جستجوجستجوتماس با مسئولينارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/العربیه
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
نحوه ارسال پرونده هاي تبديل وضعيت ، ارتقاء و فرصت مطالعاتي

     

با عنايت به اينكه پرونده هاي تبديل وضعيت ، ارتقاء و فرصت مطالعاتي براي كميته ي ارتقاء دانشكده و هيات مميزه دانشگاه بسيار زمان بر و مستلزم دقت فراوان مي باشد لذا از شما متقاضي محترم خواهشمند است درخصوص تكميل مدارك خود دقت لازم را مبذول فرماييد :

1- كليه مدارك خود را به ترتيب از قديم به جديد تنظيم نماييد.

2- پرينت كليه ي مقاله ها و همايش ها براي صرفه جويي در مصرف كاغذ و همچنين كم كردن حجم فيزيكي پرونده به صورت پشت و رو پرينت شود.

3- در رديف هاي جدول هاي ارتقاء و تبديل وضعيت بايستي همه ي ستون هاي جدول (شامل : نام نشريه، كشور، صفحات، سال، تاريخ، ضريب تاثير IF و نمايه علمي معتبر) نيز درج شود.

4- براي طرح هاي پژوهشي نامه ي اختتام طرح ارايه و برون داد احتمالي آن نيز مشخص شود.

5- كليه ي اسامي قبل از اسم خود را داخل پرانتز مشخص نماييد كه همكار يا دانشجوي تحت راهنمايي شما مي باشد، لازم به ذكر است چنانچه اسم قبل از اسم خود دانشجوي تحت راهنمايي شما نباشد سهم همكار درنظر گرفته مي شود و يا اگر عضو هيات علمي متقاضي پرونده ي ارتقاء به استادي مي باشد و اسم دانشجوي تحت راهنمايي خود را قبلا در پرونده ي ارتقاء به دانشياري ارايه نموده است حتما به اين نكته اشاره شود كه اسم دانشجو در جدول پرونده ي قبل ارايه شده است.

6- صفحه ي مربوط به نوع نمايه ي مجله خود را (ISI و ISC و...) بر روي مقاله هاي خود ضميمه نماييد.

7- درخصوص ارايه ي پايان نامه هاي ارشد و دكتري تحت راهنمايي متذكر مي شود كه پس از درج برون دادهاي پايان نامه هاي دانشجويان ارشد و دكتري در جدول ارتقاء بر روي اصل پايان نامه دانشجوي دكتري و بر روي  كپي نسخه ي صورت جلسه ي پايان نامه هاي دانشجويان ارشد برون دادها نيز درج شود (براي كم كردن حجم ارسال پرونده ها به هيات مميزه بعد از تشكيل جلسه در كميته ارتقاء فقط اصل پايان نامه هاي دانشجويان ارشد متقاضي بازگردانده مي شود).

8- ميزان هم پوشاني مقالات با يكديگر و همچنين همپوشاني كنفرانس ها با مقالات را مشخص نمايند همچنين استاد راهنماي اول يا دوم بودن و تفاوت مقالات با يكديگر را در فرم جدول ارتقاء و همچنين بر روي مقاله به صورت دست نويس مشخص نمايند و از بين مستنداتي كه 100% هم پوشاني دارند تنها يكي از آنها ارايه شود.

9- براي كتاب هاي ترجمه شده ، بايستي اصل كتاب نيز ارايه شود.

10-  براساس جدول فعاليت هاي اجرايي كه جهت نقص كمتر مدارك ضميمه مي باشد، خواهشمند است به نكات ذيل توجه لازم مبذول شود :

      الف) هركدام از فعاليت هايي كه براساس سال امتياز داده مي شود، گواهي تاريخ شروع و پايان ارايه شود.

        ب) هر فعاليتي كه بر اساس ساعت امتياز داده مي شود، از مقام مسئول مربوطه ميزان ساعت گواهي ارايه شود.

        ج) هرفعاليتي كه براساس تعداد پرونده امتياز داده مي شود، از مقام مسئول تعداد پرونده گواهي آن ارايه شود.

                                                                                                                               


 

                                                       

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/05/16
تعداد بازدید:
2222
دانشکده علوم
دانشکده علوم
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal