آزمايشگاه فسيل شناسي

آزمايشگاه فسيل شناسي

فعاليت هاي آموزشي كه در اين آزمايشگاه انجام مي شود عبارتند از:

آشنايي دانشجويان با گروه هاي مختلف فسيلي بي مهرگان ماكروفسيل از جمله اسفنج ها، مرجان ها براكيوپودها، تريلوبيت ها، نرم تنان (دو كفه اي، شكم پايان، دو كفه اي ها، سرپايان، ناوپايان) ، خارپوستان و غيره

آشنايي با گروه هاي مختلف فسيلي بي مهرگان ميكرو فسيل از جمله فرامينفرها و غير فرامينفرها

آشنايي با گروه هاي مختلف فسيل هاي گياهي( نهاندانگان بازدانگان )

آشنايي با صدف هاي عهد حاضر

 

 تجهيزات آزمايشگاه

ميكروسكوپ هاي پلاريزان

اسلايد شو

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
322
Powered by DorsaPortal