اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتري آمار
مدیر گروه آمار
دانشكده علوم
مرتبه علمی: دانشيار
تلفن: 37934591
تلفکس:
پست الکترونیک: m.tavangar@stat.ui.ac.ir
معاونین گروه:
معاون آموزشي، پژوهشي وتحصيلات تكميلي گروه آمار: دكتر افشين پرورده
مشاور امور فرهنگي: دكتر فرخنده السادات سجادي
 
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه آمار
سابقه گروه آمار در دانشگاه اصفهان به سال1363 برمي گردد كه دانشجويان موجود رشته آمار مدرسه عالي كورش به دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان منتقل شدند و آن موسسه تعطيل گرديد. ولي گروه عملاً در سال 1370 در دانشكده علوم به عنوان يك گروه مستقل و جديد تأسيس شد و اولين دوره دانشجويان كارشناسي آمار براي دانشگاه اصفهان پذيرش شدند.
Powered by DorsaPortal