۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
77
علیرضا عبدالهی
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : ریاضی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,ریاضی,اصفهان,ایران,1376-1379
جستجو:
|
Kaplansky zero divisor conjecture on group algebras over torsion-free groups,4th Cemal Koc Algebra Days,بین المللی,سخنرانی,1395,علیرضا عبدالهی | Detail
Groups all of whose undirected Cayley graphs are determined by their spectra,IPM Combinatorics and Computing 2015,بین المللی,سخنرانی,1394,علیرضا عبدالهی | Detail
Zero Divisor of Group Rings of Torsion-Free Groups,The 46-th Annual Iranian Mathematics Conference,بین المللی,سخنرانی,1394,علیرضا عبدالهی | Detail
Examples of using GAP in some group theory research problems,The Second Conference on Computational Algebra, Computational Number Theory and Applications(CACNA 2015),بین المللی,سخنرانی,1394,علیرضا عبدالهی | Detail
Groups of prime power orders covered by a certain number of proper subgroups,8th Iranian Group Theory Conference,ملی,سخنرانی,1394,علیرضا عبدالهی | Detail
Recent Progress on the conjecture of existence of noninner automorphisms of order p for finite nonabelian p-groups,Ischia Group Theory 2014,بین المللی,سخنرانی,1393,علیرضا عبدالهی | Detail
Integral Cayley graphs and D.S. Cayley graphs.,Weekly seminars in Combinatorics and computing,منطقه ای,سخنرانی,1393,علیرضا عبدالهی | Detail
Groups all of whose undirected Cayley graphs have specific graph theoretical property,International Congress of Mathematicians 2014,بین المللی,سخنرانی,1393,علیرضا عبدالهی | Detail
DISTANCE BETWEEN SPECTRA OF GRAPHS,The 7th Algebraic Combinatorics conference of Iran,ملی,سخنرانی,1393,علیرضا عبدالهی,شهروز جانباز,محمدرضا عبودی | Detail
Non-solavble groups generated by involutions in which every involution is left 2-Engel,بیست و چهارمین سمینار جبر ایران,ملی,سخنرانی,1393,علیرضا عبدالهی | Detail
Zero divisors with support of size 3 in group rings oftorsion-free groups,3rd Biennial International Group Theory Conference,بین المللی,سخنرانی,1393,علیرضا عبدالهی | Detail
Finite nilpotent groups whose cyclic subgroups are TI-subgroups,3rd Biennial International Group Theory Conference,بین المللی,سخنرانی,1393,علیرضا عبدالهی,حمید موسوی | Detail
Groups whose all Cayley graphs are integral,44th annual Iranian Mathematics Conference,بین المللی,سخنرانی,1392,علیرضا عبدالهی,مجتبی جزایری | Detail
Cospectrality of Graphs,ششمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور,ملی,سخنرانی,1392,علیرضا عبدالهی,محمدرضا عبودی | Detail
Some open problems in non-commuting graphs of groups,ششمین کنفرانس نظریه گروه های ایران,ملی,سخنرانی,1392,علیرضا عبدالهی | Detail
اشتباهات و شکست های علمی که زمینه ساز ریاضیاتی جدید شد,ششمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور,ملی,سخنرانی,1392,علیرضا عبدالهی | جزئیات
Non-Complete Multipartite Connected Cayley Integral Graphs on Finite groups,ICTP-IPM Workshop and Conference in Graph Theory and Combinatorics,بین المللی,سخنرانی,1391,علیرضا عبدالهی | Detail
نظریه گروه ها و طبقه بندی گروه های ساده,روز جبر-بزرگداشت محمد بن موسی خوارزمی,ملی,سخنرانی,1391,علیرضا عبدالهی | جزئیات
کاربردهایی از طبقه بندی گروه های ساده,دومین سمینار علمی شاخه ریاضی فرهنگستان علوم دسته بندی گروه های ساده,ملی,سخنرانی,1391,علیرضا عبدالهی | جزئیات
NEW DEVELOPMENTS ON THE CONJECTURE OF EXISTENCE OF NONINNER AUTOMORPHISMS OF ORDER p FOR NON-ABELIAN FINITE p-GROUPS,2nd Biennial International Group Theory Conference,بین المللی,سخنرانی,1391,علیرضا عبدالهی | Detail
On some graphs associated with groups,Fifth International Group Theory Conference 2013,بین المللی,سخنرانی,1391,علیرضا عبدالهی | Detail
Non-inner automorphisms of groups of prime power order,Finite Groups and Their Automorphisms,بین المللی,سخنرانی,1390,علیرضا عبدالهی | Detail
Cohomologically trivial modules over finite p-groups ,International Congress of Mathematicians 2010,بین المللی,سخنرانی,1389,علیرضا عبدالهی | Detail
Finite p-groups with noninner automorphisms of order p,The first Biennial International Group Theory Conference2011,بین المللی,سخنرانی,1389,علیرضا عبدالهی | Detail
Non-inner automorphisms of order p in finite p-groups of class 3,Third Conference and workshop on Group Theory Tehran 2011,بین المللی,سخنرانی,1389,علیرضا عبدالهی | Detail
On the Integral Cayley graphs,The second conference on Algebraic Combinatorics,ملی,سخنرانی,1389,علیرضا عبدالهی | Detail
Engel elements in groups,Groups St. Andrews 2009 in BATH,بین المللی,سخنرانی,1388,علیرضا عبدالهی | Detail
A combinatorial property of Burnside varieties of groups,Ischia group theory 2006,بین المللی,پوستر,1385,علیرضا عبدالهی | Detail
Characterization of p-groups with a maximal irredundant 8-cover,36th Annual Iranian Mathematics Conference,ملی,پوستر,1384,علیرضا عبدالهی,محمد جواد عطایی,علی اکبر محمدی حسن آبادی | Detail
Rings in which a given polynomial have many solutions,35th Annual Iranian Mathematics Conference,ملی,سخنرانی,1383,علیرضا عبدالهی | Detail
Converings Symmetric and Alternating groups of small deegree by their proper subgroups,35th Annual Iranian Mathematics Conference,ملی,پوستر,1383,فیروزه اشرف,سید مصطفی شاکر,علیرضا عبدالهی | Detail
Neumann's question on ensuring commutativity of finite group,35th Annual Iranian Mathematics Conference,ملی,پوستر,1383,علیرضا عبدالهی,A.Azad,M.Zarrin | Detail
Amenability of semigroups charactiriesd by configurations, ,35th Annual Iranian Mathematics Conference,ملی,سخنرانی,1383,علیرضا عبدالهی,علی رجالی | Detail
جستجو:
|
'گراف های هم طیف غیر یکریخت و مسائل مرتبط,دکتری,1394,علیرضا عبدالهی
محاسبه عدد استقلال و عدد رنگی و عدد رنگی یالی گراف های با حداکثر هفت راس,کارشناسی ارشد,1394,علیرضا عبدالهی
بررسی گرافهای کیلی با طیف‌های خاص,دکتری,1393,علیرضا عبدالهی
یک استراتژی بهینه برای بازی فکربکر,کارشناسی,1388,علیرضا عبدالهی
گراف غیر پوچ توان وابسته به یک گروه,دکتری,1388,علیرضا عبدالهی,علی اکبر محمدی حسن آبادی
چه گروههایی می‌توانند گروه خودریختی‌های مرکزی یک گروه متناهی باشند,کارشناسی ارشد,1388,علیرضا عبدالهی,علی اکبر محمدی حسن آبادی
P- گروههای آبلی مقدماتی به عنوان گروههای خودریختی مرکزی,کارشناسی ارشد,1388,علیرضا عبدالهی,علی اکبر محمدی حسن آبادی
طیف گراف های کیلی,کارشناسی ارشد,1388,علیرضا عبدالهی,علی اکبر محمدی حسن آبادی
مباحثی در p-گروههای قابل از رده پوچتوانی 2,کارشناسی ارشد,1388,علیرضا عبدالهی
مجموعه های تفاضلی مرکزی در برخی 2-گروههای نا آبلی,کارشناسی ارشد,1388,علی اکبر محمدی حسن آبادی,علیرضا عبدالهی
Rewritability in groups and some combinatorial conditions on groups,دکتری,1388,علیرضا عبدالهی,علی اکبر محمدی حسن آبادی
Right and left Engel elements of groups,دکتری,1388,علیرضا عبدالهی,علی اکبر محمدی حسن آبادی
بررسی گراف های غیر دوری گروه های با مرتبه های کوچک ,کارشناسی ارشد,1387,علیرضا عبدالهی,علی اکبر محمدی حسن آبادی
مشخص سازی تجزیه ی متناقض نیم گروهها به مسیله ی پیکر بندی,دکتری,1387,علی رجالی,محمود لشگری زاده بمی,علیرضا عبدالهی
فضا های تقریبا خطی ,کارشناسی,1387,علیرضا عبدالهی
گراف جابجایی حلقه های نیم ساده,کارشناسی ارشد,1387,علیرضا عبدالهی,علی اکبر محمدی حسن آبادی
پوشش هی ماکسیمال، کاهش یافته و دارای اشتراک بدون هسته برای 3-گروه های آبلی مقدماتی,کارشناسی ارشد,1387,علیرضا عبدالهی,علی اکبر محمدی حسن آبادی
Paradoxical decomposition of semigroups charactraised by configuration,دکتری,1387,علی رجالی,محمود لشگری زاده بمی,علیرضا عبدالهی
مطالعه گراف ناجابجائی وابسته به یک گروه ,دکتری,1387,علیرضا عبدالهی,علی اکبر محمدی حسن آبادی
گراف Zn و تعدادی از گراف های مرتبط با Zn,کارشناسی ارشد,1387,علیرضا عبدالهی,علی اکبر محمدی حسن آبادی
تجزیه‌پذیری گرافهای کیلی,کارشناسی ارشد,1387,علیرضا عبدالهی,علی اکبر محمدی حسن آبادی
گروه‌هایی که اجتماع تعداد متناهی زیر گروه هستند,کارشناسی ارشد,1385,علی اکبر محمدی حسن آبادی,علیرضا عبدالهی
جستجو:
|
در آمدی بر نظریه کد گذاری,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1388,علیرضا عبدالهی,سید محمد نیکوئی
جستجو:
|
جستجو:
|
قطب علمی ممتاز,وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری,تهران-سالن اجلاس,1388
ریاضیدان جوان کشور,ریاست محترم پژوهشگاه دانشهای بنیادی,تهران-پژوهشگاه دانشهای بنیادی,1387
پژوهشگر برتر استان اصفهان,استانداری اصفهان,اصفهان,1385
جایزه دومین جشنواره جوان خوارزمی,ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ,تهران,1379
کسب رتبه اول درجشنواره منطقه ایی شیخ بهایی,وزیر محترم علوم،تحقیقات وفناوری,اصفهان,1379
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal