني خوزاني, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Synthesis of hybrid hetropolyoxometalate ,(bmim)5{CoW12O40},xH2O,and investigation of catalytic in synthesis of xanthenes (13539),,1389/07/21 _ 1389/07/21,A.J.Moghadam, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Heteropoly acid encapsulated in polymer as an efficient catalyst for tetrahydropyranylation of alcohols and phenols (13539),,1389/07/21 _ 1389/07/21,فرناز زاده‌احمدي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
New procedure for the synthesis of N- benzylbenzimidazole catalyzed by ZrCl4 on nanosilica (13539),,1389/07/21 _ 1389/07/21,رضوان شاهين, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد
New procedure for the synthesis of 1-thiocarbamoyl-3,5-diaryl-4,5- dihydro-1H-pyrazoles (13539),,1389/07/21 _ 1389/07/21,بهناز شفيعي, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني
Zeolite encapsulated Heteropoly acid as an Efficient catalyst for sylilation of alcohols and phenols (13543),,1389/07/23 _ 1389/07/23,ريحانه كاردان‌پور, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
The effect of ultrasonic irradiation on the oxidation of 2-arylimidazolines with sodium periodate catalyzed by Mn(TPP)Cl supported on polystyrene (13539),,1389/07/21 _ 1389/07/21,محمود نقي‌پور, هادي كارگر, ولي اله ميرخاني
Multi-wall carbon nanotubes supported manganese tetraphenylporphyrin: An efficient and highly reusable catalyst for epoxidation of alkenes with sodium periodate (13539),,1389/07/21 _ 1389/07/21,مريم ذاكري, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, احمدرضا خسروپور
Efficient synthesis of isobenzofuran-1(3H)-ones (13539),,1389/07/21 _ 1389/07/21,نيلوفر ايزدي‌بروجني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
One-pot synthesis of isobenzofuran-1(3H)-ones (13539),,1389/07/21 _ 1389/07/21,نازنين شكوهي قهفرخي, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
One-pot synthesis of isobenzofuran-1(3H)-ones (610),17th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1389/06/22 _ 1389/06/22,نازنين شكوهي‌قهفرخي, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
Ruthenium salophen supported on functionalized multi-wall carbon nanotubes: Efficient and highly reusable catalysts for epoxidation of alkenes with sodium periodate (13539),,1389/07/21 _ 1389/07/21,مائده زارع ‌مهرجردي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني
Electrochemical Study of New [Re(CO)3( -diimine)Cl] Complexes (1809),8th Iranian Biennial Seminar of Electrochemistry,1388/04/23 _ 1388/04/23,اكبر رستمي, ولي اله ميرخاني, رضا كيا, اسماعيل شمس سولاري, سميه كاخكي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Electrochemical Studies of (bmim)4W10O32 and investigation of its Catalytic Effect on the Reduction of Iodate (605),17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry,1389/06/21 _ 1389/06/21,مهدي مختاري, اسماعيل شمس سولاري, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور
Synthesis a new resin functionalized with pyridine-2,6-dicarboxylate and its application for removal of mercury ions (12395),,1386/11/01 _ 1386/11/01,محمدرضا ايرواني محمدآبادي, شهرام تنگستاني نژاد, محمدحسين حبيبي, ولي اله ميرخاني
Study of thermal stability of some mercury(II) cinnamates compounds (1),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/15 _ 1390/06/15,محمدرضا ايرواني محمدآبادي, محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Investigation of thermal stability of some phenylmercury(II) phenylacetates compounds (507),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/13 _ 1390/06/13,محمدرضا ايرواني محمدآبادي, محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Synthesis of 1,5-Benzodiazepines in the presence of Ionic Liquid (6664),,1390/06/13 _ 1390/06/13,پانته‌آ تمجيدي, ايرج محمدپوربلترك, حسين لقماني خوزاني, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Solvent-free synthesis of Biginelli dihydropyrimidinone derivatives using nanosilica sulfuric acid as an efficient catalyst under thermal condition (6664),,1390/06/13 _ 1390/06/13,زينب هرندي‌زاده, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Solvent-free synthesis of 14-aryl-14H-dibenzo[?.j]Xanthene derivatives using nanosilica sulfuric acid as an efficient catalyst under Mw irradiation (6664),,1390/06/13 _ 1390/06/13,زينب هرندي‌زاده, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
One-pot three component synthesis of 2-Amino-4H-pyrans (507),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/13 _ 1390/06/13,سميرا مرادي, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد
A New method for synthesis of dihydropyrano[3,2-b]chromendiones (1),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/15 _ 1390/06/15,سارا پورشهرستاني, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني
Preparation of a Vanadium bis-oxazoline complex and the investigation of its catalytic activity in the oxidation of organic compounds (507),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/13 _ 1390/06/13,مائده مشرف‌جوادي, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد
Efficient epoxidation of hydrocarbons with NaIO4 catalyzed by manganese porphyrins supported on nano silica-bounded imidazole: Investigation of catalyst reusability (1),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/15 _ 1390/06/15,شهرام تنگستاني نژاد, سهيلا مير, بهرام يداللهي, مجيد مقدم, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Oxidation of alkenes by sodium periodate using manganese phthalocyanine supported on nano silica (507),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/13 _ 1390/06/13,ب. پوراحمدي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Synthesis and Characterization of A New Schiff base Complex and Investigation of ItsCatalytic Activity in the Epoxidation of Alkenes (1),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/15 _ 1390/06/15,مهزاد رحيمي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Highly efficient and chemoselective tetrahydropyranylation of alcohols and phenols with DHP catalyzed by electron-deficient vanadium(IV)porphyrin (507),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/13 _ 1390/06/13,سيدعبدالمناف تقوي, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني
Epoxidation of Alkenes Catalyzed by Supported Molybdenyl Acetylacetonate on Multi-wall Carbon Nanotubes (1),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/15 _ 1390/06/15,فريبا اثني عشري اصفهاني, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, احمدرضا خسروپور
Heterogeneouscatalysis in acetylation of alcohols and phenols with acetic anhydride (507),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/13 _ 1390/06/13,شاداب قرائتي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Synthesis, Characterization and Crystal Structure Determination of a new Schiff base ligand prepared from benzene-1,2-diamineand and 4-chlorobenzaldehyde (1),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/15 _ 1390/06/15,بنفشه ساماني, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد
Synthesis and characterization of hybrid complex of Ni(bpy)2Cl2 with Keggin polyoxometalate and investigation of its electronic behavior (507),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/13 _ 1390/06/13,زري پهلوان‌‌نشان, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, احمدرضا خسروپور, هادي اسفندياري
Efficient oxidation of sulfides with sodium periodate catalyzed by manganese(III) tetrakis(4-aminophenylporphyrin) supported on multi-wall carbon nanotubes (1),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/15 _ 1390/06/15,هادي كارگر, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ن. كشاني‌زاده
Zeolite encapsulated heteropoly acid asan Efficient catalyst for acetylation of alcohols and phenols (507),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/13 _ 1390/06/13,ريحانه كاردان‌پور, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Heteropoly acid encapsulated in polymer as an efficient catalyst for acetylation of alcohols and phenols (1),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/15 _ 1390/06/15,فرناز زاده‌احمدي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Microwave-assisted one-pot synthesis of 4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamides from aryl aldehydes and acetophenones (507),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/13 _ 1390/06/13,بهناز شفيعي, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني
Molybdenyl acetylacetonate supported on functionalized multi-wall carbon nanotubes: efficient and highly reusable catalysts for epoxidation of alkenes (385),13th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1390/06/16 _ 1390/06/16,فريبا اثني عشري اصفهاني, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, احمدرضا خسروپور
Synthesis, characterization of cyclopentadienyltitanium substituted polyoxotungstate [CoW11O39(CpTi)]7- and its derivation encapsulated in nanosize starch (385),13th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1390/06/16 _ 1390/06/16,سميه ديانت, شهرام تنگستاني نژاد, بهرام يداللهي, عبدالخالق بردبار, مجيد مقدم, احمدرضا خسروپور, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Synthesis and characterization of a new Schiff base complex (385),13th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1390/06/16 _ 1390/06/16,مهرزاد رحيمي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Synthesis, characterization and crystal structure determination of a new Schiff base ligand prepared from benzil and 4-methoxybenzenamine (385),13th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1390/06/16 _ 1390/06/16,بنفشه ساماني, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد
Preparation of a molybdenum bis-oxazoline complex and the investigation of its catalytic activity in the oxidation of organic compounds (385),13th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1390/06/16 _ 1390/06/16,مائده مشرف‌جوادي, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد
Synthesis and characterization of inorganic organic hybrid catalyst and investigation of its application in oxidation reactions (385),13th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1390/06/16 _ 1390/06/16,زهرا نادعليان, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Catalytic synthesis of xanthenes in the presence of Keggin type polyoxometalates (507),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/13 _ 1390/06/13,عصمت آرمند, بهرام يداللهي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد
Microwave-assisted one-pot synthesis of 4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamides from aryl aldehydes and acetophenones (507),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/13 _ 1390/06/13,احمدرضا خسروپور, بهناز شفيعي, ايرج محمدپوربلترك, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني
Synthesis, characterization and crystal structure of a Cu(II) complex with tetradentate Schiff base ligand derived from 5-chlorosalicylaldehyde (385),13th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1390/06/16 _ 1390/06/16,رضا كيا, هادي كارگر, ولي اله ميرخاني, فاطمه گنجي
Catalytic synthesis of dihydropyrimidinones in the presence of Keggin type polyoxometalates (385),13th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1390/06/16 _ 1390/06/16,عصمت آرمند, بهرام يداللهي, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد
Investigation of thermal stabilxity of some mercury(II) phenylacetates compounds (385),13th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1390/06/16 _ 1390/06/16,محمدرضا ايرواني محمدآبادي, محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Study of thermal stability of some phenylmercury(II) cinnamates compounds (385),13th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1390/06/16 _ 1390/06/16,محمدرضا ايرواني محمدآبادي, محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Investigation of thermal stabilxity of some phenylmercury(II) phenylacetates compounds (507),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/13 _ 1390/06/13,محمدرضا ايرواني محمدآبادي, محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Study of thermal stability of some mercury(II) cinnamates compounds (507),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/13 _ 1390/06/13,محمدرضا ايرواني محمدآبادي, محمدحسين حبيبي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
Heterogeneous catalysis in acetylation of alcohols and phenols with acetic anhydride (1),15th Iranian Chemistry Congress,1390/06/15 _ 1390/06/15,شاداب قرأئتي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
Microwave-assisted synthesis of diverse (E)-ethyl 3-(phenylamino)-2-(phenylcarbamoyl)acrylates catalyzed by [bmim]FeCl4 (744),1st Natioonal Conference on Multi-Component Reactions,1391/03/10 _ 1391/03/10,مريم فرماني, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد
Microwave-Assisted Synthesis of Diverse (E)-Ethyl 3-(Phenylamino)-2-(phenylcarbamoyl)acrylates catalyzed by Bi(OTF)3-[bmim] OTF (623),18st Iranian Seminar of Organic Chemistry,1390/12/17 _ 1390/12/17,مريم فرماني, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد
Synthesis of tetrahydropyridines via one-pot multi-component reaction catalyzed by BiCl3 (671),19th Iranian Seminar on Organic Chemistry,1391/06/15 _ 1391/06/15,احمدرضا خسروپور, محسن طبي‌ممتاز, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
SPIONs catalyzed synthesis of diverseN-heterocycl (671),19th Iranian Seminar on Organic Chemistry,1391/06/15 _ 1391/06/15,احمدرضا خسروپور, محسن طبي‌ممتاز, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني
A novel and efficient method for synthesis of azlactone compounds catalyzed by HPA@nano-SiO2 under solvent-free conditionsAsr (671),19th Iranian Seminar on Organic Chemistry,1391/06/15 _ 1391/06/15,ولي اله ميرخاني, بنفشه ساماني‌قلعه‌تكي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Application of titanate nanotubes manufactured by electrophoretic deposition in dye-seasitized solar cells (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,اعظم نصيريان, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
The Effect of Ultrasonic Irradiation on the Oxidation of Imidazoiines with tert-butyl hydroperoxide in Water Catalyzed by Silica-bound Manganese(II1) Porphyrin (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,هادي كارگر, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, سعيده افخمي
Heck Coupling Reactions Catalyzed by Magnetic Nanocatalyst Fe3O4SiO2/CooH/Pd (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,مينا اميني, مرضيه حجاري, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, عباس دادخواه‌تهراني, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Cythrome P-450 dependent monooxygenases model system: rapid and effcient oxidation of primary aromatic amines to azo, derivatives with sodium periodate catalyzed by Mn(Br8TPP)Cl catalyst (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,فاطمه بيات, مهدي عراقي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
Synthesis and characterization of azlactones catalyzed by TPA@nano-SiO2 under Microwavc irradiation (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,بنفشه ساماني‌قلعه‌تكي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Magnetically Recyclable Pd Nanopartides Immobilized on Magnetic Support and Their Catalytic Activity toward Heck Coupling Reactions (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,مرضيه حجاري, مينا اميني, ولي اله ميرخاني, عباس دادخواه‌تهراني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, احمدرضا خسروپور
Highly Efficient Chemical Fixation of Carbon Dioxide Catalyzed by a Bifunctional Porphyrin System (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,فاطمه احمدي, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Biomimetic oxidation of primary aromatic amines to azo, derivatives with sodium periodate catalyzed by reusable silica supported Mn(TPP)CI catalyst (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,فاطمه بيات, مهدي عراقي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم
Highly efficient Heck Cross-Coupling Reactions catalyzed by heterogeneous palladium porphyrin (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,فرانك صادق, اميد باقري, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, احمدرضا خسروپور, ايرج محمدپوربلترك
Selective oxidation of alkenes using [bmim]5pW11ZnO39].3H2O hybrid catalyst (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,زهرا نادعليان, ولي اله ميرخاني, بهرام يداللهي, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Heterogeneous palladium porphyrin as an efficient catalyst for the Suzuki reactions (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,اميد باقري, فرانك صادق, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك, احمدرضا خسروپور
Synthesis, characterization and crystal structure determination of new amide ligands catalyzed by TPA@nano-SiO2 (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,بنفشه ساماني‌قلعه‌تكي, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Efficient epoxidation of hydrocarbons with NaIO4catalyzed by manganese porphyrins supported on mesoporous SBA-15 bounded imidazole (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,آرزو اربابان‌اصفهاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ولي اله ميرخاني, ايرج محمدپوربلترك
C-C Coupling Reactions Catalyzed by Magnetically Recoverable Nanocatalyst Fe3O4/SiO2/TDI-COOH/M (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,مرضيه حجاري, مينا اميني, ولي اله ميرخاني, عباس دادخواه‌تهراني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
(Fe3O4SiO2/COOH-M) Magnetic Nanocatalyst With Multifunctional Hyperbranched polyglycerol Amplifiers and its Application in the C-C Coupling reactions (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,مينا اميني, مرضيه حجاري, ولي اله ميرخاني, عباس دادخواه‌تهراني, مجيد مقدم, شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك
Ordered Mesoporous TiO2 Films and Their Applications in Dye Sensitized Solar Cells (464),14th Iranian Inorganic Chemistry Conference,1391/06/04 _ 1391/06/04,رضا كشاورز, ولي اله ميرخاني, شهرام تنگستاني نژاد, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك
Selective oxidation of anilines catalyzed by Mn-substituted wells-dawson type polyoxometalate (317),12th Iranian Seminar of Inorganic Chemistry,1389/06/24 _ 1389/06/24,مريم نژاددهباشي, بهرام يداللهي, ولي اله ميرخاني
Synthesis, characterization, and optical properties of new conjugated polymer based on 2,6-bis(4-bromophenyl)-4-(naphthalen-1-yl) and it’s feasibility to use in active nanolayers for application in polymeric solar cells (7082),,1393/03/20 _ 1393/03/20,غلامعلي كوهمره, ولي اله ميرخاني, حميدرضا فلاح, سيدميلاد صفارسجادي
|
سنتز و شناسايي كمپلكس¬هاي فلزي بر پايه¬ي ليگاندهاي پلي آمين هالوژن دار و بررسي خواص مغناطيسي آن¬ها,دكتري,1403/01/25, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي حلالهاي اتكتيك بر پايه ي لوييس اسيد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در سنتز برخي از هتروسيكل هاي نيتروژن دار,دكتري,1402/12/22, ,ولي اله ميرخاني
سلول هاي خورشيدي پروسكايتي پايه كربن با مقياس بالا,كارشناسي ارشد,1402/11/10, ,ولي اله ميرخاني
بررسي اثر بلورينگي بر عملكرد لايه انتقال دهنده الكترون در سلولهاي خورشيدي پروسكايتي,كارشناسي ارشد,1402/11/08, ,ولي اله ميرخاني
سنتز وشناسايي نانوحامل مغناطيسي پوشيده شده با دوپامين وبررسي عملكرد آن در رهاسازي كنترل شده داروي متوتركسات,كارشناسي ارشد,1402/10/30, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي مايع يوني بر پايه فسفونيوم تثبيت شده بر روي بستر نانورس مغناطيسي شده و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز آلفا-آمينوفنل ها,كارشناسي ارشد,1402/10/30, ,ولي اله ميرخاني
گليكوزيداسيون الكل ها و فنول هاي كاتاليز شده با چارچوبهاي فلز_آلي MIL101 حاوي نانوذرات نقره,كارشناسي ارشد,1402/08/22, ,ولي اله ميرخاني
سنتز نانوكامپوزيت نقره فريت مغناطيسي اصلاح شده به وسيله پليمر هاي شبكه عرضي متقاطع و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در تثبيت شيميايي كربن دي اكسيد,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,ولي اله ميرخاني
بررسي خواص تيتانيم دي اكسيد دوپ شده با يون فلز در اكسايش فوتوالكتروشيميايي آب,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با درختسان جديد حاوي گروه¬هاي تيولي و بررسي توانايي اين بستر در سيستم¬ هاي دارورساني,دكتري,1402/06/21, ,ولي اله ميرخاني
تثبيت آنزيم ليپاز بر روي بستر فلز-آلي NH2-125-MIL و بررسي كاربرد آن در توليد سوخت زيستي,كارشناسي ارشد,1402/06/20, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي حلال اتكتيك طبيعي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز مشتقات تري آزولو كوينازولينون,كارشناسي ارشد,1402/06/07, ,ولي اله ميرخاني
لايه انتقال دهنده الكتروني TiO2 با الگوي قالبي كوپليمر و القاي خواص خودترميمي در مواد پروسكايت بر پايه مس اينديوم دي سولفيد,دكتري,1402/05/21, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي كاتاليست ناهمگن بر پايه نانوذره روتنيوم قرار گرفته درون ساختار اسكلت فلز-آلي و بررسي فعاليت كاتاليستي در اكسايش الكل و اپوكسايش آلكن,كارشناسي ارشد,1401/12/24, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي كاتاليست ناهمگن موليبدن بر پايه گرافن اكسايد و بررسي فعاليت آن در واكنش‌هاي اپوكسايش آلكن‌ها,كارشناسي ارشد,1401/12/01, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي نانوذرات مس و نقره قرار گرفته بر روي چارچوب فلز-آلي MIL-88B و بررسي عملكرد آن¬ها در حذف رنگ-هاي متيلن بلو و كنگورد,كارشناسي ارشد,1401/11/30, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي مايع يوني بر پايه فسفونيوم تثبيت شده بر روي بستر نانورس و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز برخي تركيبات هتروسيكل.,كارشناسي ارشد,1401/09/30, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي كاتاليست‌هاي ناهمگن تيتانيوم بر پايه چارچوب‌هاي فلز-آلي و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در واكنش‌هاي تثبيت كربن دي‌اكسيد,كارشناسي ارشد,1401/09/30, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي كاتاليست -N(4،3-دي¬هيدروكسي¬فن¬اتيل)-3-سولفوپروپان-1-آمونيوم¬ هيدروژن‌سولفات ثبيت شده برروي نانو ذرات مغناطيسي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز كرومنو پيريدين‌ها,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي كاتاليست ناهمگن موليبدن بر پايه نانوذرات دندريمر مغناطيسي و بررسي خاصيت كاتاليستي آن در واكنش اپوكسايش آلكن¬ها.,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,ولي اله ميرخاني
تثبيت نانوذرات نقره و روتنيوم بر روي دندريمر حاوي گروه هاي تيول و بررسي كاربردهاي آن ها در واكنش هاي آلي,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي نانو فيبرهاي اسكلت¬هاي فلز-آلي حاوي آنزيم و بررسي خواص كاتاليستي آن در واكنش توليد بيوديزل از روغن گياهي,كارشناسي ارشد,1401/06/16, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي نانوذرات طلا قرار گرفته بر روي بستر نانولوله¬هاي كربني چندديواره عامل¬دار شده ‏توسط گوگرد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در اكسايش الكل¬ها,كارشناسي ارشد,1401/05/30, ,ولي اله ميرخاني
تثبيت آنزيم ليپاز بر روي نانو¬ذرات مغناطيسي سلسله¬مراتبي كبالت و بررسي فعاليت كاتالسيتي آن در تهيه بيوديزل,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي چارچوبهاي فلز-آلي بر پايه كبالت و بررسي فعاليت آنها در اكسايش اتيلبنزن و سنتز استوفنون,كارشناسي ارشد,1400/10/22, ,ولي اله ميرخاني
ساخت و مشخصه¬يابي سلول¬هاي خورشيدي نانو¬ساختار بر پايه¬ي اسكلت¬هاي فلز-آلي,دكتري,1400/09/24, ,ولي اله ميرخاني
سنتز حسگر شيميايي فلوئورسنت براي شناسايي يون¬هاي فلزات واسطه,كارشناسي ارشد,1400/07/12, ,ولي اله ميرخاني
بررسي عملكرد فوتوالكترود¬هاي برپايه¬ي چهارچوب¬هاي فلز-آلي اصلاح شده در شكافت آب توسط نور مرئي,دكتري,1400/06/24, ,ولي اله ميرخاني
افزايش عملكرد فوتو الكترود هاي بيسموت وانادات در شكافت فوتوالكتروشيميايي آب از طريق بهبود بهره وري نوري.,كارشناسي ارشد,1400/06/23, ,ولي اله ميرخاني
افزايش بازدهي و پايداري سلول هاي خورشيدي پروسكايتي پايه كربن,كارشناسي ارشد,1400/06/23, ,ولي اله ميرخاني
قرار دادن نانوذرات نقره درون اسكلت¬هاي فلز-آلي زيركونيوم و بررسي خواص كاتاليستي آن در واكنش تثبيت شيميايي ‏كربن¬دي¬اكسيد به وسيله اپوكسايد,كارشناسي ارشد,1400/06/10, ,ولي اله ميرخاني
بررسي عملكرد سلولهاي خورشيدي نانوساختار بر پايه ي فوتوالكترود نيكل اكسيد مزومتخلخل قالب گيري شده,دكتري,1400/05/13, ,ولي اله ميرخاني
تثبيت آنزيم كربنيك انيدراز روي اسكلت فلز- آلي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن,دكتري,1400/04/13, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي كاتاليست سريم(III)كمپلكس شده با درختسان 3و 5 -بيس (برومومتيل فنول) قرار گرفته بر روي بستر نانورس و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در برخي واكنشهاي آلي,دكتري,1399/09/30, ,ولي اله ميرخاني
تهيه و شناسايي مايع يوني قرار گرفته بر روي نانو ذرات مغناطيسي و مايع يوني بر پايه كاليكس آرن و استفاده از آن ها در سنتز برخي هتروسيكل هاي نيتروژن دار,دكتري,1399/09/04, ,ولي اله ميرخاني
تثبيت آنزيم ليپاز در اسكلت فلز- آلي و بررسي كاربرد آن در واكنش استري شدن,كارشناسي ارشد,1399/07/27, ,ولي اله ميرخاني
سنتز ليگا¬ند باز شيف و كمپلكس آن و بررسي فعاليت بيولوژيكي آنها,كارشناسي ارشد,1399/04/04, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي چندهسته اي بر پايه ليگاندهاي دي تيواكساميد,دكتري,1399/03/24, ,ولي اله ميرخاني
سنتز تك ظرف- چند جزيي تركيبات هتروسيكلي پيريميدو [d-4,5] پيريميدين ها در حضور كاتاليزگر بيسموت تريفلات0,كارشناسي ارشد,1398/12/17, ,ولي اله ميرخاني
سنتز وشناسايي 3-(پروپيل¬تيو)پروپان-1-سولفونيك اسيد تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي آهن عامل دار شده وبررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز دي هيدرو تترازولو] 1،5- [a پيريميدين ها,كارشناسي ارشد,1398/10/30, ,ولي اله ميرخاني
تثبيت آنزيم آلفاآميلاز بر روي نانو ذرات مغناطيسي سيليكا پوش اصلاح شده با درخت سان و بررسي خصوصيات كاتاليستي انزيم تثبيت شده,كارشناسي ارشد,1398/10/28, ,ولي اله ميرخاني
قرار دادن كمپلكس هاي باز شيف روي گرافن اكسايد و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در برخي واكنش هاي آلي,كارشناسي ارشد,1398/10/28, ,ولي اله ميرخاني
تثبيت و شناسايي آنزيم ليپاز بر روي نانوذرات اكسيد آهن پوشش دارشده با نقره,كارشناسي ارشد,1398/10/24, ,ولي اله ميرخاني
قرار دادن كمپلكس هاي باز شيف روي پلي استيرن و بررسيي فعاليت كاتاليستي آن در برخي واكنش هاي آلي,كارشناسي ارشد,1398/06/31, ,ولي اله ميرخاني
قرار دادن آنزيم ليپاز درون اسكلت فلز آلي به عنوان بيوكاتاليست و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي توليد بيوذيزل,دكتري,1398/06/09, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي مايع يوني ((پروپيل آمينو) –5،3،1–تري آزين-2 ،4-دي ايل) بيس پيريدينيوم هيدروژن سولفات تثبيت شده بر روي بستر نانورس عامل¬دار شده و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز مشتقات نفتوپيرانوپيريميدين¬ها,كارشناسي ارشد,1398/05/08, ,ولي اله ميرخاني
سنتز وشناسايي (( پروپيل آمينو)-1،3،5-تري آزين-2،4-دي ايل) بيس پيريدينيوم هيدروژن سولفات تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي آهن عامل دار شده وبررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز اسپيرو كوينازولينون ها,كارشناسي ارشد,1398/04/24, ,ولي اله ميرخاني
روش هاي جديد براي سنتز كينولين ها با استفاده از مايعات يوني تثبيت شده,دكتري,1398/03/12, ,ولي اله ميرخاني
تهيه فوتوالكترودهاي تيتانيوم دي اكسيد با استفاده از كوپليمرهاي بلوكي مختلف و بررسي عملكرد آن ها در سلولهاي خورشيدي نانوساختار,دكتري,1397/12/20, ,ولي اله ميرخاني
تثبيت و شناسايي آنزيم ليپاز بر روي نانوذرات مغناطيسي سيليكا پوش اصلاح شده با درخت سان,كارشناسي ارشد,1397/11/24, ,ولي اله ميرخاني
حذف تركيبات حاوي سولفور به روش جذبي توسط اسكلت هاي فلز-آلي,كارشناسي ارشد,1397/10/30, ,ولي اله ميرخاني
«سنتز و شناسايي كامپوزيت هاي مايع يوني / اسكلت فلز- آلي / زئوليت به عنوان نانو كاتاليستهاي ناهمگن و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در واكنش هاي تثبيت كربن دي اكسيد»,كارشناسي ارشد,1397/10/25, ,ولي اله ميرخاني
سنتز،شناسايي و خواص ضد باكتريايي چهارچوب هاي فلز-آلي حاوي نانو ذرات نقره,كارشناسي ارشد,1397/10/24, ,ولي اله ميرخاني
تثبيت و بررسي عملكرد آنزيم ليپاز بر روي نانوكامپوزيت گرافن اكسايد مغناطيسي اصلاح شده,كارشناسي ارشد,1396/07/25, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي برخي ليگاند ها و كمپلكس هاي جديد باز شيف حاوي گروه هاي عاملي هالوژن,كارشناسي ارشد,1396/06/29, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي 1-متيل-3-(3-تري متوكسي سيليل پروپيل)ايميدازوليوم آلومينيوم تتراكلريد تثبيت شده بر روي نانو سيليكا و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز 2-استخلافي-3-(فنيل آمينو)-دي هيدرو كينازولين-4(H1)-اون ها2-خارجي:,كارشناسي ارشد,1396/03/31, ,ولي اله ميرخاني
سنتز نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با پليمرهاي پرشاخه به عنوان بستر براي نانوذرات پالاديم و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي كوپلينگ كربن-كربن,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
تثبيت نانوذرات پالاديم بر روي نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با پلي گليسرول و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي كوپلينگ كربن-كربن,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز تك ظرف ايندازولو فتالازين تري ان هادر حضور كاتاليست مايع يوني نشانده شده بر روي نانو سيليكا در غياب حلال,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
اپوكسايش آلكن ها توسط TBHP كاتاليز شده با كمپلكس MoO2(acac)2 نگه داشته شده روي بستر سيليكاي اصلاح شده با نمك سديم1،2-نفتوكينون-4-سولفونيك اسيد.,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
اپوكسايش كاتاليستي آلكن ها با سديم پريدات توسط كمپلكس محلول در آب باز شيف روتنيم (III) به صورت همگن و با نگهدارنده هاي آمبرليت و داوكس,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
تهيه و سنتز كمپلكس بازشيف پالاديوم (??) و قرار دادن آن بر روي بستر نانو لوله كربني و بررسي عملكرد آن روي واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
تثبيت كمپلكس هاي فتالوسيانين بر روي بسترهاي نانومغناطيس پوشش دار شده با سيليكاي اصلاح شده و بررسي فعاليت كاتاليستي اين تركيبات,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي 3-متيل ايميدازوليوم N-پروپيل سولفونيك اسيد تري فلوئور و متان سولفونات تثبيت شده بر روي نانو ذرات فرو مغناطيس و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در تهيه ي ايزوبنزوفوران1-(H3)اون ها,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز كوپليمر جديد تيوفني بر پايه 2,6-بيس (5-برمو-2-تاينيل)- آريل پيريدين و امكان سنجي كاربرد آن در نانولايه هاي فعال مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي پليمري,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز كوپليمر جديد بر پايه تركيبات ترپيريديني و امكان سنجي كاربرد آن در نانو لايه هاي مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي پليمري,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
تثبيت كاتاليست روتنيم هيدريد بر روي نانو ذرات طلا و بررسي فعاليت كاتاليستي ان در واكنش¬ هاي آلي سنتزكتون ها?,? غيراشباع,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
«تهيه نانو ذرات مس قرار داده شده بر روي ذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با پليمرهاي پر شاخه و بررسي فعاليت كاتاليستي اين تركيبات»,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
اكسايش شبه حياتي هيدروكربن ها توسط سديم پريدات كاتاليز شده به وسيله ي منگنز تترافنيل پورفيرين قرار گرفته روي نانو لو له هاي كربني چند ديواره عامل دار شده با مايعات يوني,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز ?- استاميدو كتون‌ها از طريق واكنش تك ظرف داكين- وست با استفاده از كاتاليست مايع يوني C10H18N2S2O7نشانده شده روي نانو سيليكا.,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
پلي اكسو متالات كگين حاوي فلز روي مستقر شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده بوسيله ي آمين ها به عنوان كاتاليست قابل بازيافت مغناطيسي در واكنش اپوكسايش آلكن ها,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
موليبدن استيل استونات مستقر شده بر روي نانومغناطيس عامل دار شده به وسيله امين ها به عنوان كاتاليست قابل بازيافت مغناطيسي در اپوكسايش آلكن ها.,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
كاربرد سيستم‏هاي كاتاليستي بر پايه نانوذراتمغناطيسي عامل‏دار شده با دندريمرها در واكنش‏هاي اپوكسايش آلكن‏ها و جفت شدن كربن-كربن,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز كمپلكس هاي مس حاوي گروه s,s و تثبيت آنها بر روي نگهدارنده هاي مختلف و بررسي كاتاليستي آنها در واكنش كليك و تهيه بنزوتيازول ها و بنزايميدازول ها,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و مغناطيسي كردن اسكلت فلز-آلي MIL- 101 و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در اكسايش آلكنها,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي يك نانوكاتاليست جديد بر پايه نانو ذرات مغناطسي اكسيدآهن قرارگرفته درون حفرات اسكلت فلز-آليUIO-66 و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش¬ تثبيت دي¬اكسيد¬كربن,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
«سنتز نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن سيليكا پوش عامل دار به عنوان بستر كاتاليست آهن (III) و روتنيوم (III) و بررسي فعاليت كاتاليستي آن درواكنش هاي محافظت الكل ها»,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
: تهيه وشناسايي كاتاليست كمپلكس باز شيف منگنز تثبيت شده روي دندريمر با مركز نانو ذرات طلا وكاربرد آن در واكنش اپوكسايش آلكن ها,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
«حذف رنگ هاي نساجي به وسيله نانوذرات مغناطيسي آهن اصلاح شده با مايعات يوني»,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
«پالاديم تثبيت شده بر روي نانوذرات مغناطيسي عامل دار شده به وسيله آمين ها به عنوان كاتاليست قابل بازيابي در واكنش سوزوكي»,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
تثبيت نانو ذرات طلالا بر روي كاليكس آرن عاملدار شده,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با سيليكاي عامل دار شده با مايع يوني پروپيل پيريدينيوم و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتزدي هيدرو پيرانو(b-2,3)كرومن دي¬اون¬ها,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز وشناسايي بازهاي شيف جديد بر پايه 4-يدو آنيلين وتهيه و شناسايي كمپلكس هاي Pd و Cu آن وكاربرد آنها در واكنشهاي آلي,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و بررسي فعاليت كاتاليستي شبكه هاي فلز-آليMOF عامل دار شده با بازهاي شيف,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز كاتاليست پورفيرين منگنزدارشده قتثبيت شده بر بستر گرافن اكسيد و كاربرد آن در واكنش هاي اكسايشي آلكن ها,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي ] ((پروپيل آمينو)-1و3 و5- تري آزين-2و4- دي يل)[ بيس نيكوتينيوم دي تتراكلروفرات تثبيت شده روي نانو سيليكا و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز 5 و1- بنزودي آزپين ها,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز، شناسايي و بررسي تئوري تعدادي از شيف بازها,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي مايع يوني اسيد لوئيس نشانده شده روي نانو سيليكا و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز مشتقات آلفا-بنزيل آمينو كومارين ها و دي كتون ها,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتزوشناسايي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با سيليكا به عنوان بستر براي مايع يوني بازي و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در سنتز 1H- پيرازولو-[ 1,2 -b] فتالازين-[10‌و 5] دي ان ها,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز مايعات يوني جديد و بررسي عملكرد آن‌ها به عنوان بازدارنده خوردگي فولاد كم آلياژ در واحد اسيدشويي فولاد مباركه اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
تهيه وشناسايي مشتقات ايزوبنزوفوران-1(H3)ان ها در حضور كاتاليست تترافنيل پورفيريناتوقلع(IV) تري فلورومتان سولفونات در شرايط بدون حلال,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و بررسي فعاليت نانو كاتاليستي موليبدن محبوس شده درشبكه هاي نانو حفره فلز الي (MOF),كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
تهيه نانو ذرات پلاتين روي دندريمر حاوي گروه¬هاي تيول و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در واكنش¬هاي آلي,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
شبكه هاي فلز-آلي حاوي زيركونيوم به عنوان كاتاليست توليد بيوديزل از روغن سويا,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
سنتز و شناسايي نانو ذرات رتنيم تثبيت شده بر روي درختسان 1و3و5-تري ازين و بررسي فعاليت كاتاليستي انها در برخي واكنش هاي الي,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني
استفاده از ساختار تركيبي نانو سيليكون و كربن به عنوان آند در باتري ليتيومي,كارشناسي ارشد,, ,ولي اله ميرخاني