۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۳ مهر
غلامعلي كوهمره
گروه آموزشی : شيمي آلي و پليمر
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,شيمي آلي و پليمر,دانشگاه شيراز,1384
جستجو:
|
Bipyridine containing poly(amic-acid)s: Synthesis, characterization, and sorption behavior toward the Ni (II) ions,,1401
Shaghayegh Vakili, غلامعلي كوهمره, اكبر ملك پور
New Thermally Stable and Organosoluble Polyamides and Copolyamides Containing Oxazolopyridine Pendant Moiety,,1398
زهرا خدادادي پور, غلامعلي كوهمره, Javad Mohebbi Zinab
Preparation and characterization of aqueous stable electro-spun nanofibers using polyvinyl alcohol/polyvinyl pyrrolidone/zeolite,,1397
فرزانه محمودي برام, غلامعلي كوهمره, اكبر ملك پور
Synthesis and characterization of soluble aromatic polyesters with side-chain azobeneze and azothiazole chromophores,,1397
شادي عسگري, غلامعلي كوهمره, غلام محمد پارسانسب
Pervaporation dehydration of binary and ternary mixtures of acetone, isopropanol and water using polyvinyl alcohol/zeolite membranes,,1396
اكبر ملك پور, بهناز مستاجران, غلامعلي كوهمره
Modification of glassy carbon electrode with iron-terpyridine complex and iron-terpyridine complex covalently bonded to orderedmesoporous carbon substrate: Preparation, electrochemistry and application toH2O2 determination,,1395
الهه قاسمي كيچي ئي, اسماعيل عليمرداني, اسماعيل شمس سولاري, غلامعلي كوهمره
بررسي ضريب جذب صوتي نسبتهاي مختلف نانوكامپوزيت پلي استايرن/نانوخاك رس در فركانس هاي مختلف,,1395
فرهاد فروهر مجد, مسعود مصيبي, مسعود ريسمانچيان, غلامعلي كوهمره, زهرا محمدي, جعفر صالحيان
ايجاد پوشش شفاف و ضد الكتريسيته ساكن روي زير لايه پلي متيل متاكريلات,,1395
فريبرز اتابکي, مهران عربي, غلامعلي كوهمره
ايجاد پوشش شفاف و ضد الكتريسيته ساكن روي زيرلايه پلي)متيل متاكريلات(,,1395
فريبرز اتابکي, مهران عربي, غلامعلي كوهمره
Synthesis, characterization, and optical properties of new pyridine and thiophene based copolymer bearing bulky naphthyl group,,1394
غلامعلي كوهمره, ولي اله ميرخاني, حميدرضا فلاح, سيد ميلاد صفار سجادي
Improving the thermal and mechanical properties of poly(vinyl butyral) through the incorporation of acid-treated single-walled carbon nanotubes,,1393
عليرضا زنجاني جم, مرتضي حاجيان, غلامعلي كوهمره
Fabrication of Single Wall Carbon Nanotubes-Based Poly(vinyl butyral)Nanocomposites with Enhanced Mechanical and Thermal Properties,,1392
عليرضا زنجاني جم, مرتضي حاجيان, غلامعلي كوهمره
Synthesis, characterization and optical properties of poly[2-(4-(2,2-bithiophen-5-yl)phenyl)-4-(4-alkoxyphenyl)-6-phenylpyridine]s,,1392
غلامعلي كوهمره, حميدرضا فلاح, فرهاد فرنيا
Synthesis and characterization of new disperse-red functionalized polyimide for use as nonlinear optical material,,1391
غلامعلي كوهمره
Preparation of polystyrene/MMT nanocomposite through in-situ RAFT polymerization by new chain transfer agent derived from bisphenol A,,1391
هژير فلاحي, غلامعلي كوهمره
Preparation and characterization of Polyvinylbutyral/Graphene Nanocomposite,,1391
مرتضي حاجيان, محمدرضا رئيسي ورزنه, غلامعلي كوهمره, عليرضا زنجاني جم
Synthesis and Characterization of Some New Thermally Stable Crystalline Polyamides and Co-Polyamides Bearing Bipyridine Side-Chain Groups,,1390
غلامعلي كوهمره, زينب سوري
Investigation of the effects of titanate as coupling agent and some inorganic nano particles as fillers on mechanical properties and morphology of soft PVC,,1390
مرتضي حاجيان, غلامعلي كوهمره, افسانه مستغاثي
Graft Copolymerization of Styrene from Poly(vinyl alcohol) via RAFT process,,1390
غلامعلي كوهمره, مرتضي حاجيان, هژير فلاحي
Synthesis and characterization of some new thermally stable polyimides and copolyimides bearing bipyridine side-chain groups,,1389
غلامعلي كوهمره, نجمه محمدي فرد
Synthesis, characterization and coordination behavior of copoly(styrene-maleimide) functionalized with terpyridine,,1389
غلامعلي كوهمره, مرتضي شريفي
Investigation of factors affecting synthesis of polyvinyl butyral by Taguchi method,,1388
مرتضي حاجيان, غلامعلي كوهمره, مهدي راستگو
Synthesis, characterization and coordination behavior of zinc supramolecular polyurethane end-capped with terpyridine,,1388
غلامعلي كوهمره, مرتضي شريفي
Synthesis and characterization of polyureas derived from4-aryl-2,6-bis(4-isocyanatophenyl)pyridines,,1386
بهمن تمامي, غلامعلي كوهمره
New Organo Soluble Polyimides Based on New Dianhydride: 4-(4-t-butyl-Phenyl)-2,6-Bis(3,4-Phenyl Dicarboxylic Acid Anhydride)Pyridine,,1386
غلامعلي كوهمره
Synthesis and characterization of new thermally stable poly(ether-imide)s derived from 4-aryl-2,6-bis[4-(3-nitrophthalimido)phenyl] pyridines,,1385
بهمن تمامي, غلامعلي كوهمره
Synthesis and Characterization of Novel Polyesters Derived from 4-Aryl-2,6-Bis (4-Chlorocarbonyl phenyl) Pyridines and Various Aromatic Diols,,1383
دكتر بهمن تمامي, غلامعلي كوهمره, دكتر حميد يگانه
Synthesis and Characterization of Polyureas Derived from 4-Aryl-2,6-Bis(4-aminophenyl) pyridines and Diisocyanates,,1383
دكتر بهمن تمامي, غلامعلي كوهمره, دكتر حميد يگانه
Highly Efficient and Chemoselective Thioacetalization of Carbonyl Compounds Catalyzed with Aluminium Trifluromethanesulfonate [Al(OTf)3],,1381
دکتر ناصر ايرانپور, غلامعلي كوهمره, دكتر حبيب فيروزآبادي
DDQ Catalyses the Conversion of Epoxides to ?-Hydroxy Thiocyanates with NH4SCN,,1378
دکتر ناصر ايرانپور, غلامعلي كوهمره
جستجو:
|
Synthesis and Characterization of Novel Thermally Stable Poly(ether-imide)s via Nitro-Displacement Polymerization (1630),6th Iranian Seminar on Polymer Science and Technology,1382/02/22 _ 1382/02/22,دكتر بهمن تمامي, غلامعلي كوهمره, دكتر حميد يگانه
Synthesis and Characterization of Some New Thermally Stable Polyesters Derived from 4-Aryl-2,6-Bis(4-Chlorocarbonyl phenyl)pyridines (459),14th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress,1382/10/11 _ 1382/10/11,دكتر بهمن تمامي, غلامعلي كوهمره, دكتر حميد يگانه
Synthesis and Characterization of Novel Polyureas Derived from 4-Aryl-2,Bis(4- aminophenyl)pyridines and Diisocyanates (1308),40th IUPAC Symposium on Macromolecules, Macro 2004,1383/05/11 _ 1383/05/11,دکتر بهمن تمامي, غلامعلي كوهمره, دكتر حميد يگانه
Synthesis of Azacyclic and Carbocyclic Nucleozide Analogs of the G^C Base as Building Blocks in DNA Nanotechnology (1748),88th Canadian Chemistry Conference and Exhibition,1384/02/11 _ 1384/02/11,Prof. Hicham Fenniri, غلامعلي كوهمره, Dr Azizul haque, دكتر ردينه معتمدي
Synthesis of new functionalized polystyrene with pendant terpyridyl moiety. (538),15th Iranian Seminar of Organic Chemistry 27-29 Aug 2008,1387/06/07 _ 1387/06/07,غلامعلي كوهمره, مرتضي شريفي
New Polyamides Bearing Oxazolo-Pyridine Pendant Group (538),15th Iranian Seminar of Organic Chemistry 27-29 Aug 2008,1387/06/07 _ 1387/06/07,غلامعلي كوهمره, زهرا خدادادي پور
Role of 1,1,1-trichloroethane on the yield of ethylene polymerization by using Ziegler-Natta catalyst of MgCl2/TiCl4/TnOA (245),11th Iranian Physical Chemistry Seminar,1387/05/01 _ 1387/05/01,حبيب غلاميان پور, اصغر زيني اصفهاني, غلامعلي كوهمره
The effect of chloroform on the yield of ethylene polymerization by using Ziegler-Natta catalyst of MgCl2/TiCl4/TnOA (245),11th Iranian Physical Chemistry Seminar,1387/05/01 _ 1387/05/01,حبيب غلاميان پور, اصغر زيني اصفهاني, غلامعلي كوهمره
Polymer Supported Molybdenum Hexacarbonyl and its Catalytic Activity in the Alkene Epoxidation (533),15th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1387/06/06 _ 1387/06/06,مريم تركي, شهرام تنگستاني نژاد, ولي اله ميرخاني, مجيد مقدم, ايرج محمدپوربلترك, غلامعلي كوهمره
Polymer Supported Molybdenum Hexacarbonyl and its Catalytic Activity in the Alkene Epoxidation (548),15th Organic Chemistry Confrence,1387/06/07 _ 1387/06/07,شهرام تنگستاني نژاد, ايرج محمدپوربلترك, مجيد مقدم, غلامعلي كوهمره
Synthesis, characterization and coordination behavior of new poly(areylene ether sulfone) bearing terpyridine moiety (570),16th Iranian Confrence of Organic Chemistry,1388/05/27 _ 1388/05/27,مرتضي شريفي, غلامعلي كوهمره
Synthesis and characterization of transparent and flexible unsaturated polyesters for plastination (570),16th Iranian Confrence of Organic Chemistry,1388/05/27 _ 1388/05/27,مرتضي حاجيان, محسن ستايش مهر, غلامعلي كوهمره, اسفندياري, ربيعي
New copolyamides bearing bipyridine pendant groups (570),16th Iranian Confrence of Organic Chemistry,1388/05/27 _ 1388/05/27,غلامعلي كوهمره, زينب سوري
Synthesis and characterization of new polyamides bearing bipyridine pendant groups (570),16th Iranian Confrence of Organic Chemistry,1388/05/27 _ 1388/05/27,غلامعلي كوهمره, زينب سوري
New copolyimides bearing bipyridine pendant groups with enhanced physical properties (570),16th Iranian Confrence of Organic Chemistry,1388/05/27 _ 1388/05/27,غلامعلي كوهمره, نجمه محمدي فرد
New chromophore functionalized polyimides for nonlinear optical applications (570),16th Iranian Confrence of Organic Chemistry,1388/05/27 _ 1388/05/27,غلامعلي كوهمره
Synthesis and characterization of some new thermally stable polyamides (1887),9th International Seminar on Polymer Science and Technology,1387/10/28 _ 1387/10/28,غلامعلي كوهمره, زينب سوري
Synthesis and characterization of some new thermally stable polyimides (1887),9th International Seminar on Polymer Science and Technology,1387/10/28 _ 1387/10/28,غلامعلي كوهمره, نجمه محمدي فرد
Investigation effects of styrene ratio on flexibility and transparency of linear unsaturated polyester used in Plastination (1887),9th International Seminar on Polymer Science and Technology,1387/10/28 _ 1387/10/28,محسن ستايش مهر, مرتضي حاجيان, غلامعلي كوهمره
Synthesis of poly(methyl methacrylate) with terpyridine via Reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization (610),17th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1389/06/22 _ 1389/06/22,غلامعلي كوهمره, مهران خداپرست, فاطمه رفيع منزلت
Preparation and investigation of poly(vinyl butyral)(PVB)-carbon nanotubes (CNT) nanocomposites (610),17th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1389/06/22 _ 1389/06/22,مرتضي حاجيان, غلامعلي كوهمره, عليرضا زنجاني جم
Synthesis of novel mediate for reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization (610),17th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1389/06/22 _ 1389/06/22,غلامعلي كوهمره, مهران خداپرست, فاطمه رفيع منزلت
Graft copolymerization of styrene from poly(vinyl alcohol) via RAFT polymerization (610),17th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1389/06/22 _ 1389/06/22,غلامعلي كوهمره, هژير فلاحي, مرتضي حاجيان
Synthesis of block copoly(methyl methacrylate–styrene) by RAFT/MADIX polymerization (610),17th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1389/06/22 _ 1389/06/22,غلامعلي كوهمره, هژير فلاحي
(12737),,1389/09/10 _ 1389/09/10,محسن ستايش مهر, مرتضي حاجيان, غلامعلي كوهمره, ابراهيم اسفندياري, عباسعلي ربيعي
The influence of carbon nanotube and montmorillonite on the thermal degradation and mechanical properties of PVB (610),17th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1389/06/22 _ 1389/06/22,مرتضي حاجيان, غلامعلي كوهمره, عليرضا زنجاني جم
preparatopn and investigation of PVB - carbon nanotubes nanocomposites (610),17th Iranian Seminar of Organic Chemistry,1389/06/22 _ 1389/06/22,مرتضي حاجيان, غلامعلي كوهمره, عليرضا زنجان جم
(12737),,1389/09/10 _ 1389/09/10,هژير فلاحي, غلامعلي كوهمره
(),,1390/06/24 _ 1390/06/24,غلامعلي كوهمره, حميدرضا فلاح, فرهاد فرنيا
A solar cell device based on polymeric materials derived from thiophene and pyridine compounds (4263),The First National Conference on Application of Chemistry in Novel Technologies,1390/08/20 _ 1390/08/20,غلامعلي كوهمره, حميدرضا فلاح, فرهاد فرنيا
Combination of a polymer/small molecule in active layer of a solar cell device (4263),The First National Conference on Application of Chemistry in Novel Technologies,1390/08/20 _ 1390/08/20,غلامعلي كوهمره, حميدرضا فلاح, فرهاد فرنيا
Preparation of an active nanolayer base on new conjugated copolymer derived from thiophene and aromatic ether compound (706),1st international conference on nanostructures and nanomaterials,1390/11/18 _ 1390/11/18,مرتضي جرفي, غلامعلي كوهمره
Synthesis and Characterization of New Conjugated Copolymer based on Thiophene and Imide Derivatives and Investigation of Properties in Nanolayers of Solar Cells (706),1st international conference on nanostructures and nanomaterials,1390/11/18 _ 1390/11/18,مرتضي جرفي, غلامعلي كوهمره
Comparison of solution intercalation and in-situ intercalation methods of preparation of novel polyurethane coating clay nanocomposite (2392),First international conference on nanostructures & nanomaterials science and applications,1390/11/18 _ 1390/11/18,وحدت عدلي, فاطمه رفيع منزلت, غلامعلي كوهمره
(5435),,1391/12/10 _ 1391/12/10,مرضيه آل خميس, غلامعلي كوهمره
(5435),,1391/12/10 _ 1391/12/10,مرضيه آل خميس, غلامعلي كوهمره
(8937),,1391/12/16 _ 1391/12/16,غلامعلي كوهمره, مريم مظاهري
(),,1392/02/18 _ 1392/02/18,غلامعلي كوهمره, حميدرضا فلاح, فرهاد فرنيا
Synthesis, Characterization and Biodegradation of Poly(butylene succinate) scaffolds (2428),First Tabriz International Life Science Conference & 12th Iran Biophysical Chemistry Conference,1392/03/01 _ 1392/03/01,غلامعلي كوهمره, فاطمه رفيع منزلت, گيتي امتيازي, F.Kadkhodaei
Fabrication and characterization of bio scaffold based on modified PVA/zeolite nanocomposite having bone regeneration potential by electrospinning (750),1st Tabriz International Life Science and 12th Iran Biophysical Chemistry Conference,1392/03/01 _ 1392/03/01,غلامعلي كوهمره, اكبر ملك پور, خانم دكتر هاشمي, مريم خضري
Modified Unsaturated Polyester Resines Synthesized from Glycolysis Products of Poly(ethylene terephethalate) waste (661),19th Iran Seminar on Organic Chemistry,1391/06/15 _ 1391/06/15,يعقوب سهامي, مرتضي حاجيان, غلامعلي كوهمره
(5446),,1391/03/20 _ 1391/03/20,غلامعلي كوهمره, سوران قادري, ميثم نوبخت
(5449),,1391/03/20 _ 1391/03/20,يعقوب سهامي, مرتضي حاجيان, غلامعلي كوهمره
Preparation and Characterization of Polyvinylbutyral/Graphene sheet Nanocomposites (3102),International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST) 2012,1391/07/30 _ 1391/07/30,عليرضا زنجاني جم, شكوفه حكيم, مرتضي حاجيان, غلامعلي كوهمره
Investigation of thermal properties of Polyvinylbutyral/functionalized carbon nanotubes (3102),International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST) 2012,1391/07/30 _ 1391/07/30,عليرضا زنجاني جم, شكوفه حكيم, مرتضي حاجيان, غلامعلي كوهمره
Investigation of biodegradability of Poly(butylene succinate) / clay nanocomposite scaffolds (1628),6th Iranian National Seminar of Chemistry and Environment,1392/08/07 _ 1392/08/07,غلامعلي كوهمره, فاطمه رفيع منزلت, گيتي امتيازي, فريده كدخدايي
Synthesis, characterization, and optical properties of Poly(5-(4-(3,4,5-triphenylthiophen-2-yl)phenyl)-2,2'-bithiophene) (225),11th International Seminar on Polymer Science and Technology,1393/07/09 _ 1393/07/09,غلامعلي كوهمره, سيدميلاد صفارسجادي
Synthesis and characterization of new disperse-red functionalized polyesters as potential nonlinear optical materials (225),11th International Seminar on Polymer Science and Technology,1393/07/09 _ 1393/07/09,شادي عسکري, غلامعلي كوهمره, غلام محمد پارسانسب
Synthesis and characterization of polyesters containing thiazole chromophore to be used as nonlinear optical materials (225),11th International Seminar on Polymer Science and Technology,1393/07/09 _ 1393/07/09,شادي عسگري, غلامعلي كوهمره, غلام محمد پارسانسب
Synthesis of New Chromophore Functionalized Polyimide for Use as Nonlinear Optical Material (225),11th International Seminar on Polymer Science and Technology,1393/07/09 _ 1393/07/09,ژاله صادقي, غلامعلي كوهمره, غلام محمد پارسانسب
Synthesis of Chromophore based on 4-aminobenzonitrile for preparation of NLO active polyimide (225),11th International Seminar on Polymer Science and Technology,1393/07/09 _ 1393/07/09,ژاله صادقي, غلامعلي كوهمره, غلام محمد پارسانسب
(),,1393/10/25 _ 1393/10/25,حميدرضا جعفري, ارسلان يدي, حميدرضا محمدي خشوئي, غلامعلي كوهمره, محمود سلطان الكتابي
(),,1393/10/25 _ 1393/10/25,حميدرضا جعفري, ارسلان يدي, حميدرضا محمدي خشوئي, غلامعلي كوهمره, محمود سلطان الكتابي
(10169),,1394/11/01 _ 1394/11/01,بهناز قلاوند, غلامعلي كوهمره, اكبر ملك پور
(7695),,1394/11/15 _ 1394/11/15,فرزانه محمودي برام, غلامعلي كوهمره, اكبر ملك پور
Synthesis, characterization, and optical properties of new thiophene based copolymer bearing bulky groups (289),12th International Seminar on Polymer Science and Technology,1395/08/12 _ 1395/08/12,غلامعلي كوهمره, نيلوفر زمانيان
Synthesis, characterization and optical properties of new conjugated copolymer based on tiophene and fluornone groups (289),12th International Seminar on Polymer Science and Technology,1395/08/12 _ 1395/08/12,غلامعلي كوهمره, مهسا سامانيان
Synthesis, characterization, and optical properties of new conjugated polymer based on 2,6-bis(4-bromophenyl)-4-(naphthalen-1-yl) and it’s feasibility to use in active nanolayers for application in polymeric solar cells (7082),,1393/03/20 _ 1393/03/20,غلامعلي كوهمره, ولي اله ميرخاني, حميدرضا فلاح, سيدميلاد صفارسجادي
Moving Toward a Sustainable Future with Functionalized Poly (amic acid) for Waste Water Treatment (369),13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2018),1397/08/28 _ 1397/08/28,شقايق وکيلي, غلامعلي كوهمره, اكبر ملك پور
(6958),,1398/08/29 _ 1398/08/29,بهناز قلاوند, غلامعلي كوهمره
Preparation and evaluation of thermal properties and flame resistance of epoxy/graphene oxide/POSS nanocomposites (),14th International Seminar on Polymer Science and Technology-ISPST,1399/08/20 _ 1399/08/23,آيدا علوي, مجيد كريمي, غلامعلي كوهمره, محمدرضا عباسي
|
1- فارسي: سنتز نانوكامپوزيت Au@Mn3O4/MnCO3 پوشش داده شده با پلي اكريليك اسيد، اصلاح شده با فوليك اسيد و كاربرد آن در تصوير برداري چندمنظوره و تحويل دوكسوروبيسين به صورت هدفمند به سلول‌هاي سرطان سينه در بافت هاي زنده,دكتري,1401/06/29, ,غلامعلي كوهمره
امكان‌سنجي ساخت زخم‌پوش از نانوالياف الكتروريسي شده لايه به لايه برپايه ي هسته –پوسته‌ي آلوئه‌ورا – كيتوسان/كلاژن و ژلاتين,كارشناسي ارشد,1401/06/08, ,غلامعلي كوهمره
طراحي و سنتز پليمر آلي متخلخل عامل دار شده با پيريدين حاوي نقره و بررسي فعاليت كاتاليزوري آن براي اكسيداسيون هوازي الكلهاي بنزيليك,كارشناسي ارشد,1400/12/15, ,غلامعلي كوهمره
بررسي پارامترهاي موثر فرايندي در زينترينگ كاربيد سيليكون به روش زينترينگ پلاسماي جرقه اي,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,غلامعلي كوهمره
سنتز ساختارهاي داراي هترواتم كمتر براي سلول خورشيدي حالت جامد,كارشناسي ارشد,1400/11/05, ,غلامعلي كوهمره
سنتز و شناسايي پلي (بوتيلن سوكسينات-كو- مالئات) وتهيه نانو الياف آن به روش الكتروريسي و بررسي زيست سازگاري آن,كارشناسي ارشد,1400/07/20, ,غلامعلي كوهمره
سنتز و شناسايي و تهيه نانوالياف پلي (هگزامتيلن اگزالات-كو-مالئات) به روش الكتروريسي و امكان سنجي كاربرد نانوالياف حاصله در رهايش دارو,كارشناسي ارشد,1400/07/04, ,غلامعلي كوهمره
تهيه كمپلكس¬هاي ايميدازوپيريدين حاوي فلزات واسطه نگه¬داري شده بر روي بستر كربن كوانتوم دات و استفاده از آن¬ها در در واكنش¬هاي شيمي آلي,كارشناسي ارشد,1400/06/28, ,غلامعلي كوهمره
افزايش عملكرد فوتو الكترود هاي بيسموت وانادات در شكافت فوتوالكتروشيميايي آب از طريق بهبود بهره وري نوري.,كارشناسي ارشد,1400/06/23, ,غلامعلي كوهمره
: شناسايي و بررسي خواص نوري نانو الياف الكتروريسي شده مخلوط پلي وينيل بوتيرال با يك كوپليمر متناوب حاوي گروههاي بي پيريدين و بررسي كاربرد آن در سل‌هاي خورشيدي پليمري.,كارشناسي ارشد,1399/09/15, ,غلامعلي كوهمره
شناسايي و بررسي خواص نوري، نانو الياف الكتروريسي شده مخلوط پلي وينيل بوتيرال با كوپليمر متناوب حاوي گروه هاي نيترو بنزيلوكسي و بررسي كاربرد آن در سلهاي خورشيدي پليمري,كارشناسي ارشد,1399/06/24, ,غلامعلي كوهمره
پليمر شدن درجا آنيلين در حضور پلي وينيل الكل، تهيه نانو كامپوزيت مربوطه با گرافن اكسيد و بررسي خواص مكانيكي، دمايي ورسانايي آن,كارشناسي ارشد,1398/06/31, ,غلامعلي كوهمره
سنتز پلي هگزا متيلن اگزالات و تهيه الياف آن به روش الكتروريسي و امكان سنجي كاربرد آن به عنوان داربست در مهندسي بافت,كارشناسي ارشد,1398/06/31, ,غلامعلي كوهمره
تهيه و بررسي خواص حرارتي و مقاومت در برابر شعله نانوكامپوزيت هاي سه تايي اپوكسي/گرافن اكسايد/ POSS,كارشناسي ارشد,1397/10/30, ,غلامعلي كوهمره
سنتزو شناسايي كوپليمر پلي(اتر–بلوك–آميد ) و كاربرد آن به عنوان ضد الكتريسته ساكن دائمي در پلي اتيلن سنگين,كارشناسي ارشد,1396/06/07, ,غلامعلي كوهمره
اثر نانوذرات سيليكا بر خواص آميزه‌هاي پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي/ پلي بوتيلن ترفتالات,كارشناسي ارشد,1395/11/27, ,غلامعلي كوهمره
سنتز كوپليمر جديد بر پايه ي مشتقات تيوفني، آنيليني و 4-آمينو‌پيريديني و امكان سنجي استفاده ي آن در نانولايه هاي مورد استفاده در سلولهاي خورشيدي پليمري,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
سنتز و شناسايي پلي اترهاي مقاوم حرارتي جديد بر پايه 4- آريل- 2و6- بيس (4- برومو متيل فنيل) پيريدين و دي ال هاي تجاري,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
سنتز و شناسايي پلي استرهاي داراي كروموفور تيازولي و بررسي خواص نوري غير خطي آنها,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت‏هاي پلي آميك اسيد/ زئوليت و بررسي كارايي آنها در زمينه جذب فلزات سنگين,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
«تهيه غشاهاي تصفيه آب بر پايه نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل بوتيرال / نانو لوله كربني عامل دار»,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
سنتز كوپليمر جديد تيوفني بر پايه 2,6-بيس (5-برمو-2-تاينيل)- آريل پيريدين و امكان سنجي كاربرد آن در نانولايه هاي فعال مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي پليمري,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
سنتز كوپليمر جديد بر پايه تركيبات ترپيريديني و امكان سنجي كاربرد آن در نانو لايه هاي مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي پليمري,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
«ساخت و شناسايي داربست زيست تخريب پذير از جنس نانوكامپوزيت پلي وينيل الكل /زئوليت به شيوه الكتروريسي»,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
«تهيه داربست هاي نانوكامپوزيت پلي (بوتيلن سوكسينات)/خاك رس و بررسي خصوصيات آن ها»,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
«سنتز و شناسايي يكسري از پلي اترسولفون هاي مقاوم حرارتي جديد بر پايه 4-آريل-2و-6بيس (4- هيدروكسي فنيل) پيريدين ها»,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
سنتز كروموفورهايي برپايه 4-آمينوبنزونيتريل براي تهيه پلي ايميدهايي با خاصيت NLO,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
ساخت ساخت و بررسي خواص و بررسي خواص دارب داربست ستهاي زيست تخريب پ هاي زيست تخريب پذير ذير از جنس نانو از جنس نانوكامپوزي كامپوزيت تها هاي پلي ي پليوينيل وينيلالكل الكل/ / پلي پليوينيل وينيلپيروليدون پيروليدون/ / زئوليت زئوليت به روش به روش الكتروريسي الكتروريسي,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
ساخت و شناسايي غشاي كامپوزيتي لايه نازك پلي( آميد/ آميك اسيد)، تهيه شده به وسيله ي پليمريزاسيون بين سطحي يك دي آمين شامل آميك اسيد و تري مزوئيل كلريد (TMC),كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
آب زدايي از محلول استون و ايزوپروپانول توسط غشاي كامپوزيتي زئوليت NaA و پلي وينيل الكل با فرايند تراوش تبخيري,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
نمك زدايي از محلول هاي آبي با استفاده از غشاهاي كامپوزيتي پلي وينيل الكل/زئوليت و پلي وينيل الكل/ ZIF-8,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
سنتز، شناسايي وبررسي نانولايه هاي كوپليمر جديد، بر پايه تيوفن 5،2-دي برونيك استر و 4-باي فنيل-6،2-بيس(4-برموفنيل)پيريدين و امكان سنجي كاربرد آن در سلولهاي خورشيدي پليمري,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
سنتز و شناسايي كوپليمر مزدوج جديد بر پايه گروه هاي تيوفني و فلوئورنوني و امكان سنجي استفاده از آن در نانولايه هاي فعال مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي پليمري,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
آماده سازي،ارزيابي و استفاده از پليمر قالب مولكولي براي پيش تغليظ و اندازه گيري لاموتريژين در نمونه هاي دارويي به وسيله ي اسپكتروسكوپي جذب UV,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
سنتز وشناسايي پلي¬آميك اسيد برپايه مشتقات بي¬پيريدين و تهيه نانوكامپوزيت¬هاي مربوطه با خاك رس و بررسي اثرات جذبي آن¬ها در جداسازي يون¬هاي فلزات سنگين از محلول آبي,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
سنتز و شناسايي كوپليمر جديد بر پايه‌ي گروه‌هاي تيوفني و بيپيريديني و كاربرد آن در نانو لايه‌هاي فعال سلول‌هاي خورشيدي پليمري,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
جداسازي متانول از حلال هاي آلي توسط غشاهاي كامپوزيتي حاوي نانو مواد متخلخل با فرايند تراوش تبخيري,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
شناسايي و بررسي خواص نانوكامپوزيت الكتروريسي شده پلي وينيل بوتيرال با نانولوله هاي كربني به عنوان الكترود.,كارشناسي ارشد,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
كارآموزي,كارشناسي,, ,غلامعلي كوهمره
نمك زدايي از محلول ها به وسيله غشاهاي درهم نفوذ يافته بر پايه پلي وينيل الكل و نانوكامپوزيت هاي آن ها به روش تراوش تبخيري و اسمز معكوس,دكتري,, ,غلامعلي كوهمره
طراحي و ساخت غشا ژانوس بر پايه PVDF/PAN به روش الكتروريسي متوالي: بهره¬برداري از ترشوندگي سطح، تخلخل ساختار و اختلاف در ضخامت لايه¬هاي آب¬گريز/آب¬دوست در راستاي بهبود عملكرد جداسازي فاز آبي از فاز آلي,دكتري,, ,غلامعلي كوهمره
سنتز و شناسايي پلي يورتانهاي يوني خودرنگ جديد برپايه سيستم پخش آبي و بررسي اثر نانوذرات خاك‌رس بر خواص فيزيكي -گرمايي آنها,,, ,غلامعلي كوهمره
اثر نانوذرات سيليكا بر خواص آميزه‌هاي پلي اتيلن ترفتالات بازيافتي/ پلي بوتيلن ترفتالات,,, ,غلامعلي كوهمره
تهيه و بررسي خواص حرارتي و مقاومت در برابر شعله نانوکامپوزيت هاي سه تايي اپوکسي/گرافن اکسايد/POSS,,, ,غلامعلي كوهمره
جستجو:
|
Plastics - Evaluation of the action of microorganisms,سازمان ملي استاندارد ايران,1398,غلامعلي كوهمره
جستجو:
|
جستجو:
|
سنتز كوپليمر تيوفني باقابليت كاربرد در نانو لايه هاي فعال مورداستفاده در سلول هاي خورشيدي پليمري به منظور بهبود عملكرد آنها و روش تصويربرداري از لايه هاي سلول هاي خورشيدي به صورت پلكاني,1399/05/16
جستجو:
|
Fabrication of Chitosan-based Electrospun Composite Nanofibers and their Application in Organic Reactions,تهران,,1400/08/01
Body Organs Thermoplastic Polymer Micro/Nanocomposite Fixation Masks and the Fabrication Method Thereof,اصفهان,,1400/07/01
تاثير گياهان دارويي نعنا، پنيرك و بادام تلخ بر ترميم زخم ديابتي با استفاده از نانوالياف پليمري با پايه پلي يورتان,تهران,,1398/12/01
Plastics - Evaluation of the action of microorganisms,,,1398/12/01
پنجمين همايش ملي پليمر ايران-دبير نشست صنايع پايين دستي PVC,,,1398/08/29
سخنراني علمي در پنجمين همايش ملي پليمر ايران,,,1398/08/29
Iranian Polymer Society,,,1379/07/01
نحوه نگارش پيشنهاديه پايان نامه,,,
مدير نشست تخصصي صنايع پايين دستي PVC,,,
سخنراني تحت عنوان مهندسي معکوس در محصولات PVC,,,
Editorial Board Member of Journal of Material Science Research,,,
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
062 امتحان جامع دكترا
073 شيمي آلي مهندسي 1401/10/25 يك شنبه 14:00-16:00
104 سمينار شيمي پليمر
106 سينتيك پليمريزاسيون 1401/10/18 يك شنبه 08:00-10:00
122 سنتز و سينتيك پيشرفته پليمرها 1401/10/24 شنبه 08:00-10:00
134 امتحان جامع شيمي پليمر
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal