۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
فریبرز مومن بیک
دانشکده : شیمی
گروه آموزشی : شیمی تجزیه
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,شیمی تجزیه,دانشگاه اصفهان,ایران,1378-1384
فوق لیسانس,شیمی تجزیه,دانشگاه مازندران,ایران,1376-1378
لیسانس,شیمی محض,دانشگاه اصفهان,ایران,1372-1376
دیپلم,علوم تجربی,دبیرستان شیخ زاده هراتی,ایران,1368-1372
جستجو:
|
تعیین مقدار هیدروکربن ها در برش های نفتی حاصل از نفت خام درپالایشگاه اصفهان,چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران,ملی,پوستر,1398,فریبرز مومن بیک,محسن مرادمند,سید علی رفیعی پور | جزئیات
Preparation of porous carbon adsorbent from hazelnut shell for extraction and pre-concentration of macrolidic antibiotics with microextraction by packed sorbent,بیست و سومین سمینار شِیمی تجزیه ایران,ملی,سخنرانی,1395,فرزانه خشوعی,فریبرز مومن بیک | Detail
Extraction of some narcotics by using ultrasound-assisted emulsification microextraction with solidification of floating organic droplet,بیست و سومین سمینار شِیمی تجزیه ایران,ملی,پوستر,1395,سعدت اسدی ,فریبرز مومن بیک,سعید حبیب اللهی | Detail
Application of Modified Mica Sheets as a ThinFilm Microextraction phase and Optimization of Ketorolac Etraction Condition Using Response Surface Methodology ,19th Iranian Chemistry Congress,ملی,پوستر,1395,مریم السادات نقوی,فریبرز مومن بیک | Detail
Mesoporous carbon as adsorbent for effervescence-assisted dispersive micro solid phase extraction of some herbicides,بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران,ملی,سخنرانی,1394,فریبرز مومن بیک,فریبرز آموزگار | Detail
Chemometrics optimization of separation and simultaneous determination of some herbicides by sub-micellar liquid chromatography,بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران,ملی,پوستر,1394,فریبرز مومن بیک,فریبرز آموزگار | Detail
D-optimal design optimization of combined (mixture-process) variables in a ternary mobile phase, application to high performance liquid chromatographic separation of fat soluble vitamins,بیست و یکمین کنفراس شیمی تجزیه ایران,ملی,پوستر,1393,فریبرز مومن بیک,ندا باقری | Detail
Experimental Determination of Octanol-Water Partition Coefficients of macrolide antibiotics using vortex-assisted liquid–liquid microextraction,بیست و یکمین کنفراس شیمی تجزیه ایران,ملی,پوستر,1393,فریبرز مومن بیک,سمیرا فتاحی | Detail
Experimental Determination of Octanol-Water Partition Coefficients of Some Novel Sulphonamides using vortex-assisted liquid–liquid microextraction,بیست و یکمین کنفراس شیمی تجزیه ایران,ملی,پوستر,1393,فریبرز مومن بیک,حسن زالی بوئینی,سمیرا فتاحی,سید غلامحسین منصوری | Detail
Ultrasound-assisted emulsification microextraction with solidification of floating organic droplet for extraction of fat-soluble vitamins,شانزدهمین کنگره شیمی ایران,ملی,پوستر,1392,فریبرز مومن بیک,محمد زمانی | Detail
Exraction of fat-soluble vitamins in aqueous solution with emulsification liquid phase microextraction followed by on-line precolumn phase separation,شانزدهمین کنگره شیمی ایران,ملی,پوستر,1392,فریبرز مومن بیک,محمد زمانی | Detail
Chemometrics Optimization of Organophosphorus Pesticides Separation by Reversed-Phase High Performance Liquid Chromatography (RP-HPLC),چهارمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران,ملی,پوستر,1392,فریبرز مومن بیک,سمیرا یزدان پرست | Detail
Determination of Organophosphorus Pesticides in Vegetables By Reversed-Phase High Performance Liquid Chromatography,چهاردهمین هفته پژوهش کشوری,هفته پژوهش,پوستر,1392,فریبرز مومن بیک,سمیرا یزدان پرست | Detail
Extraction and pre-concentration of morphine in biological samples with eggshell membrane,نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران,ملی,پوستر,1391,فریبرز مومن بیک,فائزه تاجمیر ریاحی | Detail
Separation and simultaneous determination of biotin and pantothenic acid by high-performance liquid chromatography with UV detection after derivatization by phenylhydrazine,نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران,ملی,پوستر,1391,فریبرز مومن بیک,طاهره گلزاری | Detail
Simultaneously hydrophilic interaction chromatographic analysis of water-soluble vitamins :optimization of separation condition using response surface methodology,نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران,ملی,پوستر,1391,فریبرز مومن بیک,طاهره گلزاری | Detail
Methylsilane coated iron oxide magnetic nanoparticles as solid phase extraction adsorbent for extraction and determination of fat soluble vitamins in multivitamin syrup formulations by HPLC,هیجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران,ملی,سخنرانی,1390,الهام یزدانی,فریبرز مومن بیک | Detail
Simultaneous Microeulsion Liquid Chromatographic (MELC)Analysis of Fat -Soluble Vitamins :Optimization Using Genetic Algorithm(GA,شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران,ملی,پوستر,1388,فریبرز مومن بیک,مصطفی روستا,علی اکبر نیکوکار | جزئیات
comparative study of the essential ol of two prangos ferulaces species from Kohgyloyeh and Boyerahmad province of iran,شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران,ملی,پوستر,1388,فریبرز مومن بیک,علی محمود حقیقی,عزیزاله جعفری,صمد نژاد ابراهیمی | جزئیات
Multilinear gradient elution (MLGE)optimization of separation of 4-amino phenoxy tetrazole(4-APT)labeled sugars using fluorescence detection,شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران,ملی,پوستر,1388,فریبرز مومن بیک, غلامعلی بهمنی , علیرضا نجفی,کامیار کامل | جزئیات
کروماتوگرافی مایع مایسلی; کاربرد در جداسازی و تعیین مقدار ویتامین‌ها و قندها ,ششمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,فریبرز مومن بیک | جزئیات
Sensitive determination of sugars by capillary electrophoresis: detection after labeling with p nitro-aniline and using a spectrally matching 406 nm light emitting diode as light source,the 29th international Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques,بین المللی,پوستر,1384,فریبرز مومن بیک,Cameron Johns,Michael C. Breadmore,Emily F. Hilder,Miroslav Macka,Paul R. Haddad | Detail
Determination of Sugars by Micellar Liquid Chromatography and UV Detection,پنجمین هفته پژوهش کشوری,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,فریبرز مومن بیک,جعفر حسینعلی زاده خراسانی | جزئیات
Separation and simultaneous determination of fat soluble vitamins by micellar liquid chromatography,دومین سمینار ملی شیمی و محیط زیست,ملی,پوستر,1382,زهرا مومنی,فریبرز مومن بیک,جعفر حسینعلی زاده خراسانی | جزئیات
جداسازی ویتامر‌های B6 به روش کروماتوگرافی مایع مایسلی - آشکارساز الکتروشیمیائی,چهارمین هفته پژوهش کشوری,هفته پژوهش,پوستر,1382,فریبرز مومن بیک,جعفر حسینعلی زاده خراسانی | جزئیات
simultaneous Determination of AWater soluble Vitamins by Micellar Liquid Chromatography :Optimization of Parameters Using Factorial Design and Super-Modified Simplex Methods,دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران,ملی,سخنرانی,1381,علیرضا قربانی,فریبرز مومن بیک,جعفر حسینعلی زاده خراسانی,محمد کاظم امینی | جزئیات
تعیین بهترین شرایط جداسازی ویتامر‌های B6 به روش کروماتوگرافی مایع مایسلی,دهمین سمینار شیمی تجزیه ایران,ملی,سخنرانی,1379,محمد رضا حاج محمدی,فریبرز مومن بیک | جزئیات
جستجو:
|
تجزیه آنالیز نفت خام و فراورده های نفتی واحد تقطیر پالایشگاه اصفهان با روش های جدیدتر GC-DHA ، FTIR ، HPLC ، ICP و XRF,کارشناسی ارشد,1397,فریبرز مومن بیک
استخراج و پیش تغلیظ علف کش ها به روش ریزاستخراج الکتروغشایی,کارشناسی ارشد,1396,فریبرز مومن بیک
تعیین مقدارگاباپنتین به روش کروماتوگرافی مایع با عملکردبالا پس از استخراج به روش الکتروغشایی و مشتق سازی با استفاده از 3و5 دی نیترو بنزوئیک اسید,کارشناسی ارشد,1396,فریبرز مومن بیک
استخراج و پیش‌تغلیظ آنتی بیوتیک‌های ماکرولیدی با روش میکرواستخراج با جاذب پر شده به کمک جاذب کربنی متخلخل تولید شده از پوسته فندق,کارشناسی ارشد,1395,فریبرز مومن بیک
بهینه سازی جداسازی و تعیین مقدار همزمان تعدادی از علف کش ها به روش کروماتوگرافی مایع شبه مایسلی و بهینه سازی پیش تغلیظ و استخراج آنها با جاذب کربن مزومتخلخل و روش استخراج فاز جامد پخشی میکرو با قرص جوشان,کارشناسی ارشد,1394,فریبرز مومن بیک
بررسی غلظت ویتامین D3 در برخی انواع کنسرو ماهی موجود در بازار تجاری ایران,کارشناسی ارشد,1394,دکتر مریم میرلوحی,فریبرز مومن بیک,دکتر بهزاد مهکی
بهینه‌سازی جداسازی ویتامین‌های محلول در چربی با استفاده از افزایش آلکانول‌ها به فاز متحرک توسط کروماتوگرافی مایع فاز معکوس,کارشناسی ارشد,1393,فریبرز مومن بیک
اندازه گیری ضریب توزیع اکتانول-آب تعدادی از آنتی بیوتیک‌های ماکرولیدی و سولفونامیدهای سنتزی جدید با استفاده از میکرو استخراج مایع- مایع تسهیل شده با ورتکس,کارشناسی ارشد,1393,فریبرز مومن بیک
جداسازی وتعیین مقدارهمزمان بیوتین وپانتوتنیک اسید درنمونه های دارویی به روش کروماتوگرافی مایع با برهمکنش آب دوستی (HILIC),کارشناسی ارشد,1392,فریبرز مومن بیک
بررسی استفاده از جاذب غشاء پوسته تخم مرغ اصلاح شده در استخراج مورفین از نمونه های بیولوژیکی,کارشناسی ارشد,1392,فریبرز مومن بیک
کاربرد میکرواستخراج های مایع تشکیل امولسیون با استفاده از امواج ماوراء صوت جهت استخراج ویتامین های محلول در چربی,کارشناسی ارشد,1392,فریبرز مومن بیک
بهینه سازی شرایط جداسازی حشره کش های آلی فسفردار به روش کروماتوگرافی مایع فاز معکوس,کارشناسی ارشد,1392,فریبرز مومن بیک
بررسی کارایی فرآیندهای تهویه زیستی و بیوفیلتر جهت حذف بنزن و تولوئن و بخارات آنها,دکتری تخصصی پزشکی,1391,محمد مهدی امین,مهدی حاجیان نژاد,فریبرز مومن بیک,محمد صادق حاتمی پور
شناسایی و اندازه گیری مواد معدنی موجود در لوازم آرایشی,کارشناسی,1391,فریبرز مومن بیک,اکبر ملک پور
کاربرد بیوترانسفورماسیون میکروبی برای تولید وانیلین و دیگر متوکسی فنل های با ارزش,دکتری,1390,ایرج نحوی,سید حمید زرکش اصفهانی,فریبرز مومن بیک
استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن اصلاح شده با متیل سیلان به عنوان جاذب استخراج فاز جامد جهت تعیین مقدار ویتامین‌های محلول در چربی در فرآورده های دارویی به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا,کارشناسی ارشد,1390,فریبرز مومن بیک
تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن (PCE) در پساب سنتتیک با استفاده از راکتور بیهوازی با بستر سیال (AMBER),کارشناسی ارشد,1390,محمد مهدی امین,فریبرز مومن بیک,اکبر حسن زاده
بررسی تولید آنزیم لیپاز و اسید سیتریک در مخمر یاروویا لیپولیتیکا و بهینه سازی تولید با استفاده از روش مهندسی متابولیک,دکتری,1389,ایرج نحوی,سید حمید زرکش اصفهانی,فریبرز مومن بیک
شناسائی ترکیب شیمیائی اسانس گیاه جاشیر,کارشناسی ارشد,1388,فریبرز مومن بیک,عزیزاله جعفری,صمد نژاد ابراهیمی
جداسازی و تعیین مقدار همزمان قندهای مشتق سازی شده با 4- آمینو فنوکسی تترازول با استفاده از کروماتوگرافی فاز مایع فاز معکوس و آشکار سازی فلورسانس,کارشناسی ارشد,1388,فریبرز مومن بیک,علیرضا نجفی چرمهینی
اندازه گیری همزمان زانتین، هیپوزانتین و الانتونین و اندازه گیری همزمان آدنین و گوانین با روش اسپکتروفتومتری و کالیبراسیون چند متغییره(حداقل مربعات جزیی),کارشناسی ارشد,1388,حبیب الله خواجه شریفی,فریبرز مومن بیک
جداسازی و تعیین مقدار همزمان ویتامین‌های محلول در چربی به روش کروماتوگرافی مایع میکروامولسیونی ,کارشناسی ارشد,1387,فریبرز مومن بیک,سیاوش ریاحی بنی
تهیه مشتقات تترازول با استفاده از کانالیزور منتموریلونیت و بررسی تعادل های مشتقات تترازول و اثر استخلاف و حلال روی ,کارشناسی ارشد,1387,علیرضا نجفی چرمهینی,فریبرز مومن بیک
اندازه گیری همزمان کاتکول و هیدروکینون با روش اسپکتروفتومتری و کالیبراسیون چند متغییره(حداقل مربعات جزیی) و اندازه گیری همزمان کراتین، کراتینین و اوریک اسید با روش اسپکتروفتومتری و کالیبراسیون چند متغییره(تصحیح عمودی سیگنال-حداقل مربعات جزیی),کارشناسی ارشد,1387,حبیب الله خواجه شریفی,فریبرز مومن بیک
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal