آزمايشگاه ژئوشيمي
آزمايشگاه آموزشي ژئوشيمي

فعاليت هايي كه در اين آزمايشگاه انجام مي شود به تفكيك درس عبارتند از:

درس اصول اكتشافات ژئوشيمي ( مقطع ارشد)

آماده سازي نمونه هاي سنگي، نمونه هاي رسوب آبراهه اي، لاوك شويي و جدا كردن كاني سنگين، مطالعه كاني سنگين

درس اجراي پروژه هاي اكتشافي ( مقطع ارشد)

بررسي نقشه ها و بررسي و مطالعه سنگ هاي جمع آوري شده از عمليات صحرايي

درس تجزيه دستگاهي ( مقطع ارشد )

آماده سازي و محلول سازي نمونه، تهيه و آماده سازي مقاطع دو بر صيقل فلوئيد اينكلوژن

 

تجهيزات آزمايشگاه

هود-آون

 بشر ها و ارلن هاي آزمايشگاهي

الك هاي مش 200

هاون - هتير

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
273
Powered by DorsaPortal