۱۴۰۲ يکشنبه ۱۲ آذر
حشمت ا ياوري
گروه آموزشی : فيزيك
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,فيزيك نظري,دانشگاه اصفهان,1384
M.Sc.,فيزيك,دانشگاه اصفهان,1378
B.Sc.,فيزيك,دانشگاه تبريز,1373
جستجو:
|
Shear viscosity in the strong interaction regime of a p-wave superfluid Fermi gas,,1400
Seyed Mostafa Moniri, حشمت ا ياوري, Elnaz Darsheshdar
Anomalous viscosity of a chiral two-orbital superconductor in tight-binding model,,1400
Meghdad Yazdani-Hamid, حشمت ا ياوري
Effects of hybridization and spin-orbit coupling to induce odd-frequency pairing in two-band superconductors,,1400
مولود تمدن پور, حشمت ا ياوري
Three-body and Coulomb interactions in a quasi-two-dimensional dipolar Bose-condensed gas,,1400
سيد مصطفي منيري, حشمت ا ياوري, الناز دارششدر
Effects of Thermally Induced Roton?Like Excitation on the Superfluid Density of a Quasi?2D Dipolar Bose Condensed Gas,,1399
حشمت ا ياوري, فروزان فروهرمنش
Progress in the development and construction of high temperature superconducting magnets,,1399
حشمت ا ياوري
Effect of long-range 1/r interaction on thermal and quantum depletion of a dipolar quasi-two-dimensional Bose gas,,1398
مولود تمدن پور, حشمت ا ياوري, زهرا سعيدي باغ ابريشمي
Phase-dependent heat current of granular Josephson junction for different geometries,,1397
الهه افسانه, حشمت ا ياوري
Edge currents as a probe of the strongly spin-polarized topological noncentrosymmetric superconductors,,1397
مهدي بي درنگ, حشمت ا ياوري, محمد حسين زارع, Peter Thalmeier, عليرضا اکبري
Low-Temperature Dependence of the Shear Viscosity in Superconductor Sr2RuO4,,1396
مقداديزداني حميد, حشمت ا ياوري, محمدعلي شاهزمانيان, افسانه کريمي
Temperature Dependence of the Thermal Conductivity of a Trapped Dipolar Bose-Condensed Gas,,1396
حشمت ا ياوري
Low temperatures shear viscosity of a two-component dipolar Fermi gas with unequal population,,1395
الناز دارششدر, حشمت ا ياوري, زيبا زنگنه
Effect of long-range 1/r interactions on the Landau damping in a Bose-Fermi mixture,,1395
سيدمصطفي منيري, حشمت ا ياوري, الناز دارششدر
The Hall viscosity of a two-orbital chiral superconductor Sr2RuO4,,1395
مقداديزداني حميد, حشمت ا ياوري, محمدعلي شاهزمانيان
Shear viscosity of quasi-2D dipolar Bose-Fermi mixtures with long-range 1/r interactions,,1395
الناز دارششدر, حشمت ا ياوري, مصطفي منيري
Spin Hall conductivity in the impure two-dimensional Rashba s-wave superconductor,,1395
مهدي بيدرنگ, حشمت ا ياوري
Landau damping in a dipolar Bose–Fermi mixture in the Bose–Einstein condensation (BEC) limit,,1395
سيدمصطفي منيري, حشمت ا ياوري, الناز دارششدر
Depletion of the condensate in a dipolar Bose condensed gas in the presence of impurities,,1395
سيدمصطفي منيري, حشمت ا ياوري, الناز دارششدر
Effect of nonlinearity, magnetic and nonmagnetic impurities, and spin-orbit scattering on the nonlocal microwave response of a d-wave superconductor,,1395
حشمت ا ياوري, مهدي بيدرنگ, محسن کوهفر
Cooling of a nanomechanical resonator in presence of a single diatomic molecule,,1394
محمد اقبالي آراني, شبير برزنجه, حشمت ا ياوري, محمدعلي شاهزمانيان
Generating quantum discord between two distant Bose–Einstein condensates with Bell-like detection,,1394
محمد اقبالي آراني, حشمت ا ياوري, محمدعلي شاهزمانيان, V. Giovannetti, شبير برزنجه
Temperature Dependence of the Spin-Hall Conductivity of a Two-Dimensional Impure Rashba Electron Gas in the Presence of Electron–Phonon and Electron–Electron Interactions,,1393
حشمت ا ياوري, مريم مختاري, افشين بايروند
Nonlocal effect on the diamagnetic susceptibility of a granular superconductor,,1392
حشمت ا ياوري
Influence of Superconducting Leads Energy Gap on ElectronTransport Through Double Quantum Dot by MarkovianQuantum Master Equation Approach,,1392
الهه افسانه, حشمت ا ياوري
Effects of impurity and Bose-Fermi interactions on the transition temperature of a dilute dipolar Bose–Einstein condensation in trapped Bose-Fermi mixtures,,1392
حشمت ا ياوري, مريم مختاري
Effects of magnetic and nonmagnetic impurities on the spin susceptibility of a noncentrosymmetrical superconductor: Application to CePt3Si,,1391
حشمت ا ياوري, مريم مختاري, مولود تمدن پور
Josephson effect in superfluid atomic Fermi gases at finite temperature,,1391
حشمت ا ياوري, الهه افسانه, سعيد ميرزايي
Critical current of a granular d-wave superconductor,,1391
الهه افسانه, حشمت ا ياوري
Temperature dependence of the frequency of superconducting resonators,,1391
حشمت ا ياوري
Effect of impurities on the transition temperature of a dilute dipolar trapped Bose gas,,1391
حشمت ا ياوري, الهه افسانه
Effects of Magnetic and Nonmagnetic Impurities on the Transition Temperature of a Noncentrosymmetrical Superconductor: Application to CePt3Si,,1390
حشمت ا ياوري, مائده نعمتي
Temperature dependence of transmittance and effective surface resistance of MgB2 film,,1390
M. Moarrefi-Romeileh, حشمت ا ياوري, A. A. Joata-bayrami, M. R. Abolhassani
Superfluid transition temperature in a dilute Bose–Fermi mixture with imbalanced two-component Fermi gas,,1389
حشمت ا ياوري, مرضيه چهار لنگ, بهاره غفور نيا
Effect of impurities on the low temperature NMR relaxation rate of a noncentrosymmetric superconductor,,1389
حشمت ا ياوري, محمد علي عرفان
The shear viscosity of a two component Fermi gas with unequal population at low temperatures,,1389
حشمت ا ياوري, بهاره غفور نيا
Nonlocal effect on the fluctuation conductivity of granular superconductors,,1389
حشمت ا ياوري, مريم احمدنياي مطلق, زينب محمدي چگني
ابررسانايي در نانولوله هاي كريني تك ديواره,,1388
حشمت ا ياوري
Low temperature magnetic penertration depth of a superconductor withiout inversion symmetry: application to CePt3Si,,1388
حشمت ا ياوري, زهره خواجه
Temperature dependence of the optical conductivity and penetration depth in superconductor MgB2 film,,1388
محمد معرفي, حشمت ا ياوري, محمد الهي
Analytical results of the Fokker-Planck equation derived for one superconducting nanowire quantum interference device and for DC SQUID: symmetric devices,,1386
محمدعلي شاهزمانيان, اعتصامي, حشمت ا ياوري
Regeneralized London free-energy for high- c T vortex lattices,پژوهش فيزيك ايران,1385
محمدعلي شاهزمانيان, حشمت ا ياوري, رباني, درويشي
The transverse Impedance of Noral Liquid He3,,1385
محمدعلي شاهزمانيان, حشمت ا ياوري
Analytical results of the Fokker-Plancke quation derived for one superconducting nanowire quantum interference device and for DC SQUIDs-a symmetric devices,,1385
محمدعلي شاهزمانيان, محمد اعتصامي, حشمت ا ياوري
The thermal conductivity of superfluid B phase of 3He in the presense of aerogel,,,1385
حشمت ا ياوري
The shear viscosity of a trapped Bose-condensed gas,,1385
محمدعلي شاهزمانيان, حشمت ا ياوري
Weak-field thermal Hall conductivity of YBa2Cu3O6.99 at low temperature,,1385
محمدعلي شاهزمانيان, حشمت ا ياوري, يوسف وند
Effect of impurity scattering on the low temperature magnetic penetration depth of a nonlocal and nonlinear d-wave superconductor,,1385
حشمت ا ياوري
Thermal conductivity of superfluid B phase He in aerogel,,1384
محمدعلي شاهزمانيان, حشمت ا ياوري
Phonon spectrum and damping of a dilute quantum degenerate Bose-Fermi mixture at finite temperature,,1384
محمدعلي شاهزمانيان, حشمت ا ياوري
Low-temperature dependence of the optical conductivity in superconductor MgB2,,1384
محمدعلي شاهزمانيان, حشمت ا ياوري, معارفي
Thermal conductivity of superfluid neutron stars,,1383
محمدعلي شاهزمانيان, حشمت ا ياوري
The Thermal Conductivity of a Trapped Bose-Condensed Gas,,1383
محمدعلي شاهزمانيان, حشمت ا ياوري
Nonlocality and impurity effects on the magnetic penetration depth in d-wave superconductors,,1382
محمدعلي شاهزمانيان, حشمت ا ياوري
THE SHEAR VISCOSITY OF SUPERFLUID 6Li",,1380
حشمت ا ياوري, محمدعلي شاهزمانيان
THE SECOND VISCOSITY OF SUPERFLUID 6Li,,1380
محمدعلي شاهزمانيان, حشمت ا ياوري
جستجو:
|
The Thermal conductivity of superfluid B phase of 3He In aerogel (2445),Fourth International Conference on Magnetic and Superconducting Materials MSM05,1384/06/14 _ 1384/06/14,حشمت ا ياوري
Analytical results of the Fokker–Planckequation derived for one superconductingnanowire quantum interference device and for DC SQUID symmetric devices (),,1385/11/15 _ 1385/11/15,حشمت ا ياوري
Analytical results of the Fokker–Planckequation derived for one superconductingnanowire quantum interference device and for DC SQUID symmetric devices (),,1385/11/15 _ 1385/11/15,حشمت ا ياوري
The Spin Diffusion Coefficient of Superfluid (3299),Magnetic and Superconducting Materials,1378/07/09 _ 1378/07/09,حشمت ا ياوري
Diffusive Thermal conductivity of superfluid Li6 (3299),Magnetic and Superconducting Materials,1378/07/09 _ 1378/07/09,حشمت ا ياوري
Influince of induced interaction on the viscosities and thermal conductivity of superfluid Li6 (),International Conference on Physics (ICP) Amirkabir University., _ ,حشمت ا ياوري
(),,1381/04/12 _ 1381/04/12,حشمت ا ياوري
(),,1383/08/14 _ 1383/08/14,حشمت ا ياوري
(),,1384/03/05 _ 1384/03/05,حشمت ا ياوري
(),,1385/03/05 _ 1385/03/05,حشمت ا ياوري
Superconductivity in Single Wall Carbon nanotubes Due to Accostic Plasmon (3836),The 2008 Taiwan International Conference on Superconductivuty (TICS),1387/07/16 _ 1387/07/16,حشمت ا ياوري
Widemann-Frantz law in the d-density wave state (3835),The 2008 Taiwan International Conference on Superconductivity (TICS),1387/07/16 _ 1387/07/16,حشمت ا ياوري
(),,1387/03/10 _ 1387/03/10,حشمت ا ياوري, مريم احمد نياي مطلق
(),, _ ,حشمت ا ياوري
(),,1387/03/10 _ 1387/03/10,حشمت ا ياوري
(),,1387/06/17 _ 1387/06/17,حشمت ا ياوري, مريم احمد نياي مطلق
(),,1387/09/20 _ 1387/09/20,حشمت ا ياوري, مريم احمد نياي مطلق
(),,1387/09/24 _ 1387/09/24,حشمت ا ياوري, مريم احمد نياي مطلق
(12360),,1387/11/16 _ 1387/11/16,حشمت ا ياوري, مريم احمد نياي مطلق
Superconductivity in Nanotubes (3197),Iran-India Joint Conference in Nanotechnology,1387/02/08 _ 1387/02/08,حشمت ا ياوري
Fermi Liquid Interactions and Relaxation Rate of Thermal Quaiparticles in a d-wave Superconductor (2352),Fifth International Confrerence on Magnetic and Superconducting Materials (MSM07,1386/07/03 _ 1386/07/03,حشمت ا ياوري
One Analytical Formulation for the Charateristics of the Asymmetric NQUIDs and DC SQUIDs (2348),Fifth International Conference on Magnetic and Superconducting Materials |(MSM07,1386/07/05 _ 1386/07/05,حشمت ا ياوري
Heat Capacity of One-Dimensional He3 Quantum Fluid Formed in Nanopores (2347),Fifth International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM07,1386/07/05 _ 1386/07/05,حشمت ا ياوري
Critical current and fields of disordered nanocrystalline superconductors (2347),Fifth International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM07,1386/07/05 _ 1386/07/05,حشمت ا ياوري
Unstability of the Fulde-Ferrell State in d-Wave Superconductors by Calculating the Magnetic penetration Depth (2343),Fifth Internatiomnal Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM07,1386/07/05 _ 1386/07/05,حشمت ا ياوري
(),,1387/09/20 _ 1387/09/20,حشمت ا ياوري
(),,1387/03/09 _ 1387/03/09,حشمت ا ياوري
(),,1387/09/20 _ 1387/09/20,حشمت ا ياوري, زهره خواجه
Transition temperature and superconducting energy gap of singe-wall carbon nanotubes (2976),International Conference on superconductivity and Magnetism,1389/02/05 _ 1389/02/05,حشمت ا ياوري, محمد علي عرفان شاه رضا
Specific heat of spin-polarized Fermi superfluid in the BEC region (2976),International Conference on superconductivity and Magnetism,1389/02/05 _ 1389/02/05,حشمت ا ياوري
(9761),,1391/02/28 _ 1391/02/28,الهه افسانه, حشمت ا ياوري
(9761),,1391/02/28 _ 1391/02/28,محمد اقبالي آراني, الهه افسانه, حشمت ا ياوري, محمدعلي شاهزمانيان
(9761),,1391/02/28 _ 1391/02/28,سعيد ميرزائي, محمد گرجي, حشمت ا ياوري
(9761),,1391/02/28 _ 1391/02/28,سعيد ميرزائي, محمد گرجي, حشمت ا ياوري
(6825),,1395/02/14 _ 1395/02/14,محسن کوهفر, حشمت ا ياوري
(6825),,1395/02/14 _ 1395/02/14,فروغ مشهدي زاده, مريم مختاري, حشمت ا ياوري
(6825),,1395/02/14 _ 1395/02/14,مهدي بيدرنگ, حشمت ا ياوري
|
مدلسازي رايانه اي عبور مولكولهاي آب از طريق نانو كانالهاي آبي و بررسي اثرات ميدانهاي الكتريكي بر عملكرد آنها,دكتري,1402/09/27, ,حشمت ا ياوري
: بررسي ويژگي‌هاي ترابردي در ساختارهاي دوبعدي سيليسن گونه,دكتري,1402/06/29, ,حشمت ا ياوري
اثرهاي غيركلاسيك برهم كنش اتم با ميدان تابشي در رژيم هاي جفت شدگي فراقوي و ابرقوي الكتروديناميك كوانتومي درون كاواك,كارشناسي ارشد,1402/06/27, ,حشمت ا ياوري
شبيه سازي ابزار نوترون پالسي براي كاربرد چاه نگاري هسته¬اي با استفاده از كد MCNP,كارشناسي ارشد,1402/06/20, ,حشمت ا ياوري
نظريه تابعي چگالي ابررسانايي تعميم يافته و كاربرد هاي آن براي محاسبه ساختار هاي نواري ابررساناها,كارشناسي ارشد,1402/06/18, ,حشمت ا ياوري
مطالعه¬ي ويژگي¬هاي فيزيكي و امكان وجود فاز نيم¬فلز توپولوژي در آلياژهاي PxAs1-xTa وNbxTa1-xSb و Px As1-xNb با (x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1),دكتري,1402/06/18, ,حشمت ا ياوري
سنتز مواد مزومتخلخل مغناطيسي بر پايه سيليكات و مطالعه خواص مغناطيسي و سطح آن براي استفاده در كاربردهاي پزشكي,دكتري,1402/04/28, ,حشمت ا ياوري
بررسي خواص ترابرد كوانتومي سامانه هاي دو يا چند لايه لانه زنبوري در حضور ناخالصي,دكتري,1402/04/10, ,حشمت ا ياوري
بررسي نظري ويژگي¬هاي بس‌فروئيكي و مغناطوالكتريكي تركيب‌هاي برخي از فلزهاي واسطه برپايه نظريه تابعي چگالي,دكتري,1402/03/07, ,حشمت ا ياوري
توليد و انتشار درهم¬تنيدگي در سامـانـه¬هاي بس¬ذره¬اي جايگزيده,دكتري,1402/02/06, ,حشمت ا ياوري
محاسبه تحليلي درهمتنيدگي كوانتومي ناشي از ناخالصي اسپيني در حالتهاي لبه اي مدل كين-مله در حضور پتانسيل RKKY .,دكتري,1401/12/27, ,حشمت ا ياوري
بررسي ويژگي¬هاي ساختاري و الكتروني و جستجوي فاز توپولوژي در تركيب¬هاي MnX_2 Tc (X=Ga,Al),كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,حشمت ا ياوري
تاثيرات بي نظمي در تخليه ي خودبخود باتري هاي كوانتومي,دكتري,1401/10/28, ,حشمت ا ياوري
دماسنجي با كيوبيت,كارشناسي ارشد,1401/09/02, ,حشمت ا ياوري
خواص الكتروديناميكي و ترموديناميكي مواد ابررسانا در رژيم مزوسكوپيك,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,حشمت ا ياوري
مطالعه خواص ساختاري و الكتروني تركيب¬هاي ZrIn و ZrHg,كارشناسي ارشد,1401/06/05, ,حشمت ا ياوري
كاربرد روش­هاي جزء-محور توسعه يافته در مدلسازي سامانه هاي پيچيده كلاسيكي: نشر و گذار فاز,دكتري,1400/11/27, ,حشمت ا ياوري
اثرات افت و خيزها و بسامد فرد بر ويژگي هاي ابررساناها و ابرشاره ها با شكست تقارن چندگانه,دكتري,1400/11/27, ,حشمت ا ياوري
بررسي الگوريتم هاي يادگيري ماشين در نظريه تابعي چگالي,كارشناسي ارشد,1400/07/14, ,حشمت ا ياوري
شبيه سازي عددي تأثيرات تابش ليزر تپي كوتاه زمان در برانگيزش عصبي با واسطه گيري نانو ذرات پلاسمونيك,دكتري,1400/06/30, ,حشمت ا ياوري
گازهاي اتمي فرمي ابرشاره به عنوان يك شبيه ساز كوانتومي براي بررسي سامانه‌هاي همبسته‌ي قوي,كارشناسي ارشد,1399/12/20, ,حشمت ا ياوري
بررسي فاز ابرجامد در گازهاي اتمي فراسرد با برهمكنش بلندبرد,كارشناسي ارشد,1397/12/20, ,حشمت ا ياوري
بررسي خواص ترابردي ابررساناهاي فاقد مركز واروني به عنوان مواد توپولوژيك,دكتري,1397/10/25, ,حشمت ا ياوري
خواص ترابردي ابررساناهاي كم بعد در حضور برهم كنش اسپين مدار,كارشناسي ارشد,1397/10/24, ,حشمت ا ياوري
خواص يك گاز فرميوني در ناحيه عبور BEC-BCS,كارشناسي ارشد,1397/10/24, ,حشمت ا ياوري
خواص ترابرد در ستارگان نوتروني ابرشاره,كارشناسي ارشد,1394/11/26, ,حشمت ا ياوري
اثر ناخالصي روي ابررساناهاي بدون تقارن مركزي,كارشناسي ارشد,1391/03/24, ,حشمت ا ياوري
خواص ترابرد نانو دانه هاي ابررسانا,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
بررسي خواص ترابرد دستگاههاي بوزي در حضور برهم‌كنش دوقطبي دوقطبي,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
برخي از خواص گازي فرميوني به دام افتاده,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
آستانه گذار فردريكز در بلورهاي مايع نماتيك حاوي نانو ذرات فروالكتريك,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
خواص يك گاز بوزي ابرشاره در حضور ناخالصي,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
وابستگي دمايي برخي از خواص ترابرد ابررساناهاي بدون تقارن واروني,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
خواص الكتروني دستگاههاي دانه اي فلز و ابر رسانا,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
اثر هال كوانتومي در الكتروديناميك كوانتومي,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
:اثر بر هم كنش ها بر خواص يك گاز بوزوني چگاليده,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
خواص ترابردي گاز فرمي ابرشاره,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
بررسي خواص ترابرد گازهاي بوزوني تبهگن در شبكه ها ي اپتيكي,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
1-: تاثير دما بر خواص تشديدگرهاي ابررسانا,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
خواص سامانه ها ي چگاليده بوز- اينشتين با بعد پايين,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
مطالعه ترابرد تعادلي و غيرتعادلي در سامانه هاي همبسته قوي,كارشناسي ارشد,, ,حشمت ا ياوري
ابررسانايي و كاربرد ها,كارشناسي,, ,حشمت ا ياوري
ترابرد كوانتومي در سيستم هاي باز و بسته,دكتري,, ,حشمت ا ياوري
بررسي ويژگي هاب كوانتومي سامانه هاي آميخته متشكل از مدارهاي ابررسانا و چگاليده بوز اينشتين,دكتري,, ,حشمت ا ياوري
اثر برهم كنش هاي بلندبرد در خواص فيزيكي گازهاي كوانتومي بوزوني فراسرد,دكتري,, ,حشمت ا ياوري
,دكتري,, ,حشمت ا ياوري
ابرشارگي,دكتري,, ,حشمت ا ياوري
بررسي ويژگي¬هاي ابررساناهاي چندنواري در حضور برهم¬كنش¬ها و ناخالصي¬ها,دكتري,, ,حشمت ا ياوري
بررسي نظري و كاربردهاي فناوري پديده‌هاي بديع مرتبط با ابررسانايي,دكتري,, ,حشمت ا ياوري
جستجو:
|
فصل يك Introduc tor y Chapter : Superconduc tivity in Progress از كتاب On the properties of novel superconductorst,IntechOpen,1399,حشمت ا ياوري
Effects of Impurities on a Noncentrosymmetric Superconductor - Application to CePt3Si(فصل 7 از كتاب SUPERCONDUCTIVITY - THEORY AND APPLICATIONS),Croatia,1390,حشمت ا ياوري
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
چهره علمي دانشگاه,,,1386 ( 2007 )
انتخاب پايان نامه دوره دكتري تحت عنوان وابستگي دمايي برخي ضرايب ترابرد و مغناطيسي در دستگاههاي ابررسانا و ابرشاره به عنوان پايان نامه برگزيده دهمين دوره پايان نامه سال دانشجويي,,,1385 ( 2006 )
لوح تقدير و تنديس,,,1385 ( 2006 )
پايان نامه برگزيده دهمين دوره پايان نامه سال دانشجويي,,,1385 ( 2006 )
پايان نامه برگزيده کشوري,,,1385 ( 2006 )
لوح تقدير براي انتخاب پايان نامه به عنوان پايان نامه برگزيده کشوري,,, ( )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
465 فيزيك 1 1401/10/19 دوشنبه 08:00-10:00
554 كارگاه برق
554 كارگاه برق
653 مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 1401/10/17 شنبه 11:00-14:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal