گروه زيست شناسي
دفاع دانشجوي دوره دكتري گروه زيست شناسي
دفاع دانشجوي دكتري گروه زيست شناسي
خانم شيوا ابراهيم پور دانشجوي دكتري زيست شناسي روز چهارشنبه مورخ 98/6/27 ساعت 10 در محل تالار محمد رسول الله گروه زيست شناسي از پايان نامه خود دفاع مي كند
استاد ناظر:دكترمرادمند
داوران داخل گروه :دكتر وليان و دكتر امام زاده
داوران خارج گروه:خانم دكتر رجايي
استاد راهنما:دكتراسماعيلي
استاد مشاور:دكتر بهشتي
تاریخ:
1398/06/12
تعداد بازدید:
188
منبع:
Powered by DorsaPortal