آزمايشگاه تكتونيك تجربي

فعاليت هاي پژوهشي كه در اين آزمايشگاه انجام مي شود عبارتند از:

 مدلسازي ديناميك كمربند هاي كوهزايي

مدلسازي ديناميك پديده هاي تكتونيكي در مقياس ليتوسفر

مدلسازي تغيير شكل هاي غير تكتونيكي مثل زمين لغزشها، پايداري شيب، ساختارهاي برخوردي

مدلسازي تكتونيكي حوضه ها

مدلسازي پديده هاي تكتونيك نمك

 

تجهيزات آزمايشگاه

4 دستگاه مدل جعبه ماسه اي با كنترل دستي در اندازه هاي مختلف و با مواد گوناگون

يك دستگاه مدلسازي جعبه ماسه اي با كنترل اتوماتيك سرعت براي حالت هاي فشارشي و كششي

دستگاه نمايش پديده دياپيريسم

دستگاه نمايش پديده كنوكسيون در جبه

دستگاه هاي متعدد و گوناگون مدلسازي پديده هاي تكتونيكي و زمين شناسي ساختاري كه بسته به نوع پروژه توسط دانشجويان ساخته شده و مي شود

انواع مواد مورد نياز براي مدلسازي مانند ماسه، گچ، رس، رنگ و غيره

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
243
Powered by DorsaPortal