جستجوجستجوتماس با مسئولينارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/العربیه
۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر
برنامه امتحاناتامتحانات نيمسال  اول 96-97

رديف تاريخ نام درس استاد تعداد دانشجو ساعت مكان مراقبين
1 96/10/16 رياضيات پايه(1)          
2 96/10/16 ميكروفسيل فرامينفر دكتر وزيري   9 1-330  
3 96/10/16 آلاينده هاي آب و خاك دكتر پسندي   9 2-330  
4 96/10/16  ساختماني پيشرفته 1 دكتر نديمي   9 3-330  
5 96/10/16 مهندسي پيشرفته1 دكتر قاضي فرد   9 4-330  
6 96/10/16 كانيها و سنگ هاي صنعتي دكتر جمالي دكتر اعلمي نيا   9 5-330  
7 96/10/16 سنجش از دور پترولوژي دكتر صفايي   9 6-330  
8 96/10/17 فارسي عمومي     8    
9 96/10/17 چينه شناسي دكتر وزيري   10 تالار باهنر  
10 96/10/17 ديرينه شناسي (1) دكتر بهرامي    14 تالار باهنر  
11 96/10/17 پتروژنز سنگ هاي ماگمايي دكتر ترابي   9 1-330  
12 96/10/17 مكانيك سنگ پيشرفته دكتر اجل لوئيان   9 3-330  
13 96/10/17 تكتونيك برشي دكتر نديمي   9 2-330  
14 96/10/17 زلزله شناسي دكتر شاهين   8 تالار باهنر  
15 96/10/18 فيزيك (1)          
16 96/10/18 زمين شناسي نفت دكتر صيرفيان   10 تالار باهنر  
17 96/10/18 پتروگرافي پيشرفته دكتر مكي زاده   9 1-330  
18 96/10/18 چينه شناسي پيشرفته دكتر وزيري   9 2-330  
19 96/10/18 كنودونت ها دكتر بهرامي   9 4-330  
20 96/10/18 تخمين و ارزيابي ذخاير دكتر باقري   9 3-330  
21 96/10/19 سنگ شناسي آذرين دكتر شريفي   10 تالار باهنر  
22 96/10/19 رسوب شناسي پيشرفته دكتر پاكزاد   9 1-330  
23 96/10/19 زمين ساخت جهاني دكترنديمي   9 3-330  
24 96/10/19 ميكروفسيل غير فرامينفر دكتر بهرامي   9 2-330  
25 96/10/19 هيدروژئوشيمي دكتر قاضي فرد   14 تالار باهنر  
26 96/10/19 تفسير داده هاي ژئوشيميايي دكتر ترابي   9 4-330  
27 96/10/20 زمين شناسي ساختماني دكتر فرضي پور   10 تالار باهنر  
28 96/10/20 زمين شناسي زيرزميني دكتر شاهين   14 تالار باهنر  
29 96/10/20            
30 96/10/20 كانه نگاري دكتر جمالي   9 3-330  
31 96/10/20 مكانيك خاك پيشرفته دكتر اجل لوئيان   9 2-330  
32 96/10/20 واكنش هاي دگرگوني دكتر طباطبائي منش   9 4-330  
33 96/10/20 ترموديناميك دكتر ترابي   9 5-330  
34 96/10/23 متون علمي دكتر پسندي   8 تالار باهنر  
35 96/10/23 رسوب شناسي دكتر پاكزاد   14 تالار باهنر  
36 96/10/23 چين خوردگي دكتر صفايي   9 1-330  
37 96/10/23 سنگ كربناته دكتر صفري   9 2-330  
38 96/10/23 كاربرد ژئوفيزيك در تكتونيك دكتر شاهين   9 3-330  
39 96/10/23 اصول اكتشافات ژئوشيميايي دكتراعلمي نيا   9 4-330  
40 96/10/23 تكتونيك و رسوب گذاري دكتر صالحي   9 5-330  
41 96/10/23 ارزيابي سازند دكتر صيرفيان   9 6-330  
42 96/10/24 زمين شناسي اقتصادي دكتر باقري دكتر اعلمي نيا   14 تالار باهنر  
43 96/10/24 زمين شناسي فيزيكي دكتر هاشمي دكتر صالحي    10 تالار باهنر  
44 96/10/24 استاتيك و مقاومت مصالح دكتر زعفراني   9 1-330  
45 96/10/24 ماگماتيسم و دگرگوني ايران دكتر طباطبايي   9 2-330  
46 96/10/25 فيزيك (2)          
47 96/10/25 محيط هاي رسوبي دكتر صفري   8 تالار باهنر  
48 96/10/25 فابريك سنگ دكتر نديمي دكتر شيردشت زاده   9 1-330  
49 96/10/25 تفسير منحني نمودار چاه دكتر صيرفيان   9 2-330  
50 96/10/25 كاني شناسي دگرساني  دكتر مكي زاده   9 3-330  
51 96/10/25 سنگ هاي آلكالن دكتر شريفي   9 4-330  
52 96/10/25 تجزيه دستگاهي دكتر پسندي   9 5-330  
53 96/10/25 كانسار هاي آذرين و دگر گوني دكتر باقري   9 6-330  
54 96/10/26 بلورشناسي  دكتر طباطبائي منش   10 تالار باهنر  
55 96/10/26 مباحث ويژه مهندسي دكترقاضي فرد   9 1-330  
56 96/10/26 مكانيك سنگ  دكتر هاشمي   8 تالار باهنر  
57 96/10/26 ذخائر معدني ايران دكتر جمالي   9 2-330  
58 96/10/26 بيوزوناسيون دكتر يزدي   9 3-330  
59 96/10/26 شكستگي دكتر فرضي پور   9 4-330  
60 96/10/27 آمار     8 تالار باهنر  
61 96/10/27 سنگ شناسي دگرگوني دكتر شريفي   10 تالار باهنر  
62 96/10/27 پترولوژي  دكتر ترابي   14 تالار باهنر  
63 96/10/27 پترولوژي سنگ آذرين دكترشير دشت زاده   9 4-330  
64 96/10/27 كانه زايي و تكتونيك دكتراعلمي نيا   9 5-330  
65 96/10/27 بيو استراتيگرافي دكتر يزدي   9 1-330  
66 96/10/27 سنگ رسوبي آواري دكتر صالحي   9 2-330  
67 96/10/27 دور سنجي در تكتونيك دكتر صفايي   9 3-330  
1396/06/12 تاریخ به روزرسانی:
739 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
دانشکده علوم
دانشکده علوم
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal