جستجوجستجوتماس با مسئولينارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/العربیه
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
آيين نامه ها

 

« آئين نامه معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشكده ها »

ماده 1 - تعريف

به منظور برقراري ارتباط گسترده تر بين مديريت دانشگاه و دانشكده با دانشجويان در جهت بخشي و سازماندهي فعاليت هاي دانشجوئي فرهنگي طبق ضوابط مندرج در اين آئين نامه معاونت فرهنگي و دانشجوئي براي هر دانشكده تعريف مي گردد .

ماده 2 - شرح وظايف و اختيارات

اهم وظايف معاون فرهنگي دانشجوئي دانشكده به شرح ذيل مي باشد ؛

1- برنامه ريزي ، هدايت ، نظارت و زمينه سازي براي مشاركت دانشجويان در تصميم گيري فعاليت هاي فرهنگي و فوق برنامه

2- تلاش جهت ايجاد و توسعه و ارتقاء روحيه معنوي و اطلاعات عقيدتي در دانشجويان

3- مشاوره و راهنمائي دانشجويان جهت حل مشكلات فردي و گروهي و آشناسازي آنان با حقوق ، وظايف ، مقررات و آئين نامه هاي دانشجوئي

4-شناسائي مشكلات و تلاش در جهت جذب منابع مالي و ساير تسهيلات جهت انجام فعاليت هاي تعريف شده دانشجوئي از قبيل علمي ، صنفي ، ورزشي و فرهنگي و سياسي

5- همكاري با معاونت دانشجوئي فرهنگي دانشگاه جهت برگزاري انتخابات گروه هاي دانشجوئي

6- تلاش در جهت ارتقاء فعاليت هاي انجمن هاي علمي و صنفي دانشكده مطابق آئين نامه مربوطه

7- همكاري با معاونت دانشجوئي فرهنگي دانشگاه در زمينه مسائل ويژه دانشجويان از قبيل كميسيون موارد خاص و تخلفات و ...

8- عضويت در جلسات شوراي دانشكده و ديگر شوراهاي مرتبط و پيگيري مصوبات شوراي فرهنگي دانشگاه

9- نظارت بر فعاليت هاي انجمن هاي علمي ، تشكل ها ، انجمن هاي صنفي و ورزشي و كانون هاي فرهنگي دانشكده و ارائه گزارش مستمر به معاونت دانشجوئي و فرهنگي جهت ايجاد هماهنگي لازم

10- اعلام نظر و قبول مسووليت برپائي اردوهاي زيارتي ، سياحتي،علمي و فرهنگي ويژه دانشجويان با هماهنگي معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه

11- زمينه سازي براي آشنائي دانشجويان و برقراري ارتباط آنها با نهادها و موسسات علمي فرهنگي داخل و خارج كشور و آشنائي با عالمان ، انديشمندان و فرزانگان در رشته هاي مربوطه

12- سرپرستي و هدايت اجراي مراسم بزرگداشت ايام جشن ها و ايام سوگواري ائمه معصومين (ع) حداقل يك مورد در سال تحصيلي

13- تهيه و نشر جزوه ، مجله ، گاهنامه و بروشورهاي علمي و فرهنگي

14- برگزاري مراسم و مسابقات فرهنگي از كتب فرهنگي و غني اسلامي به منظور ارتقاء بينش عقيدتي دانشجويان با هماهنگي اساتيد راهنماي گروهها

15- مطالعه،بررسي و شناسائي معضلات فرهنگي دانشجويان ، نيازهاي فكري و عقيدتي آنها ، زمينه ها و علل آسيب پذيري و چاره انديشي در مورد راه حل هاي مشكلات

16- ايجاد تسهيلات لازم براي آشنائي دانشجويان با مظاهر تمدن و فرهنگ ديني و ملي و ارائه راه حل ها به مسئولين ذيربط

17- شناسائي و بكارگيري دانشجويان نخبه در زمينه فعاليت هاي فرهنگي و علمي جهت مشاركت فعالتر و پوياتر دانشجويان در زمينه مسائل  فرهنگي و علمي .

18- همكاري با مدير كل امور دانشجوئي و رئيس اداره امور خوابگاهها در خصوص اسكان دانشجو در خوابگاهها .

19- همكاري با مديركل امور دانشجوئي و رئيس اداره رفاه دانشجويان در خصوص معرفي دانشجويان متقاضي دريافت وامهاي دانشجوئي ، كمك هزينه ، وام ازدواج و ....

20- همكاري با رئيس اداره تربيت بدني دانشگاه در خصوص برگزاري مسابقات بين دانشكده ايي و معرفي ، هدايت و سرپرستي تيم هاي دانشكده ايي .

21- نظارت و هدايت دانشجويان داراي كاردانشجوئي شاغل در دانشكده .

22- نظارت بر تقسيم اقلام اهدائي ( كاغذ - سهميه مواد غذائي « جيره خشك » ، هديه ازدواج و .... ) از طرف نهاد هاي مختلف به دانشجويان دانشكده .

ماده 3 - شرايط معاون  فرهنگي و دانشجوئي

1- عضو هيات علمي تمام وقت دانشكده باشد .

2- داراي وجهه فرهنگي و حسن برخورد و مقبوليت در دانشكده و علاقمند به مسائل فرهنگي و دانشجوئي باشد .

ماده 4 - نحوه انتخاب معاون  فرهنگي و دانشجوئي

معاون فرهنگي و دانشجوئي دانشكده با پيشنهاد رئيس آن دانشكده و تائيد مسوول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه و معاون دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه با حكم رئيس دانشگاه به مدت 2 سال (قابل تمديد ) منصوب مي گردد .

اين آئين نامه در 4 ماده تنظيم ودر 4/5 /86 به تصويب شوراي فرهنگي دانشگاه و در تاريخ 18/ 6/ 86 به تصويب هيات رئيسه دانشگاه رسيد و ازتاريخ ابلاغ آن توسط دانشگاه قابل اجرا است .     

 

 

آيين نامه برگزاري جشن فارغ التحصيلي

جشن فارغ التحصيلي عبارت است از برگزاري آئين سپاس از سالهاي تلاش علمي اساتيد و فراگيري دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري، كه در پايان هر دوره به صورت هر گرايش، هرگروه يا هر دانشكده­ به تشخيص معاونين محترم دانشجويي – فرهنگي برگزار مي­گردد .

الف)زمان اجراي جشنهاي دانشجويي از 16 خرداد تا 15 تير ماه روزهاي 5 شنبه (ويژه برادران) و جمعه (ويژه خواهران) هر هفته مي­باشد.

ب)مكان برگزاري: اولويت مكان برگزاري در تالار آويني مي­باشد مگر به صلاحديد معاونين محترم دانشكده­ها،كه پيگيري تهيه مكان مناسب به عهده ايشان است .


ج)شركت كنندگان جشن فارغ التحصيلي:

1. دانشجويان فارغ التحصيلان آن مقطع

2. مديران گروه – روساي دانشكده­ و اساتيد گروه هاي مربوطه

3. ساير مسئولين دانشگاه يا اعضا هيئت علمي و كارشناسان فرهنگي به تشخيص شركت كنندگان

4. حداكثر 3 نفر از خانواده هر دانشجو با دعوتنامه (پدر، مادر، همسر و يا همراهان همجنس ديگر)

5. اساتيد يا شخصيتهاي مدعو است.

آيين نامه برگزاري :

-درخواست برگزاري توسط دانشجويان با مسئوليت و امضا جمع يا فردي از آنان با هماهنگي وامضا مدير گرايش،گروه يا دانشكده و امضا معاون دانشجويي – فرهنگي دانشكده­­ها بعد از ارائه ريز برنامه به مدير كل امور فرهنگي و امضا درخواست توسط ايشان و هماهنگي با بخشهاي مختلف دانشگاه از جمله انتظامات و ....... تاييد مي­گردد.

كليه هزينه هاي برگزاري به استثنا سالن و امكانات آن به عهده دانشجويان و همراه با ثبت نام شركت كنندگان اخذ مي­گردد.تيم دانشجويي مديريت برنامه را زير نظر معاون محترم دانشجويي – فرهنگي دانشكده به عهده دارد .

تبصره1 : دعوتنامه ها بعد از پرداخت وجه توسط مهمانان محترم معتبر است .

  • تبصره 2 : ميزان دريافتي به پيشنهاد دانشجويان و با امضا معاون دانشجويي – فرهنگي دانشكده ها قابل اجرا است.

- هزينه تهيه فرم فارغ التحصيلي بر عهده دانشجو است.

- فيلمبرداري، عكاسي و ساير پردازشهاي هنري به عهده دانشجويان و با امضاي مدير فرهنگي قابل اجرا است

- حداقل برنامه ها شامل قرائت قرآن – سرود جمهوري اسلامي – تجليل و تشكر از اساتيد و مسئولين دوره.

- قدرداني از دانشجويان به ويژه از دانشجويان نمونه در حوزه هاي اخلاق، پژوهشي، علمي و فرهنگي به پيشنهاد تيم و تصويب معاونت محترم دانشجويي- فرهنگي دانشكده بلا مانع است.

- حضور سخنران از بيرون از دانشگاه با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه بلا مانع است.

- اجراي برنامه سوگند فارغ التحصيلي الزامي است.

  • تبصره 1- اجراي برنامه هاي شاد و مفرح از قبيل اجراي موسيقي سنتي- تئاتر – ميان پرده –پخش كليپ – سخنراني – مجري – خاطرات اساتيد و اولياي دانشجويان و ...... پس از تاييد معاون دانشجويي - فرهنگي دانشكده بايد به امضاي مدير كل امور فرهنگي برسد.

رعايت مصوبه شوراي فرهنگي در خصوص نحوه اجراي موسيقي در مراسم مذكور الزامي است .CDموسيقي بايد حداقل 24 ساعت قبل به تاييد مدير كل امور فرهنگي برسد.

- كليه هزينه هاي پذيرايي و هدايا به عهده دانشجويان و از محل وروديها پرداخت مي­گردد.

- در صورت پيش بيني وعده ناهار در برنامه، دانشگاه آمادگي دارد به ازاء هر دانشجو سه پرس غذا با قيمت تمام شده و يك پرس غذا با قيمت آزاد در اختيار دانشكده ها قرار دهد.

- سوگند نامه، عمومي و توسط مدير فرهنگي پيشنهاد و پس از تصويب در شوراي معاونين به همه دانشجويان ارائه مي­شود.

- مسئوليت اجراي تمام بندهاي فوق به عهده معاون دانشجويي - فرهنگي دانشكده يا نماينده ايشان (از بين هيات علمي يا همكاران فرهنگي) كه بايد از اول تا آخر جشن در جلسه حضور داشته باشند، است.

- از نماينده تيم دانشجويي تعهد حسن انجام كار بر طبق مصوبات اخذ مي­شود.

رعايت كامل شئونات اسلامي و مقررات دانشگاه در كليه مراحل مراسم الزامي است.

آئين نامه انجمن هاي علمي دانشجويي

مقدمه

به منظورحمايت ، تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاههاي كشور،تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فرام آوردن زمينه هاي مناسب براي فعاليتهاي جمعي علمي،همچنين بهره گيري از توانمندي و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمي و نضت توليد علم و جنبش نرم افزاري انجمنهاي علمي دانشجويي حوزه هاي مختلف دانش با حمايت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور طبق مفاد اين آيين نامه تشكيل مي شوند و به فعاليت مي پردازند.

بخش اول

ماده 1- انجمنهاي علمي دانشجويي متشكل از دانشجويان علاقه مند به مشاركت در فعاليتهاي علمي در يك دانشكده يا گروه آموزشي است.

تبصره 1- در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهي يك انجمن علمي مي تواند تشكيل شود.

تبصره 2- در صورتي كه دانشجويان دو يا چند رشته علاقه مند به تشكيل انجمن علمي دانشجويي بين رشته اي باشند مي توانند طبق ضوابط اين آيين نامه اقدام نمايند.

ماده2- اتحاديه انجمنهاي علمي ،تشكيلاتي دانشجويي،غيرانتفاعي و بين دانشگاهي و متشكل از دبيران انجمنهاي علمي در رشته دانشگاهي است كه در چارچوب ضوابط اي آيين نامه و دستورالعمل آن تشكيل مي شود و به فعاليت مي پردازد.

ماده 3- فعاليتهاي علمي عبارتند از:

1- مناظره و نقد علمي

2- هم انديشي و نشستهاي تخصصي

3- مطالعات و پژوهش هاي علمي

4- نشر و ترويج يافته هاي علمي

5- فعاليتهاي كمك آموزشي

6- تبصره- برخي از مصاديق و عرصه هاي فعاليت انجمنها و اتحاديه هاي انجمنهاي علمي عبارتند از:

1- برگزاري دوره هاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل كارگاههاي تخصصي

2- برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره ها،كنفرانس ها و مسابقات علمي(داخلي و خارجي)

3- توليد وانتشار نشريه علمي ، كتاب و نشريات الكترونيكي ، نرم افزارهاي رايانه اي و فيلم هاي علمي – آموزشي

4- برنامه ريزي و اجراي بازديدهاي علمي از مراكز علمي ، صنعتي و فناوري

5- اطلاع رساني درخصوص كليه فعاليتهاي مرتبط با اهداف انجمن

6- حمايت و تشويق ماديي و معنوي از ابتكارات،خلاقيتهاي علمي،فعاليتهاي پژوهشي و اختراعات دانشجويان

ماده 4- اهداف تشكيل و فعاليت انجمن و اتحاديه هاي انجمنهاي علمي عبارتند از:

1- ايجاد زمينه هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها،برانگيختن خلاقيت علمي دانشجويان، دانش آموختگان و بهره مندي از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه

2- افزايش مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليتهاي علمي جمعي و نهادينه ساختن اين فعاليتها

3- حمايت از فعاليتهاي علم يدانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در امر آموزش و پژوهش

4- تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخشهاي مختلف جامعه

5- تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهره گيري از توان علمي اعضاي هيات علمي

بخش دوم:اركان وتشكيلات

ماده 5- دانشجويان كليه گرايشها و مقاطع تحصيلي يك رشته دانشگاهي اعضاي انجمن علمي متناظر با همان رشته به شمار مي روند.

ماده6- شوراي مديريت انجمن علمي متشكل از 5 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل است كه با انجام انتخابات از ميان اعضاي انجمن ، با راي مستقيم آنان و كسب اكثريت نسبي آرا براي مدت يك سال انتخاب مي شوند.

تبصره- اعضاي اصلي و علي البدل در رشته هايي با فراگيري بيش از 500 دانشجو متشكل از 7 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل خواهد بود.

ماده 7- وظايف شوراي مديريت عبارتند از:

1- جذب دانشجويان علاقه مند و خلاق به فعاليتهاي علمي – پژوهشي و ايجاد انگيزه براي مشاركت در اينگونه فعاليتها

2- برنامه ريزي ، ساماندهي ،اجرا،هدايت و نظارت بر فعاليتهاي ادواري و سالانه انجمن

3- برقراري ارتباط مستمر با ديگر انجمنهاي علمي دانشجويي و انجمنهاي علمي تخصصي داخل و خارج دانشگاهها

4- برقراري ارتباط با نهادها و سازمانهاي خارج از دانشگاه براي انجام فعاليتهاي مشترك

5- برنامه ريزي و پيشنهاد همكاري براي اجراي طرحهاي پژوهشي و مطالعاتي

6- تصويب اساسنامه انجمن علمي و اخذ تاييد آن از مديريت فرهنگي دانشگاه

7- همكاري و ارتباط مستمر با مدير و اعضاي هيات علمي گروه آموزشي ذيربط براي تحقق اهداففعاليتهاي علمي انجمن(موضوع ماده 3)

8- تشكيل كميته هاي مختلف كاري و نظارت بر عملكرد آنها

9- برگزار يانتخابات شوراي مديريت دوره بعد

10- حفظ و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن ، تصويب هزينه هاي مالي برنامه ها،تنظيم و ارائه گزارش مالي انجمن به طور سالانه و ارسال آن به مدير فرهنگي دانشگاه

11- تدوين برنامه هاي سالانه و ارائه آن به مدير فرهنگي

ماده 8- شوراي مديريت انجمن يكي از اعضاي خود را به عنوان دبير شورا انتخاب مي كند و به رئيس دانشكده و مدير فرهنگي دانشگاه اعلام مي كند.

ماده 9- دبير انجمن مسووليت برگزاري جلسات شوراي مديريت انجمن و پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات آن،شركت در جلسات شوراي دبيران انجمنهاي علمي دانشكده يا دانشگاه و ارائه گزارش مستمر به شوراي مديريت را بر عهده دارد.همچنين دبير انجمن مسوول انجام كليه امور حقوقي و اداري انجمن است.

ماده10- شوراي دبيران:

در دانشگاههايي كه حداقل 5 انجمن علمي دانشجويي تشكيل شده باشند شوراي دبيران انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه با حضور دبيران كليه انجمنهاي علمي دانشجويي تشكيل مي شود.

تبصره – دانشكده هايي كه حداقل سه انجمن علمي داشته باشند مي توانند شوراي دبيران انجمنهاي علمي دانشكده را تشكيل هندكه وظايف شوراي دبيران دانشگاه به جز بند دوم به آن تفويض مي گردد.

ماده 11- يك نفر از اعضاي شوراي دبيران دانشكد هبه انتخاب ايشان به عنوان دبير اين شورا انتخاب مي شود كه به نمايندگي از اين شورا در شوراي دبيران انجمنهاي علمي دانشگاه شركت ميكند.

تبصره- دبير شوراي دبيران هر دانشكده به تعداد انجمنهاي علمي آن دانشكده در شوراي دبيران دانشگاه داراي حق راي مي باشد.

ماده 12- شوراي دبيران انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه از ميان خود يك نفر را به عنوان دبير شورا انتخاب مي نمايند كه براساس آيين نامه داخلي شورا فعاليت خواهد كرد.

ماده 13- دبيران شوراي دبيران انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاههاد حداقل سالي يكبار به دعوت اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم جهت بررسي مسائل،مشكلات عمومي انجمنها،انتقال تجربيات و برنامه ريزي جهت طرحها و برنامه هاي مشترك تشكيل جلسه مي دهند.

ماده 14- انجمنهاي علمي دانشجويي رشته هاي مشابه مي توانند نسبت به تشكيل اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي آن رشته ها اقدام نماند كه ضوايط و رايط تاسيس اتحاديه در چارچوب اين آيين نامه و دستورالعمل تشكيل و فعاليت اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاهها تعيين خواهد شد.

ماده 15- وظايف شوراي دبيران

1- پيشنهاد و تصويب طرحهاي مشترك و هماهنگي در اجراي آن برنامه ها

2- انتخاب نمايندگان شوراي دبيران براي شركت در كميته حمايت و نظارت بر انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه

3- معرفي يك نفر ناظر براي هيات اجرايي انتخابات انجمنهاي علمي دانشجويي

4- تصويب آيين نامه داخلي مشترك انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه و آيين نامه داخلي شوراي دبيران در چارچوب اين آيين نامه

5- ايجاد هماهنگي و رسيدگي به مسائل بين انجمنهاي علمي دانشجويي

6- نظارت بر حسن عملكرد انجمنهاي علمي دانشجويي (امور مالي،حفظ و استفاده صحيح از اموال و تجهيزات ،اجراي آيين نامه داخلي و...)و ارئه گزارش به كميته حمايت و نظارت برانجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه.

بخش سوم : ضوابط تشكيل و فعاليت انجمن ها و اتحاديه هاي علمي دانشجويي

ماده 16- براي تاسيس انجمن علمي دانشجويي ، حداقل 5 نفر از دانشجويان رشته ذيربط تقاضاي خود را به معاون دانشجويي و فرهنگي دانشكده و در صورت عدم وجود اين پست در دانشكده آن را به معاون پژوهشي دانشكده ارائه مي دهند . معاون دانشكده در صورت عدم تاسيس انجمن رشته مورد نظر ، پس از مشورت با گروه آموزشي مربوطه موافقت خود را براي تاسيس انجمن اعلام و نسبت به فراخوان ثبت نام داوطلبان شوراي مديريت و برگزاري انتخابات اقدام مي نمايد .

تبصره 1- در صورت عدم وجود هر يك از معاونان فوق الذكر ، به صلاحديد رئيس دانشكده يكي از معاونان عهده دار وظايف خواهد شد .

تبصره 2- انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در كليه دانشكده ها در آبان ماه هر سال برگزار مي شود

معاونت دانشجويي و فرهنگي زمان دقيق برگزاري انتخابات را اعلام مي كند .

ماده 17 – معاون دانشكده صلاحيت نامزدها را بر طبق مفاد اين آئين نامه بررسي و احراز و پس از اعلام اسامي نامزدها انتخابات را با اعلام قبلي برگزار مي كند نتايج آن طي طورتجلسه تنظيم و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال مي شود .

تبصره 1- فقط دانشجويان شاغل به تحصيلي در رشته مورد نظر حق راي و حق داوطلب شدن را دارا مي باشند.

تبصره 2- نخستين شوراي مديريت منتخب حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزاري انتخابات بايد اساسنامه انجمن را تدوين و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال نمايد .

ماده 18 – اداره امور فرهنگي پس از تائيد انتخابات و اساسنامه ، انجمن را در ليست انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه ثبت و به دانشكده اعلام خواهد كرد مدير گروه آموزشي مربوط نسبت به صدور حكم اعضاي شوراي مديريت براي مدت يك سال اقدام مي نمايد

ماده 19 – شرايط داوطلبان عضويت در شوراي مديريت انجمن علمي دانشجويي به شرح ذيل مي باشد :

الف – شرايط عمومي

1- اشتغال به تحصيل در رشته مربوط

2- عدم عضويت در شوراي مركزي ديگر تشكل هاي دانشجويي اعم از صنفي ، سياسي ، ورزشي و فرهنگي

تبصره – اعضاي شوراي مركزي ديگر تشكلها در صورت استعفا يك ماه قبل از برگزاري انتخابات انجمن هاي علمي و پذيرش آن مي توانند داوطلب عضويت در شوراي مديريت انجمن علمي شوند.

3- عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا بالاتر

4- گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي براي دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي

ب- شرايط اختصاصي

داوطلبان بايد حداقل داراي يكي از شرايط ذيل باشند :

1- معدل نيمسال گذشته داوطلب كمتراز ميانگين معدل گروه در همان نيمسال نباشد

2- داشتن حداقل يك مقاله علمي چاپ شده ( اعم از تاليف يا ترجمه ) در نشريات دانشجويي ، دانشگاهي و ...

تبصره – تاييد علمي بودن محتواي مقاله توسط مديرگروه ذيربط انجام خواهد شد .

3- اجرا يا همكاري در اجراي يك طرح پژوهشي به تاييد كارفرما يا مجري طرح

4- تاليف يا همكاري در تاليف يا ترجمه

5- داوطلب از دانشجويان استعدادهاي درخشان و يا برگزيدگان المپيادها باشد .

ماده 20 – مجوز برنامه ها و فعاليتهايي كه در سطح دانشكده برگزار مي شود توسط معاون دانشكده و در صورتي كه در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدير فرهنگي پس از تاييد معاون دانشكده و در صورتي كه در سطح ملي و فرادانشگاهي برگزار شود توسط كميته حمايت و نظارت از انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه پس از تائيد مدير فرهنگي صادر مي شود .

ماده 21- فعاليت هاي انجمن هاي علمي دانشجويي در چارچوب اين آئين نامه و صرفا در عرصه هاي علمي مجاز مي باشند و هر گونه فعاليت صنفي ، سياسي و ... توسط انجمن ها تخلف محسوب مي شود .

ماده 22 – ميزان و نحوه حمايت مالي از طرح هاي مصوب انجمن هاي علمي دانشجويي به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مي باشد .

ماده 23 – يك ماه قبل از پايان مدت قانوني فعاليت شوراي مديريت انجمن ، اين شورا با تشكيل هيات اجرايي انتخابات شامل يك نماينده از اعضاي شوراي مديريت ( با شرط عدم داوطلبي ) يك نماينده از نماينده شوراي دبيران دانشگاه يا دانشكده و يك نماينده از طرف معاون دانشكده نسبت به برگزاري انتخابات دوره جديد اقدام و صورتجلسه را براي معاون دانشكده ارسال خواهد كرد .

تبصره – در صورت داوطلب شدن تمام اعضاي شوراي مديريت يكي از دانشجويان آن رشته را به عنوان نماينده در هيات اجرايي انتخاب مي كنند .

ماده 24- در صورت وجود هرگونه شكايت و يا اعتراض در كليه مراحل انتخابات مدير امور فرهنگي مرجع پيگيري مي باشد .

تبصره – در صورت باقي ماندن اختلاف ، كميته حمايت و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه مرجع تصميم گيري نهايي خواهد بود .

ماده 25- جهت تشكيل انجمن علمي دانشجويي بين رشته اي 5 نفر از دانشجويان به عنوان هيات موسس دلايل توجيهي ، اساسنامه پيشنهادي و تقاضاي خود را به معاون دانشكده ارائه و پس از تاييد ايشان به منظور تصميم گيري براي كميته نظارت و حمايت از انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه ارسال مي شود . در صورت موافقت كميته نظارت وحمايت از انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه ارسال مي شود .در صورت موافقت كميته با تشكيل انجمن علمي بين رشته اي مراتب به دانشكده اعلام و هيات موسس نسبت به فراخوان عضويت در انجمن اقدام خواهد كرد .

ماده 26 – پس از عضو گيري و تصويب نهايي اساسنامه در مجمع عمومي ، اعضاي انجمن كه شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان را دارا مي باشند ، مي توانند داوطلب عضويت در شوراي مديريت انجمن شده و پس از تاييد نهايي صلاحيت توسط هيات اجرايي ، انتخابت برگزار خواهد شد .

تبصره 1-فقط اعضاي انجمن حق راي و حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه را دارند .

تبصره 2- شرايط داوطلبان عضويت در انجمن علمي دانشجويي بين رشته اي بايد در اساسنامه پيشنهادي اعلام شده باشد .

بخش چهارم : شوراي حمايت و نظارت بر انجمن ها و اتحاديه هاي علمي دانشجويي

ماده 27- براي حمايت از انجمن هاي علمي دانشجويي و نظارت بر آن ها در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري شورايي مركب از معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ( رئيس شورا ) معاون پشتيباني ، حقوقي و امور مجلس وزارت علوم يا نماينده تام الاختيار وي ، مدير كل دفتر امور فرهنگي ( نائب رئيس ) ، مدير كل دانشجويان داخل ، دبير كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم ، كارشناس مسئول امور انجمن ها و اتحاديه هاي علمي دانشجويي سه تن از دبيران اتحاديه ها به انتخاب شوراي دبيران اتحاديه هاي انجمن هاي علمي – دانشجويي تشكيل مي شود . دبيرخانه اين كميته در اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي خواهد بود . وظايف اين كميته عبارتند از :

1- سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي كلان انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه هاي كشور در چارچوب سياست توسعه علمي و قانون برنامه

2- ارزيابي فعاليت ها و نظارت بر كميته هاي نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه ها بر اساس گزارش هاي مستند و سار روش ها

3- تعيين ميزان و چگونگي حمايت مالي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از همايش هاي كشوري و نشست هاي علمي انجمن ها

4- اخذ تصميم و ارائه پيشنهاد جهت تسهيل ارتباط بين انجمن هاي علمي دانشجويي با انجمن هاي علمي استادان و پژوهشگران و انجمن هاي علمي متناظر با مشابه آن در كشورهاي ديگر

5- تصويب دستور العمل اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه هاي كشور و نظارت بر حسن اجراي آن .

ماده 28 – هيات موسس اتحاديه حداقل 3 تن از نمايندگان انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاهها و مراكز اموزش عالي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در يك رشته علمي معين مي باشد كه درخواست مجوز تاسيس وفعاليت را به شوراي حمايت و نظارت بر انجمن هاي و اتحاديه ها ي علمي دانشجويي وزارت علوم ( موضوع ماده 27 اين آئين نامه ) ارائه مي نمايد . محتواي اين در خواست مشتمل بر موارد زير است :

1- تقاضاي عضويت بيش از نيمي از تشكل هاي علمي موجود آن رشته در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ، به همراه نامه تاييد هر يك از انجمنها كه مبناي آن مدير امور فرهنگي دانشگاه تاسيس و فعاليت آن انجمن را تسجيل كرده باشد .

2- ارائه پيش نويس اساسنامه اتحاديه كه به امضاي تشكل هاي متقاضي عضويت رسيده باشد .

ماده 29- شوراي حمايت و نظارت پس از دريافت درخواست هيات موسس و شورا ي مركزي موقت اتحاديه حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسي آن درخواست اقدام مي نمايد وموافقت با تاسيس موقت و دائمي يا دلايل مخالفت شورا را توسط دبيرخانه به اطلاع موسسان خواهد رساند .

ماده 30- تاسيس ، شرايط انتخاب شوندگان ، شوراي مركزي ، انتخابات ، تشكيلات و اركان ، اساسنامه و انحلال اتحاديه هاي انجمن هاي دانشجويي در دستور العمل مجزايي كه به تصويب شوراي حمايت و نظارت بر انجمن ها و نظارت بر انجمن ها و نظارت بر انجمن ها و اتحاديه هاي علمي دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بر اساس اين آيين نامه خواهد رسيد تعيين مي شود .

ماده 31- به منظور حمايت و نظارت فعاليت هاي انجمن هاي علمي دانشجويي ، كميته اي در هر دانشگاه با همين عنوان با تركيب زير تشكيل مي شود :

1- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ( رئيس كميته )

2- مدير كل امور فرهنگي دانشگاه ( دبير كميته )

3- مدير كل امور پژوهشي دانشگاه

4- مدير كل امور اموزشي دانشگاه

5- يك نفر ازاعضاي هيات علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه

6- دو نماينده از شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه به انتخاب ايشان

تبصره 1- حكم اعضاي كميته توسط رئيس دانشگاه صادر شود

تبصره 2- در دانشگاههايي كه براي امور انجمن هاي علمي دانشجويي واحدي مستقل ايجاد شده باشد مسئول آن واحد بدون حق راي در جلسات كميته شركت مي كند

تبصره 3- اعضاي انتخابي كميته براي مدت يك سال انتخاب مي شوند

ماده 32- وظايف كميته حمايت و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه به شرح ذيل است :

1-نظارت بر حسن عملكرد انجمن هاي علمي در چارچوب قوانين و مقررات و رسيدگي به شكايات و تخلفات و حل اختلافات

تبصره 1- در صورتي كه شوراي مديريت انجمن علمي يا شوراي دبيران دانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نمايند ، كميته حمايت و نظارت براي بار اول به شوراي مديريت انجمن يا شوراي دبيران تذكر شفاهي و كتبي ( حسب مورد ) مي دهد . در صورت تكرار تخلف براي بار دوم اخطار كتبي مي دهد و در صورت تكرار و دريافت اخطار سوم ، دبير انجمن يا دبير شوراي دبيران نتوانند كميته ار قانع نمايند كميته به شرح ذيل درباره انجمن تصميم خواهد گرفت :

الف ) انحلال شوراي مديريت انجمن كه در اين صورت معاون دانشكده موظف است ظرف مدت 2 ماه انتخابات شوراي مديريت را برگزار نمايد ( اعضاي شوراي مديريت منحل شده نمي توانند نامزد انتخابات شوند )

ب) چنانچه تخلفي انضباطي متوجه شخص حقيقي از اعضاي شوراي مديريت يا اعضاي شوراي دبيران باشد ، به كميته انضباطي معرفي خواهد شد

تبصره 2- مرجع تجديد نظر در آراي كميته حمايت و نظارت شوراي فرهنگي دانشگاه است .

3- بررسي و تصويب برنامه هاي پيشنهادي انجمن هاي علمي دانشجويي كه در سطح فرا دانشگاهي ، ملي يا بين المللي برگزار مي گردد .

3- سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي كلان انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه در چارچوب سياست توسعه علمي كشور

4- برنامه ريزي و هماهنگي مسائل بنيادي و مستمر انجمن هاي علمي دانشجويي ( تسهيل ارتباطات با ديگر نهادهاي جامعه ، جلب حمايت هاي مالي ، تشويق و تقدير از انجمن هاي علمي فعال و طرح هاي برگزيده و ... )

5- پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه به رياست دانشگاه

6- پيشنهاد بودجه ساليانه انجمن هاي علمي به رياست دانشگاه بر اساس برنامه هاي ارائه شده به مديريت امور فرهنگي و برنامه مدون انجمن ها .

اين آيين نامه در 32 ماده و 21 تبصره در تاريخ 18/9/1387 به تصويب وزير علوم ، تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابلاغ به دانشگا هها قابل اجرا است .

آيين نامه حجاب و عفاف

امام خميني (ره): حجاب قانون كشور اسلامي است. تخطي از هرگونه قانون مداري جرم و متخلف، مجرم است.

مقدمه:

با توجه به معضل بدحجابي در سطح جامعه، تأثيرپذيري اقشار مختلف جامعه و همچنين آسيب هاي ناشي از بدحجابي، لازم است كه در خصوص بدحجابي و معضلات ناشي از آن اقدامات فرهنگي و انضباطي مؤثر صورت گيرد. در همين راستا و در كنار تدوين و طراحي برنامه‌هاي مختلف فرهنگي «آيين نامه انضباطي- فرهنگي حجاب و عفاف دانشگاه اصفهان» تدوين گرديد.

ماده 1- تعاريف:

1- دانشگاهيان: عبارتند از استادان،‌كاركنان و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه.

2- حجاب: پوششي كه زن و مرد در برابر ديگران در جامعه بايد رعايت كنند.

3- عفاف: شامل رعايت شؤون دانشگاهي در اعمال و رفتار، ‌اعم از چگونگي برخورد با نامحرم، ‌رعايت حقوق ديگران و آداب معاشرت اجتماعي و ... مي باشد.

ماده 2- مقررات:

1-كليه ي دانشگاهيان ملزم به رعايت احكام شرعي و قانوني در زمينه حجاب و عفاف مي باشند.

2-كليه ي دانشگاهيان موظف به رعايت موارد ذيل مي باشند؛ بنابراين در صورت هرگونه تخلف از ناحيه دانشگاهيان، با فرد خاطي برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.

الف) آقايان:

1- اجتناب از هرگونه آرايش سر و صورت به گونه‌اي نامتعارف يا معرف طيف و گروه خاص

2- خودداري از پوشيدن هرگونه تي شرت و پيراهن تنگ، آستين كوتاه و يا شلوار تنگ و نامناسب

3- عدم استفاده از هرگونه زيور آلات و يا عكس روي لباس ها كه معرف طيف يا گروه خاص و يا مخالف شؤون دانشگاهي باشد (مانند دستبند، گردن بند و ...)

4- پرهيز از هرگونه رفتار زننده به دور از شؤون اسلامي و دانشگاهي (اعم از استعمال مواد اعتياد آور، نزاع و درگيري، ايجاد مزاحمت و ...)

ب) خانم‌ها:

1- اجتناب از هرگونه آرايش صورت و استفاده از زيور آلات آشكار

2- لزوم پوشش كامل بدن(به جز قرص صورت و كف دو دست تا مچ) همراه با پرهيز از استعمال رنگ هاي نامناسب و زننده

3- عدم استفاده از شلوار تنگ، چسبان وكوتاه و يا مانتوهاي نامناسب(تنگ، كوتاه، نازك، چاك دار، طرح دار و داراي رنگ هاي نامناسب و زننده)

4- پرهيز از هرگونه رفتار زننده به دور از شؤون اسلامي و دانشگاهي(اعم از چگونگي برخورد با نامحرم، جلوه گري و خود نمايي و ...)

ماده 3- روند اجرايي آيين نامه:

3-1- آگاه‌سازي و ارتقاء بينش و باور دانشجويان در حوزه حجاب و عفاف از طريق برنامه ها ي فرهنگي توسط اداره كل فرهنگي

3-2- تشويق دانشجويان مقيد به حجاب و عفاف اسلامي به صورت موثر با برنامه‌ريزي در راستاي الگوسازي توسط معاونت فرهنگي - اجتماعي.

3-3- ابلاغ آيين‌نامه به كليه دانشگاهيان و فضاسازي و اطلاع رساني در شروع هر سال تحصيلي، توسط اداره كل امور فرهنگي دانشگاه با همكاري اداره كل امور آموزش

3-4- تذكر زباني به افراد ناآگاه در طول سال تحصيلي توسط اداره ي انتظامات دانشگاه

3-5- معرفي افراد خاطي به دفتر مشاوره فرهنگي براي ارشاد و راهنمايي

3-6- معرفي فرد خاطي به كميته انضباطي براي انجام اقدامات مقتضي(اعم از اطلاع رساني به خانواده، درج در پرونده، منع موقت از تحصيل و اخراج از دانشگاه و ...)

3-7- معرفي استادان و كارمندان متخلف به كميته تخلفات اداري

اين آيين نامه در سه ماده و 20 بند در جلسه مورخ 18/08/1389 شوراي فرهنگي دانشگاه اصفهان مطرح و به تصويب رسيد.

آئين نامه فعاليت اساتيد مشاور فرهنگي گروه‌ آموزشي

به منظور فراهم كردن بستر مناسب براي تعامل بيشتر استاد و دانشجو و نيز انسجام بخشيدن به فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي دانشگاهيان، آئين نامه فعاليت استادان راهنما گروه‌هاي آموزشي، به شرح زير تنظيم مي‌شود:

ماده 1- اهداف:

1-1- تقويت ارتباط استاد و دانشجو

1-2- تقويت روحيه تعامل و همفكري سازنده در ميان دانشجويان

1-3- ارتقاء سطح دانش و مهارت اساتيد راهنما در زمينه هاي مرتبط به مشاوره

1-4- ايجاد بستر مناسب براي انجام مطالعات و تحقيقات علمي، فرهنگي – تربيتي اساتيد

1-5- تشويق دانشجويان براي حضور و عضويت در تشكل‌ها و نهادهاي فرهنگي و مذهبي

1-6- پاسخگويي به نيازهاي عاطفي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي دانشجويان.

1-7- آشنايي عميق‌تر اساتيد با نيازهاي فرهنگي – تربيتي دانشجويان به منظور برنامه‌ريزي و راهنمايي در زمينه نيازهاي واقعي دانشجويان

ماده 2- تعريف استاد راهنما گروه آموزشي:

استاد راهنما به عضو هيأت علمي تمام وقت اطلاق مي‌شود كه با حداقل 4 ساعت در هفته به مشاوره در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي و تربيتي بپردازد و وظائف محوله در بند 5 اين آئين نامه را به انجام رساند.

ماده 3- شرايط عمومي استاد راهنما:

3-1- التزام و پايبندي به مسائل شرعي و اخلاق اسلامي

3-2- داشتن انگيزه، تجربه و مهارت لازم در زمينه علمي، فرهنگي و تربيتي

3-3- برخورداري از روحيه تعامل و همفكري و همكاري با دانشجويان

3-4- برخورداري از مقبوليت عمومي و حسن شهرت در محيط دانشگاه

3-5- عضويت در گروه آموزشي

3-6- آشنايي يا قوانين و آيين‌نامه‌هاي فرهنگي و دانشجويي

ماده 4 - نحوه انتخاب استاد راهنما:

4-1- استاد راهنما با پيشنهاد مدير گروه، تاييد معاون فرهنگي دانشجويي دانشكده و حكم رئيس دانشكده به مدت دو سال معرفي مي‌شود و رونوشت حكم به معاونت محترم آموزشي ارسال مي‌شود.

4-2- به ازاء دانشجويان كارشناسي هر گروه آموزشي مي‌توان يك استاد راهنما انتخاب كرد.

ماده 5- وظايف استاد راهنما:

5-1- آگاه كردن دانشجويان از مقررات آموزشي، فرهنگي و دانشجويي دانشگاه به ويژه دانشجويان جديد الورود از طريق برگزاري جلسه و مذاكره با دانشجويان

5-2- شركت در كارگاه‌هاي علمي، آموزشي و روان‌شناختي كه توسط معاونت فرهنگي طراحي و پيش‌بيني مي‌شود.

5-3- آگاهي از مقررات آموزشي، فرهنگي و دانشجويي از طريق ارتباط با مراجع ذيربط

5-4- تكميل فرم‌هاي گزارش مشاوره و ارسال به معاونت‌ فرهنگي و دانشجويي دانشكده

5-5- شركت در جلسات استادان راهنما كه به صورت ماهانه با حضور معاون فرهنگي و دانشجويي دانشكده تشكيل مي‌شود.

5-6- در دسترس بودن به منظور راهنمايي دانشجويان تحت راهنمايي، حداقل دو نوبت در هفته متناسب با نياز دانشجويان

5-7- آگاهي از وضعيت تحصيلي، خانوادگي و فرهنگي دانشجو از طريق مراجعه به پرونده‌هاي مربوط و ساير اطلاعات موجود در دانشگاه در مواقع ضروري

5-8- شناسايي استعدادها و نيازهاي خاص دانشجويان و ارجاع آنها به مسئولان ذيربط و ارائه راهنمايي‌هاي لازم (از جمله نيازهاي مالي و تربيتي)

5-9- تلاش براي هدايت دانشجويان به رعايت شئون دانشجويي (متناسب با مصوبات و سياست‌گذاري‌هاي شوراي فرهنگي)

5-10- برقراري ارتباط با دانشجويان از طريق مشاركت در فعاليت‌هاي فوق برنامه متناسب با نيازهاي دانشجويان و رشته تحصيلي (با هماهنگي معاونت فرهنگي و دانشجويي)

5-11- تلاش براي هدايت و ارتقاء انجمن علمي و مسئوليت نظارت بر فعاليت‌هاي آن

5-12- رابط معاون فرهنگي و دانشجويي با گروه

5-13- همكاري با كانون‌هاي فرهنگي، هنري دانشگاه و نشريات دانشجويي با هماهنگي مدير كل فرهنگي

5-14- مشاوره و تاييد وضعيت انتخاب واحد آموزشي دانشجويان گروه تحت سرپرستي

تبصره: نظارت بر عملكرد استادان راهنما بر عهده معاون فرهنگي و دانشجويي دانشكده مي‌باشد.

ماده 6- امتيازات:

6-1- استادان راهنما با استفاده از امتيازات آئين نامه ارتقاء از كسر واحد موظف برخوردار خواهند شد.

6-2- براي هر استاد راهنما معادل 2 واحد منظور مي‌شود. بر اساس عملكرد استاد راهنما، واحد معادل توسط معاون فرهنگي و دانشجويي دانشكده تعيين و پس از تاييد معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه براي پرداخت به مسئولان ذيربط ارسال مي‌گردد.

6-3-استادان راهنما از امتياز ارتقاء و ترفيع بهره‌مند خواهد شد.

اين آئين نامه د ر6 ماده و 33 بند و 1 تبصره در تاريخ 23/4/89 به تصويب شوراي فرهنگي دانشگاه رسيده است.

 

تاریخ به روز رسانی:
1392/02/10
تعداد بازدید:
11025
دانشکده علوم
دانشکده علوم
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal