۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر
قاسم دینی ترکمانی
دانشکده : شیمی
گروه آموزشی : نانو فناوری
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
جستجو:
|
ارائه یک راهکار بهینه برای سنتز سیلیس مزومتخلخل به عنوان حامل دارو,هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین کنفرانس مشترک,بین المللی,سخنرانی,1398,مژده راهنما,قاسم دینی ترکمانی,بهروز موحدی | جزئیات
استفاده از تفاله نیشکر برای سنتز نانو کامپوزیت Al2O3/SiC از طریق سنتز خود انتشار دمای بالا (SHS) و آسیاب کاری,هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد,بین المللی,سخنرانی,1398,نسیم بیرانوند,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
تولید کاربید سیلیسیم از سبوس برنج با استفاده از ماکروویو,سمپوزیوم فولاد 97,ملی,پوستر,1397,شبنم طالقانی,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
Production of Al2O3/SiC Nanoparticles from Rice Husk Ash by Self-Propagating High-Temperature Synthesis Process and Ball Milling,International Conference on Advanced Materials and Building Materials (ICAMBM2017),بین المللی,سخنرانی,1396,مرتضی حسینی,قاسم دینی ترکمانی,اعظم فاطمی | Detail
Synthesis and Characterization of Alumina-Ceria Core-Shell Nanoparticles using a Wet Chemical Method,International Conference on Advanced Materials and Building Materials (ICAMBM2017),بین المللی,سخنرانی,1396,ساجده داوری,بهروز موحدی,قاسم دینی ترکمانی,مصطفی میلانی | Detail
ارزیابی تأثیر پارامترهای رئولوژیکی سوسپانسیون حاوی نانو ذرات ایتریا با افزودنی زیرکونیا بر فرآیند ریخته گری دوغابی,ششمین کنفرانس بین المللی مواد و انرژی,بین المللی,سخنرانی,1396,زهرا یوسفیان,قاسم دینی ترکمانی,مصطفی میلانی,عرفان ارسطو | جزئیات
SYNTHESIS OF MnFe2O4 NANOPARTICLES AS MRI CONTRAST AGENTS VIA THE HYDROTHERMAL METHOD,4th International Conference on Nanoscience, Nanotechnology and Nanobiotechnology,بین المللی,پوستر,1396,سریا فرجی,قاسم دینی ترکمانی,مریم زهرایی | Detail
تولید فولاد TWIP فوق ریزدانه/نانوساختار به روش اتصال نورد تجمعی (ARB),سمپوزیوم فولاد 96,ملی,سخنرانی,1396,آرش اعتماد,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
تولید فولاد TWIP فوق ریزدانه به وسیله فرایند نورد تبریدی و استحاله برگشت مارتنزیتی,سمپوزیوم فولاد 96,ملی,پوستر,1396,حمیدرضا یوسفی,احمد رضائیان,ابوذر طاهری زاده,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
تولید فولاد TWIP فوق ریزدانه به‌ وسیله فرایند استحاله برگشت مارتنزیتی,پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری,ملی,سخنرانی,1395,میرحمیدرضا یوسفی زاویه,احمد رضائیان,ابوذر طاهری زاده,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
مشاهده‌ی مکانیزم دوقلویی شدن مکانیکی در یک فولاد TWIP,سمپوزیوم فولاد 95,ملی,سخنرانی,1395,اعظم السادات فاطمی,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
ارتباط اندازه دانه و تنش سیلان در یک فولاد TWIP,سمپوزیوم فولاد 95,ملی,پوستر,1395,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
محاسبه پارامتر آسیب نرم با استفاده از امواج آلتراسونیک برای فولاد ضدزنگ 316L,سمپوزیوم فولاد 95,ملی,پوستر,1395,مسلم بهرامی,ابوالفضل درویزه,رضا انصاری,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
Fabrication of PGS/CaTiO3 nano-composite for biomedical application,دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو,ملی,پوستر,1394,رضا ناصر,انوشه زرگر,قاسم دینی ترکمانی | Detail
آنالیز المان محدود ریزساختاری فولاد TWIPبر مبنای مدل دانسیته نابجایی,سمپوزیوم فولاد 94,ملی,سخنرانی,1394,نوشین ترابیان,سعید ضیایی راد,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
بررسی رفتار تغییرشکل داغ فولاد TWIP با استفاده از EBSD,سمپوزیوم فولاد 94,ملی,سخنرانی,1394,مجید سجودی,احمد رضاییان,محمدرضا طرقی نژاد,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
بررسی تحولات ریزساختاری در هنگام آزمایش کشش فولاد TWIP,سمپوزیوم فولاد 94,ملی,سخنرانی,1394,افسانه مرندی,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
تاثیر پارامترهای آنیل و نورد بر خواص مکانیکی برنج 70Cu-30Zn,هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی,بین المللی,پوستر,1393,مهسا بهشتی فرد,محمد رضا طرقی نژاد,احمد رضائیان,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
ترسیم نقشه فرآیندی تغییرشکل داغ فولاد TWIP,سمپوزیوم فولاد 93,ملی,سخنرانی,1393,مجید سجودی,احمد رضاییان,محمدرضا طرقی نژاد,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
تاثیر خشک‌کن مایکروویو بر خواص فیزیکی ورق رنگی,سمپوزیوم فولاد 93,ملی,پوستر,1393,افشین نادری مهر,قاسم دینی ترکمانی,عبدالرسول قرائتی | جزئیات
Metallurgical and Historical Investigations of Steel Weapons from Safavieh Empire, Case Study: a Steel Sword at Afif-Abad Military Museum in Shiraz,4th International Conference on Materials Heat Treatment-ICMH 2013-2nd International Conference on New and Advanced Materials(NAMC),بین المللی,سخنرانی,1392,مهسا آذری نژاد,سید محمد امین امامی,قاسم دینی ترکمانی | Detail
معرفی روشهای آنالیز مورد استفاده برای تخمین دانسیته نابجاییها و همچنین ضرورت اینگونه محاسبات برای مواد با مشخصات مختلف,دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران,بین المللی,پوستر,1392,حسین ترکان,محمدرضا طرقی نژاد,قاسم دینی ترکمانی,احمد رضائیان | جزئیات
استفاده از عملیات حرارتی برای بهبود ریزساختار، خواص مکانیکی و مغناطیسی فولاد AISI 4340,سمپوزیوم فولاد 92,ملی,سخنرانی,1392,زهرا صمدی‌شهرضا,قاسم دینی ترکمانی,فرزاد احمدیان,رضا برادران,حمید وحید | جزئیات
XRD Studies on Annealing Process of Ball-Milled Copper Powder,International Conference on Materials Heat Treatment-ICMH 2012,بین المللی,سخنرانی,1391,قاسم دینی ترکمانی,حمیدرضا عابدی,مرضیه اکبری | Detail
Some Aspects of New Advanced High-Mn TWIP steels,New and Advanced Material International Congress-NAMIC 2012,بین المللی,پوستر,1391,قاسم دینی ترکمانی,حسن شکاری | Detail
اهمیت یکنواختی ضخامت پوشش در عرض ورق گالوانیزه گرم,سمپوزیوم فولاد 91,ملی,پوستر,1391,صفورا شاه‌زمانی,قاسم دینی ترکمانی,جمشاد جمشیدیان,جمال آشوری | جزئیات
بررسی علل تخریب غلت کهای کوره آنیل پیوسته و رو شهای مقابله با آ نها,سمپوزیوم فولاد 91,ملی,پوستر,1391,قاسم دینی ترکمانی,سید محمود منیرواقفی,جمشاد جمشیدیان,جمال آشوری | جزئیات
بررسی جزئیات تحولات ریزساختاری فولاد TWIP در هنگام اعمال کرنش کششی: مشاهدات همزمان توسط SEM,سمپوزیوم فولاد 90,ملی,سخنرانی,1390,قاسم دینی ترکمانی,حمیدرضا عابدی,Steven Vercammen | جزئیات
مشاهده چهاروجهی‌های نقص در چیده شدن در فولاد TWIP,سمپوزیوم فولاد 90,ملی,پوستر,1390,قاسم دینی ترکمانی,حمیدرضا عابدی,Steven Vercammen | جزئیات
ارزیابی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی یک فولاد TWIP حاوی 30% منگنز,سمپوزیوم فولاد 90,ملی,سخنرانی,1390,محمد مهدی کرکه‌آبادی,عباس نجفی‌زاده,احمد کرمانپور,قاسم دینی ترکمانی | جزئیات
جستجو:
|
ارائه یک راهکار بهینه برای سنتز سیلیس مزومتخلخل به عنوان حامل دارو,کارشناسی ارشد,1398,قاسم دینی ترکمانی,بهروز موحدی
تاثیر ویژگی‌های سیلیس و کربن به عنوان مواد اولیه بر مقدار سنتز کاربید سیلیسیم با استفاده از ماکروویو,کارشناسی ارشد,1398,قاسم دینی ترکمانی,بهروز موحدی
ساخت آلیاژ منیزیم AZ31 فوق ریزدانه/نانوساختار به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) برای کاربردهای زیست پزشکی,کارشناسی ارشد,1398,قاسم دینی ترکمانی,مهدی ابراهیمیان حسین آبادی
سنتز پودر کاربید سیلیسیم بسیار نرم از سبوس برنج به روش قوس پلاسما و بررسی تاثیر پارامترهای فرایند بر ویژگی های کاربید سیلیسیم سنتز شده,کارشناسی ارشد,1398,قاسم دینی ترکمانی
سنتز نانوذرات سیلیس مزومتخلخل با پوشش کیتوسان به عنوان حامل داروی رزوواستاتین,کارشناسی ارشد,1397,بهروز موحدی,قاسم دینی ترکمانی,مهدی مهدیخانی
ساخت نانو الیاف پلی‌کاپرولاکتون/کیتوسان به روش الکتروریسی به عنوان حامل داروی رزوواستاتین,کارشناسی ارشد,1397,قاسم دینی ترکمانی,بهروز موحدی,صدیقه واعظی فر
تولید کاربید سیلیسیم از سبوس برنج با استفاده از ماکروویو,کارشناسی ارشد,1397,قاسم دینی ترکمانی
ساخت و بهینه‌سازی هیدروژل آلژینات/پلی وینیل الکل حاوی نانوذرات کیتوسان حامل داروی رزوواستاتین جهت کاربرد در دارورسانی هدفمند,کارشناسی ارشد,1397,قاسم دینی ترکمانی,صدیقه واعظی فر,مهدی مهدیخانی
بهینه سازی ترکیب کودهای زیستی حاوی باکتری های حل کننده فسفات و نانو ذرات سیلیکای سنتز شده به روش سبز ,کارشناسی ارشد,1397,ماندانا بهبهانی,قاسم دینی ترکمانی
استفاده از تفاله نیشکر برای سنتز نانو کامپوزیت Al2O3/SiC از طریق سنتز خود انتشار دمای بالا (SHS) و آسیاب¬کاری,کارشناسی ارشد,1397,قاسم دینی ترکمانی
استفاده از خاکستر سبوس برنج برای تولید نانو ذرات Al2O3/SiC به روش سنتز خود انتشار دمای بالا و آسیاکاری,کارشناسی ارشد,1396,قاسم دینی ترکمانی
ارزیابی داربست نانوکامپوزیتی پلی کاپرولاکتون/نانوذرات شیشه زیست فعال 45s حاوی استرانسیوم با پوشش کیتوسان برای کاربرد مهندسی بافت استخوان,کارشناسی ارشد,1396,قاسم دینی ترکمانی,مهدی مهدیخانی
اثر PH و زمان بر سنتز نانوذرات فریت منگنز به عنوان عامل کنتراست MRI به روش هیدرو ترمال,کارشناسی ارشد,1396,قاسم دینی ترکمانی,دکتر مریم زهرایی
بررسی تأثیر اضافه کردن کمک زینتر در حین فرایند شکل دهی بر ریز ساختار و دانسیته نهایی ایتریای بس بلورین نانو ساختار ,کارشناسی ارشد,1396,قاسم دینی ترکمانی,مصطفی میلانی
تولید فولاد TWIP فوق ریزدانه/نانو ساختار به روش اتصال نورد تجمعی,کارشناسی ارشد,1396,قاسم دینی ترکمانی
تولید فولاد TWIP فوق ریزدانه بوسیله فرایند استحاله برگشت مارتنزیتی,کارشناسی ارشد,1396,احمد رضائیان,ابوذر طاهری زاده,قاسم دینی ترکمانی
تولید و بهینه سازی ماده قالب گیری مورد استفاده در صنعت ریخته گری دقیق طلا و جواهر,کارشناسی ارشد,1396,قاسم دینی ترکمانی
مشخصه یابی برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی روان کننده مورد استفاده در خط نورد سرد فولاد مبارکه,کارشناسی ارشد,1394,غلامحسن عظیمی گندمانی,قاسم دینی ترکمانی
مشخصه یابی و مقایسه خواص فیزیکی و شیمیایی برخی شوینده های شوینده مورد استفاده در خط نورد سرد فولاد مبارکه,کارشناسی ارشد,1394,غلامحسن عظیمی گندمانی,قاسم دینی ترکمانی
ساخت و ارزیابی نانو کامپوزیت نوین پلی گلیسرول سباکیت/کلسیم تیتانات برای کاربرد به عنوان کاندویت عصبی,کارشناسی ارشد,1394,دکتر انوشه زرگر,قاسم دینی ترکمانی
مطالعه فعالیت آنزیمی گلوکز اکسیداز تثبیت شده بر روی سطح طلای (111),کارشناسی ارشد,1393,حسن سبزیان,رضا کریمی شرودانی,قاسم دینی ترکمانی
تخمین دانسیته عیوب خطی و محاسبه انرژی ذخیره شده در نمونه آلومینیم 1050 تحت کشش ساده تک محوری,کارشناسی ارشد,1393,محمد رضا طرقی نژاد,احمد رضائیان,قاسم دینی ترکمانی
کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی استحکام فولادهی TWIP,کارشناسی ارشد,1393,احمد رضائیان,عباس نجفی زاده,قاسم دینی ترکمانی
بررسی رفتار تغییرشکل داغ و ترسیم نقشه های فرایندی فولاد TWIP,کارشناسی ارشد,1393,احمد رضاییان,محمدرضا طرقی نژاد,قاسم دینی ترکمانی
تاثیر فرایند مکانیکی-حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی برنج Cu-35Zn,کارشناسی ارشد,1393,محمدرضا طرقی نژاد,احمد رضاییان,قاسم دینی ترکمانی
ترسیب شیمیایی نانوذرات نیکل اکسید در سطح نانولوله های کربنی چند جداره به منظور ساخت الکتروشیمیایی گلوکز,کارشناسی ارشد,1393,سید عبدالله نوربخش رضائی,قاسم دینی ترکمانی
جستجو:
|
آنالیز کیفی پراش اشعه ایکس با استفاده از نرم افزار X’Pert HighScore Plus,تالیف,دانشگاه اصفهان,1397,قاسم دینی ترکمانی,اعظم فاطمی
ورق پیش رنگ,ترجمه,کانون پژوهش,1397,قاسم دینی ترکمانی,محمد صفایی راد,علی اکبر باطنی
آنالیز کمّی پراش اشعه ایکس به روش ریتولد با استفاده از نرم‌افزار MAUD,تالیف,جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1396,قاسم دینی ترکمانی,محمدحسین عنایتی
مجموعه مقالات سمپوزیوم فولاد 91,سایر,آهن و فولاد,1391,قاسم دینی ترکمانی
جستجو:
|
تولید فولاد TWIP فوق ریزدانه / نانوساختار به روش اتصال نورد تجمعی (ARB),دانشگاه اصفهان,1398,آرش اعتماد,قاسم دینی ترکمانی
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal