۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر
حمید رضا پاکزاد
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : زمین شناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زمین شناسی- رسوب و سنگ شناسی,کلاوستهال,آلمان,-1382
جستجو:
|
تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی بر توزیع عناصر آلوده کننده در رسوبات دانه ریز در پلایای کویر مرکزی واقع در شمال شرق اصفهان,کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست,بین المللی,پوستر,1394,الهام الماسی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی | جزئیات
اولین گزارش ازحضور بقایای فسیل شده حشرات و جلبک کاروفیت با سن بعد از میوسن میانی از کوه کلاه برفی منطقه قهرود جنوب کاشان,نهمین هماش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1394,مهدی یزدی,محمدعلی مکی زاده,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی | جزئیات
بررسی و تعیین تیپ شورابه های پلایای کویر بزرگ (محدوده جندق و خور),سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1394,الهام الماسی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,علیرضا شاهنوش فروشانی | جزئیات
بررسی نهشته های تبخیری و شورابه های پلایای کویر بزرگ (محدوده جندق و خور),سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1394,الهام الماسی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,علیرضا شاهنوش فروشانی | جزئیات
بررسی پهنه های رسوبی پلایای جندق (ایران مرکزی),دومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران,ملی,پوستر,1394,الهام الماسی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی | جزئیات
ریزرخساره و محیط رسوبی سازند سروک زیرین در میدان هنگام،خلیج فارس,هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,پوستر,1392,مرجان رزاق زادگان,حمید رضا پاکزاد,حسین وزیری مقدم,الهام حاجی کاظمی,ناصر ارزانی | جزئیات
مطالعه نهشته های آواری طوفانی بخش گلکان سازند نایبند در برش دیزلو (شمال اصفهان),هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,پوستر,1392,سمیه احمدپور,حمید رضا پاکزاد,ناصر ارزانی,حسین وزیری مقدم,علی بهرامی | جزئیات
بررسی توزیع فلزات سنگین و ارتباط این فلزات با کانی های سنگین رسوبات ماسه ای ساحل دریای خزر ( دهانه رودخانه تجن تا انتهای تالاب میانکاله),پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,پوستر,1392,ساجده موحدی دازمیری,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,محمدعلی مکی زاده | جزئیات
پتروگرافی و تعیین منشا کانی های سنگین رسوبات ماسه ای ساحل دریای خزر (محدوده دهانه رودخانه تجن تا انتهای تالاب میانکاله),هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,پوستر,1392,ساجده موحدی دازمیری,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,محمدعلی مکی زاده | جزئیات
مطالعه کانی شناسی ، کانی های سنگین در ذخیره پلاستر آستانه اراک (زون سنندج-سیرجان),هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1392,مرضیه افشار,محمدعلی مکی زاده,حمید رضا پاکزاد,جمشید احمدیان,مریم سلیمانی | جزئیات
ارزیابی میزان آلودگی فلزاتی سنگین (Ni Co, Cd, Cu, Zn,) در رسوبات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با استفاده از شاخصی های آماری,پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,پوستر,1392,آرزو عباسی,هاشم باقری,حمید رضا پاکزاد,رسول فلاح باران دوست | جزئیات
بررسی نقش عوامل مختلف در توزیع فلزات (Cu, Co, Zn, Ni, Hg, Cd) در رسوبات سطحی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر,اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران,ملی,پوستر,1392,آرزو عباسی,هاشم باقری,حمید رضا پاکزاد,رسول فلاح باران دوست | جزئیات
آنالیز رخساره های طوفانی بخش (قدیر) سازند نایبند در برش دیزلو (شمال اصفهان),همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,پوستر,1392,سمیه احمد پور,حمید رضا پاکزاد,ناصر ارزانی,حسین وزیری مقدم,علی بهرامی | جزئیات
ارزیابی تاثیر آهک طبیعی موجود در خاکهای ریز دانه بر خصوصیات مهندسی خاک,نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران,بین المللی,پوستر,1391,مبینا مذنی,رسول اجل لوئیان,حمید رضا پاکزاد,امیر حسین صادق پور | جزئیات
بررسی تمرکز فلزات سنگین (Zn, Cr, Ni , Sr) در رسوبات گلی و ماسه ای فلات قاره دریای عمان (محدوده سیستان و بلوچستان) ,ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست,ملی,پوستر,1391,مریم سلیمانی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,مهدی کمالی | جزئیات
بررسی تمرکز فلزات سنگین (Ni، Co، Cr، Pb، Zn) در نهشته‌های قاره ی ‪گلی فلات استان هرمزگان(محدوده‪ی دریای عمان),ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست,ملی,پوستر,1391,سمیرا طالب پور,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,مهدی کمالی | جزئیات
بررسی پراکندگی و فرآیندهای حاکم بر غنی شدگی و تهی شدگی عناصر سنگینSr, Ba, Zr,V, Crدر کانسار بنتونیت آبگرم چاهریسه (شمال شرق اصفهان),چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,پوستر,1391,سید هادی خاتمی شال,حمید رضا پاکزاد,محمود انصاری اصل | جزئیات
نحوه تشکیل کانسار بنتونیت تاقدیس آبگرم چاهریسه ،75 کیلومتری شمال شرق اصفهان,شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391,سید هادی خاتمی شال,حمید رضا پاکزاد, هادی شمس آبادی,عبدالرزاق جباری,محمد علی مکی زاده | جزئیات
پتروگرافی و ژئوشیمی کانسار بنتونیت تاقدیس آب گرم چاهریسه، 75کیلومتری شمال شرق اصفهان,شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391, سید هادی خاتمی شال,حمید رضا پاکزاد,عبدالرزاق جباری,هادی شمس آبادی,حمید قره بیگی | جزئیات
رسوب شناسی و ژئوشیمی کانسار بنتونیت کوه زرد ورتون (شمال شرق اصفهان),چهارهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,سخنرانی,1391,سید هادی خاتمی شال,حمید رضا پاکزاد,محمود انصاری اصل,محمد علی مکی زاده | جزئیات
امکان سنجی استفاده از منابع قرضه حاوی ناخالصی آهکی، درهسته سدهای خاکی (مطالعه موردی),کارگاه تخصصی خاک های مسئله دار حاوی مواد معدنی و آلی مانند گچ و نمک و غیره به عنوان بستر (پی) و یا خاکریز سدهای خاکی,ملی,سخنرانی,1391,مبینا موذنی,رسول اجل لوئیان,حمید رضا پاکزاد,امیر حسین صادقپور | جزئیات
بررسی پارامترهای رفتاری خاک های رسی حاوی ناخالصی آهک و گچ طبیعی,ششمین کنگره ملی مهندسی عمران,ملی,پوستر,1390,مبینا موذنی,رسول اجل لوئیان,حمید رضا پاکزاد,امیرحسین صادق پور,فاطمه سبک خیز | جزئیات
رسوب شناسی و بررسی توزیع عناصر سنگین (Ni,Cd,Zn,Co,Cr) نهشته های دانه ریز (گلی) فلات قاره ی دریای عمان در محدوده ی استان هرمزگان,پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1390,سمیرا طالب پور,مریم سلیمانی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,مهدی کمالی | جزئیات
بررسی رسوب شناسی و منشا یابی رسوبات ماسه ای بخش جنوبی تالاب انزلی,پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,پوستر,1390,زینب سبزی والا,حمید رضا پاکزاد,محمد علی مکی زاده,مهدی کمالی | جزئیات
مطالعه و بررسی عناصر سنگین Sr ,Cd,Ni,Cu,Pb,Zn,Co در رسوبات ماسه ای بخش فلات قاره دریای عمان در محدوده استان سیتان و بلوچستان,پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,پوستر,1390,مریم سلیمانی,سمیرا طالب پور,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,مهدی کمالی | جزئیات
رسوب شناسی و بررسی توزیع فلزات سنگین Pb,Cu ,Sr و Zn در نهشته های دانه ریز تالاب انزلی,سی امین گردهمائی علوم زمین,ملی,پوستر,1390,اردشیر رومیانی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,مهدی کمالی | جزئیات
بررسی رسوب شناسی و منشأ یابی رسوبات ماسه ای بخش جنوبی تالاب انزلی,انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1390,زینب سبزی والا ,حمید رضا پاکزاد,محمد علی مکی زاده,مهدی کمالی | جزئیات
آثار زیست محیطی آلاینده ها در رسوبات زاینده رود ( شرق اصفهان ),نخستین گردهمائی و همایش ملی بررسی دستاورد های پژوهشگران علوم زمین ایران,ملی,پوستر,1389,محمد حسین مروت,رضا شمسی پور دهکردی,حمید رضا پاکزاد,نورایر تومانیان | جزئیات
تعیین سن با ترمولومینسا نس در رسوبات دشت سیلابی زاینده رود (شرق اصفهان),نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین,ملی,سخنرانی,1389,محمد حسین مروت,حمید رضا پاکزاد,نورایر تومانیان,رضا شمسی پور دهکردی | جزئیات
نقش نهشته های آواری ژوراسیک در کانه زائی سرب و روی معدن ایرانکوه (جنوب غرب اصفهان),چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین,ملی,پوستر,1389,فرزانه تیموری اصل,حمید رضا پاکزاد,هاشم باقری | جزئیات
نقش شورابه های حوضه ای در شکل گیری کانسار سرب و روی ایرانکوه (باما) اصفهان,نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,سخنرانی,1389,فرزانه تیموری اصل,حمید رضا پاکزاد,هاشم باقری | جزئیات
بررسی ارتباط کانی های سنگین در ارزیابی فلزات سنگین (سرب، روی، کادمیوم و مس)در اطراف معدن سرب و روی وجین، استان اصفهان,چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین,ملی,پوستر,1389,الهام حبیبی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,رضا شمسی پور دهکردی,محمد علی مکی زاده | جزئیات
آلاینده های صنعتی زاینده رود و عوامل موثر بر تغییر غلظت آنها,چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,پوستر,1389,محمد حسین مروت,حمید رضا پاکزاد,نورایر تومانیان | جزئیات
عناصر ساختاری و مدل رسوبی رودخانه زاینده رود در بخش پایینی(اشکهوران - ورزنه),چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1389,محمد حسین مروت,حمید رضا پاکزاد,نورایر تومانیان | جزئیات
رسوب شناسی و کانی شناسی پهنه های ماسه ای پلایای گاوخونی(جنوب شرق اصفهان),چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست هشتمین گردهمائی علوم زمین,ملی,پوستر,1389,زینب علی نیایی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,محمد علی مکی زاده,رضا شمسی پور دهکردی | جزئیات
رسوب شناسی و کانی شناسی نهشته های تبخیری پلایای گاوخونی(جنوب شرق اصفهان),چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین,ملی,پوستر,1389,معصومه ظاهری,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی | جزئیات
مطالعه فلزات سنگی(Cu,Zn,Sr,Pb,Cd) در پهنه گلی پلایای گاوخونی(جنوب شرق اصفهان),چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست,ملی,پوستر,1389,هاجر رحیمی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی | جزئیات
تغییرات غلظت آلاینده های صنعتی زاینده رود در طی 2200 سال به روش سن سنجی ترمولومینسانس,چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست,بین المللی,پوستر,1389,محمد حسین مروت,حمید رضا پاکزاد,هاریر تومانیان | جزئیات
بررسی میزان غلظت فلزات سنگین(Cd,Pb,Zn,Cu‍‍) در رسوبات دشت سیلابی رودخانه زاینده رود در منطقه ورزنه,چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست,ملی,پوستر,1389,هادی شمس آبادی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی | جزئیات
بررسی عناصر سنگین در رسوبات آواری معدن ایرانکوه(جنوب غرب اصفهان) و اثرات زیست محیطی آن,چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست,ملی,پوستر,1389,فرزانه تیموری,حمید رضا پاکزاد,هاشم باقری,علیرضا شاهنوشی | جزئیات
بررسی عناصر سنگی Zn,Pb,Cu,Cdدر پهنه نمکی پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان),چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست,ملی,پوستر,1389,معصومه ظاهری,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی | جزئیات
بررسی عناصر سنگین Cd,Cu,Mn,Sr,Znدر پهنه ماسه ای پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان),چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست,ملی,پوستر,1389,زینب علی نیایی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,محمد علی مکی زاده | جزئیات
مطالعات فلزات سنگین (Cd,Cu,Pb,Zn)در رسوبات تخریبی و تبخیری پلایای گاوخونی(جنوب شرق اصفهان),چهارهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور,ملی,سخنرانی,1389,هاجر رحیمی,معصومه ظاهری,زینب علی نیایی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی | جزئیات
بررسی کیفی و کمی کانی های رسی نهشته های دشت سیلابی رودخانه زاینده رود در منطقه ورزنه(جنوب شرق اصفهان),چهارهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور,ملی,سخنرانی,1389,هادی شمس آبادی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی | جزئیات
کانی شناسی رس ها در دشت سیلابی رودخانه زاینده رود و پلایای گاوخونی,هجدهمین همایش بلور شناسی وکانی شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1389,هادی شمس آبادی,هاجر رحیمی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی | جزئیات
بررسی رسوب شناسی کانی های نهشته های مخروط افکنه شهر تیران,نخستین گردهمائی و همایش ملی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران,ملی,پوستر,1389,الهام حبیبی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی | جزئیات
آثار زیست محیطی آلاینده ها در رسوبات زاینده رود (شرق اصفهان),نخستین گردهمائی و همایش ملی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران,ملی,سخنرانی,1389,محمد حسین مروت,رضا شمسی پور دهکردی,حمید رضا پاکزاد,نورایر تومانیان | جزئیات
تعیین سن با ترمولومینسانس در رسوبا ت دشت سیلابی زاینده رود(شرق اصفهان),نخستین گردهمائی و همایش ملی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران,هفته پژوهش,پوستر,1389,محمد حسین مروت,حمید رضا پاکزاد,هاریر تومانیان,رضا شمسی پور | جزئیات
آلودگی فلزات سنگین Pb ,Cd ,Zn و Cu در رسوبات مخروط افکنه شمال غرب تیران ,چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست,ملی,پوستر,1389,الهام حبیبی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,رضا شمسی پور دهکردی,محمد علی مکی زاده | جزئیات
رسوب شناسی و خاستگاه کانی های رسی دلتای زاینده رود و پهنه گلی پلایای گاوخونی(جنوب شرق اصفهان),چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمائی علوم زمین,ملی,پوستر,1389,هاجر رحیمی,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی | جزئیات
رخساره ها و فرآیند های رسوب گذاری در نهشته های عهد حاضر بخش شرق شهر اصفهان,کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم زمین,ملی,سخنرانی,1388,محمد حسین مروت,حمید رضا پاکزاد,نورایرتومانیان | جزئیات
رخساره ، فرایند های رسوبگذاری ، کانی شناسی و تکامل خاک تراس های شرقی رودخانه زاینده رود,سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هفتمین گردهمائی علوم زمین,ملی,سخنرانی,1388,محمد حسین مروت,حمید رضا پاکزاد,نورایر تومانیان,رضا شمسی پور دهکردی | جزئیات
بررسی کمی لغزش بر رسوب دهی در حوزه های آبخیز .....(چهار محال بختیاری),سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی,ملی,سخنرانی,1388,فرزاد رضا زاده,نعیم امامی,حمید رضا پاکزاد | جزئیات
رخساره ها و فرآیندهای رسوب گذاری در نهشته های عهد حاضر بخش غربی شهر اصفهان,دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1387,زهرا کریمی,حمید رضا پاکزاد,علی اکبر سلیمانی | جزئیات
رخساره ها و فرآیندهای رسوبگذاری در نهشته های عهد حاضر بخش شرقی شهر اصفهان,چهارمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست,هفته پژوهش,پوستر,1387,علی اکبر سلیمانی,حمید رضا پاکزاد,زهرا کریمی | جزئیات
بررسی رابطه بین ویژگی های فیزیکی و شیمیائی و رسوب زائی مارن های سازند گور پی ......,دوازدهمین انجمن زمین شنسی ایران—شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،,ملی,سخنرانی,1387,لیلا آزاد,نعیم امامی,حمید رضا پاکزاد | جزئیات
بررسی زمین شناسی مهندسی آبرفت های شرق اصفهان ,چهارمین همایش زمین شناسی و مهندسی و محیط زیست ایران,ملی,سخنرانی,1384,محمود هاشمی اصفهانیان,حمید رضا پاکزاد,رسول اجل لوئیان,جعفر غیومیان | جزئیات
بررسی زمین شناسی مهندسی آبرفتهای شرق اصفهان,چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران,ملی,سخنرانی,1383,محمود وفاییان,حمید رضا پاکزاد,رسول اجل لوئیان,محمود هاشمی اصفهانیان | جزئیات
زمین ریخت شناسی ماسه های بادی جنوب شرق اصفهان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره های لندست,چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,پوستر,1379,حمید رضا پاکزاد,رسول اجل لوئیان,همایون صفایی | جزئیات
نقش اقلیم و بیا بان زدایی (مطالعه موردی در منطقه شمال شرق اصفهان),دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم,منطقه ای,سخنرانی,1378,حمید رضا پاکزاد,رسول اجل لوئیان | جزئیات
مطالعه کانیهای رسی باطلاق گاوخونی ,اولین سمپوزیوم کواترنر,بین المللی,سخنرانی,1373,حمید رضا پاکزاد | جزئیات
بررسی تشکیل گچ در دشت تیران و ارتباط آن با احداث کانال خمیران ,اولین سمپوزیوم کواترنر,بین المللی,سخنرانی,حمید رضا پاکزاد | جزئیات
ارزیابی میزان آلودگی فلزات¬سنگین (Ni Co, Cd, Cu, Zn,) در رسوبات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با استفاده از شاخص¬های آماری,پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران,ملی,سخنرانی,حمید رضا پاکزاد | جزئیات
جستجو:
|
بررسی نقش معادن و صنایع در توزیع فلزات سنگین در محیط زیست منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر,کارشناسی ارشد,1392,هاشم باقری,حمید رضا پاکزاد
رسوب شناسی و مطالعه فلزات سنگین در رسوبات ماسه ای ساحل دریای خزر ( دهانه رودخانه تجن تا انتهای تالاب میانکاله),کارشناسی ارشد,1392,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,محمدعلی مکی زاده
ریز رخساره، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در میدان هنگام، خلیج فارس ایران,کارشناسی ارشد,1392,حمید رضا پاکزاد,حسین وزیری مقدم,الهام حاجی کاظمی,ناصر ارزانی
مطالعه محیط رسوبی نهشته های آواری واحد تحتانی (بخش گلکان)و فوقانی (بخش قدیر)سازند نایبند ، تریاس پسین (نورین - رتین)در برش دیزلو (شمال شرق اصفهان),کارشناسی ارشد,1392,حمید رضا پاکزاد,ناصر ارزانی,حسین وزیری مقدم
رسوب شناسی ،کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار بنتونیت تاقدیس آبگرم در منطقه چاهریسه ،شمال شرق اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,حمید رضا پاکزاد,محمدعلی مکی زاده
رسوب شناسی و بررسی توزیع فلزات سنگین در نهشته های ماسه ای فلات قاره دریای عمان در محدوده استان سیستان و بلوچستان,کارشناسی ارشد,1391,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,محمد علی مکی زاده
رسوب شناسی و بررسی توزیع فلزات سنگین در نهشته های دانه ریز (گلی) فلات قاره دریای عمان در محدوده استان هرمزگان,کارشناسی ارشد,1391,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی
رسوب شناسی و بررسی توزیع فلزات سنگین در رسوبات گلی تالاب انزلی,کارشناسی ارشد,1391,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی
مطالعه رسوب شناسی،کانی شناسی و تعیین منشا کانی های سنگین در نهشته های ماسه ای بخش جنوبی تالاب انزلی,کارشناسی ارشد,1391,حمید رضا پاکزاد,محمد علی مکی زاده
مطالعه رسوب شناسی و آلودگی فلزات سنگین در نهشته های آبرفتی دانه ریز (سیلت و رس) بخش ورزنه (جنوب شرقی اصفهان),کارشناسی ارشد,1390,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی
ارزیابی تاثیرات سولفات کلسیم وکربنات کلسیم برخصوصیات مهندسی مصالح ریزدانه هسته سدخاکی چشمه زنه,کارشناسی ارشد,1390,رسول اجل لوئیان,حمید رضا پاکزاد,مهندس امیرحسین صادقپور
رسوب شناسی و مطالعه فرایندهای رسوبگذاری نهشته های دور از ساحل دریاچه خزر در ناحیه هشتپر,کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا پاکزاد,حمیدعلیزاده
بررسی رخساره ها, فرایندهای رسوبی و خاکزایی در رسوبات بخش های میانی و پایینی رودخانه زاینده رود,کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا پاکزاد,نورایر تومانیان
بررسی نقش زمین لغزش ها در ر سوب زایی (مطالعه موردی زیر حوضه هیرگان استان چهار محال بختیاری),کارشناسی ارشد,1389,نعیم امامی,حمید رضا پاکزاد
مطالعه رسوب شناسی و آلودگی فلزات سنگین در نهشته های دانه ریز (سیلت و رس) بخش جنوبی پلایای گاوخونی,کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی
مطالعه رسوب شناسی و آلودگی فلزات سنگین در نهشته های اطراف کانسار وجین و تعیین منشا آلودگی آنها,کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی
مطالعه رسوب شناسی و آلودگی فلزات سنگین نهشته های تبخیری پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان),کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی
مطالعه رسوب شناسی و آلودگی فلزات سنگین در نهشته های دانه درشت (ماسه ای) بخش جنوبی پلایای گاوخونی,کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا پاکزاد,مهرداد پسندی,محمدعلی مکی زاده
زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری نهشته های پرمین بالایی در برش های بناریزه و همبست بر اساس مطالعه کنودونت و ماکروفسیل ها,کارشناسی ارشد,1388,مهدی یزدی,حمید رضا پاکزاد
مطالعه رخساره ها، محیط رسوبی و سیکل های رسوبی نهشته های ژوراسیک زیرین در منطقه سه,کارشناسی ارشد,1388,ناصر ارزانی,حمید رضا پاکزاد
پایش حرکت تپه های شنی منطقه حسن آباد-جرقویه با استفاده از تصاویر ماهواره ای,کارشناسی ارشد,1388,رضا جعفری,جما ل الدین خواجه الدین,حمید رضا پاکزاد
رسوب شناسی و ویژگی های مهندسی نهشته های کواترنر بخش شرقی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,حمید رضا پاکزاد,رسول اجل لوئیان,رامین ارفع نیا,نسرین جمی
بررسی میزان فرسایش و رسوبزایی سازندهای مارنی گورپی ، پابده و میشان با استفاده از بارانساز مصنوعی در استان چهارمحال و بختیاری,کارشناسی ارشد,1388,حمید رضا پاکزاد,نعیم امامی
بررسی رسوب شناسی و سنگ شناسی نهشته های ژوراسیک و شورابه های حوضه ای در شکل گیری کانسارهای منطقه ایرانکوه (جنوب غرب اصفهان),کارشناسی ارشد,1387,حمید رضا پاکزاد,هاشم باقری
مطالعه رخساره ها و محیط رسوبی نهشته های ترشیاری (سازند بختیاری) و رسوبات آبرفتی دانه درشت کواترنر در جنوب شهرکرد,کارشناسی ارشد,1386,ناصر ارزانی,حمید رضا پاکزاد,عبدالحسین کنگازیان
بیواستراتیگرافی رسوبات دونین دیرین در منطقه داله (شما شرق اردکان) بر اساس کنودونت ها و بقایای مهره داران ,کارشناسی ارشد,1378,مهدی یزدی,حمید رضا پاکزاد
بیواستراتیگرافی رسوبات دونین میانی ناحیه سه (شمال شرق اصفهان) بر اساس کنودونتها ,کارشناسی ارشد,1377,مهدی یزدی,حمید رضا پاکزاد,حسین ترابی دستگردوئی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal