جستجوجستجوتماس با مسئولينارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/العربیه
۱۳۹۹ جمعه ۱۳ تير
آزمايشگاه هسته اي 1

آزمايشگاه هسته اي 1
- آزمايشهايي با توجه به سرفصلهاي درس فيزيك هسته اي 1 مربوط به رشته كارشناسي فيزيك گرايش هسته اي شامل :
 1. تكنيكهاي اندازه گيري با شمارنده گايلر - مولر
 2. اندازه گيري قدرت تفكيف زماني آشكارساز گايلر - مولر
 3. توزيع آماري تشعشعات حاصل از مواد راديواكتيو
 4. اندازه گيري اكتيويته ماده راديواكتيو مجهول
 5. تحقيق قانون عكس مجذور فاصله
 6. بررسي جذب پرتو گاما در سرب و آلومينيوم
 7. اندازه گيري برد ذرات آلفا در هوا
 8. طيف نگاري پرتو گاما با استفاده از آشكارساز سوسوزن
 9. اندازه گيري اكتيويته ماده مجهول با استفاده از طيف انرژي گاما
 10. اندازه گيري ظريب جذب جرمي با استفاده از طيف پرتو گاما
 11. برد ذرات بتا و انرژي ماكسيمم آنها
 12. راديواكتيو القايي و محاسبه نيمه عمر
تاریخ به روز رسانی:
1395/09/29
تعداد بازدید:
2831
دانشکده علوم
دانشکده علوم
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal