۱۴۰۳ سه شنبه ۵ تير
فريبا اسماعيلي كتكي
گروه آموزشی : زيست شناسي گياهي و جانوري
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,علوم تشريحي,دانشگاه تربيت مدرس,1383
M.Sc.,بافت شناسي,دانشگاه تربيت مدرس,1376
B.Sc.,زيست شناسي - علوم جانوري,دانشگاه اصفهان,1369
جستجو:
|
The synergic effects of presynaptic calcium channel antagonists purified from spiders on memory elimination of glutamate-induced excitotoxicity in the rat hippocampus trisynaptic circuit,,1402
محمد كيماسي, Kowsar Salehifard, نوشين ميرشاه جعفر اصفهاني, فريبا اسماعيلي كتكي, Arman Farghadani, Mohammadreza Amirsadri, Mohammadjavad Keimasi, مريم نوربخش نيا, مجيد مرادمند, Mohammad Reza Mofid
Purified Native Protein Extracted from the Venom of Agelena orientalis Attenuates Memory Defects in the Rat Model of Glutamate-Induced Excitotoxicity,,1402
محمد كيماسي, Kowsar Salehifard, سيدجعفر حسيني دولت آبادي, فريبا اسماعيلي كتكي, نوشين ميرشاه جعفر اصفهاني, Mohammadreza Amirsadri, Mohammadjavad Keimasi, مجيد مرادمند, Mohammad Reza Mofid
Possible role of lncRNAs in amelioration of Parkinson's disease symptoms by transplantation of dopaminergic cells,,1402
علي اميني, فريبا اسماعيلي كتكي, مجتبي گلپيچ
Alleviation of cognitive deficits in a rat model of glutamate-induced excitotoxicity, using an N-type voltage-gated calcium channel ligand, extracted from Agelena labyrinthica crude venom,,1401
محمد كيماسي, Kowsar Salehifard, Mohammadjavad Keimasi, Mohammadreza Amirsadri, نوشين ميرشاه جعفر اصفهاني, مجيد مرادمند, فريبا اسماعيلي كتكي, Mohammad Reza Mofid
Investigating neural differentiation of mouse P19 embryonic stem cells in a time-dependent manner by bioinformatic, microscopicand transcriptional analyses,,1401
مرضيه موذني , معين دهباشي, زهره حجتي نجف آبادي, فريبا اسماعيلي كتكي
Protein and polysaccharide-based asymmetric mat with tuned bilayer configuration for enhanced wound healing efficiency,,1401
فيروزه كاوش طهراني, مهدي شيخي برنج آباد, فاطمه رفيع منزلت, فريبا اسماعيلي كتكي, سامان قدسي, غلامعلي كوهمره, بهناز قلاوند
Comparative analysis of protein-protein interaction networks in neural differentiation mechanisms,,1401
مرضيه موذني , Ali Salari, زهره حجتي نجف آبادي, فريبا اسماعيلي كتكي
Ameliorative effects of omega-lycotoxin-Gsp2671e purified from the spider venom of Lycosa praegrandis on memory deficits of glutamate-induced excitotoxicity rat model,,1401
محمد كيماسي, Kowsar Salehifard, مرضيه شهيدي, فريبا اسماعيلي كتكي, نوشين ميرشاه جعفر اصفهاني, سيامك بهشتي, Mohammadreza Amirsadri, Faezeh Naseri, Mohammadjavad Keimasi, نجمه قرباني, Mohammad Reza Mofid, مجيد مرادمند
Research in Medicine 2021; Vol.45; No.2;82 -91Research on Medicine The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2021 ;Vol.45; No.2 Original Article Candidate roles of two miR-383 and miR-380-3p in neural differentiation,پژوهش در پزشكي,1400
مرضيه موذني , زهره حجتي نجف آبادي, فريبا اسماعيلي كتكي, علي سالاري
Synergistic Effects of Combined Nurr1 Overexpression and Natural Inducers on the More Efficient Production of Dopaminergic Neuron-Like Cells From Stem Cells,,1400
ريحانه بيكي, مهسا خاقاني, فريبا اسماعيلي كتكي, فريبا دهقانيان
Candidate roles of two miR-383 and miR-380-3p in neural differentiation,فصلنامه گياهان دارويي,1400
مرضيه موذني , زهره حجتي نجف آبادي, فريبا اسماعيلي كتكي, علي سالاري
گزارش miRNA هاي 383 و 380-3p به داشتن نقش در تمايز سلول هاي عصبي,,1400
مرضيه موذني , زهره حجتي نجف آبادي, فريبا اسماعيلي كتكي, علي سالاري
بررسي القاي فنوتيپ عصبي در سلول هاي بنيادي P19 تحت اثر عصاره مغز نوزاد رت و دپرنيل,,1399
نازيلا مومن دوست, سيدجمال مشتاقيان, فريبا اسماعيلي كتكي
Network-based expression analyses and experimental validations revealed high co-expression between Yap1 and stem cell markers compared to differentiated cells,,1398
فريبا دهقانيان, زهره حجتي نجف آبادي, فريبا اسماعيلي كتكي, AliMasoudi-Nejadc
Induction of tyrosine hydroxylase gene expression in embryonal carcinoma stem cells using a natural tissue-specific inducer,,1398
نازيلا مومن دوست, سيدجمال مشتاقيان, فريبا اسماعيلي كتكي, فريبا دهقانيان, ورونيکا دوميت
In vitro differentiation induction of embryonal carcinoma stem cells into insulin-producing cells by Cichorium intybus L. leaf extract,,1398
مريم ابراهيمي نيا, فريبا اسماعيلي كتكي, ليلا شباني
The combined effects of three?dimensional cell culture andnatural tissue extract on neural differentiation of P19embryonal carcinoma stem cells,,1397
فائزه عزيزي, HamidrezaJalil, Zohreh Nasiri, سيدجمال مشتاقيان, فريبا اسماعيلي كتكي, Ali Doostmohammadi, Leila Shabani, Esmaeil Ebrahimie
تمايز عصبي سلول هاي بنيادي كارسينوماي جنيني كشت سه بعدي در دستگاه عصبي جنين مرغ,,1396
زهره نصيري, سيدجمال مشتاقيان, فريبا اسماعيلي كتكي
Production of stable GFP-expressing neural cells from P19 embryonal carcinoma stem cells,,1396
هدايت ا... شيرزاد, فريبا اسماعيلي كتكي, شبنم بخشعلي زاده, مرضيه ابراهيمي, اسماعيل ابراهيمي
تمايز عصبي سلول هاي بنيادي كارسينوماي جنيني در سيستم كشت سه بعدي,,1395
فائزه عزيزي, حميدرضا جليل, سيدجمال مشتاقيان, علي دوست محمدي, فريبا اسماعيلي كتكي
ساخت داربست نانوكامپوزيتي كيتوسان/پلي وينيل الكل/نانولوله كربني/شيشه زيست فعال براي مهندسي بافت عصب,,1395
سارا نيكبخت كتولي, علي دوست محمدي, فريبا اسماعيلي كتكي
Induction of pancreatic ? cell gene expression in mesenchymal stem cells,,1395
زهرا مهرفرجام, فريبا اسماعيلي كتكي, ليلا شباني, اسماعيل ابراهيمي
بيان ژن سيناپتوفيزين در سلول هاي عصبي حاصل از تمايز سلول هاي بنيادي كارسينوماي جنيني تحت تاثير عصاره مغز نوزاد رت,,1395
حميدرضا جليل شش بهره, فائزه عزيزي, سيدجمال مشتاقيان, فريبا اسماعيلي كتكي
Differentiation of P19 embryonal carcinoma stem cells into insulin-producing cells promoted by pancreas-conditioned medium,,1395
Akram Mansouri, فريبا اسماعيلي كتكي, Azadeh Nejatpour, Fariba Houshmand, Leila Shabani, Esmaeil Ebrahimie
تمايز عصبي سلول هاي كار سينوماي جنيني P19 بيان كننده ي ژن پروتئين فلوئورسانت سبز به وسيله داروي ضد پاركينسوني دپرنيل,Journal of Shahrekord University of Medical Sciences,1393
شبنم بخشعلي زاده, فريبا اسماعيلي كتكي, هدايت الله شير زاد, فريبا هوشمند, مرضيه ابراهيمي هفشجاني, ثريا قاسمي
تأثير عصاره پانكراس بر تمايز سلول هاي ترشح كننده انسولين از سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش كوچك آزمايشگاهي,Journal of Shahrekord University of Medical Sciences,1393
زهرا حاتم نيا, فريبا اسماعيلي كتكي, فريبا هوشمند, ليلا دهدهي
بررسي القاي تمايز سلول هاي بنيادي به سلول هاي بتاي پانكراس به وسيله عصاره متانولي يونجه,,1393
فريبا اسماعيلي كتكي, نواز خرازيان, فريبا هوشمند, سميه منصورزاده
اثر فلاونوئيد تام موجود در عصاره متانولي برگ كاسني بر القاي تمايز سلول هاي بنيادي P19 به سلو لهاي انسولين ساز,,1392
مريم ابراهيمي نيا, فريبا اسماعيلي كتكي, نواز خرازيان, فريبا هوشمند, مرضيه ابراهيمي
تمايز سلولهاي بنيادي كارسينوماي جنيني به سلولهاي انسولين-ساز با استفاده از عصاره ي پانكراس در شرايط آزمايشگاهي,,1392
مرضيه ابراهيمي هفشجاني, فريبا اسماعيلي كتكي, فريبا هوشمند
ارزيابي بيان ژن هموباكس دئودنال 1 در سلول هاي توليد كننده انسولين، مشتق از سلول هاي بنيادي كارسينوماي جنيني,Journal of Shahrekord University of Medical Sciences,1392
اكرم منصوري بيدكاني, فريبا اسماعيلي كتكي, فريبا هوشمند, زهره حاجي شريفي
Efficient and simple production of insulin-producing cells from embryonal carcinoma stem cells using mouse neonate pancreas extract, as a natural inducer,,1392
Marzieh Ebrahimie, فريبا اسماعيلي كتكي, Somayeh Cheraghi, Fariba Houshmand, Leila Shabani, Esmaeil Ebrahimie
Effects of selegiline, a monoamine oxidase B inhibitor, on differentiation of P19 embryonal carcinoma stem cells, into neuron-like cells,,1390
Shabnam Bakhshalizadeh, فريبا اسماعيلي كتكي, Fariba Houshmand, Hedayatollah Shirzad, Mojtaba Saedi
Stable suppression of gene expression by short interfering, RNAs targeted to promoter in a mouse embryonal carcinoma stem cell line,,1389
فريبا اسماعيلي كتكي, Taravat Bamdad, Sorayya Ghasemi
Isolation, culture and identification of epidermal stem cells from newborn mouse skin,,1388
Somayeh Reiisi, فريبا اسماعيلي كتكي, Abolfazl Shirazi
Enhancement of RNA interference effect in P19 EC cells by an RNA-dependent RNA polymerase,,1387
فريبا اسماعيلي كتكي
القاي فنوتيپ عصبي در سلول هاي بنيادي روياني توسط داروي دپرنيل,,1385
فريبا اسماعيلي كتكي, تقي طريحي
Selegiline induces neuronal phenotype and neurotrophins expression in embryonic stem cells,,1384
فريبا اسماعيلي كتكي, TAKI TIRAIHI, MANSOUREH MOVAHEDIN, SEYED JAVAD MOWLA
Effect of six- and ten-day-old chick embryo amniotic fluid on development of two cell mouse emryos,,1383
فريبا اسماعيلي كتكي, Mojtaba Rezazadeh Valojerdi
جداسازي سلولهاي بنيادي روياني موش با استفاده از دودمان سلولي Vero- به عنوان لايه تغذيه كننده و القاي تمايز آن به سلولهاي شبه عصبي در محيط كشت.,,1383
فريبا اسماعيلي كتكي, منصوره موحدين, سيدجواد مولي, تقي طريحي
مهار بيان ژن GFP به وسيله تداخل RNA (RNAi) در دودمان سلولي كارسينوماي جنيني P19,,1378
فريبا اسماعيلي كتكي
Trans-differentiation of mouse mesenchymal stem cells into pancreatic b-like cells by a traditional anti-diabetic medicinal herb Medicago sativa L,,
Somayeh Mansourzadeh, فريبا اسماعيلي كتكي, leila Shabani, Shima Gharibi
جستجو:
|
Transplantation of neural cells differentiated in three-dimensional culture of stem cells into developing nervous system in chick embryo (3059),International congress on stem cells and regenerative medicine,1394/03/01 _ 1394/03/01,زهره نصيري, سيدجمال مشتاقيان, فريبا اسماعيلي كتكي
Differentiation of embryonic carcinoma stem cells into neurons in three dimensional cell culture (3059),International congress on stem cells and regenerative medicine,1394/03/01 _ 1394/03/01,فائزه عزيزي, سيدجمال مشتاقيان, فريبا اسماعيلي كتكي, علي دوست محمدي
(),,1393/04/15 _ 1393/04/15,سميه منصورزاده, فريبا اسماعيلي كتكي, نواز خرازيان, فريبا هوشمند
Neuronal differentiation of GFP expressing P19 embryonal carcinoma stem cells (1738),7th Royan International Twin Congress,1390/06/16 _ 1390/06/16,شبنم بخشعلي زاده, فريبا اسماعيلي كتكي, هدايت ا... شيرزاد, فريبا هوشمند, مجتبي ساعدي
Expression of ?1 integrin cell surface marker in epidermal stem cells, isolated from newborn mouse skin (4139),The 9th Iranian Congress of Anatomical Sciences,1389/04/04 _ 1389/04/04,فريبا اسماعيلي كتكي
Enhancement of RNA Interference Effect in P19 EC Cells by an RNA-dependent RNA Polymerase (1882),9th International Congress on Cell Biology, ICCB,1387/07/16 _ 1387/07/16,فريبا اسماعيلي كتكي
Inhibition of Gene Expression by RNA Interference (RNAi) in P19 Stem Cell Line (1090),2nd National Conference of Animal Sciences,1386/06/13 _ 1386/06/13,فريبا اسماعيلي كتكي
Deprenyl induces neuronal differentiation and neurotrophic factor expression in embryonic stem cells (503),15th International Society of Developmental Biologists Congress,1384/06/12 _ 1384/06/12,فريبا اسماعيلي كتكي, تقي طريحي, منصوره موحدين, سيد جواد مولي
Isolation of Mouse embryonic stem cells using vero cells -as a feeder layer- and their differentiation into neuron-Like cells (1437),59th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine,1382/07/19 _ 1382/07/19,فريبا اسماعيلي كتكي, تقي طريحي, منصوره موحدين, سيد جواد مولي
Isolation of mouse embryonic stem cells using Vero cells as a feeder layer (1860),9th Annual Meeting of the Middle East Fertility Society,1381/08/08 _ 1381/08/08,فريبا اسماعيلي كتكي, منصوره موحدين, سيد جواد مولي, تقي طريحي
Differentiation of mouse ES cells into neuron-like cells (1860),9th Annual Meeting of the Middle East Fertility Society,1381/08/08 _ 1381/08/08,فريبا اسماعيلي كتكي, منصوره موحدين, سيد جواد مولي, تقي طريحي
Transplantation of GFP-expressing neuron like cells derived from P19 stem cells into midbrain of chicken embryo (1838),8th Royan International Twin Congress,1391/06/15 _ 1391/06/15,شبنم بخشعلي زاده, فريبا اسماعيلي كتكي, هدايت ا... شيرزاد, فريبا هوشمند
Neural differentiation induction in P19 Embryonal carcinoma cells, by antiparkinsonian drug, deprenyl (3191),Iranian Congress on Biology and Applications of Stem Cells,1390/02/07 _ 1390/02/07,شبنم بخشعلي زاده, فريبا اسماعيلي كتكي, هدايت ا... شيرزاد, مجتبي ساعدي
Production of Insulin secreting cells from stem cells by using pancreas extract (619),17th National and 5th International conference of Biology,1391/06/14 _ 1391/06/14,مرضيه ابراهيمي, فريبا اسماعيلي كتكي, فريبا هوشمند
Differentiation of embryonal carcinoma stem cells into insulin-producing cells by using pancreas extract, in vitro (1838),8th Royan International Twin Congress,1391/06/15 _ 1391/06/15,مرضيه ابراهيمي, فريبا اسماعيلي كتكي, فريبا هوشمند
The effect of active and heat inactivated 6- and 10-days old chick embryonic amniotic fluid (CEAF) on development of two-cell mouse embryos (729),1st Iranian Congress on Basic Sciences of Veterinary,1379/03/10 _ 1379/03/10,فريبا اسماعيلي كتكي, مجتبي رضازاده ولوجردي, عباسعلي کريمپور
(7544),,1378/08/11 _ 1378/08/11,فريبا اسماعيلي كتكي, مجتبي رضازاده ولوجردي, عباسعلي کريمپور
Cytotoxicity effect of deprenyl on a murine embryonic stem cell line, CCE cells (571),16th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology,1382/02/19 _ 1382/02/19,فريبا اسماعيلي كتكي, تقي طريحي, منصوره موحدين, سيد جواد مولي
EFFECT OF MORPHINE ON CAMKII-? GENE EXPRESSION IN THE BRAIN OF OFFSPRING RATS FOLLOWING MORPHINE EXPOSURE DURING PREGNANCY (3679),The 10th Annual International Addiction Science Congress,1395/06/24 _ 1395/06/24,وحيده آزادي, مريم نوربخش نيا, سيامك بهشتي, فريبا اسماعيلي كتكي
EFFECT OF METHAMPHETAMINE ON CAMKII-? GENE EXPRESSION IN THE HIPPOCAMPUS OF OFFSPRING RATS FOLLOWING METHAMPHETAMINE EXPOSURE DURING PREGNANCY (134),10th International Congress of Addiction Sciences (ASC 2016),1395/07/03 _ 1395/07/03,سعيده بيگي, مريم نوربخش نيا, فريبا اسماعيلي كتكي, ابوالقاسم اسماعيلي
Induction of neural phenotype in stem cells by neonatal rat brain ‎extract (330),12th Royan International Congress on Stem Cells Biology & Technology,1395/06/12 _ 1395/06/12,1. نازيلا مؤمن دوست, فريبا اسماعيلي كتكي, سيدجمال مشتاقيان
Induction effect of deprenyl and newborn rat brain extract on the differentiation of P19 embryonic carcinoma cells into neuronal phenotype cells (1442),5th Basic ND Clinical Neuroscience Congress,1395/09/17 _ 1395/09/17,سيدجمال مشتاقيان, نازيلاا مؤمن دوست, فريبا اسماعيلي كتكي
Investigation of Dopaminergic Specific Proteins in Stem Cells Transfected by Nurr1 Gene (7837),,1397/12/06 _ 1397/12/06,مهسا خاقاني, فريبا اسماعيلي كتكي, سيدجمال مشتاقيان
Initial characterization of human skin stem cells (),International Congress of Isfahan Biomedical Sciences,1399/07/05 _ 1399/07/10,ندا طاهري, فريبا اسماعيلي كتكي
Multi-Functional Core-Shell Nanofibrous Scafolds for Accelerating Wound Healing (),15th International Conference on Polymer Science and Technology,1401/08/17 _ 1401/08/19,فيروزه كاوش طهراني, غلامعلي كوهمره, فريبا اسماعيلي كتكي, فاطمه رفيع منزلت
Long non coding RNA as novel biomarkers for early diagnosis of Alzheimer's disease (),6th International Congress on Biomedicine,1401/08/19 _ 1401/08/24,عاطفه يداللهي, مريم نوربخش نيا, كامران قائدي, فريبا اسماعيلي كتكي
|
بازسازي مسير انتقال پيام Notch در گليوما با استفاده از ابزارهاي زيست‌شناسي سامانه‌ها و بررسي آزمايشگاهي مهم‌ترين ژن‌هاي كانديد,كارشناسي ارشد,1403/04/10, ,فريبا اسماعيلي كتكي
گلايكيشن سلولهاي فيبروبلاست پوست و مهار توسط كوئرستين,كارشناسي ارشد,1403/03/29, ,فريبا اسماعيلي كتكي
ارزيابي بيان RNA هاي غيركدكننده طويل (lncRNAs) در رت مدل پاركينسوني قبل و پس از پيوند سلول ­هاي دوپامينرژيك مشتق از سلول­ هاي بنيادي,دكتري,1403/03/22, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي ارتباط پلي مورفيسم lncRNA و استعداد ابتلا به سرطان پستان در جمعيت ايران,كارشناسي ارشد,1402/11/11, ,فريبا اسماعيلي كتكي
سنجش ميزان بيان lncRNA FIRRE در بيماران MS اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/11/08, ,فريبا اسماعيلي كتكي
حذف (VI(Cr در محيطهاي آبي آلوده با استفاده از باكتريهاي سودوموناس پوتيدا و گونه ي كوپرياويدوس، وسلولهاي تثبيت شده آنها در حاملهاي مناسب,كارشناسي ارشد,1402/11/07, ,فريبا اسماعيلي كتكي
اثر ويروس بيماري نيوكاسل در زنان مبتلا به نئوپلازي داخل اپي‌تليال دهانه رحم,دكتري,1402/11/04, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بهبود توليد بوتانول زيستي از ضايعات پوست سيب زميني با استفاده از كشت همزمان دو باكتري كلستريديوم استوبوتيليكوم و نسترنكونيا,كارشناسي ارشد,1402/10/19, ,فريبا اسماعيلي كتكي
ارزيابي تغييرات بياني RNA غير كد كننده طويل HOTAIR در روند شيمي درماني با هدف تعيين يك زيست حسگر پيش آگهي در لوسمي لنفوبلاستي حاد كودكان,كارشناسي ارشد,1402/10/13, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي بيان ژن هاي مسير پيام رساني نوروتروفين در بيماران AML,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي بيان ژن هاي مسير پيام¬رساني cAMP در بيماران AML,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,فريبا اسماعيلي كتكي
همسانه سازي، توليد باكتريايي و تعيين خصوصيات لپتين الحاقي به GHBP مهندسي شده,دكتري,1401/10/28, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي ژن هاي تنظيمي تاثير گذار در روند تمايز عصبي سلولهاي بنيادي كارسينوماي جنيني p19 با رويكرد سيستم بيولوژي,دكتري,1401/10/27, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي بيان RNA غير كد كننده بلند Miat در بافت هاي توموري مغز (مننژيوم خوش خيم، مننژيوم غير معمول (آتيپيك) و گليوما) و اثر مهار آن بر روند رشد و تكثير رده سلولي U87,دكتري,1401/10/05, ,فريبا اسماعيلي كتكي
مقايسه بيان ژن KDM3A بين مردان با فنوتيپ گلوبوزواسپرميا و افراد شاهد متناظر.,كارشناسي ارشد,1401/08/30, ,فريبا اسماعيلي كتكي
شناسايي و بررسي تغييرات بيان برخي RNAs بلند غير كدكننده (lncRNAs) مرتبط با ژن هاي هدف در مسير تجزيه ي پروتئين ها در سلول هاي تك هستهايي خون محيطي بيماران ALS,كارشناسي ارشد,1401/08/25, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي بيان ژنهاي SCN3A،SCN1B،ASIC2 و بيان LncRNA LINC00320 در خون محيطي در بيماران صرع در مقايسه با افراد سالم.,كارشناسي ارشد,1401/08/25, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي بيان RNA بلند غير كدكننده LINC00511 در سرطان پستان در جمعيت زنان ايران,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,فريبا اسماعيلي كتكي
پراكنه هاي آبي پلي يورتان حاوي نانو ذرات هيبريدي گرافن اكسايد/نقره و اكسيد روي/نقره: تهيه ، شناسايي، بررسيخواص ضدباكتريايي و امكان سنجي ترميم زخم هاي پوستي توسط فيلم هاي مربوطه,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,فريبا اسماعيلي كتكي
نانو ساختار هاي انتخاب گر يوني مبتني بر غشاء هاي پلي فنوليك,كارشناسي ارشد,1401/06/27, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي بيان ژن­ هاي اختصاصي در مغز رت پاركينسوني، پس از پيوند سلول‌هاي دوپامينرژيك مشتق از سلول‌هاي بنيادي,كارشناسي ارشد,1401/06/23, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي بيان پروتئين­ هاي اختصاصي در مغز رت پاركينسوني، پس از پيوند سلول‌هاي دوپامينرژيك مشتق از سلول‌هاي بنيادي,كارشناسي ارشد,1401/06/23, ,فريبا اسماعيلي كتكي
سنجش ميزان دوپامين در سلول¬هاي دوپامينرژيك مشتق از سلول¬هاي بنيادي,كارشناسي ارشد,1401/06/23, ,فريبا اسماعيلي كتكي
ارزيابي تاثير كوئرستين كونژوگه با نانو ذرات سوپرپارامگنتيك اكسيد آهن بر بيان mRNA گيرنده GABA B2در مغز موش هاي صحرايي ديابتي,كارشناسي ارشد,1401/06/20, ,فريبا اسماعيلي كتكي
امكان‌سنجي ساخت زخم‌پوش از نانوالياف الكتروريسي شده لايه به لايه برپايه ي هسته –پوسته‌ي آلوئه‌ورا – كيتوسان/كلاژن و ژلاتين,كارشناسي ارشد,1401/06/08, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي بيان ژن هاي KCNQ2، KCNA4 و KCNC2 و بيان LNCRNA PRKAG2-AS1 در خون محيطي بيماران صرع در مقايسه با افراد سالم,كارشناسي ارشد,1401/04/14, ,فريبا اسماعيلي كتكي
ارزيابي سطوح بياني RNA غير كد كننده ي بلند در گردش NEAT1 به عنوان زيست حسگر احتمالي لوسمي لنفوبلاستي حاد كودكان,كارشناسي ارشد,1400/12/24, ,فريبا اسماعيلي كتكي
مطالعه توليد باكتريايي پكتيناز قليايي و بررسي ويژگي هاي آن,كارشناسي ارشد,1400/11/25, ,فريبا اسماعيلي كتكي
جداسازي و شناسايي باكتريوفاژهاي اختصاصي سراشيا مارسسنس و بررسي اثرات برون¬تن ضدباكتريايي آن¬ها.,كارشناسي ارشد,1400/11/16, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي rs120963 و rs249954 ژن PALB2 با سرطان پستان در زناناصفهاني,كارشناسي ارشد,1400/09/24, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي ارتباط پلي مورفيسم rs2365095 در ژن LAG3 با بيماري MS در جمعيت اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,فريبا اسماعيلي كتكي
توليد بوتانل به روش تخميري و ديزل زيستي با روش شيميايي با استفاده از ضايعات جامد شهري به عنوان سوبسترا,كارشناسي ارشد,1400/06/30, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي پروفايل پروتئيني سلولهاي دوپامينرژِيك حاصل از تمايز سلولهاي بنيادي,كارشناسي ارشد,1400/04/01, ,فريبا اسماعيلي كتكي
جداسازي و شناسايي سلول هاي بنيادي پوست انسان,كارشناسي ارشد,1399/04/24, ,فريبا اسماعيلي كتكي
پيوند سلول‌هاي بنيادي بيان‌كننده ژن Nurr1 به مدل موش پاركينسوني,كارشناسي ارشد,1398/06/30, ,فريبا اسماعيلي كتكي
افزايش تمايز سلول هاي بنيادي به فنوتيپ دوپامينرژيك توسط القاي بيان ژن Nurr1,كارشناسي ارشد,1397/10/25, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي بيان پروتيين هاي اختصاصي دوپامينرژيك در سلول هاي بنيادي ترانسفكت شده با ژن Nurr1,كارشناسي ارشد,1397/10/25, ,فريبا اسماعيلي كتكي
طراحي و همسانه‌سازي مولكولي سازه ي انتقال دهنده ي DNA به دودمان سلولي HER2 مثبت,كارشناسي ارشد,1396/07/25, ,فريبا اسماعيلي كتكي
كشت سه بعدي سلولهاي بنيادي مزانشيمي,كارشناسي ارشد,, ,فريبا اسماعيلي كتكي
كشت سه بعدي سلولهاي بنيادي مزانشيمي,كارشناسي ارشد,, ,فريبا اسماعيلي كتكي
بررسي القاء فنوتيپ دوپامينرژيك در سلول هاي بنيادي تحت اثر عصاره مغز نوزاد رات,كارشناسي ارشد,, ,فريبا اسماعيلي كتكي
پيوند سلول‌هاي عصبي تمايز يافته حاصل از كشت سه بعدي سلول بنيادي به دستگاه عصبي در حال تكوين جنين جوجه,كارشناسي ارشد,, ,فريبا اسماعيلي كتكي
ارزيابي قابليت توليد پوست مصنوعي مبتني بر تركيب سه عنصر: داربست (پرده ي آمنيوتيك و هيدروژل )، سلول ( سلول هاي بنيادي و فيبروبلاست )و فاكتور هاي محلول ( عصاره پوست),كارشناسي ارشد,, ,فريبا اسماعيلي كتكي
ارزيابي قابليت ترميم زخم با استفاده از تركيب سه عنصر:داربست (هيدروژل و غشاي آمنيوتيك)،سلول(سلول هاي بنيادي وفيبروبلاست) و فاكتور هاي محلول (عصاره بافت پوست),كارشناسي ارشد,, ,فريبا اسماعيلي كتكي
ارزيابي قابليت ترميم زخم با استفاده از تركيب سه عنصر: داربست (پرده آمنيوتيك/هيدروژل)، سلول (سلول هاي بنيادي و فيبروبلاست) و فاكتور هاي محلول (محيط كشت شرطي),كارشناسي ارشد,, ,فريبا اسماعيلي كتكي
ارزيابي قابليت توليد پوست مصنوعي مبتني بر تركيب سه عنصر: داربست (پرده آمنيوتيك و هيدروژل)، سلول (سلول هاي بنيادي و فيبروبلاست) وفاكتورهاي محلول (محيط كشت شرطي),كارشناسي ارشد,, ,فريبا اسماعيلي كتكي
پيپيش بيني شبكه تنظيمي بيزي در بيماري مالتيپل اسكلروزيز)ام . اس( با استفاده از دادههايmicroRNA و mRNA ادغام شده,دكتري,, ,فريبا اسماعيلي كتكي
مطالعه بيوانفورماتيكي و آزمايشگاهي بيان RNAهاي غيركدشونده در سلول¬هاي عصبي حاصل از تمايز سلول¬هاي بنيادي,دكتري,, ,فريبا اسماعيلي كتكي
مطالعه بيوانفورماتيكي و آزمايشگاهي بيان RNAهاي غيركدشونده طويل (lncRNAs) در سلول هاي دوپامينرژيك مشتق از سلول هاي بنيادي پوست انسان,دكتري,, ,فريبا اسماعيلي كتكي
ارزيابي بيان نسبي RNAهاي غير كد كننده بلند در خون محيطي بيماران آلزايمري,دكتري,, ,فريبا اسماعيلي كتكي
ساخت داربست كامپوزيتي نانوالياف الكتروريسي شده PVA/هيدروژل¬ اصلاح شده با دوپامين و بررسي خواص مكانيكي، فيزيكوشيميايي و زيستي آن,دكتري,, ,فريبا اسماعيلي كتكي
جستجو:
|
واژه نامه زيست شناسي تكويني و جنين شناسي,دانشگاه اصفهان,1398,فريبا اسماعيلي كتكي, زهرا يارجانلي
بافت شناسي و زيست شناسي سلولي,جهاد دانشگاهي ، واحد اصفهان,1393,فريبا اسماعيلي كتكي, مجتبي اسلامي, ليدا مؤمني, اميرحسين شيخ شاهرخ
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
151 جنين شناسي مقايسه اي جانوران 1401/10/27 سه شنبه 08:00-10:00
610 بافت شناسي جانوري 2 1401/10/19 دوشنبه 14:00-16:00
617 جنين شناسي انسان 1401/10/21 چهارشنبه 08:00-10:00
629 مكانيسم هاي سلولي و مولكولي تكوين 1401/10/19 دوشنبه 08:00-10:00
364 سمينار
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal