آزمايشگاه تكتونيك تجربي

آزمايشگاه تكتونيك تجربي

فعاليت هاي آموزشي كه در اين آزمايشگاه انجام مي شود عبارتند از:

اصول پايه مدلسازي (بويژه آنالوگ) در زمين شناسي ساختاري

آشنايي با ابزار و مواد مورد استفاده در مدلسازي فيزيكي (آنالوگ) پديده هاي تكتونيكي و زمين شناسي ساختاري

انجام آزمايشات ساختارهاي شكننده

انجام آزمايشات ساختارهاي شكل پذير

ديدن مدل هاي دياپيريسم

 

تجهيزات آزمايشگاه

4 دستگاه مدل جعبه ماسه اي با كنترل دستي در اندازه هاي مختلف و با مواد گوناگون

يك دستگاه مدلسازي جعبه ماسه اي با كنترل اتوماتيك سرعت براي حالت هاي فشارشي و كششي

دستگاه نمايش پديده دياپيريسم

دستگاه نمايش پديده كنوكسيون در جبه

دستگاه هاي متعدد و گوناگون مدلسازي پديده هاي تكتونيكي و زمين شناسي ساختاري كه بسته به نوع پروژه توسط دانشجويان ساخته شده و مي شود

انواع مواد مورد نياز براي مدلسازي مانند ماسه، گچ، رس، رنگ و غيره

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
279
Powered by DorsaPortal