۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد
گیتی امتیازی
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : زیست شناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,میکروبیولوژی,لیدز,انگلستان,-1372
جستجو:
|
Study of laccase activity of Bacillus spores by zymogeraphy,دومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی,ملی,پوستر,1395,افروزالسادات حسینی ابری,گیتی امتیازی,مریم فنایی | Detail
فعالیت ضد قارچی پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی جداسازی شده از شیر شتر علیه آسپرژیلوس فلاووس مولدآفلاتوکسین,دومین کنگره ملی شتر,ملی,سخنرانی,1395,سمانه صدیقی خویدک,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,محمد مظلوم اردکانی,ایرج دلفانی | جزئیات
Isolation and identification of autotrophic iron oxidizing bacteria from acid mine drainage of Sarcheshmeh Cooper Mine,The 16th International and Iranian Congress of Microbiology,بین المللی,پوستر,1394,شیوا تورانی,رسول روغنیان,مهدی حسن شاهی,گیتی امتیازی,رضا ناصح | Detail
SUSTAINED RELEASE OF ACARBOSE FROM MICROCAPSULES PREPARED FROM BACILLUS SUBTILIS SPORES,The 16th International and Iranian Congress of Microbiology,بین المللی,پوستر,1394,افروزالسادات حسینی ابری,گیتی امتیازی | Detail
Investigation of degradation properties of poly(ether- urethane)s containing cyclopeptide moiety in the presence of micrococcus bacteria,11th International Seminar on Polymer Science and Technology,بین المللی,پوستر,1393,سکینه عیوضی,فاطمه رفیع منزلت,گیتی امتیازی | Detail
The effect of urease secreted enzymes of new micrococcus strain on biodegradation of poly (ether- urea- urethane),11th International Seminar on Polymer Science and Technology,بین المللی,پوستر,1393,سکینه عیوضی,فاطمه رفیع منزلت,گیتی امتیازی | Detail
Production of starch/LDPE/clay composite packaging films with improved antimicrobial property and printability,11th International Seminar on Polymer Science and Technology,بین المللی,پوستر,1393,مجید پیروز,امیر حسین نوارچیان,گیتی امتیازی | Detail
Computational mutations for the thermostabilizing a-amylase of Bacillus amyloliquefaciens,The national conference on protein and peptide sciences,ملی,پوستر,1393,مینو غلامزاده,حسن محبت کار,گیتی امتیازی | Detail
Alpha-amylase production by some starch assimilating Bacillus species ,The national conference on protein and peptide sciences,ملی,پوستر,1393,مینو غلامزاده ,گیتی امتیازی,حسن محبت کار | Detail
Prediction of Epitopes of Bacillus cereus Hemolysin,1st Tabriz International Life Science & 12th Iran Biophysical Chemistry Conference,بین المللی,پوستر,1392,نیلوفر ساسانی,حسن محبت کار,گیتی امتیازی | Detail
reducing virulence of Cytotoxin K in Bacillus cereus responsible for a severe food poisoning by mutation in pore region,دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران,ملی,پوستر,1392,نیلوفر ساسانی,حسن محبت کار,گیتی امتیازی | Detail
Identification and titration of hemolysin toxin in Bacillus by hemolysis assay,دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران,ملی,پوستر,1392,نیلوفر ساسانی,حسن محبت کار,گیتی امتیازی | Detail
Synthesis, Characterization and Biodegradation of Poly(butylene succinate) scaffolds,First Tabriz International Life Science Conference & 12th Iran Biophysical Chemistry Conference,بین المللی,پوستر,1392,غلامعلی کوهمره,فاطمه رفیع منزلت,گیتی امتیازی,F.Kadkhodaei | Detail
Study of Degradation a new Poly (ether-urea-urethane) by Bacillus bacteria Isolated from Soil,First Tabriz International Life Science Conference & 12th Iran Biophysical Chemistry Conference,بین المللی,پوستر,1392,فاطمه رفیع منزلت,گیتی امتیازی,Mahboobeh Jafari,Shahrzad Dehghanfar | Detail
Biodesulfurization of Dibenzothiophene using cell- free extract of Rhodococcus erythropolis R1,14th International Iranian Congress of Microbiology,بین المللی,پوستر,1392,مریم دیانتی ریزی,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی | Detail
Investigation of biodegradability of Poly(butylene succinate) / clay nanocomposite scaffolds,6th Iranian National Seminar of Chemistry and Environment,ملی,پوستر,1392,غلامعلی کوهمره,فاطمه رفیع منزلت,گیتی امتیازی,فریده کدخدایی | Detail
بررسی چالش های مرتبط با تولید و تجاری سازی نایسین در جهان,اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی,ملی,پوستر,1392,شهرزاد دهقانی فر,مهرناز کیهانفر,گیتی امتیازی | جزئیات
کاربرد پپتیدهای ضدمیکروبی بعنوان عوامل دارویی جدید,3rd International Student Biotechnology Congress,بین المللی,پوستر,1392,شهرناز دهقانی فر,مهرناز کیهانفر,گیتی امتیازی | جزئیات
کاربرد لنتی بیوتیکها و باکتریوسین های مشتق از باکتریها در صنایع غذایی ، پزشکی ،دارویی و کشاورزی,کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,شهرزاد دهقانی فر,مهرناز کیهانفر,گیتی امتیازی | جزئیات
Bioinformatic prediction mersacidin binding site to the bacteria transglycosylase enzyme and its effect on the celll wall,کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی,ملی,پوستر,1392,شهرناز دهقانی فر,مهرناز کیهانفر,گیتی امتیازی | Detail
Study of Antibacterial Peptide derived from B acillus subtilis strains on the pathogenic bacteria,بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران,بین المللی,پوستر,1392,شهرناز دهقانی فر,مهرناز کیهانفر,گیتی امتیازی | Detail
Biodesulfurization of Dibenzothiophene to 2-hydroxybiphenyl by a newly isolated bacterium,1st Tabriz International Life Science Conference, 12th Iran Biophysical Chemistry Conference,بین المللی,پوستر,1392,مریم دیانتی ریزی,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی | Detail
بررسی اثر سورفکتانت Tween 80 بر رشد و مصرف دی‌بنزو‌تیوفن توسط قارچ جداسازی شده از خاک آلوده به نفت ,همایش بیوتکنولوژی محیط زیستی,ملی,پوستر,1392,فاطمه علمی,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی | جزئیات
مطالعه‌ی فیزیولوژیکی رشد مخمر سولفورزدای ترکیبات گوگردی نفت در حلال‌های مختلف دی‌بنزو‌تیوفن ,همایش بیوتکنولوژی محیط زیستی,ملی,سخنرانی,1392,فاطمه علمی,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی | جزئیات
اثر توام ازتوباکتر و نانو ذرات آهن روی رشد گیاهچه‌های آفتابگردان,هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین‌المللی زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1391,فاطمه سرلک,اکبر مستاجران گورتانی,گیتی امتیازی | جزئیات
اثر توام ازتوباکتر و نانو ذرات آهن بر تغییرات وزن خشک و مقدار آهن در گیاه آفتابگردان,اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی (غیر زیستی),ملی,پوستر,1391,فاطمه سرلک,اکبر مستاجران گورتانی,گیتی امتیازی | جزئیات
Prediction of proteins stability upon point mutation in Bacillus cereus hemolysin,چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران,ملی,پوستر,1391,نیلوفر ساسانی,مهسا طاهرزاده,گیتی امتیازی,حسن محبت کار | Detail
Prediction of proteins stability upon point mutation in Bacillus cereushemolysin,چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران,ملی,پوستر,1391,نیلوفر ساسانی,مهسا طاهرزاده,گیتی امتیازی,حسن محبت کار | Detail
اثر توأم ازتوباکتر و نانوذرات آهن بر تغییرات وزن خشک و مقدار آهن در گیاه آفتابگردان,اولین همایش ملی تنش‌های گیاهی (غیر زیستی),ملی,پوستر,1391,فاطمه سرلک,اکبر مستاجران گورتانی,گیتی امتیازی | جزئیات
اثر توأم ازتوباکتر و نانوذرات آهن روی رشد گیاهچه‌های آفتابگردان,هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی,هفته پژوهش,پوستر,1391,فاطمه سرلک,اکبر مستاجران گورتانی,گیتی امتیازی | جزئیات
Removal of MTBE by Novel Exigubacterium in seawater,International confrences on water and wastewater treatment,بین المللی,پوستر,1389,گیتی امتیازی,افروزالسادات حسینی ابری,فریبا راه حق | Detail
aerobic nitrate reduction and effect of nanosilver on nitrate desalting,International confrences on water and wastewater treatment,بین المللی,پوستر,1389,سمانه شاهرخ,گیتی امتیازی | Detail
Biodegredation of Naphtalene by salt tolerate and halophile bacteria isolated from the persian gulf and caspian sea .,rnational conferences on Water & wastewater treatmentInte,بین المللی,پوستر,1389,منیژه رهبری,گیتی امتیازی,شهریار شاکری | Detail
جداسازی باکتریوفاژ اختصاصی بیماری زای گیاهی Diekeya dadantii (Erwinia chrysanthemi از دریای خزر,دومین همایش منطقه‌ای تازه‌های میکروبیولوژی,منطقه ای,سخنرانی,1389,عباس سلیمانی دلفان,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی | جزئیات
تجزیه زیستی و گوگرد زایی زیستی تیوفن توسط یک سویه جدید از Pseudomonas stutzeri,دومین همایش منطقه‌ای تازه‌های میکروبیولوژی,منطقه ای,سخنرانی,1389,محمد صادق شیرسلیمیان,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی | جزئیات
بررسی کموتاکسی جدایه های آزوسپیریلوم اندوفیت به ترشحات ریشه برنج و گندم,شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1389,محمد جواد مهدی پور مقدم,گیتی امتیازی,مجید بوذری,اکبر مستاجران گورتانی | جزئیات
Optimal condition for bacteriocin production in new nitrogen fixing ,sequend international journal of microbiology,ملی,پوستر,1389,mohamadian,گیتی امتیازی,rahbar | جزئیات
Optimal condition for bacteriocin production n new nitrogen fixing Bacillus pumilus strain,second National Conference of Applied Microbiology,ملی,پوستر,1389,Zaghian ,S,گیتی امتیازی | جزئیات
The role of nanosilver in dechlorination from chloroform by ,second conference of applied microbiologyu,ملی,پوستر,1389,mohamadian,گیتی امتیازی,rahbar | Detail
Isolation and purification of agrobactin from Agrobacterium tumefaciens and its effects on red blood cells ,second national conference of applied microbiology,ملی,پوستر,1389,Yaaghoobi ,M,گیتی امتیازی,رسول روغنیان | Detail
The role of nanosilver in dechlorination from chloroform by Pseudomonas,second national conference of applied microbiology,ملی,پوستر,1389,Mohamadian,E,گیتی امتیازی,Rahbari,M | Detail
جداسازی باکتریوفاژ باکتری (pseudomonas putida)از مزارع استان اصفهان,the 2nd national congress of researchers,ملی,سخنرانی,1389,عباس سلیمانی دلفان,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی | جزئیات
بررسی تولید لنتی‌بیوتیک‌های ضدمیکروبی به وسیله سویه‌های جدید باسیلوس تثبیت‌کننده نیترو‍‍‍‍‍ژن,the 2nd national biology congress of researchers,ملی,سخنرانی,1389,سعیده زاغیان,گیتی امتیازی | جزئیات
کاهش بار آلی شیرابه (BOD5)به وسیله باسیلوس های تثبیت کننده ی ازت جداشده از دریا,the 2nd national biology congress of Researchers,ملی,سخنرانی,1389,سعیده زاغیان,گیتی امتیازی | جزئیات
کشف مخمرهای بومی تولید کننده اسید سیتریک بالا,the 2nd national biology congress of Researchers,ملی,سخنرانی,1389,مریم السادات میر باقری ,ایرج نحوی,گیتی امتیازی,فرشاد درویشی | جزئیات
تولید نانو ذرات آهن توسط باکتری ها در شرایط هوازی ,the 2nd national biology congress of Researchers,ملی,پوستر,1389,منا یعقوبی ,گیتی امتیازی | جزئیات
جداسازی مخمرهای تجزیه کننده نفت و بهینه سازی شرایط رشد با استفاده از روش تاگوچی,the 2nd national biology congress of Researchers,ملی,پوستر,1389,سعید عنایت اللهی,گیتی امتیازی,ایرج نحوی | جزئیات
تجزیه زیستی و گوگردزدایی زیستی از تیوفن توسط یک سویه Pseudomonas stutzeri,THE 2ND NATIONAL BIOLOGY CONGRESS OF RESEARCHERD,ملی,پوستر,1389,گیتی امتیازی | جزئیات
تیمار بیولوژیک شیرابه زباله,the 2nd national biology congress of Researchers,ملی,پوستر,1389,مرضیه آیتی نجف آبادی ,گیتی امتیازی,سارا سعاتمند ,حسین قنواتی | جزئیات
غربالگری استرپتومیست های ترموفیل به منظور کاربر در صنایع,the 2nd national biology congress of Researchers,ملی,پوستر,1389,زهرا حجازی,گیتی امتیازی,مریم السادات میرباقری,بهروز صالحی | جزئیات
جدا سازی و خالص سازی آگروباکتین از Agrobacterium tumefaciens و بررسی اثرآن روی گلبول های قرمز خون,دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران,ملی,پوستر,1389,منا یعقوبی,گیتی امتیازی,رسول روغنیان | جزئیات
A novel Bacteriocin with antimicrobial activity produced by newly isolated nitrogen fixing Bacillus strains,4th Iranian Congress of Clinical Microbiology,ملی,پوستر,1389,Zaghian S,گیتی امتیازی,Shokri D | Detail
Isolation , characterization and antimicrobial activity of kefiran exopolysaccharide ,4th Iranian Congress of Clinical Microbiology,ملی,سخنرانی,1389,Rahbari M,گیتی امتیازی | Detail
Bioremediating of naphthalene to improve the public health and reduce the risk of cancer ,Iranian Congress of Clinical Microbiology,ملی,سخنرانی,1389,گیتی امتیازی | Detail
ﻚﻴﺗﻮﻴﺑوﺮﭘ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ یرﺎﺒﺟا فوﺮﺗﻮﻟاﺰﮔا یﺮﺘﻛﺎﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳاﻚ,Iranian Congress of Clinical Microbiology,ملی,پوستر,1389,گیتی امتیازی | جزئیات
Removal of MTBE by novel Exiguobacterium in seawater.,International conference of Water and Wastewater,بین المللی,پوستر,1389,افروزالسادات حسینی ابری,گیتی امتیازی,فریبا راه حق | Detail
Unusual biological behavior of staphylococci with nano silver assayed by microtiter -plate,9th nanothechnology confrence IEEE NANO 2009,بین المللی,سخنرانی,1388,گیتی امتیازی,سمانه شاهرخ | Detail
collaboration of phanerocheate chrysosporium and nano filter for methyl tert-butyl ether (MTBE) removal,Nano Tech Insight 2009,بین المللی,پوستر,1388,گیتی امتیازی,الهه حیدری,طیبه صالح | Detail
bioremediation of DSO contaminated soil of South pars gas complex,IET Biosysbio 2009,بین المللی,پوستر,1388,گیتی امتیازی,H.esmaeili,t.saleh,m.beheshti,m.s.hatamipour,m.rahehagh | Detail
تجزیه زیستی تولوئن توسط باکتری‌های تحمل‌کننده نمک جداشده از آب دریا,همایش ملی دانشجویان زیست شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1388,افروزالسادات حسینی ابری,گیتی امتیازی,رسول روغنیان | جزئیات
روشی آسان و سریع برای بررسی میزان تولید اسید سیتریک در مخمرها,همایش ملی دانشجویان زیست شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1388,مریم السادات میرباقری,ایرج نحوی,گیتی امتیازی | جزئیات
جداسازی سیانوباکتر تثبیت کننده ازت و تولید کننده هیدروژن.,همایش ملی دانشجویان زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1388,زهرا نوری,گیتی امتیازی,سعید افشارزاده | جزئیات
تولید و بهینه سازی هورمون اندول -3-استیک اسید در باکتری های تثبیت کننده نیتروژن ,دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران,ملی,پوستر,1388,داریوش شکری,گیتی امتیازی | جزئیات
بررسی تولید هورمون اندول -3-اسید استیک توسط عصاره سلولی حاصل از باکتری ریزوبیوم ,همایش ملی دانشجویان زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1388,داریوش شکری,گیتی امتیازی | جزئیات
بررسی همکاری باکتری های خاک در تولید هورمون اکسین ,یازدهمین کنگره علوم خاک ایران,ملی,پوستر,1388,داریوش شکری,گیتی امتیازی | جزئیات
Development of cyanotoxin as anticancer Drugs with specific cellular target,ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جموری اسلامی ایران,ملی,پوستر,1388,افروزالسادات حسینی ابری,سمانه شاهرخ اصفهانی ,گیتی امتیازی | Detail
بررسی فرایند تثبیت ازت به عنوان یک روش نوین برای تولید آمونیاک آزاد,همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین,ملی,پوستر,1388,داریوش شکری,گیتی امتیازی | جزئیات
Development of cyanotoxin as anticancer drugs with specific cellular target. ,Sixth National Biotechnology Congress Islamic Republic of Iran.,ملی,پوستر,1388,افروزالسادات حسینی ابری,سمانه شاهرخ,گیتی امتیازی | Detail
تجزیه زیستی تولوئن توسط باکتری¬های تحمل کننده نمک جدا شده از آب دریا,همایش ملی دانشجویان زیست شناسی,ملی,سخنرانی,1388,گیتی امتیازی,افروزالسادات حسینی ابری | جزئیات
Comparision anti UV effects of nano composite films of titanium dioxide in disinfection some bacteria (e.coli,s.areus,bacillus sp),15th national &international conference of biology.,بین المللی,پوستر,1387,محمد حسین حبیبی,گیتی امتیازی,بهارک حسین خانی,مجتبی نصر اصفهانی | Detail
The effect of petroleum utilizing bacteria on biodegradation of morpholine by mycobacterium,15th national &international conference of biology,بین المللی,پوستر,1387,T.saleh,گیتی امتیازی,Hasanshahian mehdi ,عموپور | Detail
پاسخ های رشدی گندم به تلقیح توام ریشه با آزوسپریلیوم برازیلنس و ریزوبیوم ملیلوتی به اضافه 2،4-d,اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی,ملی,پوستر,1387,مهری عسکری,اکبر مستاجران گورتانی,گیتی امتیازی | جزئیات
comparison of oil degrading microbial community and enzyme activities in persian gulf and caspian sea for detection of oil cantaminated area,14th international biodeterioation &biodegredation symposium IBBS-14,بین المللی,سخنرانی,1387,گیتی امتیازی,مهدی حسن شاهیان,سیمون کاپلو | Detail
biosurfactant production by crude oil degrading marine bacteria isolated from persian gulf,14th international biodeterioration &biodegradition symposiun,بین المللی,سخنرانی,1387,گیتی امتیازی,مهدی حسن شاهیان,سیمون کاپلو,ایرج نحوی | Detail
Optimization and purification of Auxin hormone in Rhizobium strains,2nd international student conference of biotechnology,بین المللی,پوستر,1387,داریوش شکری,گیتی امتیازی | Detail
460production of free ammonium by Paenibacillus strains in nitrogrn fixation process,2nd international student conference of biotechnology,بین المللی,پوستر,1387,داریوش شکری,گیتی امتیازی | Detail
بررسی رابطه بین هیدرو فوبیسیته سطح سلولی و تولید بیو سورفکتانت در باکتری های تجزیه کننده نفت خام,نخستین همایش ملی میکروبیولو‍‍زی کاربردی,ملی,سخنرانی,1386,حسن شاهیان، مهدی,گیتی امتیازی | جزئیات
.تصفیه زیستی خاکهای آلوده بهDSOدر مجتمع گاز پارس جنوبی.,ملی,پوستر,1386,اسماعیلی طاهری,گیتی امتیازی,مسعود بهشتی,محمد صادق حاتمی پور | جزئیات
استفاده هز فرایند جذبی ( assimilation)قارچها و مخمرها در حذف آمونیاک از پساب های صنعتی,پنجمین همایش ملی بیوتکنولو‍زی ایران,ملی,پوستر,1386,قنواتی حسین ,گیتی امتیازی | جزئیات
.شناسایی باکتری اسیدی تیو باسیلوس فروکسیدانس جدا شده از خاک مس سر چشمه بوسیله روشPCR ,پنجمین همایش ملی بیوتکنولو‍زی ایران,ملی,پوستر,1386,مصطفی ذوالفقاری مجد,ناصر گلبانگ,گیتی امتیازی,منافی | جزئیات
مقایسه آنزیمی جامعه میکروبی تچزیه کننده نفت خام در رسوبات آلوده و غیر آلوده خلیج فارسو دریای خزر,پنجمین همایش ملی بیوتکنولو‍زی ایران,ملی,سخنرانی,1386,حسن شاهیان،مهدی ,گیتی امتیازی,روحا کسری کرمانشاهی | جزئیات
فروشویی بوسیله چهار سویه .acidithiobacillus ferrooxidans,نخستین همایش ملی میکروبیولو‍زی کاربردی ا یران,ملی,پوستر,1386,عباسی دینانی،مریم,گیتی امتیازی | جزئیات
.بررسی شرایط رشد چهار سویه اسیدی تیو باسیلوس فروکسیدانس,سمینار ملی زیست شناسی,ملی,پوستر,1386,عباسی دینانی،مریم,گیتی امتیازی | جزئیات
, Bioremediation of DSO contaminated soil laboratory scale,. The 5th international Chemical Engineering Congress&Exhibibion (IChEC2008),بین المللی,سخنرانی,1386,Esmaili taheriH,گیتی امتیازی,مسعود بهشتی,محمد صادق حاتمی پور | Detail
بررسی اثر نفت خام بر روی جامعه میکروبی رسوبات خلیج فارس در دو سطح فیزولوزیکی و مولکولی,نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران,ملی,پوستر,1386,حسن شاهیان، مهدی,گیتی امتیازی,روحا کسری کرمانشاهی | جزئیات
نقش آنزیم های غشایی رودوکوکوس اریتروپولیس68 در حذف دی اتیل دی سولفید,. نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران,ملی,پوستر,1386,گیتی امتیازی,حریر چی، شراره | جزئیات
. سنتز ترکیبات جدید کمپلکس های باز شیف و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آنها .,نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران,ملی,پوستر,1386,محمد حسین حبیبی,گیتی امتیازی,طیبه صالح | جزئیات
انتقال زن dszC از سویه های جدا شده Rhodococcus بهE.coliBl21توسط وکتور Pet28a ,نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1386,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی | جزئیات
Determination of Important factors on Bioremediation of Crude Oil,The 5th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2008),بین المللی,پوستر,1386,سید فوآد آقا میری,کسری کبیری,گیتی امتیازی | Detail
Biosorption of Metal by nono DNA particle from Micobacterium and Azotobacter,proceedings of the 2nd conference of Nanostructures,بین المللی,سخنرانی,1386,Neda Habibi,گیتی امتیازی | Detail
Bioremediation of diethyl disulfide by nano layer membrane from Rhodococcus,proceedings of the 2nd conference of Nanostructures,بین المللی,سخنرانی,1386,گیتی امتیازی,sharareh Harirchi | Detail
A novel function of bacterial Glutation S-Transferase(GST)Department of Biology,Iranian conference bioinformatics,ملی,پوستر,1386,طیبه صالح,گیتی امتیازی | Detail
جدا سازی سودوموناس حل کننده ی فسفر نامحلول,همایش بین المللی علم زیستی,بین المللی,سخنرانی,1385,بهارک حسین خانی,گیتی امتیازی | جزئیات
مطالعه ی فرآیند آنزیم اسید آکلالین فسفاتاز,دومین همایش منطقه ای علوم زیستی,ملی,سخنرانی,1385,بهارک حسین خانی,گیتی امتیازی,ایرج نحوی | جزئیات
جداسازی باکتری های موثر در ژرمیناسیون دانه ی گندم,چهارمین کنفرانس زیست شناسی دانشگاه تربیت مدرس,ملی,سخنرانی,1385,بهارک حسین خانی,گیتی امتیازی,ایرج نحوی | جزئیات
مطالعه ی فعالیت آنزیم های باکتری های حل کننده ی فسفات,اولین همایش ملی بیوتکنولوژی دانشگاه رازی,ملی,سخنرانی,1385,بهارک حسین خانی,گیتی امتیازی,ایرج نحوی | جزئیات
بررسی فعلیت آنزیم فیتاز در پسودوموناس پوتیدا,اولین همایش ملی بیوتکنولوژی دانشگاه رازی,ملی,سخنرانی,1385,بهارک حسین خانی,گیتی امتیازی,ایرج نحوی | جزئیات
تولید آمونیاک توسط لایه ی نانو,اولین همایش نانوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان,ملی,سخنرانی,1385,گیتی امتیازی,شمال نصب,عباسی | جزئیات
بررسی تخریب پذیری بیولوزیک فاز آلی واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه ,چهارمین همایش ملی بیوتکنولو‍زی ایران,ملی,پوستر,1385,گیتی امتیازی,ناصر گلبانگ,مصطفی ذوالفقاری | جزئیات
پتانسیل استفاده از فناوری احیای زیستی برای درمان آبهای آلوده به هیدروکربن های نفتی در خلیج فارس,همایش بین المللی خلیج فارس و توان هسته ای صلح آمیز ایران,بین المللی,سخنرانی,1385,گیتی امتیازی,روحا کسری کرمانشاهی,مهدی حسن شاهیان | جزئیات
Distrobioton of alkane hydroxylase gene into crude-oil degredation bacterial population in Persian gulf,The 9th Iranian Congress of Biochemistry&the 2nd international Congress of Biochemstry and Molecular Biology,بین المللی,سخنرانی,1385,Hassanshahian ,mehdi ,گیتی امتیازی,روحا کسری کرمانشاهی | Detail
بهینه سازی استخراج DNA از خاک و رسوبات محیطی,سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,سخنرانی,1384,مهدی حسن شاهیان,گیتی امتیازی,ناصر گلبانگ | جزئیات
جدا سازی مخمرهای مولد بیوپلی مدپلولان از طبیعت ومقایسه پلولان تولیدی آنها ,چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران,ملی,سخنرانی,1384,غلامرضا قزلباش,گیتی امتیازی,ایرج نحوی,منوچهر توسلی خوزانی | جزئیات
بررسی تخریب پذیری بیولوژیک فاز آلی واحد استخراج یا حلال مجتمع,چهارمین همایش بیوتکنولوژی,ملی,سخنرانی,1384,مصطفی ذوالفقاری,گیتی امتیازی | جزئیات
study of inorganic phosphate solubilizing (tricalsium phosphate)bacteria and their role in germination of wheate,14th national &2nd international conference o biology,هفته پژوهش,پوستر,1384,Hosseinkhani, Baharak,گیتی امتیازی,ایرج نحوی | جزئیات
حذف بیولوژیکی فسفر از پساب تصفیه خانه جنوب,نهمین همایش ملی بهداشت محیط,ملی,پوستر,1384,گیتی امتیازی,ایرج نحوی,حسین‌خانی، بهارک | جزئیات
مطالعه فعالیت آنزیم اسید آکلالین فسفاتاز,. دومین همایش منطقه‌ای علوم زیستی,ملی,پوستر,1384,گیتی امتیازی,ایرج نحوی,حسین‌خانی، بهارک | جزئیات
جداسازی باکتریهای موثر در ژرمیناسیون دانه گندم,چهاردهمین کنفرانس زیست‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس.,ملی,پوستر,1384,گیتی امتیازی,ایرج نحوی,.حسین‌خانی، بهارک. | جزئیات
جداسازی باکتریهای محلول کننده فسفات نامحلول,. هفته پژوهش,ملی,پوستر,1384,گیتی امتیازی,ایرج نحوی,حسین‌خانی، بهارک | جزئیات
فازتایپینگ 30 سویه ریزوبیوم جدا شده از 5 لگوم همزیست از خاک استانهای گبلان و اصفهان ,دوازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1383,محمد جواد مهدی پور مقدم,مجید بوذری,گیتی امتیازی | جزئیات
عوامل تحریک کننده و بازدارنده باکتریوفاژهای ریزوبیوم,دومین کنگره ویروس شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1382,مجید بوذری,گیتی امتیازی,محمد جواد مهدی پور مقدم | جزئیات
جداسازی سینوفاگا از حلزون و بررسی خواص سلولازی آن,سیزدهمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,سخنرانی,مهرناز شمال نصب,گیتی امتیازی | جزئیات
جستجو:
|
بررسی فنوتایپی و ژنوتایپی تشیل بیوفیلم در سویه های استافیلوکوکوس کواگولاز منفی,کارشناسی ارشد,1396,فاتح رحیمی,گیتی امتیازی,محمد رضا عربستانی
مقایسه و شناسایی مولکولی آنزیم­های آلکالین متالو و سرین پروتئاز در باکتری‌ها و بهینه‌سازی تولید آن‌ها,دکتری,1396,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی,رحمان امام زاده,عیسی جرجانی
جداسازی باکتری های اسید لاکتیک بومی و استفاده از آنها در کنترل رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس مولد آفلاتوکسین و کاربرد بیوسنسور الکترو شیمیائی مبتنی بر DNA در تشخیص ژن تولید کننده سم آفلاتوکسین در یک ماده غذایی,دکتری,1395,محمد ربانی خوراسگانی,محمد مظلوم اردکانی,گیتی امتیازی
تولید نانو بستر (دار بست) از کفیران و بررسی خواص مولکولی و ساختاری آن به منظور تهیه دار بست سلولی,دکتری,1395,رسول روغنیان,گیتی امتیازی,کامران قائدی
تولید نشانگر میکروبی دما-زمان توسط باسیلوسها و بررسی توالیهای مؤثر در پاسخ به استرس دما و گرسنگی,دکتری,1395,گیتی امتیازی,سید حمید زرکش اصفهانی,محسن ربانی,?
گوگردزدایی بیولوژیکی از زغال سنگ,کارشناسی ارشد,1394,گیتی امتیازی,زهرا اعتمادی فر
تولید نشانگر میکروبی دما-زمان توسط باسیلوسها و بررسی توالیهای موثر در پاسخ به استرس دما و گرسنگی,دکتری,1394,گیتی امتیازی,فاطمه جوادی زرنقی
خودآرایی داروها توسط نانوساختارهای پپتیدی و مشتقات پروپیونیک اسید,کارشناسی ارشد,1394,گیتی امتیازی,ندا حبیبی,علی ضرابی
بررسی جمعیت باکتری های اتوتروف و هتروتروف زهاب اسیدی معدن مس سرچشمه,کارشناسی ارشد,1394,رسول روغنیان,مهدی حسن شاهیان,گیتی امتیازی
سنتز و تولید الیاف نانواستر از بیوماس سلولی و آنزیم پلی استر سنتاز تثبیت کننده های ازت,کارشناسی ارشد,1394,گیتی امتیازی,رسول روغنیان
مقایسه تولید آلفا - آمیلاز بیوانفورماتیکی این آنزیم در باسیلوس‌ها,کارشناسی ارشد,1393,حسن محبت کار,گیتی امتیازی
غربالگری باکتری های متیلوتروف و توسعه تکنیک های DNA بیوسنسور و فا‍‍ژتایپینگ برای تشخیص آنها,دکتری,1393,مجید بوذری,گیتی امتیازی,محمد حسین حبیبی
جداسازی باکتریوفاژهای استرپتوکک‌های بیماری‌زای ماهی و بررسی استفاده از آنها در کنترل عفونت,دکتری,1393,مجید بوذری,گیتی امتیازی
ارزیابی تاثیر کمبود فسفر بر سیگنالینگ Quarum Sensing در همزیستی گیاه Medicago trancatula Gaertn با باکتری Sinorhizobium meliloti,دکتری,1393,اکبر مستاجران گورتانی,زهره حجتی نجف آبادی,گیتی امتیازی
تهیه داربست های نانوکامپوزیت پلی ( بوتیلن سوکسینات ) / خاک رس و بررسی خصوصیات آن ها.,کارشناسی ارشد,1393,غلامعلی کوهمره,فاطمه رفیع منزلت,گیتی امتیازی
بررسی رفتار زیست تخریب پذیری پلی(اتر-اوره-یورتان)بر پایه سیکلوپپتید L-لوسین در حضور سویه های باکتریی کوکوسی شکل,کارشناسی ارشد,1393,فاطمه رفیع منزلت,گیتی امتیازی
تولید لایه نازک نانو کامپوزیتی نشاسته-خاک رس با خواص ضد میکروبی و چاپ پذیری بهبودیافته در اکسترودر دوپیچه,کارشناسی ارشد,1393,امیر حسین نوارچیان,گیتی امتیازی
بررسی مکانیسم اکسیدازی ، تولید نانونقره در اسپور باسیلوس ها و تهیه میکروکپسول های حاوی نانومنفذ به عنوان حامل پروتئین کایمریک ودارو,دکتری,1393,گیتی امتیازی,محمد ربانی خوراسگانی
سنتز پلی(اتر-یورتانها) برپایه سیکلوپپتید L-لوسین و فاز نرم PEG و بررسی ویژگیهای زیست تخریب پذیری و زیست سازگاری انها درمحیط های بیولوژیک,کارشناسی ارشد,1392,فاطمه رفیع منزلت,گیتی امتیازی
جداسازی و شناسایی مولکولی قارچهای سولفورزدای دی بنزوتیوفن,کارشناسی ارشد,1392,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
استفاده از لایه سطحی باسیلوس ها به عنوان داربست برای کشت سلولهای PC12,کارشناسی ارشد,1392,گیتی امتیازی,محمد حسین نصر اصفهانی,کامران قائدی
تولید و استخراج لنتی بیوتیک ها و متابولیت های ثانویه پپتیدی از باسیلوس و آگروباکتریوم و بررسی اثر آن ها بر سلولهای یوکاریوتی مانند مخمر، قارچ و غیره,کارشناسی ارشد,1392,مهرناز کیهانفر,گیتی امتیازی
بررسی سولفورزدایی از دی بنزوتیوفن توسط آنزیم های Dsz و لایه های نانو با منشا باکتریایی,کارشناسی ارشد,1392,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
استخراج همولیزین از باسیلوس و بررسی خواص آن از طریق بیوانفورماتیک,کارشناسی ارشد,1392,حسن محبت کار,گیتی امتیازی
بررسی ژن‌های موثر در مقاومت به فلزات سنگین و نانو اکسیدهای فلزی در سودوموناس ‌های جداسازی شده و کنترل زیستی آنها توسط آنتاگونیست‌های میکروبی,دکتری,1392,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,شهریار شاکری,محمدمهدی یعقوبی
نولید میکروبی نانو ذرات اکسید منگنز,دکتری,1391,گیتی امتیازی
تولید نانو ذرات آهن روی و مس توسط بیوفیلم میکروبی و کشت خالص,کارشناسی ارشد,1391,گیتی امتیازی,رسول روغنیان
تولید پلی هیدروکسی بوتیرات باکتریایی و بررسی سمیت و ساختار میکرو یا نانوی آن,دکتری,1390,رسول روغنیان,گیتی امتیازی,سید حمید زرکش اصفهانی
سنتز و شناسایی پلی(اتر-یورتان)های قطعه ای جدید برپایه 6،3-دی ایزوبوتیل-5،2-دی کتوپیپرازین و پلی اترپلی الهای مختلف و مقایسه تخریب پذیری انها در محیطهای مختلف,کارشناسی ارشد,1390,فاطمه رفیع منزلت,گیتی امتیازی
بررسی اثرات ضدباکتریائی و ایمونولوژیک عصاره ها و پپتیدهای گیاهی در in vitro,دکتری,1390,رسول روغنیان,گیتی امتیازی,علیرضا قاسم پور
تجزیه زیستی و سولفورزدایی زیستی ترکیبات تیوفنی از نفت خام,کارشناسی ارشد,1390,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
بررسی حصور انزیمهای اکسیدازی اسپور استرپتومیست,کارشناسی ارشد,1390,گیتی امتیازی,دکتر حجتی
بررسی حضور آنزیم های اکسیدازی اسپور استرپتومیست ها و بهینه سازی تولید آنها,کارشناسی ارشد,1390,گیتی امتیازی,زهره حجتی نجف آبادی,مهرناز کیهانفر
مطالعه تولید نانوپارتیکل های سیدروفور توسط میکروار گانیسم ها ,کارشناسی ارشد,1389,گیتی امتیازی,رسول روغنیان
اثر هیدرو اسموپرایمینگ روی شاخص های رشد و فعالست آنزیم های آنتی اکسیدانت در دانه رست های تحت تنش شوری,کارشناسی ارشد,1389,ریحانه عموآقایی,اکبر مستاجران,گیتی امتیازی
بررسی تأثیر نانوذرات نقره بر رشد و عملکرد آنزیمی باکتری¬ها,کارشناسی ارشد,1389,گیتی امتیازی
بررسی خواص بیولوژیک دی آزوتروف‌های همیار و برهمکنش آنها با باکتری سلولوموناس,دکتری,1389,گیتی امتیازی,مجید بوذری,اکبر مستاجران گورتانی,زیور صالحی
تاثیر تنش خشکی روی فعالیت آنزیم نیتروژناز در هم زیستی‌های مقاوم و حساس به خشکی در نخود-ریزوبیوم,دکتری,1389,اکبر مستاجران گورتانی,منوچهر توسلی خوزانی,گیتی امتیازی
جداسازی باکتری های بیماری زای خانواده سولانالاسه و باکتریوفاژهای آن ها,کارشناسی ارشد,1389,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی,مجید بوذری
نقش اگزو پلس ساکارید و انزیم های پر اکسیدازی باکتریایی در تجزیه زیستی تولوئن,کارشناسی ارشد,1388,گیتی امتیازی,رسول روغنیان
نقش آنزیم گلوتاتیون - s-ترانسفراز (GST) در تجزیه آلاینده های محیطی ,کارشناسی ارشد,1388,گیتی امتیازی
بررسی مولکولی و اکولوژیکی باکتریهای تجزیه کننده آلکان ها در خلیج فارس و دریای خزر,دکتری,1388,گیتی امتیازی,روحا کسری کرمانشاهی,سیمون کاپلو,بیژن بمبئی
بررسی جنبه های ژنتیک و فیزیولوژیک کوکسی های اسید لاکتیک تولید کننده باکتریوسین,دکتری,1388,ایرج نحوی,گیتی امتیازی,منوچهر توسلی خوزانی
جداسازی و شناسایی مخمرهای تولید کننده اسید سیتریک از منابع متفاوت,کارشناسی ارشد,1388,ایرج نحوی,گیتی امتیازی
جداسازی و شناسایی مخمرهای تولید کننده اسید سیتریک از منابع متفاوت,کارشناسی ارشد,1388,ایرج نحوی,گیتی امتیازی
مقایسه فلور میکروبی باکتری¬های تجزیه کننده نفتالین در آب¬های شور و شیرین,کارشناسی ارشد,1388,گیتی امتیازی
بررسی میزان محلول سازی فسفر توسط سودوموناس (Pseudomonas) و تاثیر آن بر روی شاخص‌های رشد گیاه گندم ( Triticum aestivum L.),کارشناسی ارشد,1388,اکبر مستاجران گورتانی,گیتی امتیازی,هوشنگ یزدانی
بهینه سازی فیزیولوژیکی و ژنتیکی سولفور زدایی از دی بنزوتیوفن توسط میکروارگانیسم ها,دکتری,1387,گیتی امتیازی,ایرج نحوی,سید حمید زرکش اصفهانی
امکان سنجی تجزیه زیستی ترکیبات Polychlorinated biphenyls(PCBs)در حضور بیو سورفکتانت,کارشناسی ارشد,1387,ایرج نحوی,گیتی امتیازی,عمت الله جعفر زاده
بررسی تولید هورمون اکسین (3-اندول استیک اسید)در باکتری های تثبیت کننده نیتروزن ,کارشناسی ارشد,1387,گیتی امتیازی,مجید عزیزی آرانی
بررسی شدت تعرق، مقدار کلروفیل، رشد، محصول دانه و فعالیت نیتروژناز در تلقیح منفرد و توام آزوسپریلوم برازیلنس و ملیلوتی در گندم,دکتری,1387,اکبر مستاجران گورتانی,گیتی امتیازی,ریحانه عمو آقایی
حذف بیولوژیکی DSOاز خاکهای آلوده,کارشناسی ارشد,1386,محمد صادق حاتمی پور,گیتی امتیازی,مسعود بهشتی
بررسی اثر دی متیل و دی اتیل دی سولفید بر روی ساختارهای ملکولی (تاژک و ساقه)و فیزیولوژی باکتری های در یازی,کارشناسی ارشد,1386,گیتی امتیازی
مطالعه آبشویی (لیچینگ) فسفر توسط میکروارگانیسم‌ها,کارشناسی ارشد,1385,گیتی امتیازی,ایرج نحوی
فروشویی بوسیله باکتریهای اکسید کننده آهن و گوگرد,کارشناسی ارشد,1385,گیتی امتیازی
حذف بیولوژیکی آلودگی های نفتی از خاک,کارشناسی ارشد,1385,سید فوآد آقا میری,گیتی امتیازی
مطالعه و بررسی تولید بیوپلی مر پلولان توسط قارچ ها,کارشناسی ارشد,1384,ایرج نحوی,منوچهر توسلی خوزانی,گیتی امتیازی
تولید اتانول از ترکیبات لیکنوسلولز,دکتری,1384,طاهرزاده، محمد,گیتی امتیازی
بررسی آنزیم سلولاز در باکتریهای تثبیت‌کننده ازت,کارشناسی ارشد,1384,گیتی امتیازی,روحا کسری کرمانشاهی
بررسی تخریب پذیری بیولوژیک فاز آلی واحد استخراج با حلال,کارشناسی ارشد,1384,ناصر گلبانگ,گیتی امتیازی
مصرف قندهای زایلوز و آرابینوز به‌وسیلة مخمرها,کارشناسی ارشد,1384,ایرج نحوی,گیتی امتیازی
. مطالعه و بررسی تولید بیوپلی‌مر پلولان,کارشناسی ارشد,1384,ایرج نحوی,منوچهر توسلی خوزانی,گیتی امتیازی
حذف آمونیاک به روش میکروبی از پساب بخش کک‌سازی کارخانه ذوب‌آهن ,کارشناسی ارشد,1384,گیتی امتیازی
شناسایی باکتریهای تجزیه‌کنندة فنل,کارشناسی ارشد,1384,ناصر گلبانگ,گیتی امتیازی
جداسازی باکتریوفاژهای ریزوبیوم و بررسی کاربرد آن ها,کارشناسی ارشد,1383,گیتی امتیازی
جداسازی باکتریوفاژهای ریزوبیوم و بررسی کاربرد آن ها,کارشناسی ارشد,1383,مجید بوذری,گیتی امتیازی
بررسی پلاسمیدهای باکتریهای ایجادکنندة عفونت,دکتری, بادامی,گیتی امتیازی
. بررسی خواص آنزیم اوره‌آز در خاک,دکتری, شریعتمداری,گیتی امتیازی
. تثبیت ازت و ارتباط آزواسپیریلوم با ریشه,دکتری,اکبر مستاجران گورتانی,گیتی امتیازی
. فروزینگی زیستی برخی از مانده‌های کشاورزی,دکتری,شریعتمداری,گیتی امتیازی
. بررسی اثر Ec , pH و همیاری باکتری آزواسپیریلوم بر رشد کیفی و کمی گندم,کارشناسی ارشد,اکبر مستاجران گورتانی,گیتی امتیازی
اثر گیاه هفت بند برروی رشد باکتری گرم مثبت و منفی داروسازی.,دکتری, معطر,گیتی امتیازی
. کاربرد و تأثیر سه جلبک موجود در آبهای اصفهان برروی BOD5 و COD فاضلاب‌ها.,کارشناسی ارشد,اکبر مستاجران گورتانی,گیتی امتیازی
بررسی پراکندگی ریزوبیوم و شمارش آنها,کارشناسی ارشد,اکبر مستاجران گورتانی,گیتی امتیازی
. بررسی اتصال و تشکیل بیوفیلم باکتریهایی برروی سطوح و اثر عوامل ضد میکروبی. ,کارشناسی ارشد,گیتی امتیازی,روحا کسری کرمانشاهی
جستجو:
|
روشهای مدرن مولکولی تشخیص ودرمان (اپتامر، ریبوسوئیچ،sRNA،PNA باکتریایی «داروهای مدرن»,تالیف,مانی,1393,گیتی امتیازی,مریم جلیلی
تولید سلولهای مصنوئی وتثبیت ان(با استفاده از تکنیک های بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی)[400ص],تالیف,مانی,1391,گیتی امتیازی,آذر فرهنگ اصفهانی
نانوبیوتکنولوژی مولکولی(پروکاریوتها),ترجمه و تالیف,انتشارات مانی,1388,گیتی امتیازی,شراره حریرچی
میکروبیولوژی کاربردی و مهندسی ژنتیک,تالیف,انتشارات دانشگاه اصفهان,1386,گیتی امتیازی
آزمایشهای میکروبی آب و پساب,ترجمه,انتشارات مانی,1386,گیتی امتیازی,زهرا اعتمادی فر
مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک,تالیف,انتشارات مانی,1382,گیتی امتیازی,محسن کریمی
میکروبیولوژی خاک,تالیف,انتشارات مانی,1381,گیتی امتیازی
میکروبیولوژی و کنترل آلودگی آب ،هوا و پساب,تالیف,انتشارات مانی,1379,گیتی امتیازی
میکروبیولوژی کاربردی و مهندسی ژنتیک,تالیف,دانشگاه اصفهان,1377,گیتی امتیازی
جستجو:
|
اکتشاف وثبت ژن Dickeya dadantii strain pis3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence با شماره دسترسی: HQ423668.1,ایران,1394,Soleimani-Delfan,A,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی,مجید بوذری
اکتشاف وثبت ژن Dickeya dadantii strain sip4 16S ribosomal RNA gene, partial sequence با شماره دسترسی: HQ423669.1,ایران,1394,Soleimani-Delfan,A,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی,مجید بوذری
اکتشاف و ثبت ژن Aeromonas hydrophila strain MSB16 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KT006757,ایران-اصفهان,1394,Matia Sadat Borhani,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشاف و ثبت ژن Bacillus pseudofirmus strain MSB4 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KT006758,ایران-اصفهان,1394,Matia Sadat Borhani,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشاف و ثبت ژن Bacillus pseudofirmus strain MSB22 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KT006759,ایران-اصفهان,1394,Matia Sadat Borhani,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشاف و ثبت ژن Exiguobacterium sp. MSB42 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی KT006760,ایران-اصفهان,1394,Matia Sadat Borhani,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشاف وثبت ژن Raoultella phage vB_RorM-ISF6 clone (1) hypothetical protein genes, complete cds در Gene Bank با شماره دسترسیKF964563 ,اصفهان - ایران,1393,Zamani,مجید بوذری,گیتی امتیازی,Ghasemi,Chang
اکتشاف وثبت ژن Raoultella phage vB_RorM-ISF3 clone (4)-R tail sheath stabilizer and completion protein gene, partial cdsدر Gene Bank با شماره دسترسیKF964562 ,اصفهان - ایران,1393,Zamani,مجید بوذری,گیتی امتیازی,Ghasemi,Chang
اکتشاف وثبت ژن Raoultella phage vB_RorM-ISF3 clone (4)-F terminase subunit nuclease and ATPase gene, partial cdsدر Gene Bank با شماره دسترسیKF964561 ,اصفهان-ایران,1393,Zamani,مجید بوذری,گیتی امتیازی,Ghasemi,Chang
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas fluorescens strain CUO-2 copper resistance protein (COPA )gene, partial cdsدرGene Bank باشماره دسترسی KC683807,ایران-اصفهان,1392,soltani nejad,S,Rabani,M,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M
اکتشافات و ثبت ژن Bacillus pumilus strain DFAR8 16s ribosomal RNA gene ,partial sequenceدرGene Bank باشماره دسترسی KC577596.1,ایران-اصفهان,1392,Deghanfar,S,kyehanfar,M,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Rhodococcus qingshengii strain SM4 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر Gene Bank باشماره دسترسی KF647848 ,Isfahan-Iran,1392,مریم دیانتی ریزی,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Exophiala spinifera strain FM 18S ribosomal RNA gene, partial sequence; internal trascribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر Gene Bank باشماره دسترسی KC952672 ,Isfahan-Iran,1392,فاطمه علمی,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشاف و ثبت ژن- ثبت سویهFusarium oxysporum strain FE ,internal trascribed spacer 1, partial sequence; 5.8S ribosomal RNA gene, complete sequence; and internal transcribed spacer 2, partial sequencehدر Gene Bank باشماره دسترسی KF554100 ,University of Isfahan - Iran,1392,فاطمه علمی,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشاف وثبت ژن Raoultella phage vB_RorM-ISF6 clone (3) hypothetical protein gene, partial cds; and hypothetical protein genes, complete cds درGene Bank با شماره دسترسیKF964564 ,اصفهان - ایران,1392,Zamani,مجید بوذری,گیتی امتیازی,Ghasemi,Chang
اکتشاف وثبت ژن Stenotrophomonas maltophilia strain IR-Isfahan(G) 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسیKF964560 ,اصفهان-ایران,1392,Zamani,مجید بوذری,گیتی امتیازی,Ghasemi,Chang
اکتشاف وثبت ژن Microbacterium oxydans strain IR-Isfahan(F) 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسیKF964559 ,اصفهان-ایران,1392,Zamani,مجید بوذری,گیتی امتیازی,Ghasemi,Chang
اکتشاف وثبت ژن Methylobacterium extorquens strain IR-Isfahan(E) 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسیKF964558,اصفهان-ایران,1392,Zamani,مجید بوذری,گیتی امتیازی,Ghasemi,Chang
اکتشاف وثبت ژن Delftia acidovorans strain IR-Isfahan(D) 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسیKF964557 ,اصفهان-ایران,1392,Zamani,مجید بوذری,گیتی امتیازی,Ghasemi,Chang
اکتشاف وثبت ژن Raoultella ornithinolytica strain IR-Isfahan(C2) 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسیKF964556 ,اصفهان- ایران,1392,Zamani,مجید بوذری,گیتی امتیازی,Ghasemi,Chang
اکتشاف وثبت ژن Raoultella ornithinolytica strain IR-Isfahan(C) 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسیKF964555 ,اصفهان-ایران,1392,Zamani,مجید بوذری,گیتی امتیازی,Ghasemi,Chang
اکتشاف وثبت ژن Xanthomonas campestris strain IR-Isfahan(B) 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسیKF964554 ,اصفهان-ایران,1392,Zamani,مجید بوذری,گیتی امتیازی,Ghasemi,Chang
اکتشاف وثبت ژن Methylobacillus flagellatus strain IR-Isfahan(A) 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسیKF964553 ,اصفهان-ایران,1392,Zamani,مجید بوذری,گیتی امتیازی,Ghasemi,Chang
اکتشاف وثبت ژنوم کامل باکتریوفاژ Microbacterium phage vB_MoxS-ISF9, complete genomeدر Gene Bank با شماره دسترسیKJ173786 ,اصفهان-ایران,1392,Zamani,مجید بوذری,گیتی امتیازی,Ghasemi,Chang
ثبت سویه Bacillus stratosphericus strain SNSP 16s ribosomal RNA gene ,partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسی KC480583,دانشگاه اصفهان,1392,افروزالسادات حسینی ابری,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas Putida strain Zn-2 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441333.1 GI:407992919),ایران-اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas Putida strain Cu-2 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441331.1 GI:407992917,ایران - اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas sp.ZnO-1 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441329.1 GI:407992915) ,ایران - اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas sp CuO-3 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441325.1 GI:407992911,ایران - اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژنPseudomonas fluorescens Strain CuO-2 16S ribosomal RNA gene ,Partial sequence با شماره دسترسی (Version : JX441327.1 GI:407992913 ),ایران - اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas sp ZnO-2 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441330.1 GI:407992916,ایران- اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas aeruginosa strain CZO 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441328.1 GI:407992914),ایران- اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas fluorescens CuO-1 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version JX441326.1 GI:407992912,ایران- اصفهان,1391,Soltani Nejad,S,محمد ربانی خوراسگانی,گیتی امتیازی,Yaghoobi,M.M,Shakeri,S
اکتشافات و ثبت ژن Bacillus megaterium strain G11 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version :JX115009.1 GI:396086159),ایران- اصفهان,1391,ghashghaei,S,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن bacillus atrophaeus strain fep 16s ribosomal RNA gene ,Partial sequence درGene Bank باشماره دسترسی JX000003.1 ,ایران - اصفهان,1391,mirhendi,M,گیتی امتیازی,رسول روغنیان
اکتشافات و ثبت ژنStenotrophomonas maltophilia Strain cua 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version : 000004.1 GI:391226398),ایران- اصفهان,1391,mirhendi,M,گیتی امتیازی,رسول روغنیان
اکتشافات و ثبت ژنBrevundimonas diminuta strain znd 16S ribosomal RNA gene ,partial sequence با شماره دسترسی (Version : JX000002.1 GI:391226396),ایران- اصفهان,1391,Mirhendi,M,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Panibacillus validus strain PD2 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر Gene Bank باشماره دسترسی KC161368,ایران-اصفهان,1391,پیمان دریکوند,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی,محمد حسین حبیبی
اکتشافات و ثبت ژن Entrobacter ludwigii strain C8 16S ribosomal RNA gene ,partial sequenceدرGene Bank باشماره دسترسی JX666242.1,ایران ـ اصفهان,1391,Ghashghaei,S,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Alcanivorax dieselolei partial 16S rRNA gene ,strain PG-12 با شماره دسترسی(Version : FM957534 GI: 220980577),ایران- اصفهان,1390,hasanshahian,M,گیتی امتیازی,Cappello,S
اکتشافات و ثبت ژن halomonas organivorans partial 16S rRNA gene ,strain PG-31با شماره دسترسی (Version FM957531.1 GI:220980574),ایران- اصفهان,1390,hasanshahian,M,گیتی امتیازی,Cappello,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas stutzeri partial 16S rRNA gene ,strain CS-2 با شماره دسترسی (Version FM957535.1 GI:220980578,ایران- اصفهان,1390,hassanshahian,M,گیتی امتیازی,Cappello,S
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas aeruginosa partial 16S rRNA gene ,strain AS با شماره دسترسی (Version FM957532.1 GI:220980575),ایران- اصفهان,1390,hasanshahian,M,گیتی امتیازی,Cappello,S
اکتشافات و ثبت ژن Cobetia marina partial 16S rRNA gene ,strain PG-11 با شماره دسترسی (Version FM957529.1 GI:220980572),ایران- اصفهان,1390,hasanshahian,M,گیتی امتیازی,Cappello,S
اکتشافات و ثبت ژن Marinobacter hydrocarbonoclasticus partial 16S rRNA gene ,strain PG-24 با شماره دسترسی(Version : FM957538 GI: 220980581) ,ایران- اصفهان,1390,hasanshahian,M,گیتی امتیازی,Cappello,S
اکتشافات و ثبت ژن Microbacterium foliorum partial 16S rRNA gene ,strain PG-26 با شماره دسترسی(Version : FM957530 GI: 220980573) ,ایران- اصفهان,1390,hasanshahian,M,گیتی امتیازی,Cappello,S
اکتشافات و ثبت ژن Rhodococcus wratislaviensis partial 16s rRNA gene ,strain PG-39با شماره دسترسی (Version FM957537.1 GI:220980580,ایران- اصفهان,1390,hasanshahian,M,گیتی امتیازی,Cappello,S
اکتشافات و ثبت ژن Gordonia amicalis partial 16S rRNA gene ,strain CS-12با شماره دسترسی (Version FM957536.1 GI:220980579),ایران- اصفهان,1390,hasanshahian,M,گیتی امتیازی,Cappello,S
اکتشافات و ثبت ژن Acinetobacter calcoaceticus partial 16S rRNA gene ,strain PG-3 با شماره دسترسی (Version JX957533.1 GI:220980576),ایران- اصفهان,1390,hasanshahian,M,گیتی امتیازی,Cappello,S
اکتشافات و ثبت ژن Ralstonia pickettii strain AR1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی (ACCESSION:HM004352,VERTION:HM004352 GI:304239441),ایران -اصفهان,1390,Shakeri.S,رسول روغنیان,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Dickeya dadantii strain sip4 16s ribosomal RNA gene,partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی (ACCESSION : HQ423669 , VERSION : HQ423669.1 GI : 329762866,ایران- اصفهان,1390,سلیمانی دلفان,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Dickeya dadantii strain pis3 16s ribosomal RNA gene,partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی (ACCESSION : HQ423668 , VERSION : HQ423668.1 GI : 329762865 ,اصفهان-ایران,1390,سلیمانی دلفان,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Acinetobacter sp. asd01 16s ribosomal RNA gene,partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی (ACCESSION : HQ423666 , VERSION : HQ423666.1 GI : 329762863 ,اصفهان-ایران,1390,سلیمانی دلفان,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas putida strain sda2 16s ribosomal RNA gene,partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی (ACCESSION : HQ423667 , VERSION : HQ423667.1 GI : 329762864 ,اصفهان-ایران,1390,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Acinetobacter radioresistens strain M33 16S ribosomal RNA gene Partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی (ACCESSION:HQ832421,VERTION:HQ832421.1 GI:339892265,ایران-اصفهان,1390,M.Yaaghoobi,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Streptomyces sp. YSEE-1 16S ribosomal RNA gene,partial sequence در Gene Bank باشماره دسترسی (ACCESSION:HQ438283 ,VERSION:HQ438283.1 GI:330894937),ایران - اصفهان,1390,SHirsalimian,M.S,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Pseudomonas stutzeri strain SEE-1 16S ribosomal RNA gene,partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسی(Accession:HQ438282 ,VERTION:HQ438282.1 GI:330894936),ایران-اصفهان,1390,SHirsalimian,m.s,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Bacillus pumilus strain ZED17 16s ribosomal RNA gene ,partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسی (Accession:JN054254 ,VERSION :JN054254.1 GI:335246085),ایران-دانشگاه اصفهان,1390,زاغیان,شکری,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Ammoniphilus sp.DIM 16S ribosomal RNA gene ,Partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی (ACCESSION:HQ398365 ,VERTION:HQ398365 GI:328751299,ایران- اصفهان,1390,M,Naraki,گیتی امتیازی
تبدیل MTBE به مواد ستونی و الکلی با استفاده از کاتالیزور به منظور آماده سازی برای تجزیه میکروبی,دانشگاه اصفهان- شرکت نفت و گاز پارس,1389,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژنSinorhizobium sp. AR2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence در Gene Bankبا شماره دسترسی(ACCESSION:HM141078 ,VERTION:HM141078.1 GI:299780642),ایران-اصفهان,1389,Shakeri.S,رسول روغنیان,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecium strain airy1 16S ribosomal RNA gene, partial در Gene Bankبا شماره دسترسی(ACCESSION:GQ889262 , VERTION:GQ889262.1 GI:260751535),ایران - اصفهان,1389,mirhossini,M,ایرج نحوی,گیتی امتیازی,منوچهر توسلی خوزانی
اکتشافات و ثبت ژن Rhodococcus erythropolis strain R1 16s ribosomal RNA gene,partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی (ACCESSION : GU570564 , VERSION : GU570564.1 GI : 291163271),ایران - اصفهان,1389,زهرا اعتمادی فر,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن halomonas sp .N48 16S ribosomal RNA gene ,partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسی (ACCESSION:HM055368 ,VERTION:HM055368.1 GI:295813856),ایران-اصفهان,1389,Rahbari,M,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Marinobacter sp.N10 16S ribosomal RNA gene ,partial sequenceبا شماره دسترسی (Version HM055367.1 GI:295813855 ,ایران- اصفهان,1389,Rahbari,M,گیتی امتیازی
اکتشاف و ثبت ژنBacillus sp. LPG-1 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسی (Accession:HQ453396,EERSION:HQ453396.1 GI:312618478),ایران - اصفهان,1389,گیتی امتیازی,افروزالسادات حسینی ابری
تولید نانو پارتیکل لاکاز,دانشگاه اصفهان,1389,گیتی امتیازی,افروزالسادات حسینی ابری
ثبت سویه Bacterium Ex_DG74 16s Ribosmal RNA gene ,partial sequence در Gene Bank با شماره دسترسی HQ414235,دانشگاه اصفهان,1389,گیتی امتیازی,افروزالسادات حسینی ابری,Rahehagh,F
ثبت سویه Bacillus atropheaus strain NSP 16s ribosomal RNA gene ,partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسی KC480582 ,دانشگاه اصفهان,1389,افروزالسادات حسینی ابری,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecium strain airy19 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر gene bank با شماره دسترسی (ACCESSION:GQ889264,VERSION:GQ889264.1 GI:260751537),ایران - اصفهان,1388,M.Mirhosseini,ایرج نحوی,گیتی امتیازی,منوچهر توسلی خوزانی
اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecium strain airy17 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceدر Gene Bank با شماره دسترسی (ACCESSION:GQ889263,VERSION:GQ889263.1 GI:260751536),ایران-اصفهان,1388,M.Mirhosseini,ایرج نحوی,گیتی امتیازی,منوچهر توسلی خوزانی
اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecium 16S ribosomal RNA gene, partialsequence در Gene Bankبا شماره دسترسی (ACCESSION: GQ497772 , VERSION:GQ497772.1 GI:260101023),ایران -اصفهان,1388,M.Mirhosseini,ایرج نحوی,گیتی امتیازی,منوچهر توسلی خوزانی
اکتشافات و ثبت ژن Enterococcus faecium strain airy1 enterocin A gene ,partial cdsدر Gene Bank با شماره دسترسی (ACCESSION:HM0 60244 ,VERSION:HM0 60244.1 GI:295646742),ایران - اصفهان,1388,M.Mirhosseini,ایرج نحوی,گیتی امتیازی,منوچهر توسلی خوزانی
اکتشافات و ثبت ژن Yarrowia lipolytica strain M7 internal transcribed spacer 1,partial sequence ,5.8S ribosomal RNA gene and internal transcribed spacer 2,complete sequence , and 28S ribosomal RNA gene ,partial sequenceدر Gene bank با شماره دسترسی (ACCESSION:HM0 11048 , VERSION:HM0 11048.1 GI:295682678),ایران - اصفهان,1388,مجید میرباقری,F.Darvishi,ایرج نحوی,گیتی امتیازی
اکتشافات و ثبت ژن Yarrowia lipolytica partial 18S rRNA gene ,strain PG-20با شماره دسترسی (Version: FM957528.1 GI:220980571),ایران- اصفهان,1387,hasanshahian,M,گیتی امتیازی,Cappello,S
اکتشافات و ثبت ژن Yarrowia Lipolytica partial 18S rRNA gene,strain PG-32با شماره دسترسی(vertion:FM957527.1 GI:220980570),ایران- اصفهان,1387,hasanshahian,M,گیتی امتیازی,Cappello,S
اکتشافات و ثبت ژن Uncultured bacterium partial 16S rRNA gene ,clone Pm6با شماره دسترسی(Version : AJ630406.1 GI: 43578946),ایران- اصفهان,1387,Droge,S,Limper,U,گیتی امتیازی,Schonig,I,Pavlus,N,Drzyzga,O,Fischer,U,Konig,H
Ralstonia pickettii strain AR1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence gene submit0043552304239441ثبت ژن,isfahan,shakery,گیتی امتیازی
ثبت ژنGENE SUBMISSION acinetobacter fm 8811902.1\/gl:269973244,isfahan,assanshahianh,گیتی امتیازی
ثبت ژنGene Submission Microbacterium 9575301GL220980573,Isfahan,Hasanshahian,گیتی امتیازی
ثبت ژنGene Submission yarrowia lipolytica 957527.1GL220980570,Isfahan,Hasanshahian,گیتی امتیازی
HM141078.1Sinorhizobium sp. AR2 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceاکتشاف و ثبت ژن ,isfahan,گیتی امتیازی,rooghanian
ثبت ژن اسینتو باکتر بی اچ 1,ایران,حسین خانی,گیتی امتیازی
ثبت ژن باسیلوس ال پی جی,ایران-اصفهان,گیتی امتیازی,حسینی
gene submission pseudomonas putida copA,Isfahan university,soltani,rabani,گیتی امتیازی,yaghoobi
Gene submission Bacillus stratosphearicus 16s RNA,Isfahan,Hosseini,گیتی امتیازی
Gene submission Pseudomonas cu-2 Copa,Isfahan university,soltani,rabani,گیتی امتیازی,yaghoobi
Gene submission Bacillus atrophaeus 16s ribomosal 16s RNA,Isfahan universiti,hoseini,گیتی امتیازی
gene submission Bacillus megaterium 16s RNA,England,Ghashghaei,گیتی امتیازی
ثبت ژنGenBank: JX115009.1Bacillus megaterium strain G11 16S ribosomal RNA gene, partial sequence,دانشگاه اصفهان,ghashghaei,گیتی امتیازی
Bacillus stratosphericus strain SNSP 16S ribosomal RNA gene, partial sequence ثبت ژن,دانشگاه اصفهان,hoseini,گیتی امتیازی
ثبت ژنUNVERIFIED: Bacillus subtilis strain ATCC 12711 BacA-like (bacA) and BacB-like (bacB) genes, partial sequence,دانشگاه اصفهان,hoseini,گیتی امتیازی
Halobacillus halophilus strain HA 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceثبت ژن,دانشگاه اصفهان,fanaei,گیتی امتیازی
Pseudomonas halophila strain SH 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceثبت ژن,دانشگاه اصفهان,فنائی,گیتی امتیازی
Pseudomonas halophila strain SH 16S ribosomal RNA gene, partial sequenceثبت ژن,دانشگاه اصفهان,fanaei,گیتی امتیازی
gene submission-Kushneria marisflavi strain ZF 16S ribosomal RNA gene, partial sequence,isfahan university,fanaei,گیتی امتیازی
gene submission-Halobacillus faecis strain HF 16S ribosomal RNA gene, partial sequence,isfahn university,fanaei,گیتی امتیازی
Enterobacter ludwigii strain C8 16S ribosomal RNA gene, partial sequence,isfahan university,ghashghaei,گیتی امتیازی
جستجو:
|
سر دبیر برتر,دکتر کجباف مدیر امور پژوهشی,اصفهان,1392
پژوهشگر برتر شبکه زنان دانشمند جهان اسلام,وزیر علوم تحقیقات و فناوری,دانشگاه شهید بهشتی,1391
پژوهشگر برگزیده زن کشوری در شبکه زنان دانشمند جهان اسلام,رئیس دانشگاه اصفهان (دکتر رامشت),دانشگاه اصفهان,1391
لوح تقدیر پژوهشگر برتر استان اصفهان,استاندار اصفهان,استان اصفهان,1391
همایش تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب با تالیف ارزشمند کتاب نانو بیو تکنولوژی مولکولی (پروکاریوت ها),سید علیرضا حسینی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ,استان اصفهان,1389
پژوهشگر برگزیده گروه در سال 1389,رئیس دانشگاه اصفهان: دکتر رامشت,دانشگاه اصفهان,1389
طرح پژوهشی برتر جشنواره خوارزمی(استاد راهنما دکتر گیتی امتیازی (طرح برگزیده پایان نامه دکتری در دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی)،نام دانشجو :مهدی حسن شاهیان),جشنواره خوارزمی,تهران وزارت علوم,1389
پژوهشگر نمونه استانی,استاندار اصفهان,اصفهان,1389
لوح افتخار بنیاد ملی نخبگان (درمورد ارائه اختراع تحت عنوان «تولید نانوپار تیکل لاکاز»در اولین جشنواره اختراعات استان اصفهان ),استاندار اصفهان دکتر ذاکر اصفهانی,اصفهان,1389
لوح افتخار سخنران ویزه اولین کنفرانس بینلمللی میکروب شناسی,دبیر همایش,کرمانشاه,1389
لوح تقدیر سخنران ویژه همایش ملی دانشجویان زیست شناسی ایران,دانشگاه شهرکرد,شهرکرد,1388
پژوهشگر برتر دانشکده,ریاست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1387
پژوهشگر نمونه استان,استانداری,اصفهان,1385
لوح تقدیر استاندار اصفهان,استانداری اصفهان,اصفهان,1384
پژوهشگر نمونه دانشگاه ,وزارت علوم,اصفهان,1384
لوح تقدیر ارتباط با صنعت,دانشکده علوم,اصفهان,1384
لوح تقدیر,باشگاه پژوهشگران جوان,اصفهان,1383
لوح تقدیربرپایی اولین نمایصگاه توانمندی های زنان,دانشگاه اصفهان,اصفهان,1382
لوح تقدیر ,آموزش و پرورش,اصفهان,1382
استاد نمونه کشوری,وزارت علوم,تهران,1382
استاد نمونه دانشگاه,دانشگاه اصفهان,اصفهان,1381
استاد نمونه دانشگاه,دانشگاه اصفهان,اصفهان,1380
استاد نمونه دانشگاه,دانشگاه اصفهان,اصفهان,1379
لوح افتخار زنان نام آور ,ریاست جمهوری,تهران,1376
پژوهشگر نمونه دانشگاه ,دانشگاه اصفهان,اصفهان,1376
لوح افتخار زنان نام آور ,ریاست جمهوری,تهران,1376
لوح تقدیر طرح برون دانشگاهی تولید آنزیم صنعتی,دانشگاه اصفهان,اصفهان,1375
بورس CASTROLادامه دکتری از کشور انگلستان,انگلستان,انگلستان,1372
بورس ORSادامه دکتری از کشور انگلستان,انگلستان,انگلستان,1371
بورس TETLEY ادامه دکتری,انگلستان,انگلستان,1371
بورسیه رتبه اول وزارت علوم,وزارت علوم,آمریکا,1359
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal