آزمايشگاه فتوژئولوژي

آزمايشگاه آموزشي فتوژئولوژي

اهداف آموزشي كه در آزمايشگاه فتوژئولوژي دنبال مي­شوند عبارتند از  آشنايي با عكسهاي هوايي و استريوسكپي، تفهيم و تفسير پديده هاي زمين شناسي، اندازه گيري آن ها و در نهايت تهيه نقشه زمين شناسي اوليه. فعالي هايي كه در اين آزمايشگاه انجام مي­شود به شرح زير است:

معرفي عكسهاي هوايي و علائم كناري آن

معرفي استريوسكپ و تمرين با آن

آشنايي، تفهيم و انتقال آبراهه­ها بر روي نقشه مبنا و تشخيص نوع آبراهه ها

بررسي بافت، سنگ شناسي و ساختار ها از روي عسك هوايي و انتقال آن ها به روي نقشه مبنا

مقايسه اطلاعات كسب شده از عكس هاي هوايي و عكس هاي ماهواره اي و نقشه هاي زمين شناسي با مقياس متفاوت

رسم منحني هاي توپوگرافي با توجه به اندازه گيري هاي پارالاكس نقاط و تهيه نيمرخ هاي توپوگرافي

تهيه نيمرخ هاي زمين شناسي با توجه به توپوگرافي زمين

ادغام كليه اطلاعات كسب شده از عكس هاي هوايي و تهيه نقشه زمين شناسي اوليه

تجهيزات آزمايشگاه

استريوسكپ هاي آينه دار روي ميزي

استريوسكپ تحقيقاتي روي ميزي

پارالاكس بار

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
271
Powered by DorsaPortal