۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
داود میرزائی
دانشکده : ریاضی و آمار
گروه آموزشی : ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,ریاضی کاربردی آنالیز عددی,امیرکبیر تهران,ایران,1387-1390
فوق لیسانس,..,..,..,-
لیسانس,..,..,..,-
دیپلم,ریاضی و فیزیک,نمونه آزادگان گلپایگان,ایران,1376-1380
جستجو:
|
On scattered data approximation on the unit sphere,International Conference on Recent Achievements in Mathematical Science,بین المللی,سخنرانی,1397,داود میرزائی | Detail
Direct Approximation on spheres using generalized moving least squares,4th Dolomites Workshop on Constructive Approximation and Applications,بین المللی,سخنرانی,1395,داود میرزائی | Detail
A direct approximation method with applications to engineering problems,International Conference on Learning and Approximation,بین المللی,سخنرانی,1393,داود میرزائی | Detail
Recent developments in MLS based meshless methods,4th Iranian Conference on Numerical Analysis and its Applications,ملی,سخنرانی,1392,داود میرزائی | Detail
طرح یک روش مبتنی بر معادله انتگرال مرزی برای حل عددی معادلات دیفرانسیل یک بعدی وابسته به زمان,چهلمین کنفرانس ریاضی کشور,ملی,سخنرانی,1388,داود میرزائی,مهدی دهقان | جزئیات
جستجو:
|
تقریب حافظ مرتبه برای مشتق به کمک توابع پایه ی شعاعی متناوب,کارشناسی ارشد,1396,داود میرزائی
ارزیابی آهنگ واکنش گداخت دوتریم کم انرژی در شبکه فلزی میزبان,کارشناسی ارشد,1395,محمدرضا عبدی,داود میرزائی
یک الگوریتم شور-پاده برای محاسبه توان های کسری یک ماتریس,کارشناسی ارشد,1395,داود میرزائی
تقریب های مبتنی بر هسته دیورژانس-آزاد,کارشناسی ارشد,1395,داود میرزائی
تقریب های بدون شبکه روی کره ,کارشناسی ارشد,1395,حمیدرضا سلیمی مقدم,داود میرزائی
الگوریتم‌های کارا و پایدار در تقریب گویا,کارشناسی ارشد,1394,داود میرزائی,محمدرضا احمدی دارانی
همگرایی و پایداری روش هم مکانی متقارن بدون شبکه ی متقارن,کارشناسی ارشد,1394,داود میرزائی,مهدی تاتاری
روشهای هم مکانی توابع پایه ی شعاعی چندمقیاسی برای حل مسائل مقدار مرزی,کارشناسی ارشد,1394,داود میرزائی,مجید فخار
روشهای بدون شبکه چند مقیاسی برای تقریب توابع سوبولف,کارشناسی ارشد,1394,داود میرزائی,رضا مختاری
مدل‌های اپیدمیک عفونت سنی با آمیخته‌های ناهمگون,کارشناسی ارشد,1393,مجید فخار,داود میرزائی
ابزاری برای مقایسه همه روشهای حل معادلات دیفرانسیل جزئی خطی,کارشناسی ارشد,1393,داود میرزائی
الگوریتم فیلتر برای مسایل بهینه سازی با قیود تساوی ,کارشناسی ارشد,1392,صغری نوبختیان,داود میرزائی
جستجو:
|
آنالیز عددی پیشرفته (چاپ دوم),چاپ جدید,دانشگاه اصفهان,1393,داود میرزائی
معادلات دیفرانسیل جزئی کاربردی,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1393,کیوان مهاجر,داود میرزائی
آنالیز عددی پیشرفته,تالیف,دانشگاه اصفهان,1392,داود میرزائی
جستجو:
|
جستجو:
|
پژوهشگر برگزیده ,معاونت پژوهشی دانشگاه,دانشگاه اصفهان-دانشکده علوم,1395
کتاب سال,وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی,استان اصفهان,1393
دانش آموخته برتر,بنیاد ملی نخبگان,بنیاد ملی نخبگان,1387
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal