۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر
علی فرضی پورصائین
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : زمین شناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زمین شناسی- تکتونیک,دانشگاه تربیت مدرس,ایران,1383-1387
فوق لیسانس,زمین شناسی- تکتونیک,دانشگاه تربیت مدرس,ایران,1376-1378
لیسانس,زمین شناسی,دانشگاه شهید بهشتی,ایران,1372-1376
دیپلم,علوم تجربی,دبیرستان شهید باهنر,ایران,1368-1372
جستجو:
|
Kinematic history of the Pusht- e Kuh arc (Lurestan region), Zagros Fold- Thrust Belt.,Symposium on Eastern Anatolian Geology,بین المللی,سخنرانی,1394,مسعود جودکی,علی فرضی پورصائین,فرامرز نیلفروشان | Detail
Analysis of earthquake risk in east of the Lurestan province, IRAN,Symposium on Eastern Anatolian Geology,بین المللی,سخنرانی,1394,مسعود جودکی,علی فرضی پورصائین | Detail
STRUCTURAL EVIDENCE FOR REACTIVATION OF BASEMENT FAULTS IN THE SEPIDAR ANTICLINE, FARS REGION, ZAGROS FOLD AND THRUST BELT,Symposium on Eastern Anatolian Geology,بین المللی,سخنرانی,1394,زینب حمزوی برمشوری,علی فرضی پورصائین | Detail
مطالعه سیستم های شکستگی منطقه حنا (جنوب شرق سمیرم) با استفاده از روش های دور سنجی,اولین همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی,ملی,سخنرانی,1394,زهرا سقایی,علی فرضی پورصائین,همایون صفایی | جزئیات
تحلیل شکستگی های تاقدیس دارا، بر اساس مطالعات دور سنجی,همایش ملی دانشجویان زمین شناسی,ملی,پوستر,1393,سعید محمدی اصل,علی فرضی پورصائین,همایون صفایی | جزئیات
تعیین شدت و چگالی شکستگی ها در تاقدیس دارا، کمربند چین خورده زاگرس,همایش ملی دانشجویان زمین شناسی,ملی,پوستر,1393,سعید محمدی اصل,علی فرضی پورصائین,همایون صفایی | جزئیات
نقش گسل های عرضی در چرخش صفحه محوری تاقدیس کوه مخمل گوش (جنوب شرق لرستان),سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین,ملی,پوستر,1393,حسین بازگیری,همایون صفایی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
بررسی شواهد حرکت های جوان تکتونیکی در منطقه اشترانکوه، زاگرس مرتفع,سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین,ملی,پوستر,1393,مسعود جودکی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
تحلیل آماری خطر زمین لرزه در شهرستان دورود، استان لرستان,سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین,ملی,پوستر,1393,مسعود جودکی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
شواهد ساختاری از عملکرد گسل عرضی سپیدار، بر پیشانی کمربنده چین خورده-رانده زاگرس,سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین,ملی,پوستر,1393,زینب حمزوی برمشوری,علی فرضی پورصائین | جزئیات
تحلیل هندسی و جنبشی شکستگی های سازند آسماری در تاقدیس سپیدار,هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1393,زینب حمزوی برمشوری,علی فرضی پورصائین | جزئیات
نقش گسلهای اطراف تالاب چغاخور در تشکیل وگسترش آن,اولین همایش ملی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی,ملی,پوستر,1392,علیرضا کمالی دولت آبادی,علیرضا ندیمی شهرکی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
The fracture pattern and mechanical stratigraphy of the Cretaceous sediments in Isfahan, Iran,9th international symposium on the Cretaceos system,بین المللی,پوستر,1392,علی فرضی پورصائین,زهرا تاجمیر ریاحی,سهیلا بیگی,معصومه وطن دوست,همایون صفایی | Detail
شناسایی و معرفی گسل گهر در منطقه اشترانکوه و نقش آن در شکل گیری دریاچه گهر,سی‌و‌دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1392,مسعود جودکی,علیرضا ندیمی شهرکی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
بررسی لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زمین لرزه در گستره شهرستان دهلران,هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران,ملی,پوستر,1392,میلاد باسره,مسعود جودکی,علی فرضی پورصائین,همایون صفایی | جزئیات
بررسی لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زمین لرزه در گستره شهرستان دورود,هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران,ملی,سخنرانی,1392,مسعود جودکی,میلاد باسره,علی فرضی پورصائین,همایون صفایی | جزئیات
تاثیر روندپی سنگی بر تکامل ساختاری تاقدیس اناران بر اساس مدل سازی آنالوگ,هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور,ملی,سخنرانی,1392,مسعود جودکی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
شناخت گسل های پنهان براساس جهت گیری شکستگی های تکتونیکی تاقدیس اناران، با استفاده از تکنیک های دورسنجی,سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1392,مسعود جودکی,علی فرضی پورصائین,فرامرز نیلفروشان | جزئیات
شواهد حرکت پی سنگی راستگرد در حوضه رسوبی لرستان,شانزدهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,پوستر,1392,مسعود جودکی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
بررسی خطواره های پی سنگی زاگرس در محدوده خمش پیشانی کوهستان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور,32nd National & the 1st Intertnational Geosciences Congres,بین المللی,پوستر,1392,میلاد باسره,مسعود جودکی,علی فرضی پورصائین,همایون صفایی,رحیم خانه زر | جزئیات
تعیین الگوی شکستگی های زیرسطحی در مخزن آسماری میدان آغاجاری,32nd National & the 1st Intertnational Geosciences Congress,بین المللی,پوستر,1392,معصومه وطن دوست,علی فرضی پورصائین,اسماعیل سالاروند | جزئیات
تحلیل چین خوردگی میدان نفتی آغاجاری,هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1392,معصومه وطن دوست,علی فرضی پورصائین,علیرضا ندیمی شهرکی,اسماعیل سالاروند | جزئیات
تحلیل اثر گسل عرضی و پی سنگی هندیجان - بهرگانسر بر چین خوردگی زاگرس در فروافتادگی دزفول,هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1392,معصومه وطن دوست,علی فرضی پورصائین,اسماعیل سالاروند | جزئیات
بررسی نئوتکتونیک پهنه ساختاری ایذه بر اساس شاخص های مورفوتکتونیکی ,سومین همایش زمین شناسی فلات ایران,ملی,سخنرانی,1392,سعید محمدی اصل,علیرضا ندیمی شهرکی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
مدل سازی آنالوگ حوضه گاوخونی در زون سنندج سیرجان,هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور,ملی,سخنرانی,1392,سعید محمدی اصل,حسین شمسی,علی فرضی پورصائین,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
شناسایی شکستگی های تاقدیس دارا در زاگرس چین خورده بر اساس مطالعات سنجش از راه دور شمال غرب کازرون,شانزدهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,پوستر,1392,سعید محمدی اصل,علی فرضی پورصائین,همایون صفایی | جزئیات
شناسایی شکستگی های تاقدیس انجیر در ناحیه لرستان (زاگرس چین خورده - رانده),شانزدهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,پوستر,1392,علیرضا شکراللهی,علی فرضی پورصائین,علیرضا ندیمی شهرکی | جزئیات
شناسایی خطواره های گسلی منطقه سپید دشت واقع در جنوب زیر پهنه لرستان، زاگرس چین خورده- رانده,هفته پژوهش گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,پوستر,1392,حسین بازگیری,همایون صفایی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
Intermediate decollement lateral change and the Geometry of the Zagros fold- thrust belt.,EAGE 2012-74th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012,بین المللی,پوستر,1391,علی فرضی پورصائین | Detail
Active Horsetail Splay Structure in the Cenozoic Magmatic arc of Iran,The 6th International Siberian Early Career GeoScientists Conference,بین المللی,پوستر,1391,سهیلا بیگی,علیرضا ندیمی شهرکی,همایون صفایی,علی فرضی پورصائین | Detail
Navab anticline: a contractional structure in the transpressive bend of Qom-Zefreh fault zone,west of central Iran,The 6th International Siberian Early Career GeoScientists Conference,بین المللی,پوستر,1391,علیرضا کمالی,علیرضا ندیمی شهرکی,علی فرضی پورصائین | Detail
The tectonic control on Cretaceoussedimentarybasin in Isfahanregion,Iran,The 6th International Siberian Early Career GeoScientists Conference,بین المللی,پوستر,1391,علی فرضی پورصائین,سهیلا بیگی,زهرا تاجمیر,معصومه وطن دوست | Detail
Mechanical stratigraphy of the Cretaceous limestone in Isfahan region, Iran,The 6th International Siberian Early Career GeoScientists Conference,بین المللی,پوستر,1391,علی فرضی پورصائین,سهیلا بیگی,زهرا تاجمیرریاحی,معصومه وطن دوست | Detail
عملکرد شکل و هندسهBack stop در طی اینورژن تکتونیک با کمک مدل جعبه ماسه ای,شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391,زهرا تاجمیر ریاحی,معصومه وطن دوست,علی فرضی پورصائین | جزئیات
تاثیر وضعیت پی سنگ بر ساختارهای سطحی مجاور گسل بالارود درکمربند چین خورده رانده زاگرس بر اساس مدل سازی تجربی تکتونیکی,سی و یکمین گردهمایی علوم زمین,ملی,پوستر,1391,میلاد باسره,علی فرضی پورصائین,همایون صفایی,رحیم خانه زر | جزئیات
اثر ضریب اصطکاک پایه بر ساختارهای سطحی پیرامون گسل دنا,اولین همایش زمین شناسی فلات ایران,ملی,پوستر,1391,علیرضا کمالی دولت آبادی,علیرضا ندیمی شهرکی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
نقش گسل قمرود در لرزه خیزی شهر قم,سی امین گردهمایی علوم زمین,ملی,پوستر,1390,همایون صفایی,علی فرضی پورصائین,علیرضا ندیمی شهرکی,امیر مسعود دربانی | جزئیات
Different Folding Style in Response to Varying Mechanical Stratigraphy of the Lurestan Region in the Zagros Fold-Thrust Belt (IRAN). ,62th geological congress of Turkey,بین المللی,سخنرانی,1388,علی فرضی پورصائین,ali yassaghi,shahram sherkati,hemin koyi | Detail
Disharmonic Folding (Related to Different Mechanical Behaviour of Rock Formations) of Lurestan Region in the Zagros Fold- thrust Belt (IRAN). ,1st international petroleum conference,بین المللی,سخنرانی,1388,علی فرضی پورصائین,ali yassaghi,shahram sherkati,hemin koyi | Detail
Foreland basin evolution in the Lurestan - the Zagros Fold-Thrust Belt,GeoIndia 2008 conference,بین المللی,سخنرانی,1387,علی فرضی پورصائین,ali yassaghi,shahram sherkati,hemin koyi | Detail
Structural Style of Lurestan Salient in the Zagros Fold-Thrust Belt,International symposium on Middle east basin evolution,بین المللی,سخنرانی,1386,علی فرضی پورصائین,shahram sherkati,ali yassaghi,m . kavoosi | Detail
برنامه ریزی مناطق شهری در نواحی زلزله خیز به منظور کاهش آسیب پذیری از زلزله,سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله,بین المللی,سخنرانی,1378,یداله ویسه ,فریبرز ناطقی الهی,کامبد امینی حسینی,علی فرضی پورصائین | جزئیات
نقش انسان در وقوع زلزله,چهارمین کنفرانس دانشجویی عمران,ملی,پوستر,1375,علی فرضی پورصائین | جزئیات
جستجو:
|
تحلیل هندسی و جنبشی شکستگی های سازندایلام و سروک در منطقه حنا، جنوب شرق سمیرم,کارشناسی ارشد,1395,علی فرضی پورصائین,همایون صفایی
تحلیل هندسی و جنبشی شکستگی های سازندآسماری در تاقدیس سپیدار,کارشناسی ارشد,1394,علی فرضی پورصائین
تاثیر ساختارهای پی‌سنگی بر هندسه و تکامل ساختاری تاقدیس اناران,کارشناسی ارشد,1393,علی فرضی پورصائین,فرامرز نیلفروشان
تحلیل هندسی جنبشی شکستگی‌های سازند آسماری در کوه دارا به عنوان مدل آنالوگ مخزن آسماری در میادین دیگر,کارشناسی ارشد,1393,علی فرضی پورصائین,همایون صفایی
تحلیل ساختاری منطقه سپیددشت استان لرستان در زاگرس چین‌خورده - رانده,کارشناسی ارشد,1393,همایون صفایی,علی فرضی پورصائین
تحلیل ساختاری منطقه ی غرب سمیرم در محل تلاقی گسل دنا با گسل اصلی عهد حاضر زاگرس,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا ندیمی شهرکی,علی فرضی پورصائین
تاثیر گسل‌های پی‌سنگی بر هندسه و تکامل ساختاری تاقدیس سیاه کوه در منطقه دهلران,کارشناسی ارشد,1392,علی فرضی پورصائین,همایون صفایی
تحلیل ساختاری و عملکرد سیستم شکستگی های مخزن آسماری میدان آغاجاری,کارشناسی ارشد,1392,علی فرضی پورصائین,علیرضا ندیمی شهرکی
جستجو:
|
زمین شناسی ساختاری (تنش، واتنش و رفتارسنگ),تالیف,انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان,1391,علی فرضی پورصائین,علیرضا کمالی دولت آبادی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal