آزمايشگاه زمين شناسي اقتصادي

آزمايشگاه زمين شناسي اقتصادي

فعاليت هاي پژوهشي كه در اين آزمايشگاه انجام مي شود عبارتند از:

مطالعات مينرالوگرافي و كاني شناسي شامل شناسايي كانه ها، ساخت و بافت ، شرايط تشكيل، تيپ كانسار و .... مربوط به پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

مطالعه كانيهاي حاصل از دگرساني و تعيين انواع دگرساني ها و رابطه آنها با نوع كانه زايي به منظور شناسايي تيپ كانسار، مركز سيستم هاي كانه زايي و عمق يا سطح فرسايش كه براي انجام پايان نامه ها تحصيلات تكميلي ضروري مي باشد

مطالعه و شناسايي كانيهاي سنگين به منظور تشخيص مناطق مينراليزه

مطالعات اوليه و پتروگرافي سيالات درگير

 

تجهيزات آزمايشگاه

چهار دستگاه ميكروسكوپ انعكاسي ( يكي مجهز به دوربين )

يك دستگاه بينوكلار

يك دستگاه كامپيوتر

دو عدد ويترين نمونه

100 عدد مقطع صيقلي و نازك صيقلي

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
226
Powered by DorsaPortal